N239 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N239)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N239
Begin Nieuwe Niedorp
Einde Medemblik
Lengte 13 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Aansluiting Nieuwe Niedorp → Alkmaar / Leeuwarden

Terdiek / Hoogwoud

Langereis / Kolhorn

Aartswoud

Lambertschaag

aansluiting Medemblik → Amsterdam / Leeuwarden

Agriport

Opperdoes

→ Enkhuizen

De N239 is een niet-autosnelweg en provinciale weg die volledig in beheer is bij de provincie Noord-Holland. In het kader van Duurzaam Veilig is de gehele weg gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg. De weg loopt vanaf de N242 bij Nieuwe Niedorp naar Medemblik en heeft een lengte van circa 13 kilometer. De weg is voornamelijk oost-west georiënteerd. Bij Lambertschaag geeft de N239 aansluiting met de rijksweg A7. Bij Medemblik heeft de weg de naam Westerzeedijk en Dijkweg. Nabij Lambertschaag en Aartswoud heet de weg Westfriesedijk. De weg loopt dan ook grotendeels over de Westfriese Omringdijk.

Routebeschrijving

De N239 start bij de aansluiting Nieuwe Niedorp van de N242 met hectometerwaarde 13,670. Vanaf de rotonde bij het klooster loopt de provinciale weg in noordoostelijke richting vrijwel parallel aan de N242. Bij het kruispunt met de Westfriesedijk en de Langereis buigt de N239 langzaam af naar het oosten waarna voor het vervolg van de provinciale weg afgeslagen moet worden naar de Westfriesedijk. Dit wordt in het een zogenaamde TOTSO genoemd.

Vanaf dit punt voert de weg langs rustieke plaatsjes zoals Aartswoud en Lambertschaag waarbij de weg parallel aan de Westfriesedijk loopt en deze naam draagt. Vanaf de weg heeft men een weids uitzicht op het Westfriese landschap. De rijksweg A7 wordt bereikt na het passeren van Lambertschaag.

Vanaf de A7 wordt de weg een stuk drukker, aangezien de N239 een verbindende functie heeft van Medemblik met de A7. Bovendien is het tuinbouwproject Agriport-A7 in ontwikkeling, wat meer verkeersbewegingen met zich mee zal brengen. Ook hier loopt de N239 parallel aan de Westfriesedijk, wat wederom een goed uitzicht geeft op het weidse landschap. Het wegvak buigt af naar het noordoosten waarna het dorpje Opperdoes wordt gepasseerd. Hierna buigt de weg weer af naar het oosten waarna het einde van de weg in zicht komt. Bij het kruispunt met de N240 is het officiële einde van de N239 met hectometerwaarde 26,775. Als men deze weg vervolgt leidt deze over een gedeelte van de N240 en de bebouwde kom van Medemblik in.

Geschiedenis

Nieuwe Niedorp - Aartswoud

De verbinding tussen het Verlaat en Nieuwe Niedorp behoorde destijds nog bij de verbinding Verlaat - Lambertschaag A7. Nadat de benodigde gronden begin 1935 in het bezit van de provincie waren verkregen, ging de provincie tot aanbesteding van het wegvak tussen het Verlaat en Aartswoud over. Begin 1937 was daarmee het wegvak tussen het Niedorper Verlaat en Aartswoud berijdbaar voor motorvoertuigen.

Aartswoud - Lambertschaag A7 - Medemblik

Dit wegvak werd met de Wet Herverdeling Wegenbeheer in het kader van de operatie Brokx-droog in 1993 overgedragen aan de provincie Noord-Holland. Welke instantie voor die periode wegbeheerder is geweest van het onderhavige wegvak is (nog) niet bekend.

Project N239 / N240

De provincie heeft het voornemen de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren, en de ecologische hoofdstructuur te versterken op zowel de N239 als de N240. Aanleiding van het gezamenlijke project is het feit dat de N240 tussen de Markerwaardweg en de Medemblikkerweg door de bebouwde kom van Medemblik loopt en een smal wegprofiel heeft waardoor een inrichting als gebiedsontsluitingsweg met vrijliggende fietspaden vrijwel onmogelijk is. Voor het vervolg van de N240 moet bovendien een kronkelig wegvak worden gevolgd.

Naast deze aandachtspunten zijn er 2 kruispunten in de N239 die op de nominatie staan om aangepast te worden en liggen er 2 bruggen in de N240 die sterk verouderd zijn. Andere punten die men wil verbeteren:

 • verbeteren van de fietsoversteek bij het Opperdoezerpad;
 • verbeteren van de fietsoversteek bij de Almereweg;
 • verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt N239-N240;
 • scheiden van het langzaam verkeer met het snelverkeer;
 • het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N239;
 • uitwerken Ecologische Hoofd Structuur (EHS) rondom dit project;
 • inpassing van andere plannen in of rondom het project.

De voorlopige plannen gaan uit van de volgende maatregelen:

 • Aanleg VRI met vrije rechtsaffer op de N239 met de aansluiting met de A7
 • Aanleg VRI op de N239 met Coppershorn ivm ontsluiting Agriport-A7
 • Dichtmaken doorsteek Westfriesedijk thv Noorderweg
 • Aanleg rotondes op de N239 met de Almersdorperweg en de N240
 • Aanleg nieuw rechtstreeks wegvak van de N240 tussen Markerwaardweg en Medemblikkerweg
 • Aanleg fietstunnel in de N240 met Oosteinde en Opperdoezerpad

Als alles meezit kan het project in 2011/2012 aanvangen. Op 15 december 2009 is door besluit van Gedeputeerde Staten duidelijk geworden dat de aanpak van de N239 en N240 voorlopig uitgesteld is, daar de financiën voor 3 projecten ontoereikend zijn om tegelijkertijd uitgevoerd te worden. Gekozen is daarom om prioriteit te geven aan de aanpak van de herinrichting van de N241 tussen Verlaat en Schagen, en het project herinrichting N243. Het is dan ook onbekend wanneer het project start.

In de jaren na 2009 zijn de plannen langzamerhand aangepast. In verband met de urgentie van de opening van het agrarische industrieterrein Agriport-A7 is er op het kruispunt N239-Coppershorn een verkeersregelinstallatie geplaatst in een tijdelijke situatie en is het nieuwe wegvak tussen de Markerwaardweg en de Medemblikkerweg uit de plannen verdwenen. In 2014 werd de aanleg van dit wegvak weer actueel, daar de bruggen ten noordwesten van Medemblik in slechte staat zijn en zwaar verkeer boven de 50 ton niet meer kunnen dragen. Desondanks is het anno 2015 onbekend wat de status is van het project. Hierdoor is de aanleg van de rotonde N239/N240 uitgesteld. Verdere aanpassingen aan de plannen van 2009 zijn dat de verkeerslichten bij de A7 pas aangelegd worden als de verkeersintensiteiten daar om vragen. Ook de geplande fietstunnels in de N240 gaan niet door.

Van 23 februari tot en met 13 juli 2015 vonden de volgende werkzaamheden plaats:

 • verbreding van de rijbaan van zowel de N239 en N240 naar een breedte van 7,60 meter;
 • aanleg van twee rotondes, een in de Almersdorperweg (N239) en een in de Droge Wijmersweg (N240);
 • dichtmaken doorsteek Westfriesedijk thv Noorderweg
 • onderhoud op beide wegen aan onder andere de bebording, bermplanken, duikers en openbare verlichting.

Toekomst

Verbeteringen bij Agriport en bij Medemblik

Rond 2027 zullen diverse verbeteringen aan de N239 worden doorgevoerd nabij Agriport en Medemblik.[1] Op de kruising Westerzeedijk (N239) – Markerwaardweg (N240) wil de provincie de huidige T-splitsing vervangen door de aanleg van een grote ovale rotonde, een ovatonde. Daar komt dan ook een nieuwe doorsteek door de Westfriese Omringdijk, waardoor een verbinding met de Koggenrandweg ten noorden van de dijk ontstaat. Verder wordt nabij bedrijventerrein Agriport A7 de kruising met de Dijkweg (N239) en de aansluiting op de op- en afritten van de A7 aangepast, zodat er meer autoverkeer veilig van en naar de A7 kan. Op de kruising Dijkweg (N239) – Coppershorn/Agriport komt een veiliger oversteek voor fietsers.

Verkeersintensiteiten

Het drukste weggedeelte ligt tussen de aansluiting van de rijksweg A7 en Medemblik. De intensiteiten liggen hier gemiddeld rond de 15.000 voertuigen per werkdag.

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten van de Provincie Noord-Holland[2].

 1. 't Hoefje - Alkmaarseweg
 2. Alkmaarseweg - Zuiderzeestraat [FN005]
 3. Zuiderzeestraat - Zuideinde
 4. Zuideinde - Rijksweg A7
 5. Rijksweg A7 - Coppershorn (nieuw vanaf 2005 ivm Agriport) [GN079]
 6. Coppershorn - Almersdorperweg [GM011]
 7. Almersdorperweg - N240 Markerwaardweg
Telpunt 1 2 3 4 5 6 7
1958 1.560 - - - n/a - -
1965 4.120 - - - n/a - -
1995 - - - - n/a 9.418 -
1996 - - - - n/a 9.611 -
2002 5.000 7.000 6.400 7.000 n/a 11.700 11.700
2003 5.000 6.600 6.400 6.600 n/a 11.500 11.500
2004 5.200 6.800 6.800 6.800 n/a 10.500 10.500
2005 3.750 7.500 7.500 7.600 11.900 11.000 11.000
2006 3.900 7.200 7.200 7.500 12.500 11.600 11.600
2007 4.100 7.400 7.500 7.500 12.200 12.100 12.200
2008 4.100 7.000 7.100 7.800 12.800 12.000 12.000
2018 5.100 n/a n/a 9.200 15.700 n/a 13.200
2019 4.800 n/a n/a 8.800 15.200 n/a 12.000
2020 4.200 n/a n/a 8.000 13.600 n/a 10.800
2021 4.400 n/a n/a 8.200 14.100 n/a 11.100
2022 5.100 n/a n/a 9.200 15.700 n/a 13.200

Wetenswaardigheden

 • Het wegvak Verlaat - A7 in het verleden een belangrijkere status. De verbinding met de A7 werd in de 2e helft van de 20e eeuw overgenomen door de N242 waarmee de relatie met de A7 verlegd werd naar het wegvak in de N242. De afsnijding van het gedeelte Nieuwe Niedorp - rotonde Groetweg had hier alles mee te maken.
 • De N239 loopt voor het grootste gedeelte langs de Westfriesedijk. Deze dijk markeerde voor de inpoldering van de Wieringermeer de grens van West-Friesland met de Zuiderzee.

Externe links

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad

 1. Plannen voor provinciale wegen bij Agriport en Medemblik, Persbericht provincie Noord-Holland 21 juni 2023
 2. Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen