N196 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN196.svg
N196 NL map.png
N196
Begin Hoofddorp
Einde Uithoorn
Lengte 6 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

VRI zwart.svg NLN201.svg De Hoek

VRI zwart.svg Vuursteen

VRI zwart.svg Fokkerweg/Pudongweg

VRI zwart.svg Aalsmeerderbrug

Brug.svg Aalsmeerderbrug

Znak d42.svg Aalsmeer

VRI zwart.svg NLN231.svg

De N196 is een niet-autosnelweg ter vervanging van de nummering van de voormalige N201 in de provincie Noord-Holland, tussen de aansluiting met de N201 bij Hoofddorp-De Hoek naar de N231 ten oosten van Aalsmeer.

Routebeschrijving

De N196 heeft het wegnummer N201 vervangen op wegdelen in de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn alwaar de toenmalige N201 in 2013 is omgelegd naar een ander tracé. Delen van dit voormalige N201 tracé zijn inmiddels niet meer als N196 bewegwijzerd.

De N196 begint ten oosten van Hoofddorp op een geregeld kruispunt tussen de Kruisweg en de Hoofddorpdreef, waar de N201 richting het zuiden afslaat om daar een verbinding te vormen met de A4. Op dit punt start de N196 als autoweg richting het zuidoosten met 2x3-rijstroken en kruist deze ongelijkvloers zonder aansluiting de A4, waarna de weg de voormalige aansluiting met de Aalsmeerderweg tegenkomt. Hier ligt een viaduct voor langzaam verkeer overheen. Na enige tijd volgt een groot viertakskruispunt met de Fokkerweg en de Pudongweg, waar het autowegdeel eindigt en de N196 versmalt naar 2x2-rijstroken. Vervolgens komt men een gelijkvloers kruispunt tegen met de Aalsmeerderdijk, waarna de weg de Haarlemmermeer verlaat met de Aalsmeerderbrug. De weg gaat in de gemeente Aalsmeer verder.

Eerst kruist de weg met een beweegbare brug de Ringvaart Haarlemmermeer waarna de weg Aalsmeer doorsnijdt. De eerstvolgende grote kruising is die met de N231, beter bekend als de Legmeerdijk. Hier is de Bloemenveiling Aalsmeer gelegen. Hier eindigt de 2x2-strooksweg. De N196 eindigt op deze kruising, waarna een 2x1 gebiedsontsluitingsweg verder loopt in Uithoorn als Koningin Maximalaan. De bebouwde kom van Uithoorn wordt hier doorsneden en de weg kent hier een maximumsnelheid van 50 km/u. De weg eindigt bij de Prinses Irenebrug.

Het deel ten oosten van de Prinses Irenebrug, gelegen nabij Amstelhoek in de provincie Utrecht, heeft enige jaren na omlegging van de N201 een hectometering gehad met N201 waarbij een "A"-suffix was toegevoegd. Na herinrichting van dit wegvak is de weg nummerloos geworden en zijn de hectometerpaaltjes weggehaald.

Classificatie

De N196 bij De Hoek.

De weg is tussen de N201 en Aalsmeer in 2012 gecategoriseerd als stroomweg. De maximumsnelheid is hier vastgesteld op 80 km/h. In Aalsmeer en Uithoorn is de weg een gebiedsontsluitingsweg met respectievelijk een maximum van 50 km/h binnen en 80 km/h buiten de kom van Aalsmeer en 50 km/h in de bebouwde kom van Uithoorn.

Geschiedenis

Het wegnummer N196 was in eerste instantie gedacht als vervangend wegnummer voor de 'oude' N201 tussen Zandvoort en de A4 bij Hoofddorp en mogelijk zelfs verder tot de Waterwolftunnel. In dat wegnummerontwerp was het de bedoeling om de nummering van de N201 bij de A9 bij Schiphol-Oost te starten. De intentie van de provincie Noord-Holland was om het wegverkeer zo snel mogelijk naar het hoofdwegennet te leiden over de nieuwe N201, waardoor de hernummering naar N196 van het gedeelte vanuit Zandvoort naar Hoofddorp/Schiphol noodzakelijk werd. Uiteindelijk is besloten de oude N201 alleen te hernummeren tussen de nieuwe aansluiting naar de A4 en de nieuwe aansluiting met het deelproject Omlegging Amstelhoek, waardoor een grootschalige hernummering voorkomen is.

Op 18 april 2013 is het weggedeelte tussen het kruispunt Kruisweg-Fokkerweg/Pudongweg en de provinciegrens bij Uithoorn/Amstelhoek hernummerd naar N196 en is tegelijkertijd de nieuwe weg vanaf kruispunt N201-Koolhovenlaan via de Waterwolftunnel genummerd als N201.

Vanwege commotie uit de burgerij van Aalsmeer over grote verkeersonveiligheid op de kruispunten met de Burgemeester Kasteleinweg, is de groene golf op de N196 binnen Aalsmeer op 2 december 2013 uitgeschakeld. Op 7 december 2013 is de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km/h op het gedeelte binnen de bebouwde kom van Aalsmeer. Vanaf 15 april 1997 was dit 70 km/h.

Op 15 en 16 december 2013 is ook de Kruisweg tussen het Zuidtangent-viaduct en de kruising Kruisweg-Fokkerweg/Pudongweg hernummerd naar N196.

Op 8 oktober 2015 heeft de provincie Noord-Holland het gedeelte door de gemeente Uithoorn (grofweg vanaf de N231 tot de Amstel) voor een symbolisch bedrag van € 1 overgedragen aan de gemeente. Dit was als zodanig afgesproken in de realisatieovereenkomst waarbij is besloten dat de N196 overgedragen wordt aan de gemeenten als de nieuwe N201 klaar is. De gemeente Uithoorn ontving € 1.300.000,- voor beheer en onderhoud aan de N196.[1] In de maanden ervoor was de bewegwijzering in Uithoorn reeds vervangen, waar het wegnummer N196 niet meer op voorkomt. Het wegnummer N201 is in Uithoorn dus eerst vervangen door het wegnummer N196, waarna sinds voorjaar 2015 de weg is ontdaan van het wegnummer en alleen de wegnaam "Koningin Maximalaan" draagt. Vervolgens is per 1 april 2016 de N196 in Aalsmeer overgedragen aan de gemeente, ook voor het symbolisch bedrag van € 1. De gemeente Aalsmeer ontving € 875.000,- voor het beheer en onderhoud aan de N196.[2]

Groot onderhoud Irenebrug

In maart 2015 voerde de provincie Noord-Holland onderhoud uit aan de Prinses Irenebrug in Uithoorn. Daarbij heeft de aannemer onder meer:

  • Diverse onderdelen van de brug ontroest en geverfd
  • Het staal van de brug op diverse plaatsen gerepareerd
  • De elektrotechnische installaties vervangen
  • Op diverse plaatsen stoeptegels en het asfalt hersteld

Gedurende deze periode was de brug gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor (brom)fietsers en voetgangers gold een beperkte sluiting. Tijdens die sluiting werd een fiets- en voetveer ingezet. Gemotoriseerd verkeer reed om via de N201. Landbouwverkeer gebruikte de brug Vrouwenakker.[3]

Toekomst

Plannen Haarlemmermeer

In aansluiting op de busbaan die in Aalsmeer wordt aangelegd, wordt ook langs het meest oostelijke deel van de N196 in Haarlemmermeer, tussen de Fokkerweg en de gemeentegrens met Aalsmeer, een busbaan aangelegd. Daarnaast zal nabij de Fokkerweg een busstation worden aangelegd. Meer westelijk sluit de nieuwe busbaan aan op het bestaande HOV tussen Hoofddorp en de Fokkerweg.

Plannen Aalsmeer

Het Aalsmeerse deel van de N196 is op 1 april 2016 van de provincie overgedragen aan de gemeente Aalsmeer. Na de omlegging van de N201 om Aalsmeer is de hoeveelheid verkeer dat van de (huidige) N196 gebruik maakt sterk afgenomen. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft daarom besloten om de N196 te herinrichten en af te waarderen. Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer ingestemd met de nieuwe inrichting van de Burgemeester Kasteleinweg (N196) met onder zes andere rotondes en een aparte busbaan. Bij 5 rotondes rijdt de bus recht door de rotonde heen. Alleen op de rotonde bij de Zwarteweg rijdt de bus met het verkeer mee. Op het grootste deel van de weg zal het verkeer één rijstrook per richting krijgen. Alleen tussen de Van Cleefkade in Aalsmeer en de gemeentegrens met Haarlemmermeer blijft de weg twee rijstroken per richting houden.

De plannen zullen vanaf 2019 worden uitgevoerd.

Plannen Centrum Uithoorn

De overdracht van de N196 aan de gemeente Uithoorn heeft plaatsgevonden op 8 oktober 2015. In Uithoorn bestaan ideeën om ter hoogte van de Prinses Irenebrug een knip in de N196 te leggen en de weg te laten eindigen in een parkeergarage. Omdat deze weg dan niet meer gebruikt kan worden voor doorgaand verkeer ontstaat er een probleem in het geval het Amstelaquaduct is afgesloten. Ook landbouwverkeer, dat geen gebruik mag maken van het Amstel Aquaduct, heeft geen goed alternatief en zou ver moeten omrijden via Vrouwenakker. Het is onduidelijk of en wanneer de plannen doorgaan.

Verkeersintensiteiten

Na de omlegging van de N201 eind 2013, zijn de intensiteiten op het voormalige deel van de N201, dat nu N196 genummerd is, sterk afgenomen.

Op dit moment is alleen het deel van de N196 dat in de gemeente Haarlemmermeer ligt nog in beheer van de provincie Noord-Holland. Alleen van dat deel zijn nog (actuele) verkeersintensiteiten bekend. Op dit wegdeel zijn twee telpunten. Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor deze telpunten[4].

Telpunt 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rozenburgdreef – Fokkerweg 44.700 46.904 48.283 48.937 53.869 53.355 44.317 17.541 16.993 18.052 17.646
Fokkerweg – Aalsmeerderdijk 36.242 36.433 37.500 38.050 40.315 41.000 34.000 25.125 25.200 24.461 24.912

Externe links

Foto's en Video's

Bronnen, noten en referenties

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad