N208 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N208, A208
Begin Sassenheim
Einde Velsen
Lengte 30 km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Aansluiting Noordwijkerhout Sassenheim

Sassenheim-Centrum

Sassenheim

Lisse

Ind. Meer en Duin

→ Nieuw-Vennep

Hillegom

→ De Zilk

→ Vogelenzang

Bennebroek

Heemstede

→ Zandvoort/Hoofddorp

Haarlem

→ Amsterdam

Haarlem-Zuid

Haarlem-Zuid/Aerdenhout

Haarlem-Ramplaankwartier

Overveen-Zandvoort/Haarlem-Centrum

Julianaviaduct

Haarlem-Noord/Bloemendaal

Haarlem-Dietsveld

Haarlem-Noord

Haarlem-Noord

Spaarndam

Velserbroek1 IJmuiden

IJmuiden → Alkmaar

De N208 en de A208 vormen samen het routenummer 208 die van de aansluiting Sassenheim op de A44 in de provincie Zuid-Holland tot aan de samenvoeging met de A22 bij Velsen-Zuid in de provincie Noord-Holland loopt. De weg voert over de in totaal 30 kilometer voornamelijk van zuid naar noord.

De N208 is een niet-autosnelweg vanaf de aansluiting Sassenheim op de A44 in Zuid-Holland naar Velserbroek in Noord-Holland, waar de niet-autosnelweg vloeiend overgaat in de minder dan 2 kilometer lange A208 tot aan de A22.

Routebeschrijving

Sassenheim - Heemstede

De N208 start op de krappe aansluiting 3 van de A44 in Zuid-Holland, ten oosten van het plaatsje Sassenheim. De weg loopt met een 2x1-profiel met bestrate middenafscheiding richting het westen naar de bebouwde kom van Sassenheim, waar een turborotonde volgt. Na enige honderden meters volgt een rotonde met de N443, waar de N208 richting noorden afslaat. De weg loopt vervolgens door een gebied met verspreide lintbebouwing en is hier weinig hoogwaardig met 1x2-rijstroken en diverse rotondes. Bij Lisse loopt de weg via een omlegging ten westen van de bebouwing, zodoende de westelijke randweg vormend. In het traject langs Lisse liggen enkele turborotondes en is de weg andermaal uitgevoerd met een 2x1-profiel met groene middenafscheiding. De toeristische Keukenhof ligt hier aan de westkant van de N208. Ten noorden van Lisse loopt de N208 door een semi-industrieel gebied waarna de weg op een groot geregeld kruispunt uitkomt met de N207, naar Nieuw-Vennep, de A4 en verder het groene hart in.

Ten noorden van de N207 eindigt het provinciale gedeelte en is de N208 een gemeentelijke weg. De weg loopt Hillegom in, waar de N208 weinig hoogwaardige is uitgevoerd met 1x2-rijstroken en diverse rotondes. In het noorden van Hillegom volgt een geregeld kruispunt waarna de weg andermaal lintbebouwing kent. De bebouwing gaat over in de kom van Bennebroek, onderdeel van de gemeente Bloemendaal, waar een geregeld kruispunt de verbinding geeft met Vogelenzang en Zwaanshoek. Even later eindigt het bebouwde gebied van Bennebroek waarna de N208 kortstondig met een maximumsnelheid van 60 km/h door een bosgebied naar Heemstede loopt. In Heemstede liggen 2 rijstroken en volgen diverse rotondes, verkeerslichten en erfaansluitingen, totdat de weg uitkomt op een groot geregeld kruispunt met de N201, die naar Zandvoort en Hoofddorp. De N208 loopt kortstondig verder richting het noorden tot de gemeentegrens met Haarlem wordt bereikt. Hier gaat de N205 verder; de N208 slaat met 2x2 rijstroken naar het westen af.

Heemstede - Velserbroek

Julianaviaduct in Overveen, waar de N208 over de N200 voert.

Ten westen van het bajonetkruispunt N208/N205/Wagenweg eindigt het gemeentelijke deel en gaat de N208 als provinciale weg verder naar Velserbroek. De weg is hier uitgevoerd met 2x2-rijstroken en heeft een maximumsnelheid van 70 km/h. De N208 vormt hier een westelijke omleiding van Haarlem (hoewel er ook Haarlemse wijken ten westen van de weg liggen en de weg Overveen doorkruist) en geeft enerzijds een snelle noord-zuidverbinding tussen de zuidelijke delen van Zuid-Kennemerland met de A22 en vormt anderzijds in combinatie met een deel van de N205 een zuidelijke omleiding om de stad Haarlem. De weg heet tussen Heemstede en Haarlem-Noord ook wel de Westelijke Randweg en Delftlaan. Tussen Haarlem-Noord en de A22 heet de weg Rijksweg.

