N232 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N232
Begin Haarlem
Einde Amstelveen
Lengte 15 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Haarlem

Ringvaart Haarlemmermeer

Nieuwebrug / Vijfhuizen

Vijfhuizen

Ind. De Liede

Zwanenburg

Lijnden / Hoofddorp Hoofdvaart

-> Aansluiting Badhoevedorp ->

Badhoevedorp-Zuid

Badhoevedorp-Oost

Schiphol-Noord

Aansluiting Aalsmeer -> Amstelveen

Aansluiting Aalsmeer -> Alkmaar

Poortstraat

Brugstraat/Bosrandbrug

(alleen richting noorden) Schiphol-Oost/

Schipholdijk

Fokker Logistics Park

Brequetlaan

Fokkerweg

De N232 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in de provincie Noord-Holland van Haarlem via Schiphol-Oost naar Schiphol-Rijk ter lengte van circa 17 kilometer. De weg is in het kader van het Duurzaam Veilig-beleid gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg en hierbij loopt deze op trajectniveau gezien van noordwest naar zuidoost, later van noord naar zuid. De weg is volledig in beheer en onderhoud bij de provincie Noord-Holland.

Routebeschrijving

De N232 ter hoogte van Boesingheliede.

In Haarlem start de Boerhaavelaan op de Europaweg, de wijkontsluitingsweg van de naoorlogse nieuwbouwwijk Schalkwijk. Na het verkeerslicht met de Amerikaweg, een andere belangrijke uitvalsweg voor Schalkwijk, loopt de Boerhaavelaan verder naar het oosten. De Boerhaavelaan loopt dan op de komgrens over in de N232, die feitelijk dus start op de bebouwde-komgrens van Haarlem. De weg stijgt daarna om met een vaste brug de Ringvaart van de Haarlemmermeer te passeren. Even hierna volgt een T-kruispunt welke aansluiting geeft op de weg langs de Ringvaart, die hier de ontsluiting is voor Nieuwebrug en Vijfhuizen. Na enige honderden meters buigt de weg licht af naar het zuidoosten, waarna een rotonde volgt met de Kromme Spieringweg, die een onderliggende verbinding vormt met Vijhuizen. De Boerhaavelaan en de N232 lopen parallel aan de N205 totdat een geregeld kruispunt volgt met deze weg, en na een rotonde de weg parallel loopt aan de A9.

Vanaf de hiervoor genoemde rotonde buigt de weg af naar het zuidoosten en volgt dan het rechte verkavelingspatroon van de in 1852 drooggelegde Haarlemmermeerpolder. De weg gaat hier onder de aanvliegroute van de Polderbaan door, een start-en-landingsbaan van vliegveld Schiphol. Even later volgt aan de noordzijde een parallelweg, waar kleinschalige productiebedrijfjes zijn gevestigd en diverse woningen van de kern Boesingheliede. Na een geregelde kruising met de IJweg, voor een deel de N519, welke de verbinding geeft met Zwanenburg en Halfweg, kruist de N232 de A5 zonder aansluiting en volgt een volgend geregeld kruispunt, dit maal met de wegen aan beide zijden van de Hoofdvaart. Dit is een complex kruispunt met 6 takken en een brug over de Hoofdvaart. De noordzijde gaat richting Lijnden, de zuidzijde voert richting de N201 en is deels de N520 en gaat richting Hoofddorp. Vervolgens gaat de N232 verder naar het zuidoosten en wordt al snel een volgend geregeld kruispunt bereikt met de Verbindingsweg, die voert naar een rotonde en aansluit op de invalsweg van Badhoevedorp, de afrit van de A9 vanuit Alkmaar behandelt en verder gaat als s106 in de gemeente Amsterdam.

De N232 gaat alweer verder naar het zuidoosten, nog steeds het verkavelingspatroon van de Haarlemmermeer volgende, en bereikt dan andermaal een geregeld kruispunt, dit maal met de Sloterweg, die van noordoost naar zuidwesten door de polder loopt en wordt doorsneden door het Schipholterrein en daarna verder gaat als Rijnlanderweg. Aan de noordoostzijde ligt het winkelgebied van Badhoevedorp, dat van de N232 vanuit het noordwesten niet te bereiken is in verband met de verkeersveiligheid. Het verkeer wordt geacht via de even verderop gelegen Pa Verkuyllaan de plaats in te rijden. Na enige tijd gaat de weg in het landschap omhoog om als viaduct de autosnelweg A4 zonder aansluiting te kruisen. Na de daling naar maaiveldniveau volgt een kruispunt met de Hugo de Grootstraat, waar het verkeer het Schipholterrein op kan rijden. Vrijwel direct hierna stuit men op een kruispunt met de Zuidtangentbusbaan, die van de A9 naar Schiphol-centrum voert. Enige tijd later volgt dan nog een geregeld kruispunt, dit maal met de afrit van de A9 vanuit Alkmaar, en de oprit naar de A9 richting Utrecht. Na enkele honderden meters bereikt de weg een geregeld T-kruispunt in de noordoosthoek van de Haarlemmermeer.

De noordelijke tak geeft aansluiting op de oprit naar de A9 richting Alkmaar, en de afrit van de A9 vanuit Utrecht, en bovendien op de weg langs de Ringvaart. De zuidelijke tak loopt verder langs de Ringvaart als N232 en voert via de Waterwolftunnel richting de Bloemenveiling van Aalsmeer en verder.

Vanaf juni 2012 voert de N232 vanuit de Schipholrotonde gezien ook richting zuiden, en loopt dus over enige afstand mee met de N231 langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer tot de Bosrandbrug. Tevens ligt de weg ingeklemd tussen de Ringvaart en het bedrijventerrein van Schiphol-Oost. Het wegvak tussen de Schipholdraaibrug en de Bosrandbrug is een ingewikkeld wegenstelsel, met vele opstelstroken, drie geregelde kruispunten (N232-west, Poortstraat en Brugstraat/Bosrandbrug) en ook nog een fly-over. De fly-over loopt vanuit het zuiden gezien over het geregelde kruispunt met de Bosrandbrug heen, en verkeer kan op de fly-over een keuze maken uit de richtingen naar de N232-west, A9-west en A9-oost. De twee eerstgenoemde richtingen komen samen met de richtingen vanuit de Poortstraat en Bosrandbrug en worden dan via een geregeld kruispunt met de N232-west afgewikkeld, verkeer naar de A9-oost gaat vloeiend over in een enkelstrooks verbindingsweg over de Schipholdraaibrug heen waarna de verbindingsweg overgaat in een toerit naar de A9.

Nadat het wegencomplex is verlaten bij de Bosrandbrug, gaat de N232 verder met 2x2-rijstroken naar het zuiden en loopt over de gehele lengte parallel aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Ten westen van de weg ligt het grote bedrijventerrein en het luchtvaartcomplex van Schiphol. Kort op de aansluiting van de fly-over volgt een geregeld kruispunt met Toegangspoort 4 van Schiphol, welke alleen op werkdagen in de spitsen geopend is. Men komt daarna bij een geregeld kruispunt welke toegang geeft tot de dijkweg langs de Ringvaart, welke alleen voor bestemmingsverkeer toegankelijk is. Men komt daarna nog twee geregelde kruispunten tegen die toegang geven tot het bedrijventerrein op Schiphol-Oost, waarna de N232 eindigt op de nieuwe N201 en de Fokkerweg. Via de Fokkerweg kan men verder richting zuiden naar het bedrijventerrein Schiphol-Rijk, via de N201 kan men richting de A4 rijden of de Waterwolftunnel inrijden richting Aalsmeer en Uithoorn.

Geschiedenis

Haarlem - Amstelveen

Voorgeschiedenis

Lang voordat de provincie Noord-Holland zich zou bemoeien met de aanleg en verbetering van wegen, had de provincie slechts enkele korte wegvakken in eigendom. De belangrijke wegen van doorgaand belang die niet bij het Rijk in eigendom zaten, werden verbeterd door derden die in enkele gevallen jaarlijks subsidies verkregen van de provincie om in het wegonderhoud te voorzien. Aan het begin van de 20e eeuw werd de onderhoudssituatie van vele wegen steeds nijpender door het toegenomen verkeer in het algemeen en specifiek door de komst van het gemotoriseerd verkeer welke vele malen zwaarder was dan het voorheen gebruikelijke verkeer van paard en wagen en fietsers en voetgangers. De kosten die voor het wegonderhoud benodigd waren, hielden geen gelijke tred met de inkomsten die werden vergaard uit de tolopbrengsten en de subsidies. Dit deed vele gemeenten en derden er toe bewegen een verzoek bij de provincie neer te leggen voor meer subsidie, of de weg door de provincie over te laten nemen. Zo ook de gemeente Haarlemmermeer, die er in de jaren 1920 bij de provincie op aandrong om de Venneperweg, Kruisweg en Spaarnwouderweg (tegenwoordig Schipholweg) over te laten nemen. Mede door de vele verzoeken besloot de provincie dat zij nu echt iets moest doen om het wegverkeer binnen de provincie in goede banen te leiden. Daartoe werd op 2 december 1925 het Noord-Hollandse Primaire Wegenplan vastgesteld, waarmee dan eindelijk gewerkt kon worden aan een degelijke verbetering van het Noord-Hollandse wegennet. Met dit plan werd geregeld dat onder meer de Spaarnwouderweg bij de provincie in eigendom zou komen.

De Olympische Spelen als aanjager voor het Primaire Wegenplan

Nadat de provincie de drie genoemde wegen in eigendom kreeg, en kon beginnen met de uitvoering van het wegenplan, besloot zij prioriteit te geven aan de Spaarnwouderweg tussen Badhoevedorp en de oostelijke Ringvaart. Dit had alles te maken met de komst van de Olympische Spelen die in 1928 in Amsterdam plaats zouden vinden en de ligging van het in 1920 opgerichte en in 1926 in eigendom van de gemeente Amsterdam gekomen vliegveld Schiphol in de noordoosthoek van de Haarlemmermeer. Men verwachte door de Spelen een druk 'vreemdelingenverkeer'[1]. Het kan men niet aan de indruk ontgaan dat de provincie hiermee wilde laten zien dat zij voortvarend bezig was met de oplossing van het Wegenvraagstuk. In 1926 betaalde de gemeente de helft van de kosten van aankoop van de weg en kreeg de provincie van de minster van Oorlog (tegenwoordig Defensie) een vergunning om een strook grond van het vliegveld te gebruiken voor wegaanleg. In 1926 konden daardoor metingen en tekeningen opgesteld en uitgewerkt worden van de te verbeteren en nieuw aan te leggen wegvakken. Daarna werden boringen uitgevoerd waarna na het verzamelen van alle resultaten uiteindelijk de verbetering van de wegvakken kon worden aanbesteed. Op 24 augustus 1927 werd dan de aanbesteding gedaan voor het grondwerk en de fundering van het allereerste wegvak dat verbeterd zou worden onder het Primaire Wegenplan. Ondanks de zeer strenge winter van 1927/1928 kon de deklaag op tijd voor de opening van de Spelen aangebracht worden. Op 22 mei 1928 ging het allereerste wegvak van de provincie onder het Primaire Wegenplan open voor het verkeer. [2] [3]

De verdere aanleg tot de Tweede Wereldoorlog

Bij Koninklijk Besluit werd in 1926 nog een belangrijk besluit genomen voor de forten om Amsterdam heen, die vanaf 1926 niet meer werden gezien als van strategisch belang voor de militaire zaken. Dat betekende dat de provincie een aantal van die forten aan kon kopen waar het geplande wegennet de Stelling van Amsterdam kruiste. Voor de weg richting Amstelveen en Diemen stond aan de oostelijke Ringvaart hiervoor het Fort Schiphol in de weg, waar de latere Schipholdraaibrug zou verschijnen. Deze kreeg de provincie dan ook in eigendom, waarna het fort gesloopt werd.

Amstelveen - Schiphol-Rijk

Met de voortgaande ontwikkeling van de Haarlemmermeer, de groei van Schiphol en de ligging tussen diverse grote steden werd de situatie op de Ringdijk van de Haarlemmermeer eigenlijk onhoudbaar. Tot 1991 voorzag de Aalsmeerderdijk tussen de Bosrandbrug en Aalsmeerderbrug in de doorgaande verbinding tussen de Schipholweg en de Kruisweg. De veiligheid en leefbaarheid stond door het drukke verkeer onder druk. Tevens werd het bedrijventerrein Schiphol-Rijk ontwikkeld. Ter vervanging van de dijkweg en ter ontsluiting van het bedrijventerrein werd de Fokkerweg ontwikkeld. In 1989 begonnen de voorbereidingen voor de weg, waarna in 1990 de daadwerkelijke aanleg startte. Op 8 oktober 1991 werd in een eerste fase de weg officieel geopend door minister van Economische Zaken, dr. J. Andriessen. [4] De tweede fase van de weg, vanaf het voormalige Fokkerbedrijf tot aan de Bosrandbrug, zou eind 1992 gereedkomen.

Direct bij oplevering had de Fokkerweg langs Schiphol-Rijk twee rijbanen met elk twee rijstroken. Vanaf de noordzijde van Schiphol-Rijk tot aan het Fokker Logistics Park 1 rijbaan met 2 rijstroken en daarna tot aan de Bosrandbrug weer twee rijbanen met twee rijstroken.

N201+

De nieuwe N232 bij Schiphol-Oost.

Het meest oostelijke deel van de N232 ten oosten van de Ringvaart, de Burgemeester Colijnweg, maakte onderdeel uit van het N201+-project, te weten het deelproject Fokkerweg-A9. Het westelijke deel van de Burgemeester Colijnweg tussen de Ringvaart en de A9 is in 2012 en 2013 omgebouwd naar een toerit naar de A9 richting oosten. Op 18 juli 2013 vond de feestelijke opening plaats van deze verbindingsweg. Het oostelijke deel van de Colijnweg, tussen de Nieuwemeerlaan en Amstelveen is omgebouwd tot een 60-kmweg en is bij de afronding van het deelproject overgedragen aan de gemeente Amstelveen. Tot juli 2013 liep de N232 vanuit de Schipholweg gezien met tweerichtingsverkeer rechtdoor over de Schipholdraaibrug tot aan de bebouwde kom van Amstelveen. Dit weggedeelte stamt nog uit de tijd dat de N232 een doorlopende verbinding gaf tussen Haarlem, Schiphol, Amstelveen en Diemen.

Daarnaast is in het kader van het N201+-project, te weten het deelproject Fokkerweg-A9, de Fokkerweg verbreed naar 2x2 rijstroken tussen het Fokker Logistics Park en de nieuwe N201 en is de weg in eigendom van de provincie Noord-Holland gekomen nadat het deelproject is opgeleverd. Met het verdwijnen van het wegnummer N232 ten oosten van de Schipholdraaibrug is de N232 getraceerd over de Schipholdijk en de Fokkerweg, tot aan de nieuwe N201. In 2011 zijn de eerste wegwijzers ontdekt op de nieuwe N201 en in 2012 zijn er ook wegwijzers op het vernieuwde en gehertraceerde deel gevonden die dit verhaal bevestigen. Het deel van de Fokkerweg tussen de N201 en de Kruisweg is bij de gemeente in eigendom gebleven en heeft geen doorgaande functie meer.

Toekomst

De gemeente Haarlemmermeer is al enkele jaren bezig om het wegdeel dat langs Badhoevedorp loopt over te nemen van de provincie Noord-Holland, maar de provincie heeft nog niet aangegeven hiertoe bereid te zijn. De gemeente wil het stuk weg verkrijgen om het daarna af te kunnen waarderen naar een weg met een maximumsnelheid van 50 km/h (waar er nu nog 80 km/h kan worden gereden) en er een oversteekplaats voor fietsers aan te leggen. Reden is dat in recente jaren sportvelden aan de overkant van de weg zijn aangelegd welke door de weg moeilijk bereikbaar zijn voor langzaam verkeer. Begin 2019[5] is door de provincie aangegeven dat de provincie eerst van de gemeente wil weten welke rol het betreffende stuk weg in het regionale netwerk zal krijgen voordat er overdracht overwogen zal worden.

Om de bereikbaarheid rond Schiphol noordoost te verbeteren heeft de Provincie Noord-Holland in maart 2021 verschillende maatregelen voorgesteld.[6] Zo is aangekondigd dat er mogelijk twee nieuwe aansluitingen komen op de N232. Dit betreft een aansluiting met de Loevesteinse Randweg en een aansluiting met de Kema Joranstraat. Daarnaast wordt onderzocht hoe de huidige rotonde van de Fokkerweg met de Nieuwe Meerlaan en kruispunt van de Fokkerweg met de Rietwijkeroordweg verbeterd kan worden zodat het verkeer veiliger en sneller kan doorrijden. Daarnaast wordt onderzocht of er langs de N232 een vrijliggende busbaan kan komen tussen de rotonde Capronilaan en Schiphol-Oost. De plannen moeten nog nader worden uitgewerkt en zullen vanaf 2022 worden uitgevoerd.

Verkeersintensiteiten

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten van de Provincie Noord-Holland[7].

Telpunt 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Professor Eijkmanlaan (Haarlem) - Verb.weg Vijfhuizerdijk 11.700 12.100 12.800 12.600 12.700 12.000 10.800 11.600 12.400 12.700 11.200 11.700 11.900 10.200 10.800 11.700
Verb.weg Vijfhuizerdijk - N205 Drie Merenweg 6.400 7.000 7.200 7.100 7.200 7.300 7.400 7.900 7.800 8.100 8.100 10.500 10.600 9.300 10.400 10.500
N205 Drie Merenweg – IJweg (Boesingheliede) 6.900 6.700 7.100 7.100 6.800 6.300 5.900 6.100 6.200 6.600 5.700 5.300 5.300 5.000 5.000 5.300
IJweg – Hoofdvaart (Lijnden) 7.700 8.100 7.500 7.400 7.600 7.100 6.800 6.700 6.600 6.900 7.400 7.100 6.800 6.200 7.000 7.000
Hoofdvaart - Amsterdamse Baan (Badhoevedorp) 12.500 12.400 12.200 11.900 12.500 12.700 12.300 11.500 11.500 10.200 13.900 13.000 13.300 14.300 15.700 15.600
Amsterdamse Baan - Pa Verkuyllaan (Badhoevedorp) 10.200 10.000 9.800 9.500 10.000 9.500 9.300 10.100 10.900 10.500 14.500 14.600 14.200 8.554 10.900 14.600
Pa Verkuyllaan - Cateringweg (Schiphol-Noord) 13.700 13.900 14.000 13.900 12.900 12.100 12.200 12.000 13.200 14.200 15.600 14.500 14.700 12.126 14.300 14.500
Cateringweg - Op/afrit A9 15.400 16.000 16.100 16.200 16.400 15.700 15.200 14.900 14.600 15.500 17.200 19.900 20.700 10.200 11.800 19.900
Op/afrit A9 – Schipholdijk 18.200 17.200 17.200 18.900 18.400 18.200 - - 18.800 18.800 26.500 27.800 28.000 21.800 23.400 27.800
Schipholweg - N231 Bosrandweg 34.500 34.700 34.700 34.000 34.000 - 31.800 - 40.400 41.300 36.500 38.400 41.600 30.000 30.000 33.900
N231 Bosrandweg - Brequetlaan (Oude Meer) 34.500 34.700 34.700 34.000 34.000 - 20.000 21.500 23.200 24.200 25.000 256000 26.800 20.200 22.600 25.600
Brequetlaan - N201 Burg. Brouwersweg 34.500 34.700 34.700 34.000 34.000 - - 20.000 22.300 23.200 23.200 27.100 28.300 21.400 24.300 27.100

Externe links

Foto's en Videos

Bronnen, noten en referenties

  1. Wegenverslag provincie Noord-Holland 1927
  2. http://nha.courant.nu/index.php?page=1&mod=krantresultaat&q=wegen&datering=22/05/1928+-+12/06/1928&krant%5B0%5D=HD&qt=paragraaf&pagina=&sort=score+desc&doc=0&p=1&paragraaf=49
  3. vermoedelijke openingsdatum; op 24 mei wordt juist gemeld dat de weg niet is opengegaan [1] en dat een officiële opening nog volgt. Daarna valt op 1 juni te lezen dat de weg wel degelijk te berijden is. Een officiële openingsdatum/ceremonie is niet terug te vinden.
  4. De Nederlandse Gemalenstichting; JAARTALLEN GESCHIEDENIS HAARLEMMERMEER 1900 e.v.
  5. https://hcnieuws.nl/lokaal/provincie-wil-duidelijkheid-over-toekomst-van-schipholweg-543825
  6. Persbericht Provincie Noord-Holland 17 maart 2021
  7. Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen
Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad