N194 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
NLN194.svg
N194 NL map.png
N194
Begin Hoorn
Einde Heerhugowaard
Lengte km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

VRI zwart.svg NLN247.svg Edam

VRI zwart.svg NLA007.svg Amsterdam / Leeuwarden

VRI zwart.svg NLN243.svg Beemster

Rotonde.svg Avenhorn

Rotonde.svg De Goorn / Berkhout

Rotonde.svg Spierdijk

Rotonde.svg Wogmeer

Rotonde.svg Obdam

Rotonde.svg Ind. Braken

Rotonde.svg Heerhugowaard

Rotonde.svg Ind. De Vork

Rotonde.svg Ind. Zandhorst II

VRI zwart.svg NLN242.svg

De N194 is een toekomstige niet-autosnelweg en provinciale weg in de provincie Noord-Holland tussen de N247 bij Hoorn en Heerhugowaard ter lengte van circa 13 kilometer. De weg loopt hemelsbreed gezien van zuidoost naar noordwest, maar op lager niveau oost-west en zuid-noord. De N194 vervangt vanaf 2018 het wegnummer N507. Het wegnummer wordt bovendien toegekend aan een nieuw wegdeel ten noorden van Heerhugowaard, en een vervanging van een deel van de N243.

Routebeschrijving

De toekomstige N194 ten westen van De Goorn.
De toekomstige N194 ten oosten van Heerhugowaard.

De N194 start op de geregelde kruising met de N247 even ten zuidwesten van Hoorn, aan de oostkant van de autosnelweg A7. De weg voert dan onder de A7 door, en geeft aan de westzijde van de A7 aansluiting op de afrit vanuit Hoorn en de toerit richting Amsterdam. Hierna voert de N194 met 2x2-rijstroken over een afstand van 2,5 kilometer naar het westen, waar de weg vloeiend overgaat in de Braken. De N243 is bij Avenhorn op de N194 aangesloten met een geregelde aansluiting.

De weg maakt hierna een slinger naar het noorden waarna een rotonde de aansluiting met Avenhorn en het bedrijventerrein Vredemaker geeft. Daarna gaat het verder naar de rotonde Westeinde, dat als lintbebouwing doorloopt naar Berkhout. De weg doorkruist hier het open en westelijke deel van West-Friesland waarna men Spierdijk passeert. Daarna gaat de weg door het voormalige meer Wogmeer, en kruist de weg de straat Wogmeer waar lintbebouwing aan is gelegen.

Verderop volgt de kern Obdam. Hier zijn twee aansluitingen met rotondes mee. De weg gaat daarna lichtelijk omhoog om de oostelijke ringvaart met aanliggende wegen van de Heerhugowaard te kruisen met een vaste brug. Als men weer op maaiveldniveau zit buigt de weg af richting noordwesten en geeft met een turborotonde aansluiting op de noordoostzijde van Heerhugowaard. De weg buigt hierna naar het noordwesten af, en gaat onder de spoorlijn Heerhugowaard - Hoorn door, waarna de weg naar het westen loopt. Vrijwel direct hierna volgt weer een onderdoorgang, waar de N194 onder de Middenweg van de Heerhugowaardpolder door duikt. Er volgt dan een voorrangsplein met het nieuwe industrieterrein De Vork, waarna de weg wederom onder maaiveld duikt. Dit maal voert de weg onder de spoorlijn Heerhugowaard - Den Helder door. Dit deel is voorbereid op 2x2-rijstroken . Hierna volgt wederom een voorrangsplein met de wat oudere industrieterreinen Zandhorst I en II, als de weg bij het eindpunt op de N242 komt.

Classificatie

De N194 is in het kader van de Duurzaam Veilig-richtlijnen gecategoriseerd als stroomweg, maar ingericht als gebiedsontsluitingsweg en hierop geldt een snelheid van 80 km/h. Inhalen is nergens toegestaan. De weg is in beheer en onderhoud bij de provincie Noord-Holland.

Geschiedenis

Hoorn - Avenhorn

Dit weggedeelte behoorde tot 2018 bij de verbinding Hoorn - Alkmaar, en maakte onderdeel uit van de N243.

De plannen voor verbetering van de verbinding Hoorn - Alkmaar bestonden al lange tijd. Rond 1850 werd daarvoor de Huygendijk (de huidige N508) van grind voorzien, een veelgebruikte oplossing in die tijd. Pas in de jaren 1920 werden er plannen door de provincie ontworpen om het almaar toenemende (vracht)autoverkeer en fietsverkeer te faciliteren door eigen infrastructuur aan te willen leggen. Eerst nog aarzelend door het gebruik van voornamelijk bestaande wegen met het plan deze te verbeteren, later met meer nieuwe, eigen tracés. De verbinding Hoorn - Alkmaar langs de Noordervaart en door de Beemster kwam dan ook al in de eerste plannen voor onder het administratieve wegnummer 10.

In het voorjaar van 1927 werd begonnen met de opmeting van het gedeelte Hoorn - Avenhorn - Schermerhorn, ter lengte van 13 kilometer. In 1929 werden onderhandelingen gevoerd en werd overeenstemming bereikt om de Jaagweg tussen Hoorn en Avenhorn over te dragen aan de provincie. In 1930 werd de verbetering van dit weggedeelte aan de laagste aanbieder gegund en in 1931 kwam dit weggedeelte gereed.

Avenhorn - Heerhugowaard (Braken)

De aanleg van een weg tussen Avenhorn en Heerhugowaard zal vermoedelijk te maken hebben gehad met de sterke groei van Heerhugowaard vanaf 1966. Daarvoor was het overwegend een agrarische gemeente met 6.800 inwoners; in 1975 woonden er ruim 26.000 mensen. Die grote groei is voornamelijk veroorzaakt door de aanwijzing van Heerhugowaard als groeikern voor woningzoekenden uit Amsterdam, de IJmond (voor de Hoogovens) en Alkmaar. In het structuurplan van 1981 van Heerhugowaard werd hierbij als noordwestelijke grens van het woongebied de Westtangent bedacht en aangelegd. Aan de kant van Alkmaar sloot en sluit deze weg aan op de S7, de huidige N242, waarmee betrekkelijk snel het hoofdwegennet bereikt kan worden. Vermoedelijk wilde de provincie de gemeente aan de oostzijde een goede verbinding geven naar het hoofdwegennet om de Randstad en andere landsdelen via een tweede alternatief te kunnen bereiken. De weg tussen Avenhorn en de Krusemanlaan in Heerhugowaard is ergens tussen eind jaren 1970 en medio jaren 1990 aangelegd. Exacte data daarover ontbreken.

N23

Aan het eind van de 20e eeuw ontstonden grootse plannen voor verbetering van de oost-westverbinding in de provincie.

Toekomst

De N507 tussen Avenhorn en Heerhugowaard moet onderdeel uit gaan maken van het project N23, dat in 2018 voorziet in een hoogwaardige verbinding tussen Alkmaar en Zwolle. Hoewel de weg is gecategoriseerd als stroomweg heeft deze enkel rotondes en kruispunten met verkeerslichten. In 2018 is het zelfs de bedoeling dat alle kruispunten zijn uitgevoerd als rotonde.

Daarnaast wordt een omlegging ten noorden van Heerhugowaard aangelegd. Deze moet de kom van Heerhugowaard vermijden en vanuit Obdam een slinger naar het noorden maken en aansluiten op de N242 bij de Kamerlingh Onneslaan.

Bij Avenhorn zal de doorgaande richting veranderd worden van N243-A7 naar N507-A7.

Deze 3 hierboven genoemde wegvakken zullen samen onder één nieuw wegnummer verder gaan als N194. In 2018 zou de bewegwijzering worden aangebracht, waarmee de N507 volledig verdwijnt. [1]

Bronnen, noten en referenties

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N302

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad