N23 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN023.svg
Wiki 023.svg
N23
Begin Heerhugowaard
Einde Kampen
Lengte 90 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

NLN194.svg

VRI zwart.svg NLN242.svg

Rotonde.svg Heerhugowaard-Oost

Rotonde.svg Obdam-West

Rotonde.svg Obdam

Rotonde.svg Spierdijk

VRI zwart.svg Berkhout/De Goorn

Rotonde.svg Avenhorn

VRI zwart.svg NLN243.svg

VRI zwart.svg Aansluiting Avenhorn NLA007.svg Hoorn / Purmerend NLN247.svg Oosthuizen


NLN307.svg

Knooppuntsymbool.svg Hoorn-Noord

Afslagsymbool.svg Hoornseweg

Afslagsymbool.svg Oostergouw

Afslagsymbool.svg Rijweg

Afslagsymbool.svg NLN240.svg NLN505.svg


nieuw tracé

Afslagsymbool.svg Hoogkarspel-West

Afslagsymbool.svg Hoogkarspel-Zuid

Afslagsymbool.svg Grootebroek

Rotonde.svg Bovenkarspel

VRI zwart.svg Enkhuizen NLN505.svg

Houtribdijk


afsnijding Houtribdijk

Junction.svg Lelystad-Noord

Rotonde.svg Aansluiting Lelystad-Noord NLA006.svg


nieuw tracé

Afslagsymbool.svg Swifterbant

Rotonde.svg Dronten-West

Rotonde.svg De Rivierendreef

Rotonde.svg De Noord

Rotonde.svg NLN305.svg

Brug.svg Hoge Vaart

Junction.svg Ketelweg

Junction.svg Roggebotweg

Rotonde.svg NLN306.svg

Brug.svg Roggebotsluis

Afslagsymbool.svg NLN050.svg

De N23 is een geplande en in aanleg zijnde niet-autosnelweg, die via de N194 van Heerhugowaard tot Hoorn en de N307 van Hoorn via Lelystad naar de N50 bij Kampen zal lopen.

Achtergrond

De oost-west-verbindingen in het noorden van Centraal-Nederland zijn minder goed uitgebouwd dan elders. Naar het zuiden zijn de A1 en A28 de belangrijkste verbindingen; in het noorden de A7. Ertussen liggen niet-hoogwaardige oost-west-verbindingen, die een lappendeken van ontwerpstandaarden hebben. Delen zijn een autoweg, zoals de Houtribdijk, delen zijn met 2x2 rijstroken uitgevoerd, zoals de N302 rond Hoorn en Lelystad, en veel delen zijn een reguliere gebiedsontsluitingsweg met rotondes en verkeerslichten. Mede hierdoor zijn de reistijden op deze verbinding relatief lang. Als men vanaf de regio Zwolle, Overijssel of Drenthe naar Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal wil lopen de snelle en veilige verbindingen via Amersfoort of de Afsluitdijk. Hemelsbreed is de afstand tussen Alkmaar en Zwolle slechts 90 kilometer, maar de snelste route via snelwegen is 150 kilometer lang, of 130 kilometer binnendoor over het beoogde tracé van de N23.

De geplande N23 moet deze verbinding sneller en veiliger maken, door het toepassen van moderne stroomweg-kenmerken, een hogere maximumsnelheid, en afsnijdingen om het tracé korter te maken. Zo zal de afsnijding vanaf de Houtribdijk naar Lelystad de route al meer dan 10 procent korter maken. De verbinding moet bezien worden in combinatie met de opwaardering van de B402 en B213 tussen Emmen en Cloppenburg. Zodoende ontstaat een lange-afstandsverbinding die de economische regio's erlangs beter moet verbinden. Het werk zal gefaseerd gebeuren, mede in afwachting van het beschikbaar maken van de benodigde rijksbijdrage. Met name de afsnijding Lelystad en de tunnel bij de Roggebotsluis zullen naar verwachting pas na 2020 gerealiseerd worden.

Projecten

Onder de werknaam N23 vallen de volgende projecten:

  • omlegging N507 ten noorden van Heerhugowaard
  • verwijderen VRI's en plaatsen turborotondes op N507
  • traject doorgaand maken N507-N243-oost
  • ombouw N302 tussen Hoorn en Hoogkarspel naar 2+2 stroomweg
  • nieuwe 2+2 stroomweg tussen Hoogkarspel en N506
  • nieuwe 1+1 stroomweg tussen Lelystad en Dronten parallel aan de Hanzespoorlijn
  • verdubbeling N307 naar 2x2 tussen Dronten en N50

Omlegging Heerhugowaard

Tussen de N242 op het industrieterrein van Heerhugowaard en de bestaande N507 ten oosten van Heerhugowaard komt een nieuw tracé van circa 3,5 kilometer lengte. In het tracé zit ook een tunnel onder het spoor, die een innovatieve houten vangrail heeft.[1]

Heerhugowaard - Hoorn

De N23 zal over het bestaande tracé van de N507 en N243 tussen Heerhugowaard en de aansluiting Avenhorn met de A7 gaan lopen. De uitvoering is hier vrij sober met 2x1 rijstroken en gelijkvloerse kruisingen in de vorm van rotondes en verkeerslichten. Wel komt er een parallelweg voor langzaam verkeer. Alleen de N243 zal tussen Avenhorn en de A7 opgewaardeerd worden naar een weg met 2x2 rijstroken. De maximumsnelheid blijft 80 km/h.

Hoorn - Hoogkarspel

Tussen de A7 bij Hoorn en de N240 net ten westen van Hoogkarspel wordt de bestaande N302 opgewaardeerd naar een 2x2-stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen. Dit wordt één van de best uitgebouwde trajecten van de gehele N23. De werkzaamheden moeten plaatsvinden van 2014 tot 2018.

Omlegging Hoogkarspel

Langs de west- en zuidzijde van Hoogkarspel wordt de N23 over een nieuw tracé aangelegd, dat aansluit op de N506 aan de zuidzijde van Hoogkarspel. Deze weg krijgt 2x2 rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en een maximumsnelheid van 100 km/h. De werkzaamheden moeten plaatsvinden van 2014 tot 2018.

Hoogkarspel - Enkhuizen

Dit traject blijft zoals het is, een 2x1-weg met een maximumsnelheid van 80 km/h. Vooralsnog is hier geen noodzaak tot opwaardering.

Houtribdijk

Voor de Houtribdijk zelf zijn geen significante aanpassingen gepland. Een ombouw naar 2+1 rijstroken wordt soms geopperd. Een verbreding naar 2x2 rijstroken is niet zonder meer mogelijk (en gezien de intensiteiten niet noodzakelijk); de dijk zal dan waarschijnlijk aangepast moeten worden.

Houtribdijk - Lelystad

Er is na 2020 een afsnijding van de Houtribdijk gepland aan de noordzijde van Lelystad, zodat doorgaand verkeer niet de omweg via Batavia Stad hoeft te maken.[2] Dit scheelt 10 kilometer, of ruim 80% van de afstand vanaf de Houtribdijk naar de N302.

Lelystad - Dronten

In 2010 is het talud voor de weg aangebracht, parallel aan de Hanzelijn, dat daarna een jaar heeft ingeklonken. Vanaf mei 2011 is het eerste asfalt gedraaid tussen Lelystad en Dronten. De weg is 11 kilometer lang en heeft 2x1 rijstroken zonder inhaalmogelijkheden. Ter hoogte van de aansluiting Swifterbant is een inhaalmogelijkheid omdat de weg hier tijdelijk verbreedt naar 2x2 rijstroken. De weg eindigt (provisorisch?) op een rotonde ten westen van Dronten. Het tracé is op 5 mei 2012 opengesteld.[3]

Dronten - Kampen

Aan de Flevolandse zijde is in 2009-2010 een parallelweg voor langzaam verkeer aangelegd tussen de Roggebotsluis (provinciegrens) en de Hoge Vaart. In 2011 is een tweede brug over de Hoge Vaart aangelegd, waarna eind 2011 de parallelweg verder tot Dronten in gebruik is genomen. Het langzaam verkeer is daarmee van de drukke N307 af.

Op termijn is de wens een 2x2 stroomweg aan te leggen van Dronten tot Kampen. Hiervoor moet de bestaande infrastructuur flink aangepast worden. Er zijn 4 rotondes bij Dronten die ongelijkvloers moeten worden. Daarnaast dient een nieuwe kruising van het Veluwemeer ter hoogte van de Roggebotsluis aangelegd te worden. Dit wordt waarschijnlijk een tunnel of viaduct. Voor 2006 was dit gepland als een aquaduct, maar dat is niet te combineren met een functie als hoogwaterkering. Daarna moet de weg verder tot aan de N50 bij Kampen aangelegd worden. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend.[4]

Wegnummering

De toekomstige wegnummering is niet bekend. Er valt te denken aan de volgende opties:

  1. bij realisatie van nieuwe weggedeeltes krijgen deze het nummer N23
  2. bij realisatie van nieuwe weggedeeltes wordt het bestaande wegnummer over het nieuwe weggedeelte genummerd en de oude route wordt hernummerd of ontnummerd
  3. het volledige traject Alkmaar - Kampen wordt in een keer hernummerd naar N23

De N23 is in Flevoland als de N307 genummerd [5], waardoor min of meer geconcludeerd kan worden dat optie 2 de gekozen route is in Flevoland. In Noord-Holland zal dan vermoedelijk dezelfde regel toegepast gaan worden en wellicht dat de hele weg tussen Hoorn en Kampen N307 zal worden. In 2016 is bekend geworden dat de gehele route tussen Hoorn en Kampen als N307 genummerd wordt in 2018. Het westelijke deel, tussen Heerhugowaard en Hoorn, dat geen rechtstreekse aansluiting heeft met de toekomstige N307, zal als N194 genummerd worden.

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad

Genummerde wegen in de provincie Flevoland

Autosnelwegen: A6A27

Niet-autosnelwegen: N23N50N301N302N305N306N307N309N331N333N351N352

N701N702N703N704N705N706N707N708N709N710N711N712N713N714N715N716N717N718N719N720N727N765

Stadsroutes: Almere

Genummerde wegen in de provincie Overijssel

Autosnelwegen: A1A28A32A35A50

Niet-autosnelwegen: N18N23N34N35N36N48N50N307N315N331N332N333N334N337N340N341N342N343N344N346N347N348N349N350N351N375N377

N731N732N733N734N735N736N737N738N739N740N741N742N743N744N745N746N747N748N749N750N751N752N753N754N755N756N757N758N759N760N761N762N763N764N765N766N768N824N852N855