N197 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN197.svg
N197 NL map.png
N197
Begin Beverwijk
Einde Heemskerk
Lengte 7 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Rotonde.svg NLN246.svg

VRI zwart.svg Parallelweg

VRI zwart.svg Viaductweg

VRI zwart.svg Afslagsymbool.svg Aansluiting Beverwijk NLA022.svg → Alkmaar/Haarlem/Amsterdam

VRI zwart.svg Velsen-Noord / Beverwijk

VRI zwart.svg Tata Steel

Rotonde.svg Wijk aan Zee

Rotonde.svg Heemskerk / Beverwijk

Rotonde.svg Heemskerk → Castricum / Alkmaar

De N197 is een niet-autosnelweg die loopt van de rotonde met de N246 in Beverwijk via de aansluiting met de A22 bij Velsen-Noord/Beverwijk naar Heemskerk in de provincie Noord-Holland. Het westelijke deel van de weg wordt ook wel de Westelijke Randweg van Beverwijk genoemd. In het kader van Duurzaam Veilig is de hele weg gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg. Het eerste ontwerp van de Westelijke Randweg dateert uit 1966. De weg werd in delen geopend tot 2010.

Routebeschrijving

De N197 bij de rotonde naar Wijk aan Zee. Beverwijk, 2010.

De N197 start op een rotonde met de N246 in het oostelijke industriegebied van Beverwijk, waar de weg als Wijkermeerweg richting het westen loopt als een enkelbaansweg binnen de kom. Na enige honderden meters volgt een geregeld kruispunt met de Parallelweg, de belangrijkste ontsluitingsweg van het oostelijke industriegebied en woonboulevard van Beverwijk. De N197 loopt hier met de Parallelweg mee naar het zuiden, bereikt dan al snel een VRI-kruispunt met de Vaiductweg, en komt dan na enige tijd bij de grote en deels conflictvrije aansluiting met de A22 bij de Velsertunnel.

Ten westen van deze aansluiting begint het provinciale deel. Vanaf dit punt loopt de N197 op de Velsertraverse met 2x2 rijstroken naar het westen waar, na de afdaling naar maaiveldniveau, een geregeld kruispunt volgt met de Wijkerstraatweg (toegang tot Velsen-Noord (verboden voor vrachtverkeer)) en de Velserweg (toegang naar Beverwijk-centrum), waarin tevens een spoorwegovergang is verwerkt. De spoorweg geeft een verbinding tussen het Tata Steel-emplacement en station Beverwijk. Dit kruispunt is het grootste knelpunt in de doorstroming aangezien in de verkeersregeling de richting uit Velsen-Noord conflicteert met alle richtingen op het kruispunt. Bovendien zorgt het sluiten van de overwegbomen door een goederentrein of rangeerlocomotief voor een blokkade van vrijwel alle richtingen voor circa twee minuten.

Vanaf de spooraansluiting naar Tata Steel telt de N197 twee keer 2 rijstroken met een maximumsnelheid van 50 km/h. Bij de eerstvolgende aansluiting met de Wenckebachstraat, zijn verkeerslichten, waarbij de meeste opstelstroken liggen voor het afslaande verkeer vanuit de Velsertraverse de Wenckebachstraat in, voornamelijk voor verkeer naar het Tata Steel-terrein. Vanuit de Wenckebachstraat zelf is een vrije rechtsaffer richting de A22 in gebruik.

Vanaf de kruising met de Wenckebachstraat zal de intensiteit snel afnemen en loopt de N197 verder met twee keer 1 rijstrook. De weg komt dan buiten de bebouwde kom te liggen, waar aldus een maximumsnelheid geldt van 80 km/h. Verderop verschijnt nog een aansluiting naar een klein bedrijventerrein, waarna een rotonde met de Zeestraat volgt, welke verbinding geeft met Wijk aan Zee.

Vanaf dit punt meandert de weg lieflijk door het landschap waar deze in totaal twee rotondes telt; een met de Plesmanweg ten noorden van het Tata Steelterrein en een met de Plesmanweg verderop op het tracé. In Heemskerk eindigt de N197 op de Rijksstraatweg door middel van een rotonde. Deze rotonde is al sinds 2004 gereed, en al die tijd al voorbereid op de aansluiting met de N197.

De N197 heeft in totaal 6 verkeerslichteninstallaties.

Geschiedenis Westelijke Randweg Beverwijk

Plannen jaren '60 en '70

De N197 heeft ooit in de plannen gestaan van het Structuurschema Hoofdwegennet 1966, waarin een verbinding was opgenomen tussen de huidige A9 bij Heemskerk en de Velsertraverse in Beverwijk. In dat plan was opgenomen de A8 in een rechte lijn door te trekken vanaf de A9 naar het westen onderlangs de kern van Heemskerk om daarna min of meer hetzelfde tracé te volgen zoals dat er thans bijligt. Vanwege grootschalige woningbouw in Heemskerk is het tracédeel tussen de A9 bij Heemskerk en de rotonde op de Rijksstraatweg in Heemskerk nu vrijwel onmogelijk gemaakt.

In 1977 werd nogmaals onderzocht hoe de Noordelijke IJmond het beste op het Rijkswegennet aangesloten kon worden. Daarvoor werd de Commissie Knelpunten in de wegenstructuur in het IJmondgebied opgericht met daarin de werkgroep Noordelijke Randweg van Beverwijk. Resultaat eind 1978 was een rapport waarin werd geconcludeerd dat de noordelijke IJmond het beste af was met een directe aansluiting op het Rijkswegennet. Deze volgde weer hetzelfde tracé van de A9 bij Heemskerk tot de Velsertraverse, dat in het Structuurschema Hoofdwegennet 1966 was ontworpen, maar in tegenstelling tot die eerdere plannen werd nu geopteerd voor een verdiepte ligging, in plaats van een ligging op maaiveld.

Latere besluitvorming

Na 1978 was het lange tijd stil rond het project. In de jaren '90 zagen de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk en staalproducent Tata Steel (voorheen Corus of Hoogovens) al de voordelen van een weg om Beverwijk heen. In de beginjaren van het nieuwe millenium besloot de provincie Noord-Holland dat de Westelijke Randweg een provinciale weg diende te worden en zou zij zorgdragen voor de aanleg in eigen beheer. Het was ook in dat decennium dat er steeds meer tegenstand kwam tegen de aanleg van de N197.

De besluitvorming over deze weg is tussen 2000 en 2009 erg traag gegaan, mede vanwege het succes van diverse belangengroeperingen. Zo heeft de actiegroep Westerhout Blijft! met succes enkele procedures gewonnen waarbij men aan kon tonen dat er kwetsbare amfibieën leefden. Ook andere belangengroeperingen konden de aanleg aardig vertragen. Door al deze beroepsprocedures en rechtszaken zijn de kosten voor de maatschappij inmiddels flink opgelopen.

Op 24 oktober 2007 werd duidelijk dat de aanleg kon beginnen [1]. Het beroep tegen het bestemmingsplan dat werd aangespannen door Westerhout Blijft! werd door de Raad van State afgewezen, omdat het bestemmingsplan voor de weg in orde was.

Aanleg van de N197

Men is in november 2007 begonnen met het uitzetten van het tracé met piketpaaltjes [2]. Op 26 januari 2009 is het officiële startschot voor de aanleg van de N197 gegeven. Met een daverend vuurwerk werd dit beklonken. Op 1 november 2009 werd het vernieuwde kruispunt N197 - Velserweg/Wijkerstraatweg inclusief verkeersregelinstallatie in gebruik genomen. Dit werd officieel geopend op donderdag 17 december 2009. Op 3 juli 2010 was de feestelijke opening van de N197 tussen de Wenckebachstraat in Velsen-Noord en de Rijksstraatweg in Heemskerk, waarmee de weg voor al het verkeer volledig berijdbaar is.

In het weggedeelte Plesmanweg - Rijksstraatweg is een fietstunnel aangelegd ter hoogte van de Gladiolenlaan. In de eerste planningen ging men uit van oplevering in april 2011, maar door bezuinigingen en problemen bij de gemeente Beverwijk, bezuinigingen bij de gemeente Heemskerk en de wens van diverse partijen om een fietspad tussen Tata-terrein en Wijk aan Zeeerweg te willen, is de realisatie vertraagd. Sinds 29 oktober 2012 zijn de werkzaamheden daadwerkelijk van start gegaan, waarna de fietstunnel is opgeleverd op 9 oktober 2013.

Qua wegnummering kan nog gemeld worden dat het wegnummer N197 in eerste instantie was bedacht voor de nieuwe Drie Merenweg (de huidige N205), tussen knooppunt Rottepolderplein en Nieuw-Vennep. Later is dat op advies van een bewegwijzeringsmedewerker van Rijkswaterstaat aangepast in N205, waarna de Westelijke Randweg Beverwijk het nummer 197 kreeg.

Geschiedenis oostelijk deel N197

Om onduidelijke redenenen heeft de gemeente Beverwijk op eigen initiatief bestaande wegen tussen de N246 en de A22 bij de N197 getrokken. In december 2012 is geconstateerd dat er wegschilden zijn bijgeplakt op de bestaande bewegwijzering waarmee de N197 effectief 2 kilometer in lengte is toegenomen. Sinds die datum horen de Wijkermeerweg en de Parallelweg bij de N197, waar hieronder enige informatie wordt verschaft.

Wijkermeerweg

De Wijkermeerweg stamt waarschijnlijk uit de jaren 1970, na de verdere ontwikkeling van het oostelijke industriegebied in Beverwijk.

Parallelweg

De Parallelweg stamt uit de jaren 1950 of 1960. Aan deze weg verscheen de allereerste woonboulevard van Nederland. Aangezien het in die tijd een nieuw fenomeen was, trok deze veel verkeer uit het hele land. Ondanks de toegenomen leegstand op het bedrijventerrein is de Parallelweg een drukke weg, aangezien deze een tweede toegang verleent tot het centrum van Beverwijk, diverse andere detailhandel en groothandel ontsluit en toegang verschaft tot de Bazaar.

Toekomst

Voor de rest zijn er geen plannen voor de N197 voor de verdere toekomst. Verwacht wordt dat wegverbreding lange tijd niet nodig zal zijn tussen Velsen-Noord en Heemskerk, en een eventuele verlenging naar de A9 is niet meer mogelijk.

Velsertraverse

Wel zal er discussie zijn over de toekomst van de Velsertraverse, daar dit wegvak al voor de opening overbelast was. Niet-officiële ideeën zijn bijvoorbeeld het onmogelijk maken van de verbinding vanuit Velsen-Noord linksaf richting het centrum van Beverwijk en de verdere N197, waardoor het verkeerslicht op deze tak van het kruispunt verwijderd kan worden. Ook is door sommigen geopperd de fietsoversteek te verwijderen en daarvoor in de plaats de tijdelijke onderdoorgang ten oosten hiervan weer definitief te maken. Plannen van de gemeente Beverwijk voor de stationsomgeving maken dit vooralsnog onmogelijk. Deze stationsplannen kunnen een toename aan verkeer gaan genereren, zodat de vraag is hoe lang het kruispunt met de Velsertraverse nog meekan zonder civieltechnische maatregelen.

Uit de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond van juni 2013 blijkt dat binnen een periode van 10 en 15 jaar een fietstunnel onder de Velsertraverse gerealiseerd dient te worden. In de periode na 15 jaar is het de bedoeling om een ongelijkvloerse aansluiting te creëren van de Velsertraverse met de Velserweg en Wijkerstraatweg.[3]

Aansluiting A22

De provincie Noord-Holland is met de gemeente Beverwijk en Velsen in onderhandeling om de Velsertraverse ten oosten van het spoor over te nemen. De oostzijde van de aansluiting met de A22 is vanaf 2014 gereconstrueerd in een conflictvrije aansluiting, waarbij vrijwel alle relaties ongelijkvloers worden afgewikkeld. Dit is voor Nederland een bijna unieke situatie, waarin het gebruikelijk is dat het hoofdwegennet niet vloeiend mag overgaan in het onderliggend wegennet. Op 9 november 2015 is een eerste vrije-verbindingsboog van de A22-Zuid naar de Parallelweg in Beverwijk geopend, waarmee verkeer richting de woonboulevard/Bazaar niet meer bij een verkeerslicht linksaf hoeft te slaan aan het einde van de afrit.

Verkeersintensiteiten

Het oostelijk deel van de N197, tussen de A9 en de A22, is in beheer bij de gemeente Beverwijk. Voor dit wegdeel zijn geen verkeersintensiteiten bekend. Het overige deel van de N197 is voor het grootste deel in beheer bij de Provincie Noord-Holland. Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor de Provinciale telpunten van de N197[4].

Telpunt 2011 2017 2018 2019
Op-afrit A22 – Velserweg 37.700 38.135 39.869 41.250
Velserweg – Wenckebachstraat (Velsen-Noord) 24.200 27.068 28.241 27.343
Wenckebachstraat – Zeestraat (Wijk Aan Zee) 11.400 13.635 14.179 14.947
Zeestraat – Plesmanweg (Beverwijk) 11.500 13.039 13.311 13.551
Plesmanweg - Rijksstraatweg (Heemskerk) 8.400 11.060 10.976 12.902

Externe links

Foto's en Video's

Bronnen

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad