N1 (Mozambique)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N1
Begin Maputo
Einde Pemba
Lengte 2.477 km
Route

Maputo

Macia

Xai-Xai

Lindela

Massinga

Chibamo

Inchope

Caia

Nicaudala

Malei

Mocuba

Alto Molocue

Nampula

Namialo

Namapa

Metoro

Pemba

De N1 of EN1, voluit de Estrada Nacional Nº 1, is een estrada nacional in Mozambique. De weg vormt de belangrijkste weg van het land, een noord-zuidroute door een groot deel van het land, vanaf de hoofdstad Maputo tot Pemba in het noorden. Van de N1 takken diverse zijwegen af naar andere landsdelen en kuststeden. De route verloopt parallel aan de kust, maar het overgrote deel ligt vrij ver landinwaarts. De N1 is volledig verhard en is 2.477 kilometer lang. Daarmee omvat de weg circa een derde van het totale verharde wegennet van Mozambique.

Routebeschrijving

Maputo

De N1 begint in de hoofdstad Maputo in het zuiden van het land. In Maputo kruist men de N2. De weg is in Maputo een belangrijke stadsweg met 2x2 rijstroken en rotondes. Daarna volgt een enkelbaans deel tot aan het Estádio do Zimpeto, waar een klaverblad met de noordring van Maputo volgt. De weg telt daarna nog eens 15 kilometer met 2x2 rijstroken in de noordelijke buitenwijken. In het noorden van de stad volgt nog een trompetknooppunt met de oostelijke invalsweg van Maputo. Daarna verlaat men de eigenlijke stad, maar er volgt nog 20 kilometer dat door een dichtbevolkte periferie ten noorden van Maputo volgt.

Vervolgens voert de N1 als enkelbaans weg door een betrekkelijk dichtbevolkt laagland, met veel bebouwing langs de weg, waaronder ook een aantal meer stedelijke kernen. Dit is een afwisseling van laagland met drogere savanne. Daarna volgt de grens met de provincie Gaza.

Gaza

De brug over de Limpopo bij Xai-Xai.

In de provincie Gaza verloopt de N1 in eerste instantie landinwaarts via het stadje Macia, daarna buigt de weg wat dichter naar de kust toe, waar de N1 door de stad Xai-Xai voert. De weg verloopt dan op circa 10 tot 20 kilometer landinwaarts parallel aan de kust van de provincie Gaza. Dit is een relatief dichtbevolkte plattelandsstreek. De N1 is door de provincie Gaza een enkelbaans weg. Het terrein is vlak tot glooiend met verspreide begroeiing.

Inhambane

Vervolgens voert de N1 door de provincie Inhambane, dit traject is meer dan 500 kilometer lang. De N1 kent hier relatief lange rechte trajecten door de vlakke savanne, die relatief dichtbevolkt is, alhoewel er in de provincie Inhambane geen grote steden direct aan de N1 liggen. Met name de havenstad Inhambane wordt gebypasst omdat dit op een schiereiland ligt, de N5 verloopt hier als zijtak naar toe. In deze regio buigt de N1 ook naar het noorden af. De N1 voert hier door de stad Maxixe, de belangrijkste stad direct op de route van de N1 in de provincie Inhambane.

De N1 verloopt vervolgens op 20 tot 70 kilometer landinwaarts van de kust en voert via kleinere regiostadjes zoals Massinga. In het noorden van de provincie gaat de deels begroeide savanne over in een dichter beboste streek die een stuk dunner bevolkt is. De weg blijft hier vlak en kent lange rechte trajecten. Bij Save steekt men de brede bedding van de rivier de Save over met een hangbrug die drie overspanningen achter elkaar kent. Dit is ook de provinciegrens.

Sofala & Manica

De Ponte Armando Emílio Guebuza over de Zambezi.

De N1 verloopt vervolgens door de provincie Sofala, maar passeert op drie verschillende punten ook kortstondig door de provincie Manica. Het traject door Sofala en Manica is circa 580 kilometer lang. De N1 verloopt hier meer dan 150 kilometer landinwaarts in noordwestelijke richting door een dunbevolkte streek die grotendeels uit wildernis bestaat. In het zuiden van de provincie Sofala ligt geen enkele plaats op de route over een afstand van ruim 200 kilometer.

De weg verloopt noordwaarts naar Inchope, een kleine stad dat een belangrijk knooppunt in het Mozambikaanse wegennet is. In Inchope is een klaverblad met de N6. Noordelijk van Inchope voert de weg voor het eerst door meer heuvelachtig gebied. De weg maakt een slinger rond een geïsoleerd gebergte dat toppen tot 1.800 meter kent. De N1 kent echter niet veel hoogteverschillen maar ligt wel wat hoger op circa 500 meter hoogte. Na dit gebergte buigt de N1 naar het oosten af en voert dan door een mix van savanne en dichtere bossen. Een groot deel van de route voert hier door afgelegen gebied met weinig grotere plaatsen. Nabij het plaatsje Caia volgt dan een brug over de rivier de Zambezi, de grootste rivier van Mozambique en tevens de provinciegrens.

Zambezia

De N1 legt vervolgens circa 570 kilometer door de provincie Zambezia af. Deze streek kent meer bebossing. De weg voert geleidelijk tot dichter aan de kust, bij Nicuadala slaat de N10 af naar de havenstad Quelimane. Daarna buigt de N1 weer noordwaarts af, naar het binnenland. Bij Mocuba steekt men de rivier de Licungo over. Het terrein wordt in deze streek wat rotsachtiger, met soms rotsformaties die boven het heuvelland uitstijgen. De N1 kent hier een wat bochtigere route en wisselt regelmatig van een noordelijke naar oostelijke richting. Deze streek kent geen grotere steden maar wel een aantal kleinere plaatsen op de route.

Nampula

Vervolgens legt de N1 ongeveer 340 kilometer door de provincie Nampula af, in eerste instantie door een vergelijkbaar landschap met savanne en rotsformaties die boven het landschap uitstijgen. De weg voert hier door Nampula, een wat grotere stad in het binnenland van noordelijk Mozambique. In Nampula sluit de N13 naar Lichinga aan. Vanaf Nampula voert de N1 eerst een langer stuk oostwaarts richting de kust, tot aan het dorp Namialo, waar de N1 naar het noorden af slaat en de N12 verder oostwaarts gaat naar de havenstad Nacala. De weg voert dan noordwaarts door het binnenland en steekt ten noorden van Namapa de rivier de Lurio over, die tevens de provinciegrens vormt.

Cabo Delgado

De laatste 160 kilometer legt de N1 in de noordoostelijke provincie Cabo Delgado af. De weg voert hier over glooiende savanne dat minder dichte bebossing kent. De N1 voert eerst noordwaarts tot Metoro waar de N14 aan sluit. Vanaf hier slaat de N1 naar het oosten af en voert rechtstreeks naar de kust. Het laatste stuk legt de N1 over een schiereiland af door de kuststad Pemba. Hier eindigt de N1 in het centrum.

Geschiedenis

De brug over de Save.

De Portugese koloniale tijd

Historisch gezien was Mozambique opgedeeld in twee delen, het meer ontwikkelde zuiden en het nauwelijks ontwikkelde noorden. Dit geldt ook voor de N1. In de Portugese koloniale tijd bestonden er al enkele wegen in Mozambique in de corridor van de N1, maar dit was ook in het zuiden van Mozambique geen doorgaande wegverbinding. Noordelijk van de Zambezi waren in de koloniale tijd bijna helemaal geen wegen ontwikkeld.[1]

Eén van de grootste opgaven was de bouw van bruggen over de vele rivieren die vanuit het binnenland naar de Indische Oceaan stromen. In 1964 opende de hangbrug over de rivier de Limpopo in Xai-Xai.[2] Op 3 oktober 1964 opende de drievoudige hangbrug over de rivier de Save bij de gelijknamige plaats Save.[3] Het zuidelijk deel van de N1 werd daardoor in de jaren '60 een meer geïntegreerde route voor het doorgaande verkeer.

De weg was in de nadagen van de koloniale periode van grote betekenis, het is niet alleen de primaire noord-zuidroute van Mozambique, maar ook de verbinding tussen de 5 belangrijke havensteden (Maputo, Beira, Quelimane, Nacala & Pemba). De weg sluit ook aan op de belangrijke spoorwegen van Mozambique, die het binnenland van zuidelijk Afrika met de havens verbinden.

Kruising van de Zambezi

De Zambezi moest oorspronkelijk per veerdienst worden overgestoken. Deze rivier is breder dan de andere rivieren, die vaak ook in het droge seizoen een geringe doorvaartdiepte hebben en dus niet geschikt waren voor veerdiensten. Een brugverbinding was al in de koloniale tijd gepland, maar kwam niet tot uitvoering vanwege de burgeroorlog die van 1976 tot 1992 woedde. Tussen 2005 en 2009 is bij Caia de Ponte Armando Emílio Guebuza over de Zambezi aangelegd, een grote betonnen kokerbrug van 2.376 meter lengte. De brug is op 1 augustus 2009 geopend en was toen één van de grotere bruggen in Afrika.[4] Bij openstelling was dit de eerste wegverbinding tussen het noorden en zuiden van Mozambique. De brug is gefinancierd door de Europese Unie, Italië en Zweden en aangelegd door het Portugese bouwbedrijf Mota-Engil. De bouw kostte € 66 miljoen.

Wegnummering & latere modernisatie van de weg

Een modern ontworpen deel van de N1 nabij Xai-Xai.

Vanwege de splitsing van het land door de rivier de Zambezi verliep de N1, destijds aangegeven als de EN-1, alleen in het zuiden van Mozambique, vanaf Maputo tot Inchope over een lengte van 1.080 kilometer. In het noorden van Mozambique waren wel verharde wegen ontwikkeld, indertijd genummerd als de N104, N232 en N106. Deze route was voor 2000 al wel volledig verhard, als enige weg van betekenis in het noorden van Mozambique. Omstreeks 2010 werd dit geïntegreerd tot één wegnummer N1 van Maputo tot Pemba.

De weg was in het midden en noorden van Mozambique slecht onderhouden. In 2015 verkeerde een groot deel van de weg in slechte staat.[5] De wegen van Mozambique worden frequent beschadigd door de impact van tropische cyclonen. In de jaren na 2000 zijn tal van herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de N1 op vele trajecten in Mozambique. In 2019 opende in Inchope een klaverblad tussen de N1 en N6.[6] In 2021 werd een investering van $ 600 miljoen aangekondigd om 1.200 kilometer van de N1 te renoveren.[7]

Op diverse punten van de N1 wordt tol geheven.[8][9][10]

Estrada Circular de Maputo

De projecten van de ringwegen van Maputo.

In Maputo is een oostelijke bypass van 52 kilometer lengte aangelegd waarin de N1 feitelijk gebypasst werd door een snellere route naar de stedelijke kern. Deze weg is in de periode 2012-2014 aangelegd en gefinancierd door China.[11] Het project omvatte een oostelijke bypass van de N1 en een noordelijke ringweg tussen de N2, N1 en de oostelijke bypass van Maputo. Daarnaast omvatte het ook de verdubbeling van de N1 in het noorden van Maputo. Ook omvatte het project een klaverblad tussen de N1 en de noordelijke ringweg, dit was het eerste klaverblad van Maputo.

Referenties

Estradas nacionais in Mozambique

N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13N14