N207 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N207
Begin Bergambacht
Einde Lisse
Lengte 52 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

→ Rotterdam / Nieuwegein; → Groot-Ammers

Benedenberg / Molenlaan

Kadijk

Industrie Stolwijk

Stolwijk

→ Gouda; Haastrecht

Gouderak

Rotterdamseweg → Gouda / Moordrecht

Julianasluis

Sluisdijk / Nieuwe Broekweg

Industrie Gouwestroom

→ Utrecht (A20) / Rotterdam (A20) / Den Haag / Waddinxveen-Centrum

→ Waddinxveen

Coenecoopbrug

Nieuwe Gouwe O.Z. → Gouda

→ Rotterdam (A20) / Den Haag () / Utrecht (A12)

Waddinxveen

Boskoop

Boskoop-Noordoost

Boskoop-Noordoost

Containerterminal Alpherium

→ Utrecht

→ Leiden

Alphen aan den Rijn-Hoge Zijde / Zwammerdam

Steekterbrug

Alphen aan den Rijn-Lage Zijde

→ Nieuwkoop

→ Ter Aar

Zegerbrug

Ring Alphen aan den Rijn-West

→ Woubrugge / Ter Aar

Herenweg → Rijnsaterwoude

Kerkweg

Vriezenweg → Oude Wetering / Nieuwveen

Leimuiden

Leimuiderbrug

Weteringweg → Roelofarendsveen / Burgerveen

Aansluiting Nieuw-Vennep → Amsterdam

Aansluiting Nieuw-Vennep → Leiden → Sassenheim

Nieuw-Vennep-Centrum

Nieuw-Vennep-Getsewoud

→ Hoofddorp - Haarlem

Elsbroekerbrug

→ Lisse / Hillegom

De N207 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. De weg vormt een noord-zuidroute die de N210 bij Bergambacht verbindt met de N208 tussen Lisse en Hillegom. De grootste stad langs de N207 is Gouda. Vanuit Amsterdam is de N207 de belangrijkste ontsluitingsweg van Alphen aan den Rijn, een stad middenin het Groene Hart. De weg ontsluit verder vooral de regio en verbindt deze met de autosnelwegen A12, A4 en A44, alsook de autoweg N11 die door de N207 worden gekruist. De N207 is 51,7 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N207 begint bij Bergambacht op een rotonde met de N210, waar ook de N478 aansluit. De weg verloopt noordwaarts door de Krimpenerwaard naar Gouda, de voornaamste plaats op dit deel van de route is Stolwijk, waar de N207 meer langs dan doorheen loopt. Tussen Bergambacht en Gouda verloopt de N207 niet echt door bebouwde kommen. De N207 voert met een zuidelijke en westelijke randweg rond de stad Gouda en steekt daarbij de rivieren Hollandsche IJssel en Gouwe over. Aan de westkant van Gouda wisselt de N207 via de Coenecoopbrug de westoever van de Gouwe voor de oostoever, hier kruist men ook (zonder directe aansluiting) de A12.

De N207 verloopt dan noordwaarts, door de oostrand van Waddinxveen en door de versnipperde kern van Boskoop, met veel kassen en tuinbouw. Aan de zuidkant van Alphen aan den Rijn heeft de N207 een aansluiting op de N11, waarna de N207 langs de oost- en noordzijde van Alphen aan den Rijn verloopt, zonder echt door de bebouwde kom te komen. Het deel van Alphen aan den Rijn tot Leimuiden telt 2x2 rijstroken, waarbij de buitenste rijstroken busstroken zijn. Vanaf Leimuiden zijn 2x2 rijstroken voor algemeen verkeer, tot vlak voor de aansluiting Nieuw-Vennep van de A4 zelfs even 2x3 rijstroken. De N207 verloopt dan met 2x2 rijstroken door de zuidelijke Haarlemmermeer, langs Nieuw-Vennep. Nadat de weg versmald is naar 1x2 rijstroken, steekt men via de Elsbroekerbrug de ringvaart over, waarna de N207 net weer in de provincie Zuid-Holland op de N208 eindigt tussen Lisse en Hillegom.

Classificatie

De N207 is in het kader van duurzaam veilig als een gebiedsontsluitingsweg ingericht. De maximumsnelheid bedraagt 80 km/h buiten de bebouwde kom.

Geschiedenis

Zuid-Holland

De voormalige N207 door Gouda (Rotterdamseweg).
De N207 rond Alphen aan den Rijn in 1960.
De nieuwe brug over de Drecht bij Leimuiden in 1953.

De huidige N207 vervangt een stelsel van regionale wegen die in de jaren 1950 slecht uitgebouwd waren en door vele dorpskernen liepen.

Bergambacht - Gouda

De route bij Stolwijk is in de jaren '60 verlegd tot net buiten het centrum. Ook van de jaren 60 is de omlegging bij Boskoop. Hier is op 9 mei 1964 een ongelijkvloerse aansluiting geopend met het Rijneveld, een oostelijke omlegging bij het dorp zelf en een ongelijkvloerse oplossing aan de zuidkant van het dorp.

In Gouda liep de N2017 voorheen dwars door de bebouwde kom. Dit leverde leefbaarheidsproblemen en verkeersveiligheidsproblemen op. Eind 2010 is de provincie Zuid-Holland daarom gestart met de Zuidwestelijke Randweg Gouda, die een zuidwestelijke omlegging van de N207 om Gouda inhoudt als een 2x1 gebiedsontsluitingsweg met turborotondes. Het gaat om een korte omleiding door nog open gebied. Op 6 juli 2012 zijn de werkzaamheden afgerond en is de weg opengesteld[1]. Sinds die datum is de N207 over de volledige lengte in provinciaal beheer.

Gouda - Alphen aan den Rijn

Tussen Gouda en Alphen aan den Rijn liep en loopt de N207 vanaf de jaren vijftig dicht langs de rivier de Gouwe.

Nabij Gouda liep, vóór de realisatie van het Gouwe-aquaduct, de A12 via een basculebrug over de Gouwe en was hier een aansluiting op de N207. Nadat het Gouwe-aquaduct in 1981 was gerealiseerd werd de basculebrug verbouwd tot de huidige Coenecoopbrug. Sindsdien maakt het regionale verkeer op de N207 hiervan gebruik.

Het verdere deel tussen Gouda en Alphen aan den Rijn is het meest in de oorspronkelijke staat van de jaren '50 en is alleen bij Boskoop beperkt omgelegd.

Rond Alphen aan den Rijn zijn de afgelopen decennia verschillende aanpassingen doorgevoerd. Alphen aan den Rijn is een forensenstad, maar was in de jaren '50 een vrij onbeduidende plaats. De weg lag destijds over de Rijndijk. In de jaren '50 werd een eerste oostelijke omlegging van Alphen aan den Rijn geopend. Deze liep over wat nu de Oranje Naussausingel is. Begin jaren tachtig werd de N207 oostelijk om Alphen aan den Rijn gelegd als onderdeel van de Ring Alphen aan den Rijn.

Nieuwer is de situatie rond de aansluiting op de N11, die na de aanleg van de N11 in de jaren '90 gelijkvloers op de N207 aansloot. De provincie Zuid-Holland heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat en de gemeente Alphen aan den Rijn de omgeving van de N207 met de N11 aangepast. De N207 sluit nu met een ongelijkvloerse aansluiting aan op de N11 en de weg vanuit de Steekterbrug is omgelegd en aan de oostzijde op de N207 aangesloten. De werkzaamheden zijn officieel afgerond op 28 september 2011 [2].

Alphen aan den Rijn - Leimuiden

Eén van de eerste delen die nieuw is aangelegd is het wegdeel tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden dat eind 1953 opende. Het verkeer hoefde daardoor niet meer door Rijnsaterwoude en Leimuiden. Bij Leimuiden werd de Ringvaart van de Haarlemmermeer via een nieuwe brug, de Leimuiderbrug, gekruist.

Tussen begin 2015 en juni 2018 is het wegvak tussen Alphen aan de Rijn en Leimuiden verbeterd. Op het gedeelte tussen Alphen aan de Rijn en de N446 heeft de provincie in totaal twee extra rijstroken aangelegd, waardoor de wegbreedte op 4 rijstroken voor het gemotoriseerd is uitgekomen en twee voor het busverkeer. Op het stuk tussen de N446 en Leimuiden is de 2x1 weg tussen begin 2017 en juni 2018 verdubbeld naar 2x2, al wordt de extra capaciteit maar beperkt gebruikt, omdat op beide rijbanen één van de twee rijstroken voor lijnbussen is gereserveerd. Tevens zijn er nieuwe bruggen aangelegd over de Drecht en bij Rijnsaterwoude.

Elsbroekerbrug - Hillegom

Tussen Leimuiden en Hillegom wordt het Zuid-Hollandse deel van de N207 een stuk onderbroken door een wegdeel dat in beheer is bij de provincie Noord-Holland. Nabij Hillegom is dan weer een klein deel, slechts ongeveer vijfhonderd meter lang, in Zuid-Holland gelegen. De aanleg van dit wegvak is nauw verbonden met de aanleg van het aansluitende Noord-Hollandse wegvak nabij Nieuw-Vennep. Zie aldaar voor meer informatie.

In februari en maart 2015 is bij het westelijke uiteinde van de N207 bij het kruispunt met de N208 een extra opstelstrook linksaf aangebracht, waarmee verkeer vanaf de N207 met 2 stroken linksaf kan richting Lisse.

Noord-Holland

De N207 loopt gedurende ongeveer 10 kilometer door het meest zuidelijke stukje van Noord-Holland in de gemeente Haarlemmermeer.

Tot 1975 was er geen sprake van een doorgaande verbinding door de Haarlemmermeer van oost naar west. Vanaf de Leimuiderbrug ging het verkeer direct linksaf over de Weteringweg verder om via de Lisserweg naar de A44 te rijden of verder naar Lisse. Door nabij de Leimuiderbrug rechtsaf te gaan, kon men bij de Venneperweg geraken om vlak bij Nieuw-Vennep met een krappe Haarlemmermeeraansluiting de A4 op te rijden of verder te rijden naar Nieuw-Vennep en Hillegom. Dit was geen ideale situatie vanwege de smalle polderwegen en de passage van diverse dorpskernen, met leefbaarheidsproblemen tot gevolg. Tevens waren diverse uitbreidingen van woningbouw bezig in Alphen aan den Rijn en Nieuw-Vennep, hetgeen de verkeersdruk zou verhogen. De provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat gingen aan de slag om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio te verbeteren. De A4 werd daartoe in 1976 tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep verbreed naar 2x4-rijstroken, waarbij de aansluiting op de Venneperweg verdween. In 1972 werd daartoe de provinciale S20 tussen de Leimuiderbrug en Nieuw-Vennep aanbesteed, zodat een nieuwe aansluiting op de A4 gebouwd kon worden, met in eerste instantie slechts een mogelijkheid om van/naar Amsterdam te rijden. In 1975 werd het wegvak tussen de Leimuiderbrug en de A4 met 1 rijbaan opengesteld, en op 17 december 1976 werd de weg volledig opengesteld tussen de Leimuiderbrug en Nieuw-Vennep, waarbij tussen de Leimuiderbrug en A4 2x2-rijstroken beschikbaar waren en tussen de A4 en Nieuw-Vennep met 1x2-rijstroken met een ruimtereservering voor een tweede rijbaan. De weg eindige daarbij rechtstreeks op de Hoofdvaart in Nieuw-Vennep.

In augustus 1993 begonnen werkzaamheden aan de aansluiting met de A4, zodat alle relaties tussen N207 en A4/A44 berijdbaar zouden kunnen worden. Dit met het oog op de aanleg van het deel naar Hillegom en Lisse (zie verderop). Op 8 november 1996 werden de werkzaamheden afgerond.

Intussen waren Nieuw-Vennep, Hillegom en Lisse en diverse andere plaatsen aardig in inwonertal aan het groeien. Bovendien was de Duin- en Bollenstreek slecht in oost-westrichting ontsloten, waardoor de noodzaak voor eens oost-westverbinding door de Haarlemmermeer steeds groter werd. Daarbij speelde ook de planvorming voor de N22, later N205. Afhankelijk van de status van die weg dienden ook de plannen voor de oost-westverbinding aangepast te worden. Pas begin jaren '90 kwam er duidelijkheid in de planvorming en kon eindelijk de S20 verlengd worden naar Hillegom. Er was gekozen voor een enkelbaansweg zonder ruimtereservering die zuidelijk van Nieuw-Vennep zou komen te lopen en dan kaarsrecht naar de Leidsestraat (N208) zou leiden, zodat zowel Lisse als Hillegom konden profiteren van de nieuwe verbinding. Op 6 december 1995 werd de weg geopend tussen Nieuw-Vennep en Hillegom, samen met de nieuwe Elsbroekerbrug.

Al jaren was de Leimuiderbrug een knelpunt van formaat. Het was niet ongebruikelijk dat de files in de ochtendspits reikten tot Alphen aan den Rijn. Helaas voor Alphen en de achterliggende regio werd in de jaren '70 het pleit voor een extra brug beslecht voor de verlenging van de S20 (nu N207) naar Hillegom. De ANWB en de gemeenten Alphen en Leimuiden bestookten daarom in 1984 de provincie Noord-Holland met brieven, omdat het zo niet langer verder kon.[3] De provincies Noord- en Zuid-Holland erkenden het probleem en gingen in onderhandeling met elkaar over de financiering, aangezien de brug op Noord-Hollands gebied ligt, maar vooral het Zuid-Hollands verkeer van de verbinding gebruikmaakt. In 1986 kwam het tot een akkoord, waarna op 20 februari 1991 werd begonnen met de aanleg van de extra brug bij Leimuiden, die de dagelijkse files van en naar Alphen aan den Rijn zouden moeten verhelpen. Op 9 juni 1993 was de extra brug een feit, waarna nog afrondende werkzaamheden plaatsvonden tussen de brug en Leimuiden. De officiële opening vond plaats op 8 oktober 1993.[4]

Verdubbeling van Ringvaart tot Ringvaart

Eind 2010 werd besloten om het wegvak tussen Leimuiden en de A4 te verbreden naar 2x3 rijstroken. Deze verbreding was vrij gemakkelijk uit te voeren in de brede middenberm en is in 2011 versneld uitgevoerd. In maart 2011 was het besluit tot uitvoering definitief geworden, waarna in juli en augustus 2011 de werkzaamheden uitgevoerd werden. Tevens is hierbij groot onderhoud uitgevoerd en is de openbare verlichting vervangen. De 2x3-rijstroken zijn na het groot onderhoud met de A4-aansluitingen in gebruik gesteld.

In de jaren '90 is de N207 op Noord-Hollands grondgebied gecompleteerd. Vanaf die tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest die ervoor hebben gezorgd dat de weg al snel na oplevering aan zijn capaciteit zat. Er is fors gebouwd in de Bollenstreek en in de zuidelijke helft van de Haarlemmermeer; bovendien is de N205 op de N207 aangesloten. In de jaren 2000 werd besloten om de capaciteit van de N207 fors uit te breiden voor de verre toekomst. Concreet houdt dit in dat de weg naar 2x2 rijstroken is verbreed tussen de A4 en Elsbroekerbrug, met op de kruispunten grote opstelcapaciteit. De Elsbroekerbrug (en de laatste paar honderd meter tot aan de N208) is niet verdubbeld, maar met een extra brug is wel rekening gehouden door ruimte te reserveren aan Noord-Hollandse zijde.

In november 2009 werd officieel gestart met de verbreding door het aanbrengen van een zandbedding (met zogenaamde overhoogte) op het traject. De oplevering hing sterk af van de diverse dwangpunten op het traject, met name ten noorden van de bestaande viaducten en de te bouwen viaducten over de Schipholspoorlijn en de Hogesnelheidslijn (HSL). Bouwen van een viaduct over een in dienst zijnde HSL is nog nooit eerder uitgevoerd in Nederland, waardoor de bouwers gigantische claims boven het hoofd hangen bij calamiteiten. De bouw is daarom uitgevoerd tijdens een buitendienststelling door de beheerder van het spoor zelf, ProRail. Deze dienen minimaal 1 jaar van tevoren te worden aangevraagd. In september 2012 is dit werk uiteindelijk uitgevoerd. Na de realisatie van de spoorviaducten is de weg omgelegd over de nieuwe noordelijke rijbaan, waarna de verkanting van de bestaande zuidelijke rijbaan aangepast is van een dakprofiel naar een ligging op één oor. Op 7 juni 2013 is uiteindelijk het volledige wegvak tussen de aansluiting met de A4 en de Valutaweg opengesteld met 2x2-rijstroken.

De vergroting van de capaciteit van de aansluitingen met de A4 heeft in oktober 2012 plaatsgevonden. Sindsdien staan er geen files meer rond de aansluiting met de A4, maar stonden er tijdelijk nog files op de N207 ten westen van de aansluiting, door de enkele rijstrook per rijrichting. Het enige onderdeel dat niet gereed was rond de A4, was de zuidelijke afrit van de A4 waarvoor een viaduct vlakbij de N207 verbreed moest worden. Deze werkzaamheden zijn 17 augustus 2013 afgerond.

Het aansluitende weggedeelte tussen de Valutaweg in Nieuw-Vennep en de Elsbroekerbrug bij Hillegom en is op 1 oktober 2015 opgeleverd.[5] De werkzaamheden begonnen hiervoor in maart 2012. De aannemer heeft eerst de sloten naast de huidige weg naar de locatie naast de nieuwe rijbaan verplaatst. Vervolgens zijn kabels en leidingen verlegd en is gestart met het aanbrengen van een zandophoging en overhoogte van de toekomstige nieuwe rijbaan. Dit grondwerk was noodzakelijk om de nieuwe rijbaan op hoogte te brengen en de ondergrond te laten inklinken. Eind 2013 was gestart met het aanleggen van nieuwe viaducten. Het verkeer is eind 2014 omgezet naar de nieuwe rijbaan, maar nog niet ter hoogte van de viaducten. Daarna is de oude rijbaan aangepast aan het eenrichtingverkeer, waarna de weg is omgezet naar een volledig 2x2 profiel. Sinds 29 juni 2015 rijdt het verkeer in beide richtingen over de eigen rijbaan over het volledige traject. Afrondende werkzaamheden zijn begin juli 2015 afgerond, waarmee de verbreding op Noord-Hollands grondgebied geheel is voltooid.

Toekomst

Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft al langere tijd het voornemen om de verkeerssituatie nabij Leimuiden te verbeteren. Er bestaan onder meer plannen om de kruising van de N207 met de Dokter Stapenséastraat en Burgemeester Bakhuizenlaan ongeljkvoers te maken om de doorstroming te verbeteren. De provincie heeft aangegeven dit plan, waarvan in juni 2013 reeds een voorlopig ontwerp is gepresenteerd, pas te gaan uitvoeren zodra het nabijgelegen bedrijventerrein Drechthoek II wordt ontwikkeld. Voorlopig is dat echter nog niet het geval.

In 2019 heeft de Provincie aangegeven als tijdelijke oplossing in 2020 de betreffende kruising aan te passen. De opstelstrook vanuit Leimuiden wordt een gecombineerde rechtsaf/rechtdoor. Om de doorstroming nog verder te verbeteren, zet de provincie slimme verkeerslichten in (iVRI’s). Dit soort verkeerslichten past zelf de regelingen aan op basis van verkeersinformatie die zij ontvangen over bijvoorbeeld drukte. De tijd tot rood en tijd tot groen kan verkort/verlengd worden, hulpdiensten kunnen voorrang krijgen en de volgorde van richtingen kan worden aangepast.

In 2021 lanceerde Bedrijfsleven Bollenstreek, de koepelorganisatie van ondernemersverenigingen in de Bollenstreek, het plan om de N207 bij Hillegom door te trekken naar de N206 bij De Zilk.[6]. Dit is feitelijk een vervolg op eerdere plannen voor de Duinpolderweg (die enkele kilometers noordelijker had moeten komen te liggen). De plannen om de N207 door te trekken zijn nog weinig concreet. Wel waren er suggesties om dit wegvak van enkele kilometers (deels) ondertunneld of verdiept aan te leggen. Er is nog geen zicht op hoe haalbaar de plannen zijn.

Noord-Holland

Er zijn geen concrete plannen voor het Noord-Hollandse deel van de N207 bekend.

Verkeersintensiteiten

Noord-Holland

De intensiteiten ten oosten van de A4 liggen rond de 40.000 motorvoertuigen per dag. Ten westen van de A4 zijn de intensiteiten iets lager, maar zijn de intensiteiten sinds de verbreding rond 2015 sterk gegroeid.

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten van de Provincie Noord-Holland[7].

Van Naar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leimuiderbrug Weteringweg 36.700 35.300 36.700 36.200 35.400 37.000 34.200 38.700 39.000 35.900 36.600 37.900 39.500 33.100 34.800 37.900
Weteringweg A4 (oostzijde) 29.300 29.200 26.600 26.300 24.000 29.200 30.300 30.700 31.400 32.000 32.000 33.200 34.800 30.200 31.000 33.200
A4 (westzijde) Valutaweg (Nieuw Vennep) 26.200 27.100 29.000 29.500 27.400 30.000 28.400 27.300 27.300 30.100 30.700 26.699 32.700 28.000 30.500 26.600
Valutaweg (Nieuw Vennep) Driemerenweg (N205) 15.800 16.000 16.400 16.600 16.200 17.800 14.800 15.100 17.500 19.500 19.900 21.300 22.500 19.000 20.400 21.300
Driemerenweg (N205) Elsbroekerbrug (Ringvaart) 18.700 19.100 19.500 19.800 19.800 18.800 18.500 18.900 18.800 23.700 24.800 25.600 26.200 22.600 23.700 25.500

Zuid-Holland

Zie hier een overzicht van de intensiteiten in de periode 1995-2010.[8]

Van Naar 1995 2000 2005 2010
(C.G. Roosweg) Molenlaan 10.500 11.300 11.500 10.400
Molenlaan Populierenlaan 12.800 12.400 13.100 11.900
Populierenlaan (Provinciale weg west) 12.700 13.000 13.200 13.100
(Provinciale weg west) Goejanverwelledijk 29.600 26.800 23.600 22.400
Gouda (Kon. Wilhelminaweg) Sluisdijk 20.000 22.300 23.200 19.800
Sluisdijk / (Rotonde) 15.800 16.100 16.800 15.300
/ (Rotonde) Coenecoopbrug (W.A.) 6.200 7.800 10.000 11.400
Coenecoopbrug (W.A.) Nieuwe Gouwe (O.Z.) 7.600 9.500 10.400 11.800
Nieuwe Gouwe (O.Z.) / (Rotonde) 13.300 13.000 12.400 12.700
/ (Rotonde) Brugweg (Waddinxveen) 19.000 18.300 17.500 16.200
Brugweg (W.veen) Rijerskoop (Boskoop) 17.700 18.300 15.200 13.700
Rijerskoop (Boskoop) Halve Raak 19.700
Halve Raak Aquaduct Gouwesluis 20.600 21.600 18.800 17.000
Aquaduct Gouwesluis Kruispunt Gouwesluis 26.900 26.800 24.500
Kruispunt Gouwesluis Oranje Nassausingel 30.100 34.000 33.100 29.800
Oranje Nassausingel (Nieuwkoopsweg) 22.200 23.200 23.000 22.000
Eisenhowerlaan (Kruisweg) 30.100 33.500 28.200 31.700
(Kruisweg) Vriezenweg 23.300 24.900 23.500 24.700
Vriezenweg Burg. Bakhuizenlaan (Leimuiden) 24.200 28.400 27.900 31.000
Burg. Bakhuizenlaan (Leimuiden) Grens Prov. NH 30.700 35.500 34.700 27.500
Hillegommerdijk (Leidsestraat) 14.500 17.000 20.100

Externe links

Foto's en Video's

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Zuid-Holland

Autosnelwegen: A3A4A12A13A15A16A20A27A29A38A44

Niet-autosnelwegen: N3N11N14N15N44N57N59N206N207N208N209N210N211N213N214N215N216N217N218N219N220N222N223N228N231

N420N434N439N440N441N442N443N444N445N446N447N448N449N450N451N452N453N454N455N456N457N458N459N460N461N462N463N464N465N466N467N468N469N470N471N472N473N474N475N476N477N478N479N480N481N482N487N488N489N490N491N492N493N494N495N496N497N498N830N915

Stadsroutes: Den HaagRotterdam

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad