N196 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
NLN196.svg
N196 NL map.png
N196
Begin Hoofddorp
Einde Uithoorn
Lengte 6 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

VRI zwart.svg NLN201.svg De Hoek

VRI zwart.svg Vuursteen

VRI zwart.svg Fokkerweg/Pudongweg

VRI zwart.svg Aalsmeerderbrug

Brug.svg Aalsmeerderbrug Riviersymbool.svg Ringvaart Haarlemmermeer

Znak d42.svg Aalsmeer

VRI zwart.svg NLN231.svg

De N196 is een niet-autosnelweg ter vervanging van de nummering van de voormalige N201 in de provincie Noord-Holland, tussen de aansluiting met de N201 bij Hoofddorp-De Hoek naar de N231 ten oosten van Aalsmeer.

Routebeschrijving

De N196 begint ten oosten van Hoofddorp op een geregeld kruispunt tussen de Rijnlanderweg en de Vuursteen, waar de N201 richting het zuiden afslaat om de N201 met de A4 te verbinden. Op dit punt start de N196 als autoweg richting het zuidoosten met 2x3-rijstroken en kruist deze ongelijkvloers zonder aansluiting de A4, waarna de weg de voormalige aansluiting met de Aalsmeerderweg tegenkomt. Hier ligt een viaduct voor langzaam verkeer overheen. Na enige tijd volgt een groot viertakskruispunt met de Fokkerweg en de Pudongweg, waar het autowegdeel eindigt en de N196 versmalt naar 2x2-rijstroken. Vervolgens komt men een gelijkvloers kruispunt tegen met de Aalsmeerderdijk, waarna de weg de Haarlemmermeer verlaat met de Aalsmeerderbrug. De weg gaat in de gemeente Aalsmeer verder.

Eerst kruist de weg met een beweegbare brug de Ringvaart Haarlemmermeer waarna de weg Aalsmeer doorsnijdt. De eerstvolgende grote kruising is die met de N231, beter bekend als de Legmeerdijk. Hier is de Bloemenveiling Aalsmeer gelegen. Hier eindigt de 2x2-strooksweg. De N196 eindigt op deze kruising, waarna een 2x1 gebiedsontsluitingsweg verder loopt in Uithoorn als Koningin Maximalaan. De bebouwde kom van Uithoorn wordt hier doorsneden en de weg kent hier een maximumsnelheid van 50 km/u. De weg gaat na de Prinses Irenebrug in Amstelhoek bewegwijzerd als N201 verder tot het geregelde kruispunt met de N201. Dit laatste stukje heeft hectometering met N201 waarbij een "A"-suffix is toegevoegd.

Classificatie

De N196 bij De Hoek.

De weg is tussen de N201 en Aalsmeer in 2012 gecategoriseerd als stroomweg. De maximumsnelheid is hier vastgesteld op 80 km/h. In Aalsmeer en Uithoorn zal de weg een gebiedsontsluitingsweg zijn met respectievelijk een maximum van 50 km/h binnen en 80 km/h buiten de kom van Aalsmeer en 50 km/h in de bebouwde kom van Uithoorn en Amstelhoek.

Geschiedenis

Het wegnummer N196 was in eerste instantie gedacht als vervangend wegnummer voor de 'oude' N201 tussen Zandvoort en de A4 bij Hoofddorp en mogelijk zelfs verder tot de Waterwolftunnel. In dat wegnummerontwerp was het de bedoeling om de nummering van de N201 bij de A9 bij Schiphol-Oost te starten. De intentie van de provincie Noord-Holland was om het wegverkeer zo snel mogelijk naar het hoofdwegennet te leiden over de nieuwe N201, waardoor de hernummering naar N196 van het gedeelte vanuit Zandvoort naar Hoofddorp/Schiphol noodzakelijk werd. Uiteindelijk is besloten de oude N201 alleen te hernummeren tussen de nieuwe aansluiting naar de A4 en de nieuwe aansluiting met het deelproject Omlegging Amstelhoek, waardoor een grootschalige hernummering voorkomen is.

Op 18 april 2013 is het weggedeelte tussen het kruispunt Kruisweg-Fokkerweg/Pudongweg en de provinciegrens bij Uithoorn/Amstelhoek hernummerd naar N196 en is tegelijkertijd de nieuwe weg vanaf kruispunt N201-Koolhovenlaan via de Waterwolftunnel genummerd als N201.

Vanwege commotie uit de burgerij van Aalsmeer over grote verkeersonveiligheid op de kruispunten met de Burgemeester Kasteleinweg, is de groene golf op de N196 binnen Aalsmeer op 2 december 2013 uitgeschakeld. Op 7 december 2013 is de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km/h op het gedeelte binnen de bebouwde kom van Aalsmeer. Vanaf 15 april 1997 was dit 70 km/h.

Op 15 en 16 december 2013 is ook de Kruisweg tussen het Zuidtangent-viaduct en de kruising Kruisweg-Fokkerweg/Pudongweg hernummerd naar N196.

Op 8 oktober 2015 heeft de provincie Noord-Holland het gedeelte door de gemeente Uithoorn (grofweg vanaf de N231 tot de Amstel) voor een symbolisch bedrag van € 1 overgedragen aan de gemeente. Dit was als zodanig afgesproken in de realisatieovereenkomst waarbij is besloten dat de N196 overgedragen wordt aan de gemeenten als de nieuwe N201 klaar is. De gemeente Uithoorn ontving € 1.300.000,- voor beheer en onderhoud aan de N196.[1] In de maanden ervoor was de bewegwijzering in Uithoorn reeds vervangen, waar het wegnummer N196 niet meer op voorkomt. Het wegnummer N201 is in Uithoorn dus eerst vervangen door het wegnummer N196, waarna sinds voorjaar 2015 de weg is ontdaan van het wegnummer en alleen de wegnaam "Koningin Maximalaan" draagt. Vervolgens is per 1 april 2016 de N196 in Aalsmeer overgedragen aan de gemeente, ook voor het symbolisch bedrag van € 1. De gemeente Aalsmeer ontving € 875.000,- voor het beheer en onderhoud aan de N196.[2]

Groot onderhoud Irenebrug

In maart 2015 voerde de provincie Noord-Holland onderhoud uit aan de Prinses Irenebrug in Uithoorn. Daarbij heeft de aannemer onder meer:

  • Diverse onderdelen van de brug ontroest en geverfd
  • Het staal van de brug op diverse plaatsen gerepareerd
  • De elektrotechnische installaties vervangen
  • Op diverse plaatsen stoeptegels en het asfalt hersteld

Gedurende deze periode was de brug gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor (brom)fietsers en voetgangers gold een beperkte sluiting. Tijdens die sluiting werd een fiets- en voetveer ingezet. Gemotoriseerd verkeer reed om via de N201. Landbouwverkeer gebruikte de brug Vrouwenakker.[3]

Toekomst

Plannen Centrum Uithoorn

Het is de bedoeling dat het beheer van de N196 op termijn over wordt gedragen aan de gemeenten. De overdracht aan de gemeente Uithoorn heeft plaatsgevonden op 8 oktober 2015, die aan Aalsmeer volgde op 1 april 2016. In Aalsmeer bestaan ideeën om de N196 om te vormen naar een busbaan, maar in het geval van een afgesloten Waterwolftunnel is er geen goed alternatief. Soortgelijke problemen spelen er ook in Uithoorn, waar de gemeente plannen heeft om de N196 vanuit Amstelhoek gezien, na de Irenebrug te laten eindigen in een parkeergarage. Bij een afgesloten Amstelaquaduct is er dan enkel een groot omrij-alternatief beschikbaar via Vrouwenakker. Bovendien is landbouwverkeer verboden in het aquaduct in de N201, waardoor dit verkeer standaard de grote omrij-afstand zal moeten afleggen.

Verkeersintensiteiten

Externe links

Foto's en Video's

Bronnen, noten en referenties

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad