N240 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN240.svg
N240 NL map.png
N240
Begin Westerland
Einde Zwaagdijk
Lengte 32 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Rotonde.svg NLN099.svg Den Helder/Leeuwarden

Znak d42.svg Westerland

Znak d42.svg Slootdorp

Znak d42.svg Wieringerwerf

Rotonde.svg NLN248.svg Schagen

Afslagsymbool.svg aansluiting Wieringerwerf NLA007.svg Amsterdam/Leeuwarden

Znak d42.svg Medemblik NLN239.svg Alkmaar

Znak d42.svg Zwaagdijk

VRI zwart.svg NLN307.svg Hoorn/Enkhuizen

De N240 is een niet-autosnelweg in de provincie Noord-Holland, welke loopt vanaf de N99 bij Westerland (gemeente Hollands Kroon; voorheen Wieringen) tot aan de N307 bij Zwaagdijk. Voor het overgrote deel is de N240 in beheer en onderhoud bij de provincie Noord-Holland, en voor een klein deel bij de gemeentes Hollands Kroon en Medemblik. De weg is in totaal een kleine 32 kilometer lang en loopt voornamelijk noord-zuid. Ten noorden van Slootdorp is de N240 gecategoriseerd als erftoegangsweg, en op de overige gedeeltes als gebiedsontsluitingsweg.

Routebeschrijving

Westerland - Wieringerwerf

De N240 start aan de oostkant van het plaatsje Westerland, op het in 2009 als rotonde verbouwde kruispunt met de N99. Direct daarna begint de bebouwde kom en rijdt men een zone 30 binnen. Na enkele honderden meters volgt een T-kruispunt waar de N240 naar het zuiden toe afslaat. Na enige tijd loopt de bebouwde kom van Westerland over in die van De Haukes, waar de weg een erftoegangsweg blijft.

Na enkele kruisingen verlaat men de bebouwde kom, waar de provincie de eigenaar van de weg is. Nu is de weg immer een erftoegangsweg, maar dan met een maximumsnelheid van 60 km/h, doch wel met asmarkering, tevens voorrangsweg en zelfs uitgevoerd in asfalt. Deze bizarre constructie eindigt wanneer er een vrijliggend fietspad naast de weg komt, en de weg een gebiedsontsluitingsweg wordt met een maximumsnelheid van 80 km/h. Opvallend is hierbij dat de weg wel is ingericht als gebiedsontsluitingsweg, maar de status van erftoegangsweg heeft volgens de categorisering van de provincie. Hier heet de N240 de Slootweg, waarbij de weg in een min of meer kaarsrechte lijn met af en toe scherpe bochten, door het ingepolderde open landschap van de Wieringermeerpolder loopt. Op dit wegdeel takken enkele onbelangrijke wegen aan, en kent de N240 enkele erfaansluitingen met aanliggende woningen en bedrijven. Na circa 5 kilometer rijdt men de bebouwde kom van Slootdorp binnen.

In Slootdorp volgt dan een rotonde, waar de N240 van een noord-zuidverbinding een west-oostverbinding wordt richting Wieringerwerf. Ver nadat de bebouwing van Slootdorp is beëindigd rijdt men pas de bebouwde kom uit, waar de N240 de naam Westerterpweg draagt. Ook op dit wegvak komen diverse erfaansluitingen naar aanliggende woningen en bedrijven voor. Bovendien heeft de weg vanaf dit punt de status gebiedsontsluitingsweg. Na enkele kilometers komt het bedrijventerrein Schelphorst aan de zuidzijde in zicht, waar de N248 uit Schagen aantakt op de N240. Hier start een korte dubbelnummering met beide wegen tot aan de westelijke verbindingsweg met de A7. Aan de oostelijke aansluiting met de A7 ligt een rotonde. Na deze rotonde volgt een T-kruispunt waar de N240 voor de tweede keer een andere richting volgt, deze keer gaat de weg naar het zuiden. De oostelijke tak van het laatstgenoemde kruispunt loopt naar Wieringerwerf.

Wieringerwerf - Medemblik

De N240 tussen Wieringerwerf en Medemblik.

De N240 loopt nog steeds buiten de bebouwde kom en loopt nu ten oosten van een klein bedrijventerrein en de A7. Na de passage van dit terrein gaat de weg weer het open landschap in en na enige tijd buigt de weg iets af naar het zuidoosten en volgt dan over enkele kilometers het kaarsrechte verkavelingspatroon van de Wieringermeer. De weg draagt hier de naam Medemblikkerweg en voert langs de Medemblikkervaart.

Even voor Medemblik buigt de weg abrupt af van het verkavelingspatroon van de Wieringermeer naar het oosten, daarop volgen enige scherpe bochten en eindigt de weg even later op een rotonde in de bebouwde kom van Medemblik.

Medemblik - Zwaagdijk

In de kom volgt de N240 voor korte tijd de loop van de Westfriese Omringdijk, hier de Westerdijk geheten, en loopt daarbij parallel aan de toeristische Stroomtram Hoorn-Medemblik. Dit wegvak kent een smalle rijbaan, fietsstroken en heeft een wegversmalling. Even later volgt dan een T-kruising met de Randweg van Medemblik, waar de N240 afslaat naar het westen. Hier verlaat men de bebouwde kom weer, en even verderop volgt een zeer ruim gedimensioneerd kruispunt met de Markerwaardweg. Opvallend is hier hoe ver de beide doorgaande rijbanen uit elkaar liggen. De N240 slaat af naar het zuiden over de Markerwaardweg, terwijl de doorgaande richting de N239 is, de verbindingsweg van Medemblik met de A7 en Alkmaar.

De Markerwaardweg loopt hier in een vrijwel rechte lijn door vrij onbewoond gebied over enkele kilometers naar de N307 bij Zwaagdijk. De maximumsnelheid is hier 80 km/h. Fietsers en landbouwverkeer kunnen hier over vrijwel de volledige lengte gebruikmaken van een aan de oostzijde van de N240 gelegen parallelweg. In totaal komt men tot de N307 5 rotondes en 1 geregeld kruispunt tegen. Aan het einde van de N240 ligt aan beide zijden het bedrijventerrein WFO. De N240 eindigt met een verkeerslicht op de N307, de weg naar Hoorn en Enkhuizen.

Geschiedenis

Westerland - Wieringerwerf

Het wegvak op het voormalige eiland Wieringen is voor zover bekend altijd bij de gemeente in beheer en onderhoud geweest. Een ieder die informatie heeft over de geschiedenis van dit wegdeel wordt dan ook van harte uitgenodigd zijn of haar kennis toe te voegen aan dit artikel.

Het wegvak vanaf de komgrens van De Haukes tot aan Wieringerwerf is op 1 januari 1993 overgedragen aan de provincie Noord-Holland in het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer. Een ieder die informatie heeft over de geschiedenis van dit wegdeel wordt dan ook van harte uitgenodigd zijn of haar kennis toe te voegen aan dit artikel.

Reconstructie Westerterpweg

De N240 tussen Slootdorp en Wieringerwerf, ook wel bekend als Westerterpweg, heeft in 2013 en 2014 een reconstructie ondergaan. De werkzaamheden die op 1 mei 2012 zijn begonnen, zijn op 25 april 2014 afgerond. De plannen hielden in:

 • De Westerterpweg is vanaf de aansluiting met de Schagerweg (N248) tot de kruising met de Koningin Emmaweg in Slootdorp verbreed van 5,1 m naar 7,1 m.
 • Het fietspad is verbreed naar 3,5 m
 • De berm tussen het fietspad en de weg is verbreed van 0,65 m naar 4 m.
 • Er is een rotonde gekomen bij de kruising van de Den Oeverseweg met de N240.
 • Binnen de bebouwde kom is zowel de weg als fietspad voorzien van nieuw asfalt.
 • In de buitenberm van de N240 is een bomenrij gekomen.

Wieringerwerf - Medemblik

Dit wegvak is op 1 januari 1993 overgedragen aan de provincie Noord-Holland in het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer. Een ieder die informatie heeft over de geschiedenis van dit wegdeel wordt dan ook van harte uitgenodigd zijn of haar kennis toe te voegen aan dit artikel.

Medemblik - Zwaagdijk

Dit weggedeelte van de N240 is het meest recent aangelegde wegvak. De Markerwaardweg maakte onderdeel uit van een groter plan om de geplande inpoldering Markerwaard met de rest van het land te verbinden. Voor deze ontsluiting met het nieuwe land was in West-Friesland een hoogwaardige noord-zuidverbinding (de Markerwaardweg) en een hoogwaardige oost-westverbinding (de Westfrisiaweg) ontworpen. Deze laatste weg zou bij Hoogkarspel naar het zuiden moeten afbuigen naar de Markerwaard toe.

In de jaren 1980 kwam er steeds meer verzet vanuit de bevolking op het droogleggen van de Markerwaard en werd getwijfeld aan het economisch nut van de drooglegging. Daarom werd er in die periode besloten het Markermeer open te houden, waardoor het geplande wegennet in West-Friesland versoberd kon worden. De eerst als oost-west- en daarna als noord-zuidverbinding lopende verbinding, werd daarom ingekort tot de Markerwaardweg, waardoor de Markerwaardweg een andere aansluiting kreeg op de oost-westverbinding dan in eerste instantie ontworpen was.

In verband met de aanleg van het veilingterrein West-Friesland-Oost, tegenwoordig bekend als bedrijventerrein WFO, was een goede aansluiting benodigd met verkeersveilige wegen. De aanleg van het veilingterrein heeft daarom gezorgd voor een versnelde aanleg van de N240 tussen de Marktweg en de N307,[1] welke in 1985 gereedkwam, gelijktijdig met de opening van een gedeelte van de Westfrisiaweg. De N240 werd daarna gefaseerd geopend, waarna in 1991 het gehele wegvak tussen de N239 bij Medemblik tot aan de N307 opengesteld werd.[2]

Project N239 / N240

De provincie heeft het voornemen de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren, en de ecologische hoofdstructuur te versterken op zowel de N239 als de N240. Aanleiding van het gezamenlijke project is het feit dat de N240 tussen de Markerwaardweg en de Medemblikkerweg (gemeente Wieringermeer) door de bebouwde kom van Medemblik loopt en een smal wegprofiel heeft waardoor een inrichting als gebiedsontsluitingsweg met vrijliggende fietspaden vrijwel onmogelijk is. Voor het vervolg van de N240 moet bovendien een kronkelig wegvak worden gevolgd.

Naast deze aandachtspunten zijn er 2 kruispunten in de N239 die op de nominatie staan om aangepast te worden en liggen er 2 bruggen in de N240 die sterk verouderd zijn. Andere punten die men wil verbeteren:

 • verbeteren van de fietsoversteek bij het Opperdoezerpad;
 • verbeteren van de fietsoversteek bij de Almereweg;
 • verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt N239-N240;
 • scheiden van het langzaam verkeer met het snelverkeer;
 • het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N239;
 • uitwerken Ecologische Hoofd Structuur (EHS) rondom dit project;
 • inpassing van andere plannen in of rondom het project.

De voorlopige plannen gaan uit van de volgende maatregelen:

 • Aanleg VRI met vrije rechtsaffer op de N239 met de aansluiting met de A7
 • Aanleg VRI op de N239 met Coppershorn ivm ontsluiting Agriport-A7
 • Dichtmaken doorsteek Westfriesedijk thv Noorderweg
 • Aanleg rotondes op de N239 met de Almersdorperweg en de N240
 • Aanleg nieuw rechtstreeks wegvak van de N240 tussen Markerwaardweg en Medemblikkerweg
 • Aanleg fietstunnel in de N240 met Oosteinde en Opperdoezerpad

Als alles meezit kan het project in 2011/2012 aanvangen. Op 15 december 2009 is door besluit van Gedeputeerde Staten duidelijk geworden dat de aanpak van de N239 en N240 voorlopig uitgesteld is, daar de financiën voor 3 projecten ontoereikend zijn om tegelijkertijd uitgevoerd te worden. Gekozen is daarom om prioriteit te geven aan de aanpak van de herinrichting van de N241 tussen Verlaat en Schagen, en het project herinrichting N243. Het is dan ook onbekend wanneer het project start.

In de jaren na 2009 zijn de plannen langzamerhand aangepast. In verband met de urgentie van de opening van het agrarische industrieterrein Agriport-A7 is er op het kruispunt N239-Coppershorn een verkeersregelinstallatie geplaatst in een tijdelijke situatie en is het nieuwe wegvak tussen de Markerwaardweg en de Medemblikkerweg uit de plannen verdwenen. In 2014 werd de aanleg van dit wegvak weer actueel, daar de bruggen ten noordwesten van Medemblik in slechte staat zijn en zwaar verkeer boven de 50 ton niet meer kunnen dragen. Desondanks is het anno 2015 onbekend wat de status is van het project. Hierdoor is de aanleg van de rotonde N239/N240 uitgesteld. Verdere aanpassingen aan de plannen van 2009 zijn dat de verkeerslichten bij de A7 pas aangelegd worden als de verkeersintensiteiten daar om vragen. Ook de geplande fietstunnels in de N240 gaan niet door.

Van 23 februari tot en met 13 juli 2015 vonden nu concreet de volgende werkzaamheden plaats:

 • verbreding van de rijbaan van zowel de N239 en N240 naar een breedte van 7,60 meter;
 • aanleg van twee rotondes, een in de Almersdorperweg (N239) en een in de Droge Wijmersweg (N240);
 • dichtmaken doorsteek Westfriesedijk thv Noorderweg
 • onderhoud op beide wegen aan onder andere de bebording, bermplanken, duikers en openbare verlichting.

Toekomst

Doortrekking Markerwaardweg

Er zijn plannen voor het rechtdoortrekken van het tracé van de Markerwaardweg bij Medemblik inclusief nieuwe brug vanaf de kruising met de N239 naar het noorden, zodat de N240 dan in een rechte lijn komt te lopen en niet meer door de bebouwde kom van Medemblik voert. De status van de plannen is onbekend.

Verkeersintensiteiten

De N240 is vrijwel op het volledige gedeelte een rustige weg. Ten noorden van het bedrijventerrein WFO komt de intensiteit niet boven de 10.000 mvt/dag, waardoor de weggebruiker weinig oponthoud heeft en kan genieten van het open landschap. Op enkele gedeeltes komt de intensiteit zelfs niet hoger dan 3.000 mvt/dag, een intensiteit die men op provinciale wegen in Nederland vrijwel nergens tegenkomt, behalve in de noordelijke provincies.

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten.

Telpunten:

 1. Westlanderdijk - Kadeweg
 2. Kadeweg - Den Oeverseweg
 3. Den Oeverseweg - N248 Schagerweg
 4. N248 Schagerweg - Medemblikkerweg
 5. Oosterterpweg - Medemblikkersluisweg
 6. Medemblikkersluisweg - Westerdijk / Overtoom
 7. N239 Westerzeedijk - Almereweg
 8. Almereweg - Vok Koomenweg
 9. Vok Koomenweg - Zwaagdijk
 10. Zwaagdijk - Zaadmarkt / Marktweg
 11. Zaadmarkt / Marktweg - N307 Westfrisiaweg
Telpunt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2007 3.036 5.900 5.882 7.500 2.246 2.715 5.729 6.900 6.914 8.300 12.317
2008 3.238 5.950 5.960 7.600 1.729 2.100 5.598 6.950 6.953 8.350 12.611
2009 3.287 6.300 6.281 9.577 1.980 2.470 5.714 6.850 6.877 8.350 12.273

Bron: Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen

Externe links

Bronnen

 1. H. S. Danner, van Omringdijk tot Westfrisiaweg. Uitgave provincie Noord-Holland, Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer: Haarlem, 1990
 2. Verkeerstellingen in Noord-Holland. Uitgave provincie Noord-Holland, 1991
Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad