N233 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N233)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN233.svg
N233 NL map.png
N233
Begin Veenendaal
Einde Ochten
Lengte 15 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Afslagsymbool.svg Aansluiting Veenendaal NLA012.svg → Utrecht / Arnhem

Centrum.svg Veenendaal

Rotonde.svg Cuneraweg → Elst (NLN416.svg)

VRI zwart.svg NLN225.svg → Rhenen / Wageningen

Brug.svg Rijnbrug Rhenen Riviersymbool.svg Nederrijn

Afslagsymbool.svg Ind. Marsdijk / Kesteren

Afslagsymbool.svg NLN320.svg → Lienden / Kesteren

VRI zwart.svg NLA015.svg → Rotterdam (Aansluiting Ochten)

VRI zwart.svg Ochten / NLA015.svg → Nijmegen (Aansluiting Ochten)

De N233 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in de Nederlandse provincies Utrecht en Gelderland. De weg vormt een noord-zuidroute tussen Veenendaal en Ochten, via Rhenen, vormt zodoende een verbinding tussen de A12 en A15 en is daarmee de enige onderliggende schakel tussen Rotterdam en Arnhem. De N233 is 15 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N233 ten oosten van Veenendaal.

Utrecht

De N233 begint op de A12 aan de noordkant van Veenendaal en is daarna een enkelbaans randweg van Veenendaal, met diverse meerstrooksrotondes en een enkele turborotonde. Opvallend is een stukje met 2x2 rijstroken tussen de rotondes bij de industrieterreinen Het Ambacht en Nijverkamp. Na Veenendaal loopt de N233 parallel aan de Utrechtse Heuvelrug naar het zuidoosten en vormt dan een verdiepte bypass langs Rhenen. In Rhenen is een ongelijkvloerse kruising met verkeerslichten met de N225, waarna de Rijnbrug volgt. De rivier de Rijn vormt tevens de grens met Gelderland.

Gelderland

In Gelderland vormt de N233 een redelijk goed uitgebouwde omlegging van Kesteren. Hier eindigt de N320 uit Culemborg ongelijkvloers op de N233. Men steekt daarna de spoorlijn Tiel - Arnhem en de vrachtspoorlijn Betuweroute over, waarna de N233 op de A15 bij Ochten eindigt. Het deel tussen de verkeerslichten bij de Hoofdstraat in Kesteren en de aansluiting met de A15 is in 2003 verbreed tot 2x2 rijstroken.

Geschiedenis

De weg is in 1955 aangelegd als onderdeel van de noord-zuidas tussen Veenendaal en Oss. Op 27 november 1957 opende de Rijnbrug Rhenen op de locatie van de fundamenten van de in 1944 vernietigde spoorbrug. De op deze brug aansluitende rondweg om Kesteren opende op 10 december 1980.

De oorspronkelijke route door Veenendaal volgde via de Rondweg West, tot aan de aansluiting Veenendaal-West, wat destijds de enige aansluiting van Veenendaal was. De oostelijke rondweg van Veenendaal is in fases geopend. Het zuidelijk deel bij het bedrijventerrein Nijverkamp is het oudste deel, dit is vermoedelijk in de jaren '90 aangelegd, deels direct met 4 rijstroken tussen twee tweestrooks rotondes. Indertijd is ook een aanvang gemaakt met een verlenging noordwaarts richting de A12, vermoedelijk omstreeks 2004 opende een eerste verlenging tot een tweestrooks rotonde met de Prins Clauslaan. De rest van de route tot aan de nieuwe aansluiting Veenendaal met de A12 is in november 2008 geopend, tegelijk met de nieuwe aansluiting. Sindsdien verloopt de N233 langs de oostzijde van Veenendaal. Vermoedelijk in 2011 is de zuidelijkste rotonde van de oostelijke rondweg met de Cuneraweg gereconstrueerd van een tweestrooks rotonde tot een turborotonde. De fietstunnel onder die rotonde is echter al in de jaren '90 aangelegd.

In 2015 heeft de Provincie Gelderland groot onderhoud uitgevoerd op de zuidelijke N233. De werkzaamheden bestonden uit groot onderhoud van de hoofdrijbaan tussen de westelijke aansluiting met de A15 en de N320 in Kesteren. Tegelijkertijd is de openbare verlichting aangepast en hebben de bruggen en viaducten op het traject een onderhoudsbeurt ondergaan. De aansluiting met de N320 is volledig gemaakt. Dat betekent dat de oprit naar de N233 die direct ten zuiden van de Rijnbrug lag is gesloten voor het verkeer. De oprit bleef open voor het openbaar vervoer en landbouwverkeer.[1] De meerstrooksrotonde bij de Geertesteeg (Rhenen-West) is in 2016 omgezet in een turborotonde en voorzien van twee invoegende rijstroken voor het doorgaande verkeer op de N233.

Het kruispunt met de Achterbergsestraatweg/Bergweg in Rhenen heeft in 2017/2018 extra rijstroken en een middengeleider voor het doorgaande verkeer op de N233 gekregen. Voorafgaand hieraan is het kruispunt voorzien van een plateaudrempel en is er een snelheidslimiet van 60 km/h ingevoerd.[2]

Toekomst

Aanpassingen tussen A12 en N225

De N233 langs de oostzijde van Veenendaal is overbelast vanwege de hoge verkeersintensiteiten en de lage capaciteit van de N233 als een standaard gebiedsontsluitingsweg met 1x2 rijstroken. Vanwege de bouw van een nieuwe woonwijk aan de oostzijde van de N233 krijgt de weg geleidelijk meer het karakter van een weg door Veenendaal, in plaats van langs Veenendaal. Deze ontwikkelingen maken de druk op de N233 echter nog groter.

Ter hoogte van het bedrijventerrein Nijverkamp heeft de N233 een tweetal tweestrooks rotondes, van dit soort rotondes wordt de capaciteit minder goed benut dan bij turborotondes. Het is gepland om rotonde Smalle Zijde om te vormen tot turborotonde. De rotonde Wageningselaan wordt waarschijnlijk omgebouwd tot VRI-kruispunt. Over de rotonde Prins Clauslaan/Van Essenlaan is niet duidelijk of het een VRI-kruising of een ongelijkvloerse kruising moet worden.

Aanpak Rijnbrug

Zie ook Rijnbrug Rhenen.

De Rijnbrug bij Rhenen is overbelast met meer dan 30.000 voertuigen per dag op 1x2 rijstroken, het is daarmee één van de drukste enkelbaans wegen van Nederland. Het is gepland om de capaciteit van de brug uit te breiden.[3]

Aanvankelijk was het plan om in 2018 een wisselstrook (tidal flow) op de Rijnbrug te openen. Hiermee moet de doorstroming op de N233 sterk verbeteren. De brug zou worden verbreed van 2 naar 3 rijstroken. Dat zou gebeuren door een nieuwe fietsbrug te bouwen naast de bestaande brug, zodat op de locatie van de huidige fietsstrook een rijstrook voor snelverkeer toegevoegd kon worden. Tijdens de ochtendspits zou verkeer richting Rhenen over de wisselstrook kunnen rijden en in de avondspits zou dit gelden voor verkeer richting Kesteren. De aanpassing van de brug zou € 25 miljoen kosten.[4]

Begin 2017 bleek dat aanpassing van de oude Rijnbrug voor de wisselbaan niet uitvoerbaar was. Er zal een nieuwe brug moeten worden gebouwd, waarbij de Stuurgroep Rijnbrug op 18 december 2017 de voorkeur gaf aan 2x2 rijstroken.[5] De kosten werden op dat moment geraamd op € 66 miljoen.

Op 10 december 2018 zijn de Provinciale Staten van Utrecht akkoord gegaan met de reconstructie van de Rijnbrug met daarop 2x2 rijstroken en aan weerszijden fietspaden. [6] Op 19 december 2018 volgden de Provinciale Staten van Gelderland met een besluit om de N233 tot aan de N320 bij Kesteren naar 2x2 rijstroken te verbreden. Vervolgens is op 16 oktober 2019 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegd. Het streven was op dat moment om de nieuwe brug in 2025 open te stellen. De kostenramingen liepen echter steeds verder op. In december 2021 heeft Gelderland besloten om te stoppen met het project vanwege de hoge kosten.[7] Echter in november 2022 zegde het Rijk € 40 miljoen aan extra financiering toe, waarmee het project hervat kon worden.[8] In december 2022 zegde de provincie Gelderland ook een extra € 10,5 miljoen toe.[9]

Lange termijn

Voor de lange termijn zijn er onderzoeken gaande door de provincie Utrecht om de doorstroming te verbeteren. Daarbij wordt gedacht aan verbreding van de N233 naar 2x2 rijstroken over een groot deel langs Veenendaal.[10] Andere mogelijkheden zijn een ongelijkvloerse kruising van de Achterbergsestraatweg.

Verkeersintensiteiten

Telpunt 2009 2010 2015[11] 2019
Veenendaal 23.000 28.000
Veenendaal - Rhenen 20.000 25.500
Rhenen - Kesteren 31.000 31.300 32.400
Kesteren (rondweg) 22.800 28.600
Kesteren - A15 12.000 21.700 23.900
aansluiting A15 29.400 31.400

Congestie

Op de N233 stonden tot 2010 regelmatig files. De kop van de file stond meestal bij de VRI-geregelde kruising bij Rhenen, de kruising met de N225. In beide richtingen waren vertragingen van 20 minuten niet abnormaal in de avondspits. De staart van de file in noordelijke richting bereikte af en toe de A15. In 2011 is er een opvallende afname van vertragingen geweest. Verklaringen hiervoor zijn er niet, maar wellicht hebben de voltooide verbredingen van de A2 en de A50 voor de afname gezorgd. De vertraging is vaak niet meer dan 5 minuten en de file slaat (m.u.v. incidenten) niet meer terug op de A15. De kop van de file - als die er staat - bevindt zich meest bij de kruising met de N225. Vanaf de noordoever treedt filevorming op vanuit Wageningen en Veenendaal. De vertraging kan dan behoorlijk oplopen.

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Utrecht

Autosnelwegen: A1A2A12A27A28A80

Niet-autosnelwegen: N198N199N201N204N210N212N221N224N225N226N227N228N229N230N233N234N237N238N327

N401N402N403N404N405N407N408N409N410N411N412N413N414N415N416N417N418N419N420N421N458N463N483N484N806N848

Genummerde wegen in de provincie Gelderland

Autosnelwegen: A1A2A12A15A18A28A30A50A73A325A326A348

Niet-autosnelwegen: N18N50N224N225N229N233N271N301N302N303N304N308N309N310N311N312N313N314N315N316N317N318N319N320N322N323N324N325N326N327N329N330N332N335N336N338N339N344N345N346N348

N418N740N763N781N782N783rw783N784N785N786N787N788N789N790N791N792N794N795N796N797N798N800N801N802N803N804N805N806N810N811N812N813N814N815N816N817N818N819N820N821N822N823N824N825N826N827N830N831N832N833N834N835N836N837N838N839N840N841N842N843N844N845N846N847N848

Stadsroutes: Nijmegen