Motorring 5 (Denemarken)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Motorring 5)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
O5
Begin Køge
Einde Helsingør
Lengte ~60 km
Route

De Motorring 5 is een geplande motorvej in Denemarken, die de westelijke bypass van de regio Kopenhagen moet gaan vormen. De route moet bij Køge beginnen en ten zuiden van Helsingør eindigen. De geplande lengte is circa 60 kilometer.

Routebeschrijving

De route zou bij het Motorvejkryds Køge-Vest op de E20, E47 en E55 moeten beginnen en dan noordwaarts lopen, geleidelijk op wat grotere afstand van voornoemde snelwegen. De route loopt in het zuiden door glooiend platteland met her en der wat kleine dorpjes en nauwelijks bebossing. Tussen Taastrup en Hedehusene kruist de route de Primærrute 21, de snelweg van Kopenhagen naar Roskilde. De route loopt verder noordwaarts, op circa 7 kilometer ten westen van de Motorring 4. In de buurt van Veksø moet de Motorring 5 de geplande Primærrute 17 kruisen, de snelweg van Kopenhagen naar Frederikssund. Hierna loopt de Motorring 5 met een boog door de noordelijke voorsteden van Kopenhagen. Deze regio kent wat meer bebossing, alhoewel het geplande tracé van de Motorring 5 buiten de natuurgebieden blijft. Ten noorden van Lillerød zal de route de Primærrute 16 kruisen en daarna de Primærrute 19. Even ten noorden van Kokkedal mondt de route dan weer op de E47 uit naar Helsingør.

Motorring 5

Context

De Motorring 5 in het Fingerplan van 2013.

De Motorring 5 werd al sinds de jaren '60 gepland, de Folktetinget (parlement) verzocht in 1967 om een buitenste ringweg Motorring M5 te onderzoeken, maar concreter werd het pas na 2000. De Motorring 5 is vooral van belang in combinatie met de aanleg van een vaste oeververbinding bij Helsingør, de zogenaamde Helsingørbrug (of tunnel). Bovendien wordt de Motorring 5 dan aangelegd in combinatie met een spoorlijn. Kopenhagen vormt​ een groot knelpunt voor doorgaande (goederen)treinen. Een tweede verbinding bij Helsingør lost zowel de problemen op het spoor als de weg op. Naast de verbinding bij Helsingør is ook de aanleg van de Fehmarnbelttunnel van belang, zowel voor weg als spoorverkeer.

Er is sprake van een ruimtereservering voor Motorring 5 en nieuwe inprikkers, vanuit het zogenaamde 'Fingerplanen' uit de jaren '70. Dit gebied is grotendeels onbebouwd. Qua natuurwaarden is een bosgebied ten zuiden van Hillerød het meest maatgevend. Een klein stuk van het tracé is al aangelegd als de ongelijkvloerse tweestrooks westelijke rondweg van Taastrup, inclusief een onvolledig knooppunt met de PR-21.

Verkeer

De Motorring 5 zal naar verwachting voor het grootste deel uit regionaal verkeer staan. Uit modelstudies blijkt dat 85% van het verkeer op de Motorring 5 uit regionaal verkeer bestaat en 15% uit doorgaand verkeer vanaf de richting Hamburg naar Zweden. De spoorcorridor zal overwegend doorgaand verkeer verwerken. De verwachte verkeersintensiteit op de Motorring 5 bedraagt tussen 40.000 en 55.000 voertuigen, behalve het noordelijkste deel dat circa 26.000 voertuigen zal verwerken. De Motorring 5 zal de E47 tussen Kopenhagen en Helsingør van 16.000 voertuigen ontlasten, de Motorring 3 met 10.000 voertuigen, de Motorring 4 met 13.000 voertuigen en de E20/E47/E55 tussen Køge en Greve met 20.000 tot 32.000 voertuigen. De reistijdsbesparing voor autoverkeer is 12 tot 15 minuten over de gehele route. De treinen tussen Køge en Helsingør winnen 37 minuten, de huidige snelste verbinding duurt anderhalf uur per trein (80 km). De verwachting is dat dagelijks 40.000 treinpassagiers van de spoorverbinding gebruik zullen maken, met tussen 700 en 8.400 in- en uitstappers per station.

Kosten

De kosten voor de Motorring 5 worden op 9,2 miljard DKK (€ 1,23 miljard) geschat, inclusief twee tunnels van in totaal 2,8 miljard DKK (€ 370 miljoen). Dit komt neer op circa € 20,5 miljoen per kilometer, geen bijzonder hoog bedrag. De kosten voor de spoorverbinding worden op nog eens 9,7 miljard DKK (€ 1,3 miljard) geschat. De kosten van onteigening bedragen slechts 0,5 miljard DKK (€ 70 miljoen), wat de relatief eenvoudige aanleg en inpassing onderstreept.

Toekomst

In 2015 werd door linkse partijen een voorstel gedaan om de ruimtereservering voor motorring 5 op te heffen.[1] In 2016 werd door Vejdirektoratet het opheffen van de ruimtereservering ten sterkste afgeraden omdat de kosten van het op een later moment weer verkrijgen van een tracé veel hoger zullen liggen en een onnodige verspilling van belastinggeld is.[2] In 2019 werd een planstudie voor het zuidelijk deel tussen Køge en de Frederikssundmotorvej gelanceerd.[3][4] In 2021 werd het Infrastructuurplan 2035 gepubliceerd waarin de Motorring 5 niet was opgenomen.[5]

Wanneer de Motorring 5 wordt aangelegd is nog niet duidelijk. De verbinding zal na de realisatie van de Fehmarnbelttunnel tussen Duitsland en Denemarken aan belang toenemen. De Motorring 5 is vooral noodzakelijk als de Helsingørbrug of tunnel wordt gerealiseerd en wordt mogelijk gecombineerd aangelegd. De situatie op het spoor is hierbij enigszins maatgevend omdat rond Kopenhagen geen grote verkeersproblemen zijn op de snelwegen, maar de capaciteit van het goederenvervoer per spoor in de regio bereikt is, met relatief lange reistijden.

Referenties

Autosnelwegen in Denemarken

Midtjysk motorvej