Met 2x2-rijstroken loopt de weg eerst richting het westen tot aan een kruispunt met de Leidsevaart, de oude trekvaartverbinding tussen Haarlem en Leiden. De weg ligt ingeklemd tussen sportvelden en bebouwing. Na de Leidsevaart volgt een onderdoorgang met de spoorlijn Haarlem-Leiden, waarna de weg scherp afbuigt richting het noorden. Hier ligt de weg deels ingeklemd tussen bebouwing, de Houtvaart en een klein natuurgebied. De Pijslaan geeft de verbinding met de Leidsevaartbuurt en Oosterduin, dat deels in de gemeente Bloemendaal ligt. De westelijke tak geeft binnendoor een route naar Aerdenhout en Zandvoort. Tussen de Pijlslaan en de Zijlweg ligt de weg op de grens van de bebouwing en bollengebied. Het kruispunt met de Ramplaan geeft verbinding met de wijk Leidsebuurt en Ramplaankwartier. Het kruispunt met de Zijlweg geeft verbinding met het centrum van Haarlem en Overveen en Zandvoort en ontsluit daarbij een groot scholencomplex voor zowel middelbaar als hoger onderwijs. De N208 doorsnijdt daarna Overveen en loopt met het Julianaviaduct over de Julianalaan heen, die is genummerd als N200. Ten noorden van het viaduct slingert de weg naar het oosten en onder de spoorlijn Haarlem - Uitgeest door. Het kruispunt met de Kleverlaan geeft verbinding met Bloemendaal en grote delen van Haarlem-Noord. Ten noorden van het kruispunt loopt de weg eerst langs een schaatsbaan en een sportcomplex en daarna langs bebouwing. De Delftlaan, zoals de weg hier heet, is vrij groen opgezet tot aan de Jan Gijzenvaart. Zowel het T-kruispunt met de Van Riebeecklaan als het kruispunt geven verbinding met de wijk Dietsveld. Daarnaast ontsluit de Orionweg diverse wijken van Haarlem-Noord, een middelbare-schoolcomplex en een sportcomplex. Ten noorden van het kruispunt loopt de weg op de grens van de bebouwing; aan de westkant liggen een sportcomplex en weilanden. Het laatste kruispunt, een T-splitsing met de Jan Gijzenkade, geeft diverse wijken van Haarlem-Noord aansluiting op de N208.

De genoemde zijwegen zijn alle beveiligd met verkeerslichten. Op het traject is elke dag van 06.00 tot 22.00 uur een groene golf actief, die het verkeer in 1 keer over het volledige traject leidt. Na 22.00 uur wordt de groene golf opgeheven en gaan de verkeersregelingen lokaal over op voertuigafhankelijk regelen.

Ten noorden van het laatste kruispunt loopt de weg langs de rand van de bebouwing; aan de westkant liggen weilanden. Verderop volgt de ongelijkvloerse aansluiting met Spaarndam, die grote delen van Velserbroek en Santpoort-Noord ontsluit. De weg ligt hier ingeklemd tussen Santpoort-Noord en Velserbroek. Aan de noordzijde van Santpoort-Noord ligt een ongelijkvloerse aansluiting, die eveneens grote delen van Velserbroek en Santpoort-Noord ontsluit, maar ook verbinding geeft naar Driehuis en binnendoor naar IJmuiden. Op de grens van de aansluiting eindigt het provinciale deel en begint het rijksweggedeelte.

Velserbroek - Velsen-Zuid

Op de overgang van provinciaal deel naar rijksdeel eindigt de bebouwde kom en gaat de N208 van een weg-met-geslotenverklaring over in de autosnelweg A208. Richting Alkmaar geldt een maximumsnelheid van 70 km/h en richting Haarlem 100 km/h. De autosnelweg is slechts een kilometer lang. Via de aansluiting IJmuiden kan verkeer vanuit Santpoort richting Amstelveen en omgekeerd. De A208 gaat vlak voor de Velsertunnel over in de A22 richting Alkmaar.

Classificatie

De N208 is in het kader van het Duurzaam Veilig-beleid gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg over het volleidge traject. De A208 is gecategoriseerd als autosnelweg.

 • Tussen de A44 en Hillegom is de weg in beheer en onderhoud bij de provincie Zuid-Holland. Inhalen is niet mogelijk of niet toegestaan. De maximumsnelheid is 80 km/h tussen de A44 en Sassenheim, het enige wegvak op de gehele N208 met deze snelheid. Daarna volgen binnen de bebouwde kommen en buiten de bebouwde kommen maximumsnelheden van 50 respectievelijk 60 km/h.
 • In Hillegom, Bennebroek en Heemstede wordt de N208 onderhouden door de gemeenten Hillegom, Bloemendaal en Heemstede. Binnen de bebouwde kom geldt 50 km/h en buiten de bebouwde kom 60 km/h.
 • Het gedeelte van de N208 van de gemeentegrens Heemstede/Haarlem tot de aansluiting Velserbroek is in beheer bij de provincie Noord-Holland. De weg ligt hier binnen de bebouwde kom en heeft een maximumsnelheid van 70 km/h.
 • Van de aansluiting Velserbroek tot de A22 is de weg een autosnelweg en in beheer bij Rijkswaterstaat. De weg ligt buiten de bebouwde kom met richting noorden een maximumsnelheid van 70 km/h en richting zuiden 100 km/h.

Geschiedenis

Tracés Weg Beoosten Haarlem in 1955, waarin niet de informatie verwerkt is van de Weg Bewesten Haarlem. Klik op de tekening voor vergroting. Tekening: Rijkswaterstaat. Bron:[1]

Sassenheim - Heemstede

Het tracé tussen Sassenheim en Heemstede/Haarlem-Zuid volgt voor het grootste deel dezelfde route als de voormalige Rijksweg Haarlem-Leiden. Dit is een eeuwenoude doorgaande weg die over de strandwallen loopt waarop plaatsen als Sassenheim, Lisse, Hillegom, Bennebroek en Heemstede liggen.

Deze oude weg staat op veel plaatsen bekend als de Herenweg, waarbij het Heer duidt op de Heren van Holland oftewel de heersers over het gebied. Dit was niet een soort vernoeming; zo’n naam duidde erop dat de weg onder de directe jurisdictie van die heerser stond (als tegengesteld aan lokale adel). Dat onderstreept het grote belang van de weg over de strandwallen voor herbouwde Holland.

De weg werd in 1816 voor het eerst bestraat.[2]

In het verleden liep deze Rijksweg in Haarlem door tot op de Grote Markt waarbij aansluitende wegen begonnen richting Alkmaar (via Velsen, Beverwijk en Castricum) en richting Amsterdam (via Halfweg). In het Rijkswegennet 1821 viel dit allemaal binnen Weg 4, waarbij de wegen van Haarlem naar het noorden een zijtak vormden.

Ter hoogte van de dorpskernen van Lisse en Hillegom is de weg in de loop van de jaren aan de westkant omgelegd. De westelijke omlegging Lisse opende op 13 april 1984.[3]

De omlegging in Hillegom is deels eind jaren dertig[4] en deels begin jaren zestig gerealiseerd. Omdat de relatief smalle Hoofdstraat, waar op dat moment ook nog een tram reed, het toenemende verkeer niet meer kon verwerken is eind jaren dertig de aan de westkant van Hillegom parallel lopende Van den Endelaan verlengd en aan beide kanten aangesloten op de Rijksstraatweg. In eerste instantie werd alleen verkeer van Haarlem naar Leiden via deze nieuwe weg geleid. Vanaf begin jaren zestig [5] werd de Van den Endelaan verder aangepast, om ook het verkeer van Leiden naar Haarlem uit de Hoofdstraat te houden.

De gemeente Hillegom heeft in het eerste decennium van 2000 plannen ontwikkeld om de N208 op haar grondgebied te reconstrueren. Uiteindelijk is op 10 augustus 2011 het contract met de aannemer getekend. Alle belangrijke kruispunten zijn omgebouwd naar rotondes en de fietsstroken zijn omgevormd tot vrijliggende fietspaden. Het project kende vele tegenslagen en forse kostenoverschrijdingen. In juli 2014 zijn de werkzaamheden afgerond.

De gemeente Heemstede heeft in drie fasen de N208 tussen de Van Merlenlaan en Haarlem gereconstrueerd. In de eerste fase is samen met de gemeente Haarlem het deel van de Spanjaardslaan tot de Adriaan Pauwlaan gereconstrueerd in de winter en lente van 2010. In de winter en lente van 2011 is de weg aangepast tussen de Adriaan Pauwlaan en de Kerklaan en in de winter en lente van 2012 tussen de Kerklaan en de Van Merlenlaan. In 2017 is een vierde fase van het werk in Heemstede uitgevoerd, tussen de Van Merlenlaan en de grens met Bennebroek. De uitvoering vond plaats tussen 23 januari 2017 en eind juli 2017.

Heemstede - Haarlem

Aangezien de Velsertunnel gereed zou komen in 1957, was in het verlengde hiervan een weg nodig van hoge kwaliteit. In eerste instantie zou dat een weg ten oosten van Haarlem langs worden (thans de A9 en A22), maar deze zou niet op tijd gereedkomen om aan te sluiten op de Velsertunnel. Daarom werd een weg ten westen van Haarlem gepland richting de Bollenstreek, Wassenaar en Den Haag. Deze weg is deels aangelegd op een tracé dat in de Tweede Wereldoorlog was vrijgemaakt voor het aanleggen van een tankgracht [6].

Wagenweg - Zijlweg

Het wegdeel tussen de Zijlweg en de Wagenweg werd in eerste instantie begin jaren '60 van de 20e eeuw met 1 rijbaan aangelegd door Rijkswaterstaat. Daarna werd het wegvak overgenomen door de provincie Noord-Holland en in 1964 verdubbeld naar 2x2-rijstroken, zodat van de Kleverlaan tot Heemstede een brede weg beschikbaar was om buitenom langs Haarlem te kunnen rijden.

Zijlweg - Kleverlaan

Het deel tussen de Kleverlaan en de Zijlweg werd door de provincie Noord-Holland aangelegd aangezien de gemeenten Bloemendaal en Haarlem hier niks aan wilden doen. Na een lange tijd van onvoorziene problemen met tegenstanders, bestaande uit zowel bevolking als overheden, begonnen de werkzaamheden uiteindelijk in 1960. Het wegvak tussen de Kleverlaan en de Zijlweg werd op 23 maart 1962 geopend, tegelijk met de opening van het nieuwe kantoorgebouw van de Provinciale Waterstaat aan de Zijlweg, tegenwoordig de Directie Beheer & Uitvoering van de provincie Noord-Holland. De opening werd verricht door Commissaris van de Koningin Prinsen.

Kleverlaan - Delftplein

De gemeente Haarlem legde het deel tussen het Delftplein en de Kleverlaan aan om de nieuwe bebouwing te ontsluiten. Deze weg werd langzaamaan uitgebouwd van een simpele ontsluitingsweg tot een doorgaande verbinding met verkeerslichten in de jaren 1950. In de jaren '70 werd dit wegdeel overgenomen door de provincie Noord-Holland die het wegvak uitbreidde naar gedeeltelijk 2x3 en gedeeltelijk 2x2 rijstroken met een groene golf. Pas in 2002/2003 zou de groene golf dynamischer worden en werd het wegvak volledig 2x2-rijstroken vanwege de verkeersveiligheid.

Doortrekking naar Noord-Holland

Ontworpen wegenverloop voor Tracé 1
Ontworpen wegenverloop voor Tracé 2

Voor de voortzetting van de Westelijke Randweg richting de provinciegrens met Zuid-Holland waren diverse varianten in onderzoek. In totaal waren er 2 tracés waarvan het Tracé 1 liep langs de duinvoet, terwijl Tracé 2 langs de spoorlijn Haarlem – Leiden liep.

Tracé 1

Voor het tracé langs de duinvoet was het idee om vanaf de flat Haarlem-Hoog richting het zuidwesten af te buigen waarbij de Zandvoortselaan ongelijkvloers zou worden gekruist. Voor de op- en afritten was het huidige rechtdoorgetrokken tracé gedacht als een van de opritten (richting noorden) en de Boekenrodeweg als afrit vanuit het zuiden. Zo zou de weg uitkomen langs de duinvoet waar deze direct aan zou sluiten op de S1 van Zuid-Holland.

Tracé 2

Voor Tracé 2 waren 4 varianten in onderzoek, waarbij deze verschilden in de uitvoering van de passage Vogelenzang. In alle varianten zou het tracé in eerste instantie vanuit de kruising met de Vlaamseweg lichtelijk richting zuidoosten lopen en zou een knooppunt gerealiseerd worden bij het snijpunt met de oost-westweg Wagenweg – N201. De Westelijke Randweg diende hier verhoogd het voornoemde wegvak te kruisen, terwijl laatstgenoemde weg op een groot verkeersplein aan zou sluiten. Deze constructie is vergelijkbaar met knooppunt Velperbroek bij Arnhem. Het grote van bebouwing vrijgehouden gebied tussen de spoorlijn Haarlem – Leiden, de huidige N208 en de huidige N201 is daarvoor decennialang vrijgehouden. In de tussentijd hebben een manege, een volkstuincomplex en een tuincentrum op deze plek gelegen voor zolang dit nodig was. In de 21e eeuw werd het plan geopperd hier woningbouw te realiseren. In 2008 is hier mee aangevangen, waardoor het nu onmogelijk is geworden om nog een hoogwaardige verbinding te maken naar Zuid-Holland toe. Dit kan alleen nog door het bouwen van een tunnel, welke onder de bebouwing door dient te gaan.

Haarlem - Velsen

Lang voordat er sprake was van gemotoriseerd verkeer, bestond er een historisch gegroeide verbinding tussen Haarlem en Alkmaar. In de loop der eeuwen werd deze verbinding langzaam verbeterd voor het steeds moderner wordende verkeer. Eerst voor het paard-en-wagen, later voor de onaflatende groei van het fietsverkeer, en later ook autobussen en personenauto's. De verbinding tussen de kernen van Haarlem en Alkmaar was al vroeg een rijksweg, en liep daarbij dwars door de kernen van alle plaatsen op de route. In 1816 was de verbinding definitief een rijksweg over het volledige traject bij de vaststelling van het rijkswegennet 1816.

Toen het gemotoriseerde verkeer in opkomst kwam en ook het vele fietsverkeer begin twintigste eeuw, was de verbinding vrijwel onveranderd ten opzichte van de periode van voor de twintigste eeuw. Hiermee ontstond een volstrekt onhoudbare situatie. De weg liep dwars door de smalle dorpskern van Santpoort, over de Hoofdstraat naar het dorp Velsen (het huidige Velsen-Zuid). Zeker in Santpoort en Velsen was de wegbreedte onvoldoende voor het vele verkeer. Landelijk en provinciaal werd de noodzaak ingezien om iets te doen aan de nijpende situatie in het land. In 1927 verscheen dan ook het allereerste officiële rijkswegenplan, het Rijkswegenplan 1927. Hiermee konden gelden vrijgemaakt worden voor verbetering en aanleg van nieuwe wegen, zo ook voor de rijksweg tussen Haarlem en Alkmaar. Het gedeelte binnen de bebouwde kom van Haarlem, tot aan Santpoort en het gedeelte tussen Santpoort en Velsen werd in de jaren 1927 en 1928 verbreed en verbeterd door het aanbrengen van asfalt. Bij het plan hoorde tevens de omlegging van de rijksweg ten oosten van Santpoort. Dit weggedeelte werd als laatste aangelegd, samen met een nieuw wegvak ten oosten van Velsen samen met een nieuwe pontveer over het Noordzeekanaal. Voor de aanleg van het nieuwe weggedeelte langs Santpoort diende enkele gronden onteigend te worden. Bij koninklijk besluit van 7 augustus 1928 werden deze gronden door het Rijk verworven. [7] Op 14 december van dat jaar werd de asfaltering aanbesteed [8] waarna op 1 februari 1929 begonnen werd met de aanleg van de rijksweg ten oosten van Santpoort. [9] Op 6 juli 1929 werd het vernieuwde gedeelte tussen de huidige aansluiting Velserbroek en het huidige viaduct Rijksweg opengesteld voor het verkeer. [10] Op of even voor 25 september werd dan ook het nieuw aangelegde deel tussen het Deltplein/Dijkzigtlaan en de huidige aansluiting Velserbroek opgeleverd. [11] De weg werd opgeleverd met 1 rijbaan met aan weerszijden tegelfietspaden.

De rijksweg functioneerde voldoende tot aan de Tweede Wereldoorlog. Door de aanleg van de Velsertunnel na de oorlog was het benodigd ook de verbinding tussen Haarlem en de tunnel te verbeteren. De enkelbaans rijksweg werd daartoe grondig aangepakt en verbreed naar autosnelwegnormen. De snelweg opende op 15 november 1957 voor het verkeer met 2x2-rijstroken, tussen de Broekbergenlaan en de tunnel, destijds als onderdeel van de rijksweg 9. Voor het lokaal verkeer werd aan beide zijden van de autosnelweg een parallelweg aangelegd, met name om de bebouwing te ontsluiten. Zo rond 1961/1962 begon het autosnelwegdeel enige honderden meters zuidelijker toen een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting met de Hoofdstraat en het Delftplein gereedkwam en de aansluiting op de Broekbergenlaan ontkoppeld werd van de weg. De snelweg was daarmee verbonden met de door de gemeente Haarlem aangelegde Delftlaan, zodat een doorgaande verbinding ontstond westelijk langs Haarlem. Bij de verbreding van de Delftlaan in de jaren 1970, die door de provincie werd overgenomen na verbreding, werd het begin van de autosnelweg vastgesteld bij de Jan Gijzenkade. Deze situatie bleef bijna 40 jaar in stand.

In 1974 opende het ongenaamde knooppunt met de huidige A22.

Afwaardering A208 naar N208

Een aantal bewoners langs de weg koos er al in de jaren '70 voor om op eigen kosten een geluidsscherm aan te leggen, vanwege de geluidhinder die men van de weg ondervond. Er volgden geregeld discussies binnen de diverse overheden over deze steeds groter wordende problematiek, mede door het toenemende verkeer.

Een eerste idee voor de afwaardering kwam er in 1984. Vanwege de ontsluiting van de nieuwbouwwijk Velserbroek was er het plan om de ongelijkvloersheid van de A208 op te heffen met de realisatie van een gelijkvloerse kruising bij de huidige aansluiting Velserbroek. De plannen gingen er in eerste instantie van uit dat fietsverkeer de A/N208 wel ongelijkvloers met een viaduct zou kruisen. Onderzoek wees uit dat het realiseren van een ongelijkvloerse kruising voor fietsers én een nieuwe gelijkvloerse aansluiting voor gemotoriseerd verkeer in totaal duurder zou worden dan het ongelijkvloers maken van de aansluiting voor al het verkeer. Dit is reden geweest om de aansluiting Velserbroek volledig ongelijkvloers te maken. In 1989 werd uiteindelijk de aansluiting Velserbroek geopend.

In 1993 werd door de vaststelling van de Wet Herverdeling Wegenbeheer bepaald dat de A208 onderdeel van het primaire provinciale netwerk zou moeten zijn, waardoor het beheer en onderhoud van de A208 overgedragen zou worden aan de provincie Noord-Holland, op een klein stompje bij de A22 na. Het eigendom bleef overigens nog altijd bij het Rijk liggen. De overdracht zorgde ervoor dat eventuele afwaardering van de weg volledig onder de verantwoording van de provincie zou vallen.

In de jaren voor en na de overdracht aan de provincie werden de discussies binnen de provincie over deze geluidproblematiek steeds heftiger. De provincie vond het maar niks dat het verkeer zo snel en zo dicht langs de bebouwing van Santpoort-Noord scheerde. Zij voorzag een definitieve oplossing door de autosnelweg af te waarderen naar een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom ten zuiden van de aansluiting Velserbroek en de status van autosnelweg te behouden ten noorden hiervan. Daarnaast was het plan om geluidsarm asfalt aan te brengen, de vluchtstroken te verwijderen en de weg enige meters naar het oosten te verleggen. Pas in het eerste decennium van de 21e eeuw werden voldoende financiën gevonden om de afwaardering daadwerkelijk uit te voeren.

De aanpassing startte eind oktober/begin november 2009, waarna in januari 2010 aan de weg zelf begonnen werd. In het weekend van 11 tot 14 juni werd vervolgens de definitieve deklaag inclusief de definitieve markering aangebracht. Op 18 september 2010 was de officiële afsluiting van de werkzaamheden een feit. Oorspronkelijk zou het wegvak vanaf de beheersgrens bij het viaduct met de Rijksweg (let op de hoofdletter) tot en met de Jan Gijzenkade in eigendom worden overgedragen aan de provincie Noord-Holland, aangezien deze vanaf 1993 al zorg droeg voor het beheer en onderhoud op dit gedeelte. Na diverse overleggen met Rijkswaterstaat werd toch voor een andere oplossing gekozen. Het wegvak vanaf het viaduct met de Rijksweg tot direct ten noorden van de aansluiting Velserbroek ging in de zomer van 2010 in beheer en onderhoud weer terug naar Rijkswaterstaat. Het wegvak vanaf direct ten noorden van de aansluiting tot en met de Jan Gijzenkade zou definitief in eigendom overgaan naar de provincie Noord-Holland.

De voormalige autosnelweg is voor het grote gedeelte afgewaardeerd naar een 70 km/h gebiedsontsluitingsweg met ongelijkvloerse kruisingen, doch alleen op het overgedragen deel dat provinciaal is geworden. Feitelijk zijn er op het autosnelwegdeel niet zoveel aanpassingen gedaan. Rijkswaterstaat heeft haar weggedeelte in eerste instantie uitgevoerd als autosnelweg met een maximumsnelheid van 100 km/h in beide richtingen. Na klachten van twee bewoners is de politiek overstag gegaan en werd de snelheid in september 2010 richting noorden aangepast naar 70 km/h. In beide richtingen is de weg nog steeds uitgevoerd als autosnelweg.

Toekomst

Sassenheim - Heemstede

De diverse gemeenten op het tracé die de N208 beheren, hebben vergevorderde plannen voor grootschalige reconstructie van de N208. De gemeente Hillegom, de gemeente Bloemendaal en de gemeente Heemstede reconstrueren elk hun eigen gedeelten in de jaren 2010 - 2020. Dit met name om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te vergroten. De verkeersdoorstroming is vanwege de beperkte ruimte moeilijk te vergroten zonder grote investeringen.

Heemstede - Haarlem

Bij de plannen voor verwijdering van de 3e rijstrook op de Delftlaan door Haarlem, en het aanpassen van de groene golf in 2003, werden voorzichtige plannen geopperd om de weg tussen het Delftplein en de Wagenweg ongelijkvloers uit te voeren. Er zijn plannen uitgewerkt om fietsers in ieder geval over of onder de kruispunten door te leiden, zodat zij veilig en zonder oponthoud zich kunnen verplaatsen. Andere opties gingen uit van het autoverkeer ongelijkvloers laten kruisen zodat het autoverkeer de meeste doorstroomwinst en veiligheid zou behalen. Deze laatste optie heeft ook voordelen voor fietsverkeer.

In de MIRT-verkenning Noordwest Amsterdam (NOWA) is een ongelijkvloerse randweg van Haarlem opgenomen.[12] Het voorstel is om de N208 geheel of gedeeltelijk verdiept aan te leggen (open bak), met ongelijkvloerse kruisingen bij wijkpark Delftwijk, de Orionweg, de Kleverlaan, de Zijlweg en de Vlaamseweg. De kosten hiervan worden indicatief geschat op € 140 miljoen.

Haarlem - Velsen

Er spelen al vele jaren discussies binnen de gemeente Velsen over de twee hoofdroutes tussen Haarlem en IJmuiden, de eerste loopt over de N/A208 en de Parkweg, de tweede loopt door de dorpskernen van Santpoort en Driehuis. De gemeente Velsen wil de eerste route zoveel mogelijk stroomlijnen om het dorpsverkeer te verminderen. Men heeft enige ideeën om een weefstrook aan te brengen tussen de aansluiting Velserbroek en de afrit IJmuiden (richting het noorden) of bijvoorbeeld de ongelijkvloerse aansluiting en splitsing aan te passen in een groot verkeersplein. Deze plannen zijn vooralsnog weinig concreet.

Een ander meer concreet plan is de wens van de gemeente Velsen en Haarlem om verbindingsbogen aan te leggen tussen de A208 en de A22, zodat het naamloze knooppunt volledig wordt met de relaties A22-zuid -> A208-zuid v.v. Het verkeer hoeft dan niet meer van het verkeerslichtenkruispunt met de N202 gebruik te maken en het oost-westverkeer in Haarlem zal er enigszins door afnemen. Met name de laatste verbindingsboog A208-zuid -> A22-zuid is het meest kansrijk gezien de inpasbaarheid en kosten, doch wanneer er voldoende financiën voor zullen worden vrijgemaakt is op dit moment niet duidelijk. De eerstgenoemde verbindingsboog vereist een duur kunstwerk wat voor de overheden voorlopig te kostbaar zal zijn om tot realisatie over te gaan.

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Sassenheim
Sassenheim
Sassenheim Hillegom
Hillegom Bennebroek
Bennebroek Heemstede
Heemstede Haarlem
Haarlem Velserbroek
IJmuiden Velserbroek richting noorden

Verkeersintensiteiten

Noord-Holland

De N208 is op het provinciale gedeelte in Noord-Holland een naar maatstaven drukke weg, met tussen de 25.000 en 44.000 voertuigen per werkdag afhankelijk van de locatie. Daarmee kan gezegd worden dat op diverse plekken de capaciteit is bereikt. Dit merkt de gemiddelde forens in de ochtendspits wanneer lange wachttijden overwonnen moeten worden bij het 1e verkeerslicht bij de Jan Gijzenkade, richting het zuiden. In de middag zijn de problemen wat minder, maar de groene golf in 1 keer afrijden is niet mogelijk. Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten van de Provincie Noord-Holland[13].

 1. Bennebroek
 2. Wagenweg - Leidsevaart
 3. Leidsevaart - Vlaamseweg
 4. Vlaamseweg - Zijlweg
 5. Zijlweg - Kleverlaan
 6. Kleverlaan - Stuyvesantbrug
 7. Stuyvesantbrug - Orionweg
 8. Orionweg - Jan Gijzenkade
 9. Jan Gijzenkade - Hoofdstraat
 10. Hoofdstraat - Aansluiting Rijksweg A22
Telpunt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1965 11.700 15.300 17.800 15.900 16.600 16.800 - - - 19.400
2002 - - - - 38.600 - - - 39.300 42.100
2003 - 26.600 29.700 - 36.300 - - 39.300 39.300 42.600
2004 - 27.300 30.400 33.500 37.600 41.200 40.900 40.300 40.900 44.500
2005 - 26.400 28.550 33.000 36.600 40.900 39.500 37.800 36.900 43.900
2006 - 25.200 27.800 33.400 36.200 40.500 39.100 36.900 35.600 43.700
2007 - 26.100 27.000 34.000 36.000 40.700 39.300 37.700 36.600 44.800
2008 - 26.300 27.100 34.100 37.200 40.900 39.500 38.100 37.100 43.000
2018 - 26.100 28.700 29.500 33.500 36.800 35.800 35.200 35.300 36.800
2019 - 24.600 29.700 30.100 33.500 37.700 36.500 35.900 36.000 37.000
2020 - 21.000 25.500 26.000 29.600 32.700 31.400 31.200 32.500 -
2021 - 22.100 25.800 27.300 30.100 34.800 32.800 32.300 32.500 32.700
2022 - 26.100 28.700 29.500 33.500 36.800 35.800 35.200 35.300 29.000

Gegevens 1965: Provincie Noord-Holland, bijlage 6 bij provinciaal wegenplan

Zuid-Holland

Zie hier een overzicht van de intensiteiten in de periode 1995-2010.[14]

Van Naar 1995 2000 2005 2010
(Zuid. op/afrit) (Noord. op/afrit) 9.500 9.300 10.400 9.800
(Noord. op/afrit) Parklaan 19.300 18.800 19.600 19.100
Parklaan Hoofdstraat 18.300 19.000 19.200 21.500
Hoofdstraat 2e Poellaan 21.900 22.000 22.600 20.100
2e Poellaan Vennestraat (9,7) 16.900 16.300 15.800 14.000
Vennestraat (9,7) Laan van Rijckevorsel 14.900
Laan van Rijckevorsel Spekkelaan 13.400 14.600 13.100 11.900
Spekkelaan Stationsweg 12.100
(Stationsweg) Heereweg ( Lisse) 10.200 11.500 15.300 15.200
Heereweg ( Lisse) Nw. Prov. weg 14.400 20.600 21.900 19.900
Nw. Prov. weg Hillegom zuid 20.800 20.500 16.900

Rijstrookconfiguratie

Van Naar Rijstroken
Sassenheim Heemstede 1x2
Heemstede Velsen 2x2

Wetenswaardigheden

 • De A208 (toekomstige N208) tussen de Jan Gijzenkade en de A22 is weliswaar in beheer en onderhoud bij de provincie Noord-Holland, het eigendom ligt nog steeds bij Rijkswaterstaat.
 • De A208 (destijds nog in beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat) en de N208 waren de eerste wegen in de provincie Noord-Holland en Zuid-Holland in 1983 die in het kader van het Nationaal Routenummersysteem van een wegnummer werden voorzien.

Overzichten

Verzorgingsplaatsen langs de N208

Richting Haarlem: Spes Nostra

Richting Beverwijk:


Externe links

Foto's en Video's

Referenties

Autosnelwegen van Nederland

Genummerde wegen in de provincie Zuid-Holland

Autosnelwegen: A3A4A12A13A15A16A20A27A29A38A44

Niet-autosnelwegen: N3N11N14N15N44N57N59N206N207N208N209N210N211N213N214N215N216N217N218N219N220N222N223N228N231

N420N434N439N440N441N442N443N444N445N446N447N448N449N450N451N452N453N454N455N456N457N458N459N460N461N462N463N464N465N466N467N468N469N470N471N472N473N474N475N476N477N478N479N480N481N482N487N488N489N490N491N492N493N494N495N496N497N498N830N915

Stadsroutes: Den HaagRotterdam

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad