N211 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN211.svg
N211 NL map.png
N211
Begin Hoek van Holland-Haven
Einde Wateringen
Lengte 20 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Veerpont.png Engeland

Znak d42.svg Hoek van Holland

VRI zwart.svg NLN220.svg → Maassluis - Rotterdam

Znak d42.svg 's-Gravenzande

Rotonde.svg 's-Gravenzande

Znak d42.svg Monster

VRI zwart.svg NLN465.svg Monster / Naaldwijk

Rotonde.svg Industrie De Poel

VRI zwart.svg NLN213.svg → Naaldwijk - Rotterdam; Poeldijk

Rotonde.svg Industrie ABC Westland

VRI zwart.svg Den Haag-Madestein

VRI zwart.svg S200.svg / S104.svg Escamplaan

VRI zwart.svg Den Haag-De Uithof; Meppelweg

VRI zwart.svg Den Haag-Hengelolaan

VRI zwart.svg Melis Stokelaan → Den Haag

VRI zwart.svg NLN464.svg / S105.svg Erasmusweg → Poeldijk

VRI zwart.svg NLN222.svg → Naaldwijk; Wateringseveldweg → Wateringen

VRI zwart.svg Laan van Weteringse Veld → Den Haag-Wateringse Veld

Brug.svg Riviersymbool.svg Zweth

VRI zwart.svg Aansluiting Den Haag-Zuid NLA004.svg → Delft / Amsterdam

→ Industrie Harnaschpolder

De N211 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Zuid-Holland. De weg vormt een verbinding tussen de A4 aan de zuidkant van Den Haag en Hoek van Holland. De weg vormt deels de Ring Den Haag en voert door het kassengebied van het Westland. De N211 is één van de drukste provinciale wegen in Nederland. De N211 is 20 kilometer lang.

Wegnummer

De N211 is tussen Wateringen en de aansluiting Den Haag-Zuid onderdeel van de Europese weg E30.

Routebeschrijving

De N211 begint op de aansluiting Den Haag-Zuid van de A4, bij de gemeentegrenzen met Delft, Rijswijk en Den Haag. De N211 heet hier de Wippolderlaan en is een weg met 2x2 rijstroken en verkeerslichten, onderdeel van de Ring Den Haag. De N211 vormt de scheiding tussen de buitenwijken van Den Haag en Wateringen naar het oosten en de kassen van het Westland naar het westen. De Wippolderlaan gaat dan over in de Lozerlaan. Ter hoogte van het kruispunt met de Escamplaan (S104) slaat de N211 af en is dan een tweestrooks weg door het Westland naar Poeldijk.

De N211 voert dan door een gebied dat vrijwel volledig bestaat uit kassen, met dorpjes die omgeven zijn door grootschalige tuinbouw. Bij Poeldijk slaat de N211 af en voert langs Monster, de weg loopt hier vlak langs de kust. De N211 kent diverse rotondes en voert dan langs 's-Gravenzande. Vlak voor Hoek van Holland sluit de N220 aan, waarna de weg verder loopt naar Hoek van Holland en daar op de veerdienst naar Harwich eindigt.

Classificatie

De N211 is in het kader van duurzaam veilig ingericht als een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h buiten de bebouwde kom. Functioneel heeft het ook de kenmerken van een erftoegangsweg, gezien de vele erfaansluitingen in het Westland. Het traject dat onderdeel is van de Ring Den Haag is een dubbelbaans weg met verkeerslichten. In het Westland is de N211 een enkelbaans weg met een groot aantal kruispunten, erfaansluitingen en rotondes.

Geschiedenis

De N211 is ontstaan uit een verzameling wegen die later als één provinciale weg zijn genummerd. De weg bestond al tussen Den Haag en Poeldijk, tussen Poeldijk en Monster en deels tussen Monster en Hoek van Holland, waar de weg oorspronkelijk door de kern van 's-Gravenzande verliep. Eind jaren '50 is de bochtafsnijding bij 's-Gravenzande aangelegd. Begin jaren '70 is de Dirk van den Burgweg tussen de N220 en Hoek van Holland naar 2x2 rijstroken verbreed.

In de jaren '60 is het eerste deel van de latere Ring Den Haag ontwikkeld, de Lozerlaan langs de toen nieuw gebouwde wijk Escamp aan de rand van Den Haag. Het eerste deel was een geïsoleerd stuk tussen de Erasmuslaan en Escamplaan. Dit was een tweestrooksweg, die aan de noordzijde vanaf circa 1980 werd verlengd richting Kijkduin. De situatie veranderde flink in 1998, toen de A4 werd verlengd tot Delft en de Aansluiting Den Haag-Zuid opende, waarbij ook de Wippolderlaan met 2x2 rijstroken is aangelegd en de Lozerlaan verbreed is naar 2x2 rijstroken.

Toekomst

Er staan twee projecten in de startblokken om de doorstroming op de N211 te verbeteren: het vervangen van het VRI-kruispunt door een rotonde bij Monster en grootschalige aanpassingen aan de Wippolderlaan, het deel van de N211 tussen de N222 en de A4.

Rotonde Monster

Bij Monster ligt een kruispunt met verkeerslichten waar de N211 de N465 kruist en waar de invalsweg van Monster aantakt. Dit kruispunt is vanwege beperkte ruimte krap opgezet en kent te weinig opstelstroken voor de hoeveelheden verkeer. Het kruispunt is overbelast en veroorzaakt voor zowel het verkeer als voor de omgeving veel hinder. Na jaren van voorbereiding wordt in 2016 en 2017 het kruispunt vervangen door een turborotonde. Om hiervoor ruimte te maken, worden er verschillende gebouwen afgebroken.

Wippolderlaan

De N211 / Wippolderlaan is onderdeel van de Ring Den Haag en was opgenomen als deelproject van het programma 'poorten en inprikkers' van de Mirtverkenning Haaglanden, die in 2012 is afgerond met de publicatie van een rijksstructuurvisie.[1] In deze verkenning werd aanbevolen om de N211 naar 2x3 rijstroken te verbreden en de kruispunten met de Laan van Wateringse Veld en de Veilingroute (N222) ongelijkvloers te maken. De N211 is één van de drukste provinciale wegen in Nederland en verwerkt tot 80.000 voertuigen per dag.

In het project wordt de N211 tussen de aansluiting Den Haag-Zuid en de Veilingroute (N222) naar 2x3 rijstroken verbreed. Beide ongelijkvloerse aansluitingen worden vormgegeven als een haarlemmermeeraansluiting. De aansluiting met de Laan van Wateringse Veld wordt enigszins afwijkend vormgegeven vanwege ruimtebeperkingen nabij het huidige kruispunt. Hier komt een viaduct over de N211 dat iets westelijker ligt dan het huidige kruispunt. De aansluiting Den Haag-Zuid wordt als onderdeel van de N211 niet aangepakt.

Vervolgens is de planning van de N211 bij de provincie Zuid-Holland komen te liggen,[2] alhoewel de procedures zijn doorlopen als een bestemmingsplan van de gemeenten Westland en Midden-Delfland. Het ontwerp-bestemmingsplan is op 9 december 2016 ter inzage gelegd.[3]

Verkeersintensiteiten

Zie hier een overzicht van de intensiteiten in de periode 1995-2010.[4]

Van Naar 1995 2000 2005 2010 2015
Znak d42.svg Hoek v. Holland NLN220.svg Maasdijk 14.300 11.700 14.900 14.300
NLN220.svg Maasdijk Rotonde.svg Vreeburghlaan 9.500 8.100 9.000 7.600
Rotonde.svg Vreeburghlaan Kon. Julianaweg 10.300 9.600 11.200 9.600
Kon. Julianaweg Rotonde.svg Groote Noort 15.600 17.100 18.800 16.100
Rotonde.svg Groote Noort NLN465.svg Zwartendijk 15.200 13.900 17.300 14.900
NLN465.svg Zwartendijk Rotonde.svg De Poel 14.000 14.800 13.900 12.200
Rotonde.svg De Poel NLN213.svg Nieuweweg 14.000
NLN213.svg Nieuweweg Rotonde.svg P. Captijnlaan 16.800
Rotonde.svg P. Captijnlaan Madepolderweg (Znak d42.svg Den Haag) 13.900 16.600 14.100
NLN466.svg Poeldijkseweg NLN222.svg Veilingroute 31.500 38.000 41.400 30.000
NLN222.svg Veilingroute Laan van Wateringseveld 51.600 59.300 66.000 70.000
Laan van Wateringseveld NLA004.svg West. aansl 74.500 80.000

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Zuid-Holland

Autosnelwegen: A3A4A12A13A15A16A20A27A29A38A44

Niet-autosnelwegen: N3N11N14N15N44N57N59N206N207N208N209N210N211N213N214N215N216N217N218N219N220N222N223N228N231

N420N434N439N440N441N442N443N444N445N446N447N448N449N450N451N452N453N454N455N456N457N458N459N460N461N462N463N464N465N466N467N468N469N470N471N472N473N474N475N476N477N478N479N480N481N482N487N488N489N490N491N492N493N494N495N496N497N498N830N915

Stadsroutes: Den HaagRotterdam