N207 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN207.svg
N207 NL map.png
N207
Begin Bergambacht
Einde Lisse
Lengte 52 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

VRI zwart.svg NLN210.svg → Rotterdam / Nieuwegein; NLN478.svg → Groot-Ammers

Rotonde.svg Benedenberg / Molenlaan

Junction.svg Kadijk

Junction.svg Industrie Stolwijk

Rotonde.svg Stolwijk

Rotonde.svg NLN228.svg → Gouda; Haastrecht

Rotonde.svg Gouderak

Rotonde.svg Rotterdamseweg → Gouda / Moordrecht

Brug.svg Julianasluis

Junction.svg Sluisdijk / Nieuwe Broekweg

Rotonde.svg Industrie Gouwestroom

Rotonde.svg NLN456.svg → Utrecht (A20) / Rotterdam (A20) / Den Haag

Junction.svg NLN454.svg → Waddinxveen

Brug.svg Coenecoopbrug

Rotonde.svg Nieuwe Gouwe O.Z. → Gouda

Rotonde.svg NLN452.svg → Rotterdam (A20) / Den Haag (NLN451.svg) / Utrecht (A12)

Znak d42.svg Waddinxveen

Znak d42.svg Boskoop

Afslagsymbool.svg Boskoop-Noordoost

Rotonde.svg Boskoop-Noordoost

VRI zwart.svg Containerterminal Alpherium

VRI zwart.svg NLN011.svg → Utrecht

VRI zwart.svg NLN011.svg → Leiden

VRI zwart.svg Alphen aan den Rijn-Hoge Zijde / Zwammerdam

Brug.svg Steekterbrug

VRI zwart.svg Alphen aan den Rijn-Lage Zijde

Rotonde.svg NLN231.svg → Nieuwkoop

Rotonde.svg NLN460.svg → Ter Aar

Brug.svg Zegerbrug

VRI zwart.svg Ring Alphen aan den Rijn-West

VRI zwart.svg NLN446.svg → Woubrugge / Ter Aar

Junction.svg Herenweg → Rijnsaterwoude

Junction.svg Kerkweg

Rotonde.svg Vriezenweg → Oude Wetering / Nieuwveen

VRI zwart.svg Leimuiden

Brug.svg Leimuiderbrug

VRI zwart.svg Weteringweg → Roelofarendsveen / Burgerveen

VRI zwart.svg Aansluiting Nieuw-Vennep NLA004.svg → Amsterdam

VRI zwart.svg Aansluiting Nieuw-Vennep NLA004.svg → Leiden NLA044.svg → Sassenheim

VRI zwart.svg Nieuw-Vennep-Centrum

VRI zwart.svg Nieuw-Vennep-Getsewoud

VRI zwart.svg NLN205.svg → Hoofddorp - Haarlem

Brug.svg Elsbroekerbrug

VRI zwart.svg NLN208.svg → Lisse / Hillegom

De N207 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. De weg vormt een noord-zuidroute die en de N210 bij Bergambacht verbindt met de N208 tussen Lisse en Hillegom. De grootste stad langs de N207 is Gouda. Vanuit Amsterdam is de N207 de belangrijkste ontsluitingsweg van Alphen aan den Rijn, een stad middenin het Groene Hart. De weg ontsluit verder vooral de regio en verbindt deze met de autosnelwegen A12, A4 en A44, alsook de autoweg N11 die door de N207 worden gekruist. De N207 is 51,7 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N207 begint bij Bergambacht op een rotonde met de N210, waar ook de N478 aansluit. De weg verloopt noordwaarts door de Krimpenerwaard naar Gouda, de voornaamste plaats op dit deel van de route is Stolwijk, waar de N207 meer langs dan doorheen loopt. Tussen Bergambacht en Gouda verloopt de N207 niet echt door bebouwde kommen. De N207 voert met een zuidelijke en westelijke randweg rond de stad Gouda en steekt daarbij de rivieren Hollandsche IJssel en Gouwe over. Aan de westkant van Gouda wisselt de N207 via de Coenecoopbrug de westoever van de Gouwe voor de oostoever, hier kruist men ook (zonder directe aansluiting) de A12.

De N207 verloopt dan noordwaarts, door de oostrand van Waddinxveen en door de versnipperde kern van Boskoop, met veel kassen en tuinbouw. Aan de zuidkant van Alphen aan den Rijn heeft de N207 een aansluiting op de N11, waarna de N207 langs de oost- en noordzijde van Alphen aan den Rijn verloopt, zonder echt door de bebouwde kom te komen. Het deel van Alphen aan den Rijn tot Leimuiden telt 2x2 rijstroken, waarbij de buitenste rijstroken busstroken zijn. Vanaf Leimuiden zijn 2x2 rijstroken voor algemeen verkeer, tot vlak voor de aansluiting Nieuw-Vennep van de A4 zelfs even 2x3 rijstroken. De N207 verloopt dan met 2x2 rijstroken door de zuidelijke Haarlemmermeer, langs Nieuw-Vennep. Men steekt dan de ringvaart over, waarna de N207 net weer in de provincie Zuid-Holland op de N208 eindigt tussen Lisse en Hillegom.

Classificatie

De N207 is in het kader van duurzaam veilig als een gebiedsontsluitingsweg ingericht. De maximumsnelheid bedraagt 80 km/h buiten de bebouwde kom.

Geschiedenis

Zuid-Holland

De N207 rond Alphen aan den Rijn in 1960.
De nieuwe brug over de Drecht bij Leimuiden in 1953.

De huidige N207 vervangt een stelsel van regionale wegen die in de jaren 1950 slecht uitgebouwd waren en door vele dorpskernen liepen. Het deel tussen Gouda en Alphen aan den Rijn is het meest in de oorspronkelijke staat van de jaren '50 en is alleen bij Boskoop beperkt omgelegd. Alphen aan den Rijn is een forensenstad, maar was in de jaren '50 een vrij onbeduidende plaats. De weg lag destijds over de Rijndijk.

Eén van de eerste delen die is vervangen door een nieuw tracé is het deel tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden, dat eind 1953 door een nieuwe weg werd vervangen. Het verkeer hoefde daardoor niet meer door Rijnsaterwoude en Leimuiden. Ook in de jaren '50 werd een eerste oostelijke omlegging van Alphen aan den Rijn geopend. Deze liep over wat nu de Oranje Naussausingel is.

De route bij Stolwijk is in de jaren '60 verlegd tot net buiten het centrum. Ook van de jaren 60 is de omlegging bij Boskoop. Hier is op 9 mei 1964 een ongelijkvloerse aansluiting geopend met het Rijneveld, een oostelijke omlegging bij het dorp zelf en een ongelijkvloerse oplossing aan de zuidkant van het dorp.

De huidige (en tweede) omlegging van Alphen aan den Rijn is begin jaren '80 gerealiseerd als onderdeel van de Ring Alphen aan den Rijn. Vóór de realisatie van het Gouwe-aquaduct liep de A12 via een basculebrug over de Gouwe en was hier een aansluiting op de N207. Nadat het Gouwe-aquaduct in 1981 was gerealiseerd werd de basculebrug verbouwd tot de huidige Coenecoopbrug. Sindsdien maakt het regionale verkeer op de N207 hiervan gebruik.

Nieuwer is de situatie rond de aansluiting op de N11, die na de aanleg van de N11 in de jaren '90 gelijkvloers op de N207 aansloot. De provincie Zuid-Holland heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat en de gemeente Alphen aan den Rijn de omgeving van de N207 met de N11 aangepast. De N207 sluit nu met een ongelijkvloerse aansluiting aan op de N11 en de weg vanuit de Steekterbrug is omgelegd en aan de oostzijde op de N207 aangesloten. De werkzaamheden zijn officieel afgerond op 28 september 2011 [1].

Zuidwestelijke Randweg Gouda

De voormalige N207 door Gouda (Rotterdamseweg).

De N207 liep voorheen door de bebouwde kom van Gouda, wat leefbaarheidsproblemen en verkeersveiligheidsproblemen opleverde. Eind 2010 is de provincie Zuid-Holland daarom gestart met de Zuidwestelijke Randweg Gouda, die een zuidwestelijke omlegging van de N207 om Gouda inhoudt als een 2x1 gebiedsontsluitingsweg met turborotondes. Het gaat om een korte omleiding door nog open gebied. Op 6 juli 2012 zijn de werkzaamheden afgerond en is de weg opengesteld[2]. Sinds die datum is de N207 over de volledige lengte in provinciaal beheer.

Noord-Holland

Tot 1975 was er geen sprake van een doorgaande verbinding door de Haarlemmermeer van oost naar west. Vanaf de Leimuiderbrug ging het verkeer over de Weteringweg verder om via de Lisserweg naar de A44 te rijden of verder naar Lisse. Via de andere richting van de Weteringweg kon men de Venneperweg op om vlak bij Nieuw-Vennep met een krappe Haarlemmermeeraansluiting de A4 op te rijden of verder te rijden naar Nieuw-Vennep en Hillegom. Dit was geen ideale situatie vanwege de smalle polderwegen en de passage van diverse dorpskernen, met leefbaarheidsproblemen tot gevolg. Tevens waren diverse uitbreidingen van woningbouw bezig in Alphen aan den Rijn en Nieuw-Vennep, hetgeen de verkeersdruk zou verhogen. De provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat gingen aan de slag om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio te verbeteren. De A4 werd daartoe in 1976 tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep verbreed naar 2x4-rijstroken, waarbij de aansluiting op de Venneperweg verdween. In 1972 werd daartoe de provinciale S20 tussen de Leimuiderbrug en Nieuw-Vennep aanbesteed, zodat een nieuwe aansluiting op de A4 gebouwd kon worden, met in eerste instantie slechts een mogelijkheid om van/naar Amsterdam te rijden. In 1975 werd het wegvak tussen de Leimuiderbrug en de A4 met 1 rijbaan opengesteld, en op 17 december 1976 werd de weg volledig opengesteld tussen de Leimuiderbrug en Nieuw-Vennep, waarbij tussen de Leimuiderbrug en A4 2x2-rijstroken beschikbaar waren en tussen de A4 en Nieuw-Vennep met 1x2-rijstroken met een ruimtereservering voor een tweede rijbaan. De weg eindige daarbij rechtstreeks op de Hoofdvaart in Nieuw-Vennep.

In augustus 1993 begonnen werkzaamheden aan de aansluiting met de A4, zodat alle relaties tussen N207 en A4/A44 berijdbaar zouden kunnen worden. Dit met het oog op de aanleg van het deel naar Hillegom en Lisse (zie verderop). Op 8 november 1996 werden de werkzaamheden afgerond.

Intussen waren Nieuw-Vennep, Hillegom en Lisse en diverse andere plaatsen aardig in inwonertal aan het groeien. Bovendien was de Duin- en Bollenstreek slecht in oost-westrichting ontsloten, waardoor de noodzaak voor eens oost-westverbinding door de Haarlemmermeer steeds groter werd. Daarbij speelde ook de planvorming voor de N22, later N205. Afhankelijk van de status van die weg dienden ook de plannen voor de oost-westverbinding aangepast te worden. Pas begin jaren '90 kwam er duidelijkheid in de planvorming en kon eindelijk de S20 verlengd worden naar Hillegom. Er was gekozen voor een enkelbaansweg zonder ruimtereservering die zuidelijk van Nieuw-Vennep zou komen te lopen en dan kaarsrecht naar de Leidsestraat zou leiden, zodat zowel Lisse als Hillegom konden profiteren van de nieuwe verbinding. Op 6 december 1995 werd de weg geopend tussen Nieuw-Vennep en Hillegom, samen met de nieuwe Elsbroekerbrug.

Al jaren was de Leimuiderbrug een knelpunt van formaat. Het was niet ongebruikelijk dat de files in de ochtendspits reikten tot Alphen aan den Rijn. Helaas voor Alphen en de achterliggende regio werd in de jaren '70 het pleit voor een extra brug beslecht voor de verlenging van de S20 (nu N207) naar Hillegom. De ANWB en de gemeenten Alphen en Leimuiden bestookten daarom in 1984 de provincie Noord-Holland met brieven, omdat het zo niet langer verder kon.[3] De provincies Noord- en Zuid-Holland erkenden het probleem en gingen in onderhandeling met elkaar over de financiering, aangezien de brug op Noord-Hollands gebied ligt, maar vooral het Zuid-Hollands verkeer van de verbinding gebruikmaakt. In 1986 kwam het tot een akkoord, waarna op 20 februari 1991 werd begonnen met de aanleg van de extra brug bij Leimuiden, die de dagelijkse files van en naar Alphen aan den Rijn zouden moeten verhelpen. Op 9 juni 1993 was de extra brug een feit, waarna nog afrondende werkzaamheden plaatsvonden tussen de brug en Leimuiden. De officiële opening vond plaats op 8 oktober 1993.[4]

Verdubbeling van Ringvaart tot Ringvaart

Eind 2010 werd besloten om het wegvak tussen Leimuiden en de A4 te verbreden naar 2x3 rijstroken. Deze verbreding was vrij gemakkelijk uit te voeren in de brede middenberm en is in 2011 versneld uitgevoerd. In maart 2011 was het besluit tot uitvoering definitief geworden, waarna in juli en augustus 2011 de werkzaamheden uitgevoerd werden. Tevens is hierbij groot onderhoud uitgevoerd en is de openbare verlichting vervangen. De 2x3-rijstroken zijn na het groot onderhoud met de A4-aansluitingen in gebruik gesteld.

In de jaren '90 is de N207 op Noord-Hollands grondgebied gecompleteerd. Vanaf die tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest die ervoor hebben gezorgd dat de weg al snel na oplevering aan zijn capaciteit zat. Er is fors gebouwd in de Bollenstreek en in de zuidelijke helft van de Haarlemmermeer; bovendien is de N205 op de N207 aangesloten. In de jaren 2000 werd dan ook besloten om de capaciteit van de N207 fors uit te breiden voor de verre toekomst. Concreet houdt dit in dat de weg naar 2x2 rijstroken is verbreed tussen de A4 en Hillegom, met op de kruispunten grote opstelcapaciteit. De Elsbroekerbrug is niet verdubbeld, maar met een extra brug is wel rekening gehouden door ruimte te reserveren aan Noord-Hollandse zijde.

In november 2009 werd officieel gestart met de verbreding door het aanbrengen van een zandbedding (met zogenaamde overhoogte) op het traject. De oplevering hing sterk af van de diverse dwangpunten op het traject, met name ten noorden van de bestaande viaducten en de te bouwen viaducten over de Schipholspoorlijn en de Hogesnelheidslijn (HSL). Bouwen van een viaduct over een in dienst zijnde HSL is nog nooit eerder uitgevoerd in Nederland, waardoor de bouwers gigantische claims boven het hoofd hangen bij calamiteiten. De bouw is daarom uitgevoerd tijdens een buitendienststelling door de beheerder van het spoor zelf, ProRail. Deze dienen minimaal 1 jaar van tevoren te worden aangevraagd. In september 2012 is dit werk uiteindelijk uitgevoerd. Na de realisatie van de spoorviaducten is de weg omgelegd over de nieuwe noordelijke rijbaan, waarna de verkanting van de bestaande zuidelijke rijbaan aangepast is van een dakprofiel naar een ligging op één oor. Op 7 juni 2013 is uiteindelijk het volledige wegvak tussen de aansluiting met de A4 en de Valutaweg opengesteld met 2x2-rijstroken.

De vergroting van de capaciteit van de aansluitingen met de A4 heeft in oktober 2012 plaatsgevonden, zodat de weg weer jaren meekan. Sindsdien staan er geen files meer rond de aansluiting met de A4, maar stonden er tijdelijk nog files op de N207 ten westen van de aansluiting, door de enkele rijstrook per rijrichting. Het enige onderdeel dat niet gereed was rond de A4, was de zuidelijke afrit van de A4 waarvoor een viaduct vlakbij de N207 verbreed moest worden. Deze werkzaamheden zijn 17 augustus 2013 afgerond.

Het aansluitende weggedeelte tussen de Valutaweg in Nieuw-Vennep en de Elsbroekerbrug bij Hillegom en is op 1 oktober 2015 opgeleverd.[5] De werkzaamheden begonnen hiervoor in maart 2012. De aannemer heeft eerst de sloten naast de huidige weg naar de locatie naast de nieuwe rijbaan verplaatst. Vervolgens zijn kabels en leidingen verlegd en is gestart met het aanbrengen van een zandophoging en overhoogte van de toekomstige nieuwe rijbaan. Dit grondwerk was noodzakelijk om de nieuwe rijbaan op hoogte te brengen en de ondergrond te laten inklinken. Eind 2013 was gestart met het aanleggen van nieuwe viaducten. Het verkeer is eind 2014 omgezet naar de nieuwe rijbaan, maar nog niet ter hoogte van de viaducten. Daarna is de oude rijbaan aangepast aan het eenrichtingverkeer, waarna de weg is omgezet naar een volledig 2x2 profiel. Sinds 29 juni 2015 rijdt het verkeer in beide richtingen over de eigen rijbaan over het volledige traject. Afrondende werkzaamheden zijn begin juli 2015 afgerond, waarmee de verbreding op Noord-Hollands grondgebied geheel is voltooid.

Toekomst

Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is voornemens op korte termijn enkele wegverbeteringen aan te brengen op het wegvak van Alphen aan den Rijn tot aan de Leimuiderbrug. Voor een bedrag van 25 miljoen euro investeert de provincie in de aanpassing van het wegvak Alphen aan den Rijn - N446 (Kruisweg) en het aanpassen van het kruispunt bij Leimuiden.

  • Op het wegvak tussen Alphen en de N446 legt de provincie in totaal twee extra rijstroken aan, en behoudt men de busstroken, waardoor de wegbreedte op 4 rijstroken voor het gemotoriseerd uitkomt en twee voor het busverkeer. Men verwacht de werkzaamheden op zijn vroegst vanaf 2014 uit te kunnen voeren, waarna oplevering mogelijk is in 2017.[6]
  • Op het wegvak tussen de N446 en Leimuiden verbreedt de provincie Zuid-Holland de weg met 2 busstroken, die op termijn als rijstrook kunnen dienen. Tevens worden de bruggen over de Drecht en de Leidschevaart vernieuwd en op de toekomstige wegbreedte voorbereid. Onderdeel van het project is tevens het voor al het verkeer toegankelijk maken van het tunneltje over de Kerkweg. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 2014 en 2018.
  • Het kruispunt bij Leimuiden wordt ongelijkvloers gemaakt waarbij men van en naar de N207 alleen rechts-in en rechts-uit kan gaan. Voor de overstekende verbinding wordt een tunnel aangelegd ten zuiden van het bestaande kruispunt ter hoogte van het Connexxion-terrein. In juni 2013 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. De realisatie is gepland vanaf 2015, waarna oplevering mogelijk is in 2017.[7]
  • Het laatste onderdeel van de verbetering van de weg ligt bij Hillegom. In februari en maart 2015 is bij het kruispunt met de N208 een extra opstelstrook linksaf aangebracht, waarmee verkeer vanaf de N207 met 2 stroken linksaf kan richting Lisse. Dit zal met name tijdens de openingstijden van het Keukenhof voor een grote verlichting van de wachtrijen op de N207 zorgen.

Leimuiderbrug

De Leimuiderbrug, die op de grens van Zuid- en Noord-Holland ligt, vormt al enige tijd een groot probleem in de doorstroming door de regelmatige brugopeningen en de combinatie met een verkeerslichtengeregeld kruispunt ten westen van de brug, en de beperkte capaciteit van de N207 door en ten oosten van Leimuiden. In de avondspits is dit probleem het meest zichtbaar omdat door de beperkte capaciteit richting Alphen aan den Rijn het verkeer terugslaat tot op de brug, en bijna werkdagelijks tot op de kruising met de A4. Na aanpassing van de N207 op Zuid-Hollands gebied richting Alphen zal de terugslag wat minder voorkomen, maar de brug blijft een knelpunt. De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben dit onderkend en zijn een verkenning gestart naar mogelijke oplossingen. Enkele mogelijkheden zijn:

  • aanpassen openingsregiem Leimuiderbrug;
  • verplaatsen van bedrijven die veelvuldig gebruikmaken van de Haarlemmermeerringvaart;
  • vervangen van de brug door aquaduct;
  • verhogen van de doorvaarthoogte van de brug.

Verkeersintensiteiten

Noord-Holland

De intensiteiten ten oosten van de A4 liggen iets boven de 30.000 motorvoertuigen per dag. Ten westen van de A4 zijn de intensiteiten iets lager, maar zijn de intensiteiten de laatste jaren wel sterk gegroeid.

Hieronder de meetgegevens van de Provincie Noord-Holland[8] voor de verschillende meetpunten.

Van Naar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Leimuiderbrug Weteringweg 36.663 35.281 36.709 36.168 35.441 37.000 34.248 38.730 39.000 35.940 36.611
Weteringweg A4 (oostzijde) 29.348 29.200 26.598 26.340 24.027 29.166 30.314 30.694 31.360 32.043 32.004
A4 (westzijde) Valutaweg (Nieuw Vennep) 26.168 27.100 29.035 29.460 27.364 30.000 28.438 27.321 27.292 30.124 30.739
Valutaweg (Nieuw Vennep) Driemerenweg (N205) 15.835 16.039 16.368 16.608 16.225 17.794 14.842 15.100 17.500 19.511 19.909
Driemerenweg (N205) Elsbroekerbrug (Ringvaart) 18.705 19.052 19.487 19.773 19.825 18.750 18.513 18.907 18.800 23.744 24.779

Zuid-Holland

Zie hier een overzicht van de intensiteiten in de periode 1995-2010.[9]

Van Naar 1995 2000 2005 2010
NLN210.svg (C.G. Roosweg) Molenlaan 10.500 11.300 11.500 10.400
Molenlaan Populierenlaan 12.800 12.400 13.100 11.900
Populierenlaan NLN228.svg (Provinciale weg west) 12.700 13.000 13.200 13.100
NLN228.svg (Provinciale weg west) Goejanverwelledijk 29.600 26.800 23.600 22.400
Znak d42.svg Gouda (Kon. Wilhelminaweg) Sluisdijk 20.000 22.300 23.200 19.800
Sluisdijk NLN207.svg / NLN456.svg (Rotonde) 15.800 16.100 16.800 15.300
NLN207.svg / NLN456.svg (Rotonde) Coenecoopbrug (W.A.) 6.200 7.800 10.000 11.400
Coenecoopbrug (W.A.) Nieuwe Gouwe (O.Z.) 7.600 9.500 10.400 11.800
Nieuwe Gouwe (O.Z.) NLN452.svg / NLN207.svg (Rotonde) 13.300 13.000 12.400 12.700
NLN452.svg / NLN207.svg (Rotonde) Brugweg (Waddinxveen) 19.000 18.300 17.500 16.200
Brugweg (W.veen) Rijerskoop (Boskoop) 17.700 18.300 15.200 13.700
Rijerskoop (Boskoop) Halve Raak 19.700
Halve Raak Aquaduct Gouwesluis 20.600 21.600 18.800 17.000
Aquaduct Gouwesluis Kruispunt Gouwesluis 26.900 26.800 24.500
Kruispunt Gouwesluis Oranje Nassausingel 30.100 34.000 33.100 29.800
Oranje Nassausingel NLN231.svg (Nieuwkoopsweg) 22.200 23.200 23.000 22.000
Eisenhowerlaan NLN446.svg (Kruisweg) 30.100 33.500 28.200 31.700
NLN446.svg (Kruisweg) Vriezenweg 23.300 24.900 23.500 24.700
Vriezenweg Burg. Bakhuizenlaan (Leimuiden) 24.200 28.400 27.900 31.000
Burg. Bakhuizenlaan (Leimuiden) Grens Prov. NH 30.700 35.500 34.700 27.500
Hillegommerdijk NLN208.svg (Leidsestraat) 14.500 17.000 20.100

Externe links

Foto's en Video's

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Zuid-Holland

Autosnelwegen: A3A4A12A13A15A16A20A27A29A38A44

Niet-autosnelwegen: N3N11N14N15N44N57N59N206N207N208N209N210N211N213N214N215N216N217N218N219N220N222N223N228N231

N420N434N439N440N441N442N443N444N445N446N447N448N449N450N451N452N453N454N455N456N457N458N459N460N461N462N463N464N465N466N467N468N469N470N471N472N473N474N475N476N477N478N479N480N481N482N487N488N489N490N491N492N493N494N495N496N497N498N830N915

Stadsroutes: Den HaagRotterdam

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad