N-301 (Spanje)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N-301.svg
ES N-301 map.png
N-301
Begin Ocaña
Einde Cartagena
Lengte 273 km
Route

Centrum.svg Ocaña A-40.svg AP-36.svg N-400.svg

Centrum.svg Villatobas

Centrum.svg Corral de Almaguer

Centrum.svg Quintanar de la Orden

Centrum.svg Mota del Cuervo N-420.svg

Centrum.svg Las Pedroñeras

Centrum.svg El Provencio

Afslagsymbool.svg N-310.svg

Afslagsymbool.svg A-43.svg

Centrum.svg Minaya

Centrum.svg La Roda A-31.svg


Centrum.svg Albacete A-30.svg

Centrum.svg Pozo Cañada

Centrum.svg Tobarra

Centrum.svg Hellín

Centrum.svg Cieza

Centrum.svg Molina de Segura

Centrum.svg Murcia A-30.svg

Centrum.svg El Palmar MU-30.svg

De N-301 is een carretera nacional in Spanje, gelegen in Castilla-La Mancha en de Región de Murcia. De weg vormt een noord-zuidroute vanaf Ocaña via Albacete en Murcia naar Cartagena. De route verloopt parallel aan de AP-36, A-31 en A-30. De N-301 is nog 273 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N-301 begint in Ocaña, circa 50 kilometer ten zuiden van Madrid. Hier komen veel wegen samen, waaronder de AP-36 en A-40. De N-301 voert zuidoostwaarts over de kale Meseta van Castilla-La Mancha, door vlak en monotoon landbouwgebied. De gehele lengte van de AP-36 verloopt op korte afstand parallel aan de N-301. De N-301 loopt langs diverse kleine plaatsjes in de regio. Bij La Roda mondt de N-301 dan uit op de A-31 richting Albacete.

Iets zuidelijker bij de stad Albacete begint de N-301 weer, die dan parallel aan de A-30 naar Murcia loopt. Deel deel van de N-301 voert door wat bergachtiger gebied, met meer woestijnachtig landschap. Er liggen twee kleine stadjes op de route, Hellín en Cieza. De N-301 is op veel plekken de directe parallelweg van de A-30 en heeft daarom vrijwel geen belang. Uiteindelijk bereikt men dan het groenere gebied rond de stad Murcia, waar men de A-7 kruist. Ten zuiden van Murcia eindigt de N-301 bij El Palmar op de A-30 richting Cartagena.

Geschiedenis

De N-301 was één van de oorspronkelijke carreteras nacionales uit het Plan Peña van 1940 en heeft altijd van Ocaña tot Cartagena verlopen. Het was daarmee de-facto ook één van de radiale wegen van Madrid. Het was één van de weinige wegen die in het Plan REDIA van 1967 was opgenomen om tussen Ocaña en Alicante naar een rijbaan van 12 meter breed te worden uitgebouwd. De upgrade van de N-301 was in 1970 afgerond. Hiermee was de N-301 destijds één van de best uitgebouwde wegen van Spanje.

Reeds in de jaren '80 en '90 werd de N-301 ten zuiden van La Roda vervangen door de A-30 en A-31. Later is het deel tussen Ocaña en La Roda vervangen door de AP-36, die in 2006 werd opengesteld. Sindsdien heeft de N-301 nergens nog een doorgaand belang, maar wordt gebruikt door tolontwijkend verkeer.

De N-301 was oorspronkelijk 448 kilometer lang, maar delen van de route zijn komen te vervallen met de bouw van de A-30 en A-31, die met name rond Albacete en zuidelijk van Murcia op een aantal trajecten recht over de N-301 is aangelegd.

Ocaña - La Roda

Alhoewel de N-301 onder het Plan REDIA al werd uitgebouwd tot een brede rijbaan, zijn de meeste rondwegen pas later aangelegd. Hierbij zijn in de loop der jaren twee typen rondwegen aangelegd. De oudste rondwegen waren alleen om het centrum te bypassen, deze verlopen veelal door de rand van een plaats en liggen daardoor feitelijk nog binnen de bebouwde kom. Nieuwe rondwegen verlopen ruimer buiten de plaatsen, hebben vaker ongelijkvloerse aansluitingen en waren beter ingericht op snelverkeer.

De oudste rondweg is vermoedelijk de zuidelijke rondweg van Ocaña, die al voor 1984 is aangelegd en op de N-IV aansloot, dit werd later de A-4. Vermoedelijk omstreeks 1984 is de rondweg van Villatobas aangelegd. Omstreeks 2002 opende de rondweg van Quintanar de la Orden. Dit was destijds één van de grootste conflictpunten van de N-301 voordat de AP-36 werd aangelegd. De rondweg van Quintanar de la Orden is 9 kilometer lang en heeft vier ongelijkvloerse aansluitingen. In de jaren '90 is een rondweg bij Mota del Cuervo gerealiseerd. Rond 1990 is het klaverblad met de N-310 aangelegd.

Midden jaren '80 is al begonnen met de bouw van een rondweg ter hoogte van La Roda, mogelijk heeft men nog tijdens de bouw besloten om de rondweg onderdeel van de A-31 te maken gezien de lange bouwtijd van circa 1985 tot 1990.

Albacete - Murcia - Cartagena

Albacete is de grootste stad op de route die op de Meseta ligt. Hier was voor de bouw van de A-31 geen rondweg buiten de stad om, Albacete had echter al wel een stadsring rond de west- en zuidkant van de stad die 2x2 rijstroken telde, zodat doorgaand verkeer in elk geval niet door de stadskern hoefde.

Omstreeks 1984-1985 is een rondweg bij Hellín aangelegd. In de jaren '80 is eveneens een omlegging ter hoogte van Cieza aangelegd.

De N-301 is al in de jaren '50 buiten de kern van Molina de Segura aangelegd, de weg vormt grotendeels nog steeds de begrenzing tussen de dichtbebouwde stadskern en het buitengebied. Vermoedelijk gedurende de jaren '80 is de weg tussen Molina de Segura en Murcia naar 2x2 rijstroken verbreed. Delen van deze route hebben een snelwegachtig karakter, op dit deel van de weg is ook bewegwijzering met afritnummering aanwezig.

In de stad Murcia is de N-301 beperkt gewijzigd, omdat de A-30 hier al in 1977 is opengesteld langs Murcia was er geen noodzaak om de weg zelf significant op te waarderen. Echter ten noorden van Murcia is de N-301 wel in de jaren '70 omgelegd rond Espinardo, dit is aangelegd als een smalle vierstrooks weg zodat het verkeer niet meer door de street canyon van de oorspronkelijke N-301 hoefde.

In de jaren '70 is de N-301 tussen Murcia en El Palmar over het bestaande tracé met lintbebouwing verbreed van 2 naar 4 rijstroken, dit is een smalle vierstrooks weg zonder rijbaanscheiding. De omlegging buiten het centrum van El Palmar is al in of voor de jaren '60 uitgevoerd, deze is ook in de jaren '70 verbreed naar 4 rijstroken en is in de jaren '80 van ventwegen voorzien.

Tussen El Palmar en Cartagena is de N-301 niet opgewaardeerd, diverse delen zijn hier vervangen door de A-30, die met name tussen El Palmar en El Albujón grotendeels rechtstreeks over de N-301 is aangelegd. De A-30 was voor 2003 genummerd als de N-301, daardoor is het voormalige tracé van de N-301 ten zuiden van Murcia als N-301a genummerd. Als invalsweg van een dermate grote stad als Cartagena is de N-301 opvallend genoeg niet verder opgewaardeerd dan een eenvoudige tweestrooks stadsweg.

Verkeersintensiteiten

De N-301 verwerkt tussen Ocaña en La Roda bijna evenveel verkeer als de parallelle AP-36, namelijk zo'n 3.500 voertuigen per etmaal, grotendeels tolontwijkers. Tussen Albacete en Murcia rijden veelal slechts 100 tot 200 voertuigen per etmaal, omdat de A-30 hier parallel loopt. Alleen in de grotere plaatsen als Hellín en Cieza rijdt wat meer verkeer.

Referenties


Carreteras nacionales in Spanje

N-IN-IIN-IIIN-IVN-VN-VI

N-102N-104N-110N-111N-113N-120N-121N-122N-123N-124N-125N-126N-135N-141N-145N-150N-152N-154N-156N-204N-211N-220N-221N-225N-230N-232N-234N-237N-238N-240N-241N-260N-301N-310N-320N-322N-323N-325N-330N-331N-332N-335N-336N-337N-338N-339N-340N-341N-344N-349N-350N-351N-352N-354N-357N-362N-400N-401N-403N-420N-430N-431N-432N-433N-435N-442N-443N-445N-446N-501N-502N-521N-523N-525N-532N-536N-540N-541N-544N-547N-550N-551N-552N-554N-555N-556N-559N-601N-603N-610N-611N-620N-621N-622N-623N-625N-627N-629N-630N-631N-632N-634N-635N-636N-637N-638N-640N-642N-644N-651N-655