Montréal

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De skyline van Montréal vanaf Mont Royal.

Montréal is de grootste stad in de provincie Québec van Canada. Het is met 1.705.000 inwoners (2016) de grootste stad van Québec en de tweede van Canada (na Toronto). De agglomeratie telt 4.138.000 inwoners (2017) en is ook de op één na grootste van Canada.

Inleiding

Montréal is gelegen op een aantal grote eilanden in de rivier de Saint-Laurent (St. Lawrence), ongeveer 50 kilometer ten noorden van de grens met de Verenigde Staten. De stad zelf is gelegen op het Île de Montréal, de voorsteden liggen op aangrenzende eilanden of op het vasteland. De rivier de Saint-Laurent heeft rond Montréal diverse takken. Het stedelijk gebied meet ongeveer 50 kilometer van west naar oost en 45 kilometer van zuid naar noord, maar het stedelijk gebied is niet uniform gegroeid in alle richtingen vanwege de ligging aan de Saint-Laurent. Montréal ligt 170 kilometer ten oosten van de Canadese hoofdstad Ottawa, 240 kilometer ten zuidwesten van Ville de Québec (Québec City), 500 kilometer ten noordoosten van Toronto en 540 kilometer ten noorden van New York.

Het eiland waarop de stad is gelegen, het Île de Montréal, kent enkele verheffingen, met name ten westen van het centrum. Montréal heeft een vrij grote dichtbebouwde kern, wat komt omdat het een oudere stad is. De stad is in een grid opgebouwd, grotendeels bestaand uit laagbouw van dicht op elkaar gebouwde huizen en rijtjeshuizen. Verspreid door de stad zijn kleine flatwijken te vinden, maar deze domineren niet. Montréal is een industriële stad, met veel industrie op het noorden en zuiden van het Île de Montréal. In de voorstad Laval is ook veel bedrijvigheid. Montréal heeft twee luchthavens, het Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport, gelegen in de stad zelf, 15 kilometer ten zuidwesten van het centrum, en het verder buiten de stad gelegen Montréal-Mirabel International Airport, dat 40 kilometer ten noordwesten van Montréal ligt.

De voorsteden van Montréal bestaan uit typische Noord-Amerikaanse laagbouw met vrijstaande woningen. Aan de randen van het stedelijk gebied zijn de voorsteden meer versnipperd, met meer open gebied tussen de buitenste voorsteden. In de regio rond Montréal liggen verspreid enkele kleine stadjes die vaak tot de agglomeratie, maar niet continu bebouwde gebied worden gerekend.

De officiële taal in Montréal is het Frans, dat door 57% van de inwoners gesproken wordt. Het Engels wordt door 19% gesproken en 20% van de bevolking spreekt andere talen dan het Frans of Engels. In de voorsteden is het aandeel Franstaligen wat groter. Montréal heeft meer Engelstaligen dan andere grote steden in Québec, in de stad Québec is dat maar 1,5%.

Montréal stagneert al in inwonertal sinds 1961, toen de stad 1,6 miljoen inwoners had. Het inwonertal piekte op 1,7 miljoen in 1971, en nam daarna licht af tot 1,5 miljoen in 1986. Dit stijgt daarna weer licht, maar heeft nog niet de eerdere piek uit 1971 overtroffen. De voorsteden groeien wel, alhoewel langzamer dan de suburbane gebieden buiten Québec.

Wegennet

Montreal map.png

Montréal heeft een uitgebreid netwerk van autosnelwegen, ter plekke autoroutes genaamd. Het netwerk is beduidend dichter dan dat van andere grote Canadese steden, zoals Toronto of Vancouver, maar is tegelijkertijd sterk verouderd. Het onderliggend wegennet speelt een secundair belang vanwege de ligging op een aantal eilanden, de verbindingen tussen de eilanden en het vasteland zijn veelal via snelwegen.

Autoroutes

Het stedelijk gebied van Montréal beschikt over zo'n 525 kilometer autosnelwegen, grotendeels bestaand uit autoroutes met de prefix A. Daarnaast zijn er enkele Québec Routes die ook snelwegachtig zijn.

De lagere A-nummers verwerken veelal doorgaand verkeer, de hogere A-nummers zijn voor lokaal en regionaal verkeer. De A10 begint in het centrum van Montréal en verloopt oostwaarts de stad uit richting Sherbrooke. De A15 doorkruist de stad van zuid naar noord en is de enige snelweg die dit doet. De A20 vormt een oost-westroute, die zuidwestwaarts naar Toronto loopt en noordoostwaarts naar de stad Québec. Feitelijk is de A20 de belangrijkste doorgaande snelweg van Québec, maar rond Montréal gebruikt verkeer vaak alternatieve routes om het drukke centrum te vermijden. De A25 verbindt de noordelijke voorsteden met elkaar. De A30 vormt de belangrijkste bypass van Montréal, langs de zuid- en oostkant van de stad. De A40 vormt de doorgaande oost-westverbinding ten noorden van de Saint-Laurent, richting Ottawa naar het westen en Québec naar het noordoosten. De A40 is ook de enige doorgaande snelweg over het Île de Montréal.

De hogere A-nummers vormen aanvullende verbindingen. De A13 vervult zo'n functie, maar heeft een laag nummer. De A13 verbindt de zuidwestelijke delen van de voorsteden. De A440 vormt een tangentiële verbinding door de voorstad Laval. De A520 is een korte schakel tussen de A20 en A40. De A640 vormt een randweg ten noordwesten van Montréal, door de westelijke en noordelijke voorsteden. De A720 is de voornaamste ontsluiting van het centrum van Montréal.

Het meest zwakke punt van het snelwegennet van Montréal is de bereikbaarheid van het centrum vanaf de westelijke en noordelijke voorsteden. De A720 is de enige ontsluiting van het centrum, en loopt zuidwestwaarts. Vanaf andere richtingen moet men omrijden of over het onderliggend wegennet. Opvallend is dat de snelwegen in Montréal vaak frontage roads hebben, wat elders in Canada en het noordoosten van de Verenigde Staten niet zo gangbaar is.

Bruggen en tunnels

Aangezien Montréal is gelegen op het Île de Montréal en een aantal andere eilanden, is de regio sterk afhankelijk van een serie bruggen en tunnels.

Belangrijke bruggen en tunnels over de Saint-Laurent van zuid naar noord;

Over de smallere Rivière des Prairies zijn meer verbindingen, tussen Montréal en Laval. Over de Rivière des Mille Îles zijn ook een groot aantal bruggen. De bruggen over deze twee rivieren zijn korter dan die over de Saint-Laurent.

Knooppunten

Het bekendste knooppunt van Montréal is het échangeur de Turcot, waar de A15, A20 en A720 samenkomen, ten zuidwesten van het centrum. Andere grote knooppunten zijn het échangeur Décarie (A15/A40), het knooppunt A25/A40 en het knooppunt A13/A40. Niet alle knooppunten zijn volledig ongelijkvloers. Veel knooppunten zijn krap ontworpen. Aan de randen van Montréal zijn veel klaverbladen, die bijvoorbeeld in Toronto niet voorkomen.

Tol

Historisch gezien waren enkele autoroutes tolwegen, maar in 1990 werd de Pont Champlain (A10) tolvrij, waarna Montréal enige tijd geen tolwegen had. De in 2011 opengestelde Pont Olivier-Charbonneau (A25) is wel een tolweg, met electronic toll collection. De A30 rond de zuidkant van Montréal opende in 2012 en is ook een tolweg.

Geschiedenis

De aanleg van het snelwegennet van Montréal begon onder de premier Maurice Duplessis, die tussen 1944 en 1959 premier was. De eerste snelweg was de A15 tussen Laval en Saint-Jérôme. In 1962 opende de Pont Champlain over de Saint-Laurent. De A15 tussen de Amerikaanse grens en Montréal had de hoogste prioriteit en was in 1967 voltooid. De tweede autoroute die in aanleg ging was de A40, en opende ook in 1959 voor het verkeer. Dit was een bypass van het centrum die al sinds eind jaren '20 gepland was. Vrijwel alle snelwegen van Montréal zijn in hoog tempo tussen 1960 en 1975 opengesteld. Een uitzondering was de A30 langs de zuidkant van Montréal, die in fases tussen 2010 en 2012 is opengesteld. Dit was de eerste zinvolle bypass van Montréal voor verkeer vanaf Toronto naar Québec die niet dwars door de stad gaat. Tussen 1975 en 2010 zijn nauwelijks nieuwe snelwegen geopend.

Het snelwegennet van Montréal doet meer denken aan dat van het noordoosten van de Verenigde Staten dan dat van bijvoorbeeld Toronto. De snelwegen zijn ouder en anders dan Toronto sinds openstelling niet meer opgewaardeerd. Het snelwegennet van Montréal is daarom nogal een contrast vergeleken met dat van Toronto. Het snelwegennet is verouderd en in slechte staat. In tegenstelling tot Toronto zijn de snelwegen in Montréal door bestaand en relatief dichtbebouwd gebied aangelegd, waardoor geen ruimte is om ze eenvoudig te verbreden. In 2019 opende de nieuwe Pont Champlain, de belangrijkste brug van Montréal.

Referenties


Autoroutes in Québec

A5A10A13A15A19A20A25A30A31A35A40A50A55A70A73A85

A410A440A520A530A540A573A610A640A720A730A740A930A955A973