N201 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN201.svg
N201 NL map.png
N201
Begin Zandvoort
Einde Hilversum
Lengte ca 56 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Rotonde.svg Zandvoort

Znak d42.svg Zandvoort

Ecoduct.svg Natuurbrug Zandpoort

Znak d42.svg Bentveld

Znak d42.svg Aerdenhout

Rotonde.svg NLN206.svg → Vogelenzang

Znak d42.svg Heemstede

VRI zwart.svg NLN208.svg → Haarlem / Hillegom

VRI zwart.svg → Haarlem (N205)

Brug.svg Cruquiusbrug

VRI zwart.svg Cruquius

VRI zwart.svg NLN205.svg → Hoofddorp - Nieuw-Vennep

Znak d42.svg Hoofddorp

Afslagsymbool.svg Industrie Noord NLN520.svg

VRI zwart.svg Hoofddorp-Centrum

VRI zwart.svg Industrie Beukenhorst

VRI zwart.svg NLN196.svg

VRI zwart.svg Hoofddorp-Station

VRI zwart.svg Aansluiting Hoofddorp NLA004.svg / Knooppuntsymbool.svg De Hoek NLA005.svg

Afslagsymbool.svg Schiphol Logistics Park

VRI zwart.svg Schiphol-Rijk-Zuid

VRI zwart.svg/Afslagsymbool.svg Oude Meer NLN232.svg Schiphol-Rijk-Noord/Schiphol-Oost

Tunnel.svg Waterwolftunnel

Afslagsymbool.svg Industrie Green Park

VRI zwart.svg/Afslagsymbool.svg FloraHolland NLN231.svg Amstelveen / Aalsmeer

Afslagsymbool.svg Uithoorn NLN521.svg

VRI zwart.svg Uithoorn-Centrum

Tunnel.svg Amstel Aquaduct

VRI zwart.svg Van Geijnweg

VRI zwart.svg Amstelhoek (NLN196.svg)

VRI zwart.svg Mijdrecht

VRI zwart.svg Mijdrecht, industriegebied Noord-Oost

VRI zwart.svg NLN212.svg → Woerden / Waverveen

Afslagsymbool.svg Vinkeveen

Brug.svg Demmerikse Brug

Afslagsymbool.svg Aansluiting Vinkeveen NLA002.svg → Utrecht / Amsterdam

VRI zwart.svg Loenersloot

Brug.svg Loenerslootsebrug

VRI zwart.svg Loosdrecht NLN402.svg

VRI zwart.svg Singel → Vreeland

Brug.svg Vreelandbrug

VRI zwart.svg Raadhuislaan → Vreeland

Rotonde.svg Nederhorst den Berg NLN523.svg

VRI zwart.svg Kortenhoef

VRI zwart.svg Kortenhoef/'s-Graveland

Rotonde.svg Hilversum

Znak d42.svg Hilversum

De N201 is een niet-autosnelweg in de provincies Noord-Holland en Utrecht en is afwisselend een gebiedsontsluitingsweg en een stroomweg. De N201 is bij diverse wegbeheerders in beheer en onderhoud, waaronder de provincies Noord-Holland en Utrecht, maar ook de gemeenten Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede. De N201 loopt ongeveer vanaf de N200 te Zandvoort tot de aansluiting met de Ring Hilversum. De weg vormt een belangrijke oost-west-verbinding die tevens aansluiting geeft op de rijkswegen A2 en A4. Delen van de N201 hebben een hoge verkeersdruk met filevorming en overlast voor omwonenden tot gevolg. Mede hierom is rond 2013 voor het wegdeel tussen Hoofddorp en Amstelhoek een nieuw tracé aangelegd waardoor onder meer in Aalsmeer en Uithoorn de verkeersdruk sterk is afgenomen. Verder wordt deze route in de zomermaanden veelvuldig gebruikt om bij de Noord-Hollandse stranden te komen. De N201 is circa 56 km lang.

Routebeschrijving

De N201 in Zandvoort.

De N201 start in Zandvoort op de rotonde bij de watertoren ter hoogte van de Boulevard Paulus Potter. Alleen uitgaand is het routenummer vermeld; vanaf de bebouwde kom van Zandvoort richting centrum ontbreekt het nummer. De N200 begint enkele honderden meter noordelijker, op de bebouwde-komgrens aan de Boulevard Barnaart. Vervolgens gaat de N201 door de bebouwde kom van Zandvoort over de Hogeweg/Haarlemmerstraat oostwaarts.

Buiten Zandvoort gaat de weg over in de Zandvoortselaan door het duingebied en vervolgens door/langs de dorpskernen van Bentveld en Aerdenhout en passeert daarbij de natuurbrug Zandpoort. De maximumsnelheid bedraagt tussen Zandvoort en Bentveld 60 km/u en binnen de bebouwde kom 50 km/u. Het deel tussen Bentveld en langs Aerdenhout ligt in een bosrijk gebied.

Vervolgens gaat de N201 dwars door Heemstede met veel erftoeritten en zijweggetjes. Hier is ook het eerste grote kruispunt in de weg, namelijk met de N208 die eveneens midden door Heemstede loopt. De N208 gaat noordwaarts langs Haarlem richting Velsen en zuidwaarts naar Sassenheim. Een paar honderd meter naar het noorden biedt de N208 aansluiting op de N205 die door het centrum van Haarlem loopt en een verbinding vormt met de A9. De volgende grote kruising ligt een kleine kilometer verderop. De N201 slaat hier zuidwaarts af over de Heemsteedse Dreef, die trouwens ook noordwaarts verder loopt richting Haarlem en N205.

Op de Heemsteedse Dreef is het profiel zeer ruim, met ruimte voor 2x2 rijstroken, maar in dit geval wordt de rechterrijstrook gebruikt als busstrook waardoor er effectief 2x1 rijstroken zijn. Deze situatie is ontstaan in de jaren 1990. Na anderhalve kilometer buigt de N201 naar het zuidoosten waar de weg is uitgevoerd met 2x2 rijstroken. Bij het volgende kruispunt verlaat men de bebouwde kom van Heemstede en wordt de maximumsnelheid 80 km/h. Hier ligt het beheer bij de provincie Noord-Holland, terwijl dat hiervoor respectievelijk de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede waren.

De weg kruist de Ringvaart Haarlemmermeer met de dubbel uitgevoerde en beweegbare Cruquiusbruggen waarvan de noordelijkste dienst doet vanaf begin jaren dertig. De weg loopt verder langs het buurtschap Cruquius met zicht op het bekende gemaal met dezelfde naam, dat bijdroeg aan het droogmalen van de Haarlemmermeer in 1852. Hier begint een langer traject met een maximumsnelheid van 80 km/u en heeft de weg de status van autoweg. Volgens de categoriseringsplannen van de provincie Noord-Holland is de weg hier aangeduid als stroomweg, ondanks diverse gelijkvloerse kruisingen. Landbouwverkeer en ander langzaam verkeer is hier niet toegestaan.

Vervolgens komt bij het Spaarne Gasthuis even voor Hoofddorp een kruispunt waar wederom de N205 opgereden kan worden; noordwaarts richting de A9 en naar het zuiden richting Nieuw-Vennep en de N207 bij Hillegom. Opmerkelijk is dat de N201 hier eerst onder de N205 door gaat en 300 meter verder de daadwerkelijke verbinding met de N205 via een aparte verbindingsweg loopt. Dit gaat via een kruising met VRI. In verkeerskundetermen heet dit soort aansluitingen een kwadrantaansluiting. Dit deel van de N201 heeft de naam Kruisweg.

De N201 Weg om de Noord, even ten oosten van de N520.
De voormalige (monumentale) Loenerslootsebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in de provincie Utrecht.
De N201 in de Gooi en Vechtstreek.

Na deze kruising vervult de N201 tevens de rol als noordelijke rondweg om Hoofddorp. Na enkele kilometers buigt de N201 lichtelijke noordwaarts af en heeft hier de naam "Weg om de Noord". Dit wegdeel is in 1978 opengesteld waardoor doorgaand verkeer niet meer door het centrum van Hoofddorp hoefde te rijden. Halverwege de 'ombuiging' bevindt zich een haarlemmermeeraansluiting die de verbinding vormt met de Hoofdweg die langs de Hoofdvaart door de Haarlemmermeer loopt. Noordwaarts is dat tevens de N520.

Na enkele kilometers buigt de Weg om de Noord weer naar het zuiden af om ter hoogte van de oostelijke aansluiting met de Van Heuven Goedhartlaan weer op het 'historische' tracé uit te komen. Hier begint het breedste deel van de N201 tot aan de aansluiting met de Hoofddorpdreef bij De Hoek. Hier heeft de N201 2x3 rijstroken; iets wat niet heel veel voorkomt bij N-wegen.

Ter hoogte van het viaduct van de Zuidtangent loopt de N201 sinds eind 2013 via een TOTSO verder over de Hoofddorpdreef. Vlak erna volgt een complexe aansluiting met de A4. Hier kan niet alleen de A4 opgereden worden, maar via verbindingswegen ook de A5. Daarnaast geeft het wegenstelsel in dit gebied toegang tot het bedrijventerrein De Hoek en Hoofddorp-Centrum via de Taurusavenue en splitst ook de N196 zich nog af van de N201.

Na de aansluiting met de A4 gaat de N201 verder met 2x2-rijstroken, min of meer parallel aan het voormalige tracé over de Kruisweg. Na het viaduct met de Aalsmeerderweg volgt een halve aansluiting richting de Pudongweg, waar verkeer binnendoor richting Aalsmeer-Centrum kan. Hier buigt het tracé richting noorden af, waar de weg de Kruisweg (N196) en een parkeerterrein middels een viaduct kruist. De weg daalt dan weer naar maaiveldniveau waarna een groot kruispunt met de Koolhovenlaan volgt, waar vandaan men de zuidelijke delen van Schiphol-Rijk kan bereiken, of Schiphol-Zuidoost. Na dit kruispunt stijgt de weg weer om als kanteldijk te dienen en buigt deze naar het oosten af, waarna de N232 wordt gekruist. Alleen vanuit het westen is een afrit aanwezig; voor de overige bewegingen is een gelijkvloers kruispunt aanwezig met verkeerslichten. Ten oosten van het kruispunt begint de 670 meter lange Waterwolftunnel, waarmee de Ringvaart van de Haarlemmermeer, de Oosteinderweg en de Aalsmeerderweg onderlangs gekruist worden. Hierna geeft de weg met een kanteldijk een volledige aansluiting op de Middenweg van Aalsmeer.

Aan de noordkant van Aalsmeer wordt de Legmeerdijk gekruist die hier als N231 genummerd is. Hier is voor het verkeer van de N201-west naar de N231-zuid een ruime bypass aanwezig en voor verkeer van de N231-zuid naar de N201-west een fly-over. Deze bewegingen zijn conflictloos omdat zich direct ten zuiden van het kruispunt het grote terrein van de Bloemenveiling Aalsmeer (FloraHolland) bevindt. Op deze manier wil men het verkeer stimuleren de N201 te gebruiken in plaats van de N196, die door de kern van Aalsmeer loopt. De N201 gaat daarna weer verder met 2x2-rijstroken. Vlak voor Uithoorn maakt de weg een scherpe slinger waarna een ongelijkvloerse aansluiting volgt met de N521. Deze aansluiting is de hoofdaansluiting voor Uithoorn, maar geeft ook een snelle verbinding met de zuidelijke wijken van Amstelveen. Na de aansluiting versmalt de N201 naar 2x1-rijstroken, waarna een laatste aansluiting met Uithoorn volgt, ditmaal naar het centrum van de plaats. De aansluiting is geregeld met een verkeerslicht.

Hierna loopt de weg via het Amstel Aquaduct onder de Amstel door en de provincie Utrecht in. Vervolgens volgt een aansluiting met de Tienboerenweg/Mijdrechtse Zuwe, waar men Amstelhoek in kan rijden, of een parkeerterrein van Uithoorn. Daarna loopt de weg over een kaarsrecht tracé door een open polderlandschap in het noordwesten van de provincie Utrecht. Parallel aan deze weg ligt tot Mijdrecht een vrijliggende busbaan. Deze is aangelegd op de oude reizigers- en industriespoorlijn van Aalsmeer naar Loenen, onderdeel van de voormalige Haarlemmermeerspoorlijnen.

Vlak voor Mijdrecht maakt de N201 eerst een scherpe bocht zuidwaarts en na een paar honderd meter een scherpe bocht oostwaarts. In deze bocht ligt ook het kruispunt dat Mijdrecht ontsluit. Het kaarsrechte deel dat nu volgt loopt door een open polderlandschap waar eerst een aansluiting is met een industrieterrein van Mijdrecht. Hierna volgt de kruising met N212, de provinciale weg via Wilnis naar Woerden. Verderop is Vinkeveen via een krap bemeten haarlemmermeeraansluiting verbonden met de N201.

De weg doorsnijdt vervolgens de Vinkeveense Plassen, waarna de kruising met de A2 volgt. Voordat het Amsterdam-Rijnkanaal overgestoken wordt ligt eerst nog een T-splitsing met de weg naar Loenersloot en direct na het kanaal volgt een kruising met de N402 naar Loosdrecht en Breukelen.

Hierna volgen Vreeland en de beweegbare brug over de Utrechtse Vecht, waarna de N201 de provincie Noord-Holland weer binnengaat. Een turborotonde verbindt de N201 met de N523 richting Nederhorst den Berg.

Het laatste deel loopt langs Kortenhoef en 's-Graveland, waarna de N201 eindigt op een rotonde net binnen de gemeentegrens van Hilversum op de Ringweg aldaar. Hier houdt het beheersgebied van de provincie Noord-Holland op. Rechtsaf via de Diependaalselaan is uiteindelijk de A27 te bereiken. Tot ergens in de jaren '90 liep het wegnummer N201 verder over de Ring van Hilversum en verder naar Baarn en werd de N201 ook aangegeven vanaf de A27.

Het traject van Uithoorn tot de komgrens met Hilversum is ingericht naar de EHK-richtlijnen voor gebiedsontsluitingswegen. De weg is voorzien van deels dubbel doorgetrokken en deels onderbroken asstrepen en onderbroken kantlijnen. Op dit gedeelte geldt een maximumsnelheid van 80 km/u, met uitzondering van een gedeelte nabij de Vechtbrug waar een limiet van 60 km/u is ingesteld. Op dit complete deel is inhalen verboden. Op enkele delen is inhalen van landbouwvoertuigen wel toegestaan.

Geschiedenis

De N201 is in 1939 opgeleverd en sindsdien is deze weg uitgegroeid tot een van de drukste provinciale wegen in Noord-Holland. De weg heeft de afgelopen decennia een flink aantal levens geëist bij ernstige verkeersongevallen. De weg stond hoog in de lijst van gevaarlijke wegen. Tot begin jaren 1990 waren de eerste drie kruispunten vanaf Hilversum gezien niet met VRI's geregeld, hetgeen nogal eens gevaarlijke situaties opleverde met fietsverkeer dat de weg moest oversteken.

Er is groot onderhoud gepleegd aan de weg om o.a. de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij is de rondweg om Hoofddorp aangelegd. Verder in het verleden liep de weg dwars door de bebouwde kom van Hoofddorp, hetgeen gezien de verkeersdrukte niet langer kon. Het deel door Hoofddorp heen heet ook Kruisweg en bestaat nog steeds; nadat de rondweg gereed was gekomen is het beheer van dit deel van de Kruisweg overgedragen aan de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente heeft de weg in de kern van het centrum afgewaardeerd tot erftoegangsweg en voor de rest vrijwel intact gelaten als gebiedsontsluitingsweg met originele RONA-kenmerken.

Ook is het wegdeel tussen Mijdrecht en Vinkeveen totaal vernieuwd. In de zomer van 2009 is de laatste kruising zonder VRI, die bij Nederhorst den Berg (N523) omgebouwd tot turborotonde. Met de grote onderhoudsbeurt van het wegdeel A2 - Hilversum en de aanpassing van de provincie Utrecht aan de kruispunten met de op- en afritten van de A2 zijn de werkzaamheden aan de N201 vanaf Uithoorn tot aan Hilversum afgerond.

In het weekend van 28 en 29 juni 2014 heeft Rijkswaterstaat de Loenerslootsebrug vervangen door een nieuwe exemplaar. De nieuwe brug heeft een iets bredere rijbaan en aan één zijde een breder fietspad voor twee richtingen. Daarnaast heeft de provincie Utrecht tussen de N402 en de Rijksstraatweg een nieuw fietspad aangelegd aan de zuidzijde van de weg. Het fietspad aan de andere zijde is hiermee komen te vervallen en al het fietsverkeer kruist nu de N201 via het tunneltje bij de Rijksstraatweg/Binnenweg. Fietsers hoeven de Rijksstraatweg en de N201 bij de kruising met de N402 niet meer over te steken.

De provincie Noord-Holland wil de hinder voor de weggebruiker door projecten en onderhoud zo klein mogelijk houden. Daarom is ze gekomen met Trajectbenadering voor alle wegen in haar eigendom. Dit houdt het zoveel mogelijk bundelen van groot onderhoud en uitbreidingsprojecten in. Het doel is om de weggebruiker nog maar één keer in de 12 jaar hinder te laten hebben van werkzaamheden. Onder de Trajectbenadering N201 Heemstede - A4 zijn daarom diverse werkzaamheden gebundeld in de periode 25 augustus 2014 tot en met 2017. Een eerste fase is uitgevoerd tussen 25 augustus 2014 en 19 december 2014. Tussen Heemstede en de N205 is groot onderhoud aan de weg uitgevoerd, en tussen de N205 en de Van Heuven Goedhartlaan(-West) levensduurverlengend onderhoud. Het (brom)fietspad tussen Heemstede en de N205 is daarbij vernieuwd en verbreed om de grote aantallen langzaam verkeer te faciliteren en de verkeersveiligheid te vergroten. Tussen dit vernieuwde pad en de rijbaan voor snelverkeer is een geleiderail aangebracht. Ook heeft de geregelde kruising met de Spieringweg een extra opstelstrook gekregen. De vernieuwde verkeersregelinstallatie is op 11 februari 2015 in gebruik genomen met de extra capaciteit.

In een tweede en derde fase van de Trajectbenadering in 2016 zullen soortgelijke maatregelen als in fase 1 plaatsvinden, zoals de vervanging en uitbreiding van verkeerslichten, de aanleg van twee fietstunnels en de vervanging en uitbreiding van de Cruquiusbrug A (de oude brug). [1] De werkzaamheden lopen van april 2016 tot februari 2017, waarin de wegaanpassingen en het groot onderhoud in augustus en september 2016 plaatsvinden, het vervangen en aanpassen van de verkeerslichten van oktober tot en met november, en de bouw van de fietstunnels van oktober 2016 tot februari 2017.

Rijksweg 80

Voor het volledige artikel zie A80.

Halverwege 20e eeuw was er een plan om een snelweg aan te leggen van Hilversum naar Hoofddorp als vervanging van de N201. Tussen Hilversum en de A2 niet noodzakelijkerwijs als rijksweg, tussen de A2 en Hoofddorp vermoedelijk als Rijksweg 80 ofwel A80. De weg zou ten zuiden van Hilversum beginnen bij de A27 en zuidelijk van de Loosdrechtse Plassen en Breukelen lopen, een knooppunt met de A2 hebben en eindigen op de A4 nabij Schiphol. Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

N201+

De verlegde N201 ter hoogte van de Waterwolftunnel te Aalsmeer.
De N201 bij de aansluiting Hoofddorp.

Een van de grootste aanpassingen aan de N201 de afgelopen decennia is de complete nieuwbouw tussen Hoofddorp en Amstelhoek onder de benaming N201+ die hoofdzakelijk is uitgevoerd tussen 2007 en 2014. Na de openstelling van het nieuwe weggedeelte is de bestaande, 'oude' N201 omgenummerd naar N196. Dit project omvatte de volgende deelprojecten (van west naar oost, oplopend in hectometrering):

 • Aansluitingen A4; de oorspronkelijke aansluiting Hoofddorp is opgeheven en iets ten zuiden hiervan verscheen een nieuwe aansluiting. Deze aansluiting is aangelegd als een uitgebreide halfklaverbladaansluiting, met afmetingen zoals men vaak ziet in Noord-Amerika. Daarnaast is een aansluiting bij Hoofddorp-Zuid gebouwd, die aantakt op de Bennebroekerweg.
  • Als deelproject is een parallelbaansysteem langs de A4 tussen de aansluiting Hoofddorp en Hoofddorp-Zuid aangelegd. De parallelbanen hebben in elke richting 2 rijstroken en beginnen of eindigen direct ten noorden van het brugrestaurant.
 • Verbreding Kruisweg 2x3; de voormalige N201 is tussen de A4 en de Fokkerweg verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken, waarbij de kruising met de Aalsmeerderweg is afgesloten en vervangen door een fietsbrug. Bovendien is op de aansluiting met de Fokkerweg een zuidelijke tak bijgebouwd voor het verkeer dat voorheen over de Aalsmeerderweg reed.
 • Omlegging Schiphol-Rijk; er is een nieuw weggedeelte aangelegd onder het deelproject 'Boerenlandvariant' tussen de nieuwe aansluiting Hoofddorp en Oude Meer. Ten zuiden van de voormalige N201 is de weg voorzien van 2x2-rijstroken, waarna de weg afbuigt naar het noordoosten en zonder aansluiting de voormalige N201 kruist. Vervolgens gaat het tracé ten westen van Schiphol-Rijk langs met 2 gelijkvloerse aansluitingen waarna de weg aansluit op de Omlegging Aalsmeer - Uithoorn.
 • Omlegging Aalsmeer - Uithoorn. Dit deelproject omvatte de aanleg van een 2x2-stroomweg met deels ongelijkvloerse en deel gelijkvloerse aansluitingen vrijwel over het tracé van de ooit geplande A80, ten noorden van Aalsmeer en Uithoorn. De aansluiting met de N231 is uitgevoerd met een fly-over vanuit het zuiden naar het westen en een volledig ongelijkvloerse aansluiting met de N521, de Zijdelweg. Belangrijkste onderdeel van het deelproject is de Waterwolftunnel, een lange tunnel onder de Ringvaart Haarlemmermeer door, inclusief de uitwatering. Op 1 oktober 2012 is het eerste gedeelte van dit deelproject opengegaan, tussen de N231 en de Amsterdamseweg in Uithoorn. Op 22 april 2013 openden de Waterwolftunnel en aansluitende wegvakken.
 • Omlegging Amstelhoek; dit deelproject met 2x1-rijstroken sluit aan op het deelproject Omlegging Aalsmeer - Uithoorn en bestaat uit een passage van de rivier de Amstel door het Amstel Aquaduct waarna het tracé terugbuigt naar de oorspronkelijke N201 even ten oosten van Amstelhoek.
 • Fokkerweg 2x2; in dit onderdeel is het gedeelte van de Fokkerweg dat nog met 1x2-rijstroken was uitgevoerd, verbreed naar 2x2-rijstroken. De Fokkerweg werd vervolgens genummerd als N232.
 • Aansluiting A9; het laatste deelproject is de verbreding naar 2x3-rijstroken van de Fokkerweg (N232) tussen de N231 en de aansluiting met de A9. De kruising met de Bosrandweg is richting het noorden voorzien van een dubbelstrooks eenrichting-fly-over. De Schipholrotonde is omgebouwd tot een T-kruispunt met verkeerslichten. De Schipholdraaibrug is voor gemotoriseerd verkeer omgebouwd in een eenrichtingsweg en aangesloten op de A9 richting het oosten, zodat een vrije doorstroming is ontstaan voor verkeer vanuit de Fokkerweg naar de A9-oost. Hierdoor ligt er tussen de Bloemenveiling (FloraHolland) en de A9 geen enkel verkeerslicht.

Uiteindelijk is een autoweg met gescheiden rijbanen aan de noordkant langs Aalsmeer en Uithoorn gerealiseerd zodat de toenmalige verkeersproblematiek tot het verleden behoort.

Status

Deelproject Status Tijdpad Opmerkingen
Aansluitingen A4 Opengesteld 2010 - 2013 Kortsluiting Kruisweg > A4 Den Haag op 16 september 2013 opengesteld, alleen in de genoemde richting. Volledige aansluiting inclusief volledige openstelling parallelstructuur A4 15 december 2013 open.
Verbreding Kruisweg 2x3 Opengesteld 2006 - 2010 In 2006 is begonnen met het afkoppelen van de parallelweg van de N196 (ook bekend als Kruisweg) ter hoogte van de Aalsmeerderweg en het aanleggen van een vrije rechtsaffer op de afrit van de A4-zuid naar N196-oost. Deze werkzaamheden zijn in 2007 afgerond waarna het ter hoogte van de Aalsmeerderweg niet meer mogelijk was om vanaf de N196 de Aalsmeerderweg op te rijden. Voor deze relaties werd de Pudongweg geopend vanaf de N196 en gedeeltelijk naar de N196. Voor deze laatste beweging is het alleen mogelijk rechtsaf te slaan richting Aalsmeer. De reden dat deze situatie met de Aalsmeerderweg en Pudongweg zo ingericht is, is omdat het rechtdoorgaand en linksafslaand verkeer vanuit de Pudongweg naar Fokkerweg/N196-west teveel het linksafslaand verkeer vanuit N196-west naar Fokkerweg zou belemmeren.

Vervolgens zijn op 1 juni 2011 ter hoogte van de Aalsmeerderweg de drie rijstroken richting het oosten opengesteld, samen met de fietsbrug over de N196, waarna op 26 september 2011 de derde rijstrook richting het westen is opengesteld. De Aalsmeerderweg is uiteindelijk op 15 december 2013 afgesloten van de N196 na het gereedkomen van de Omlegging Schiphol-Rijk.

Omlegging Schiphol-Rijk Opengesteld 2012 - 2013 Officiële start 29 maart 2012. Vertraging oplevering door keuze voor nieuw tracé ten westen van Schiphol-Rijk en vertraging in grondaankoop. Benodigde tracé op 26 april 2013 verkregen.[2] Wegvak van Koolhovenlaan tot aan N232 werd op 9 april 2013 geopend met een 2-0-systeem vanwege werkzaamheden, waarna op 22 april 2013 hetzelfde wegvak volledig is geopend vanwege de opening van de Waterwolftunnel. Deel A4 - Koolhovenlaan opengesteld op 15 december 2013.
Omlegging Aalsmeer - Uithoorn Opengesteld 2007 - 2013 N231 - Amsterdamseweg Uithoorn geopend 1 oktober 2012, exclusief aansluiting met N521. Fokkerweg (N232) - N231 geopend op 22 april 2013. Aansluiting met N521 en Zijdelweg op 31 maart 2014 open alleen van en naar het westen. Volledige aansluiting op 16 mei 2014 geopend.
Omlegging Amstelhoek Opengesteld 2011 - 2014 Vertraging in opening door uitspoeling wegvak ten westen van Aquaduct. Officiële openstelling 15 mei 2014. Open voor verkeer op 16 mei 2014.
Fokkerweg 2x2 Opengesteld 2010 - 2013 Gereed juni 2013.
Aansluiting A9 Opengesteld 2010 - 2013 Nieuwe Bosrandbrug geopend 22 april 2013 met tijdelijke ontsluiting, wegenstelsel 19 juni 2013 en verbindingsweg Zuid > A9-oost 18 juli 2013.

Toekomst

Provincie Utrecht

De Provincie Utrecht heeft in 2018 een publieke verkenning gehouden over ontwikkelingen op het Utrechtse deel van de N201. Dit betrof zowel het deel ten westen van de A2 (Mijdrecht, Vinkenveen) als ten oosten van de A2 (Loenen, Vreeland). In hun vergadering van 8 januari 2019 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht besloten dat geen ingrijpende verbreding van de weg nodig is. Om de doorstroming, de bereikbaarheid en de leefbaarheid te verbeteren, willen Gedeputeerde Staten wel gericht knelpunten gaan aanpakken. Meer in het bijzonder betreft dit het uit de weg halen van de S-bocht bij Mijdrecht (Hofland) en verbeteren van de aansluiting van de N201 met de A2. Deze maatregelen zouden naar schatting ongeveer 225 miljoen euro gaan kosten.

Provinciale Staten hebben op 18 februari 2019, met enkele amendementen, ingestemd met de gedane voorstellen. Dit betekent onder meer dat de weg niet wordt verbreed en de maximum snelheid 80 km/h blijft. Verder hebben Provinciale Staten aangegeven dat er nader onderzoek moet worden gedaan naar de volgende knelpunten:

 • De bocht bij Mijdrecht (lange of korte variant)
 • Het kruispunt met de N212
 • De aansluiting met de A2 (met onderzoek naar 2x2 rijstroken)
 • Het kruispunt (de bajonetaansluiting) met de Rijksstraatweg-Binnenweg
 • De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal
 • Het kruispunt met de N402
 • Het kruispunt met de Singel-Loenenseweg
 • Het kruispunt met de Raadhuislaan

Daarnaast moet, zo vindt Provinciale Staten, samen met andere stakeholders, nader onderzoek worden gedaan naar de volgende zaken:

 • Vergroten potentie OV en fiets (waaronder verbreden bestaande fietspaden, uitbreiden fietspaden, treinstation Loenersloot, gebruik oude spoorbanen)
 • Benutten van kansen voor ketenmobiliteit, werkgeversaanpak en smart mobility.
 • Doorsnijding kern Vinkeveen: verbeteren huidige situatie of ondertunneling.
 • Bestaande bruggen (de Angstel en de Vecht): verhogen doorvaarthoogte of toepassen aquaduct(en).
 • Bovenwettelijke maatregelen voor luchtkwaliteit, geluid en natuur (waaronder geluidsschermen en versterking natuur).

Provincie Noord-Holland

In Noord-Holland is begin 2019 door de gemeente Heemstede besloten dat de N201 niet meer over de (lokale) Lanckhorstlaan zal gaan lopen[3]. Hiertoe zal onder meer de bewegwijzering worden aangepast. Welke route de N201 in en rond Heemstede dan gaat volgen is nog niet bekend.

Verder zijn er plannen om één van de twee brugdelen van de Cruquius brug te gaan vervangen. Het betreft het noordelijke brugdeel wat in de jaren dertig van de twintigste eeuw is aangelegd. Tegelijk zal ook de kruising met de Cruquiusdijk worden aangepast waarbij onder meer wordt overwogen kruisend fietsverkeer via een soort tunnel onder de nieuwe brug door te laten gaan. De verwachting is dat de plannen in 2021 of 2022 worden uitgevoerd.

Medio 2019 is door de gemeente Haarlemmermeer aangegeven dat de gemeente de intentie heeft de N201 (Weg om de Noord) bij Hoofddorp te (laten) verleggen. De weg zou een stuk naar het noorden moeten worden opgeschoven en aan moeten gaan sluiten op de N205. Rond de plaats van de oude N201 wil de gemeente circa 10.000 nieuwe woningen bouwen. De verlegging zou uiterlijk rond 2030 moeten plaatsvinden.

Verkeersintensiteiten

Noord-Holland-West

Er zijn alleen intensiteitsgegevens bekend van de provinciale delen. Tussen Heemstede en Hoofddorp rijden ongeveer 30.000 voertuigen per dag. Ter hoogte van de aansluiting van de N205 ligt dat aantal iets hoger. Het oostelijke deel van Hoofddorp tot aan de A4 verwerkte tot de ombouw van de A4 aansluitingen ruim 65.000 voertuigen per werkdag waarmee het één van de drukste provinciale wegen van Nederland was. Doordat verkeer van en naar Hoofddorp vanaf eind 2013 gebruik kan maken van drie aansluitingen met de A4 in plaats van alleen de aansluiting via de N201, zijn de intensiteiten op de N201 in de periode erna gedaald.

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten.

Telpunten:

 1. Javalaan Heemstede - Bennebroekerdijk / Cruquiusdijk Cruquius
 2. Bennebroekerdijk / Cruquiusdijk – Spieringweg Cruquius-Oost
 3. Vijfhuizerweg - Verbindingsweg N201
 4. Verbindingsweg N205 - Van Heuven Goedhartlaan (westzijde) Hoofddorp
 5. Van Heuven Goedhartlaan (westzijde) - Hoofdweg op/afrit
 6. Hoofdweg op/afrit - Van Heuven Goedhartlaan (westzijde) Hoofddorp
 7. Van Heuven Goedhartlaan (westzijde) - N196 Kruisweg De Hoek
Telpunt 1 2 3 4 5 6 7
2007 28.879 26.674 30.701 39.101 29.877 28.972 62.120
2008 29.574 26.892 30.053 39.442 29.939 28.461 59.705
2009 27.823 26.595 30.432 39.813 30.198 28.783 60.000
2010 27.513 26.313 30.098 39.380 29.868 29.800 63.802
2011 27.300 26.708 29.800 39.600 30.000 32.100 66.379
2012 29.508 27.461 31.400 40.200 30.475 32.600 65.700
2013 28.961 27.141 31.194 40.134 30.048 28.700 59.150
2014 28.331 26.981 34.019 39.290 28.019 27.550 49.312
2015 27.101 27.872 35.000 40.400 29.123 27.885 49.800
2016 30.028 28.702 35.254 40.700 29.686 28.870 47.144
2017 30.823 29.330 33.365 40.768 30.198 29.018 42.727
2018 30.320 28.594 34.851 40.613 30.483 29.013 47.140

Bron: Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen

Van het nieuwe weggedeelte van de N201 ten oosten van de A4 (en ten noorden van Aalsmeer en Uithoorn) zijn nog geen intensiteiten bekend.

Utrecht

Tussen de provinciegrens met Noord-Holland en Mijdrecht rijden op weekdagen dagelijks 16.000 - 18.000 voertuigen, waarna tussen Mijdrecht en Vinkeveen 20.000 voertuigen rijden. Ten oosten van Vinkeveen rijden 21.000 voertuigen op weekdagen.

Tussen de A2 en Loenen rijden 21.000 - 22.000 voertuigen op weekdagen, waarna de intensiteit afneemt tot circa 17.000 voertuigen bij Vreeland op weekdagen.

Noord-Holland-Oost

Op het wegvak ten oosten van de A2, tussen de provinciegrens en Hilversum, rijden ongeveer 20.000 voertuigen per werkdag.

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten.

Telpunten:

 1. Vreeland (Utrecht) - Gabrielweg (N523)
 2. Gabrielweg (N523) – Kortenhoefsedijk (Kortenhoef)
 3. Kortenhoefsedijk - Zuidereinde (’s Gravelands)
 4. Zuidereinde – Diependaalselaan (Hilversum)
Telpunt 1 2 3 4
2007 19.827 19.722 17.500 21.050
2008 18.229 18.759 16.650 20.109
2009 18.583 18.654 16.650 20.000
2010 18.600 18.700 16.600 20.100
2011 20.046 19.898 18.582 23.017
2012 19.184 19.652 18.400 22.700
2013 18.823 18.987 17.850 22.000
2014 19.809 18.767 18.000 22.500
2015 20.774 20.196 19.000 24.000
2016 21.337 20.940 19.500 24.500
2017 21.124 20.805 19.494 21.870
2018 20.953 20.669 18.763 22.700

Bron: Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen

Overzichten

Aansluitingen in de N201

Industrie NoordSchiphol Logistics ParkOude MeerGreen ParkFloraHollandUithoornVinkeveen


Externe links

Foto's en Video's

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad

Genummerde wegen in de provincie Utrecht

Autosnelwegen: A1A2A12A27A28A80

Niet-autosnelwegen: N198N199N201N204N210N212N221N224N225N226N227N228N229N230N233N234N237N238N327

N401N402N403N404N405N407N408N409N410N411N412N413N414N415N416N417N418N419N420N421N458N463N483N484N806N848