N241 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN241.svg
N241 NL map.png
N241
Begin Schagen
Einde Wognum
Lengte 23 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Rotonde.svg NLN248.svg De Stolpen / Wieringerwerf

Rotonde.svg Schagen-Centrum

Rotonde.svg Schagen-De Hoep / Barsingerhorn

Junction.svg Schagen-Zuid

Junction.svg Ind. Witte Paal / Haringhuizen

Junction.svg Dirkshorn

Rotonde.svg Zijdewind -> Warmenhuizen / Winkel

Junction.svg Het Veld / Waarland

Riviersymbool.svg Kanaal Omval - Kolhorn

Rotonde.svg NLN242.svg Leeuwarden / Alkmaar

VRI zwart.svg Heerhugowaard-De Noord / Verlaat

Junction.svg Langereis

Riviersymbool.svg Langereis

VRI zwart.svg Hoogwoud-west / Opmeer-west

VRI zwart.svg Hoogwoud-oost / Opmeer-centrum

VRI zwart.svg Ind. De Veken / Spanbroek

VRI zwart.svg Spanbroek-Oost

Junction.svg Wadway

Rotonde.svg Wognum / Sijbekarspel

Afslagsymbool.svg Aansluiting Wognum NLA007.svg Hoorn / Den Oever

Ind. Tender

De N241 is niet-autosnelweg en provinciale weg in de provincie Noord-Holland van de N248 bij Schagen naar de A7 bij Wognum en kruist de N242. Op netwerkniveau gezien loopt de weg diagonaal van noordwest naar zuidoost, maar op de 2 te onderscheiden gedeeltes loopt deze eerst noord-zuid en daarna oost-west. De N241 is volledig in beheer bij de provincie Noord-Holland en deze heeft de weg in het kader van het Duurzaam Veilig-beleid gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg.

Routebeschrijving

Het westelijke gedeelte (ten westen van de N242) staat bekend onder de naam Provinciale Weg. Het oostelijke gedeelte van de N241, tussen Verlaat en Wognum heeft plaatselijk de naam "A.C. de Graafweg", vernoemd naar de West-Friese verzetsleider A.C. de Graaf.

De N241 loopt, vanaf de N248 naar de A7 gezien langs Schagen, Haringhuizen, Moerbeek, Zijdewind, 't Veld, De Weel, Verlaat, Oude Niedorp, Hoogwoud, Opmeer en Wognum. Langs de N241 liggen ook de regionale industrieterreinen De Witte Paal, nabij Schagen en De Veken, nabij Opmeer.

Geschiedenis

Wegnummering

Het westelijke gedeelte stond in de Provinciale Wegenplannen tot circa 1968 genoemd als Secundaire weg 2 tot aan het einde van de N249 bij Van Ewijcksluis (T-splitsing met huidige N99). Het gedeelte ten zuidoosten van de N242 werd als Secundaire weg 6 aangemerkt.

Bij vaststelling van het Secundaire Provinciale Wegenplan van 1968 heette de geplande verlenging tussen Schagen (vanaf huidige N248) en de huidige N249, samen met de rest van het tracé naar Van Ewijcksluis Secundaire weg 2 en de gehele huidige N241 Secundaire weg 6.

In het kader van het Nationaal Routenummerplan werd het wegnummer N241 in 1987 volledig bewegwijzerd en van wegnummerschildjes voorzien.

Schagen - Verlaat

De Provinciale Waterstaat van Noord-Holland ontwierp in 1923 het zogenaamde Primaire Wegenplan, dat voorzag in goede verbindingen binnen de provincie en met de Rijkswegen, voor het doorgaande verkeer. In het noorden van de provincie werden 3 wegen ontworpen, waarvan de verbinding Alkmaar - Schagen via Verlaat er 1 was.

In 1933 werd de aanbesteding gedaan voor de aanleg van de wegvakken Haringhuizerweg - Zijdewind, en de oostelijke passage van Zijdewind waarna in 1935 het wegvak Zijdewind - 't Veld en in 1937 het wegvak 't Veld - Verlaat. Deze wegvakken werden 1937 en 1938 voltooid waarmee het volledige wegvak Schagen - Verlaat opgesteld kon worden voor het verkeer.

Verlaat - Wognum A7

De verbinding Verlaat - Wognum werd pas in een later stadium toegevoegd - na inspraak van belanghebbenden en belangstellenden - aan het Primaire Wegenplan. De aardebaan van de in 1930 opgeheven streektramverbinding Wognum - Schagen werd gebruikt voor de aanleg van het tracé.

In 1934 werden de aanbestedingen gedaan voor de gedeeltes Verlaat - Langereis en Opmeer - Wognum. Deze gedeeltes werden voltooid in 1936 respectievelijk 1935. Het wegvak Langereis - Opmeer liet langer op zich wachten. Pas in de 2e helft van 1938 werd de aanbesteding gestart voor dit wegvak. Uiteindelijk was dit gereed in juli 1939, waarmee tevens het wegvak Verlaat - Wognum volledig voor het verkeer opengesteld kon worden.

Verbinding N241 - N249

Vanaf de N248 loopt een kort gedeelte door naar de Westfriese Omringdijk, waarna noordelijk hiervan nog een ruimtereservering is gemaakt. De verlengde N241 zou daarna pal langs het spoor doorlopen totdat de N249 bereikt zou worden. Op deze manier zou er een goede verbinding naar Anna Paulowna ontstaan. Het gedeelte ten noorden van de N248 herinnert nog aan de tijd dat dit gedeelte provinciaal was, daar dit wegvak de naam Provinciale Weg draagt. Het weggedeelte is nu waarschijnlijk in eigendom bij de gemeente.

Het wegvak heeft al met al vanaf de jaren 20 in de 20e eeuw in de provinciale wegenplannen gestaan. In 1968 verdween het wegvak geruisloos van het Secundair Wegenplan, waar het werd ingeruild voor de verbinding De Stolpen - Van Ewijcksluis (de huidige N249). Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze verbinding ooit nog aangelegd zal worden.

Latere aanpassingen

Opmeer

De provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeente Opmeer het kruispunt met de Veeken vergroot, en een nieuw kruispunt ten oosten hiervan aangelegd. De capaciteit van het kruispunt met de Veeken was onvoldoende om het verkeer in de spitsen te kunnen verwerken. Daarnaast breidt de gemeente het industrieterrein uit met een vierde fase, en legt daarnaast een woonwijk aan ten oosten van het oorspronkelijke kruispunt met de Veeken. Hiervoor is een nieuw kruispunt aangelegd ten oosten van het oorspronkelijke kruispunt met de Veeken.

De N241 heeft op de kruispunten dan 2x2 rijstroken gekregen en vrijwel alle rijrichtingen zijn voorzien van aparte opstelstroken. Daarmee verbetert de doorstroming gigantisch en verdwijnen de deelconflicten, waarmee ook de verkeersveiligheid verbetert (als de cyclustijd beperkt blijft).

De werkzaamheden zijn op 13 april 2012 gestart, waarna in april 2013 het werk afgerond zou zijn. Met kleine tegenslagen is het werk uiteindelijk officieel geopend op 23 mei 2013 door Gedeputeerde Post.

Schagen

Tussen oktober en december 2016 is het met verkeerslichten geregelde kruispunt tussen de N241 en de Kogerlaan in Schagen omgebouwd tot rotonde.[1]

Toekomst

Schagen - Verlaat

In verband met toenemende drukte op de N241, maar vooral om de verkeersveiligheid te vergroten, heeft de provincie Noord-Holland besloten het traject aan te pakken. Zo wordt de kruising met de N242 omgevormd tot een turborotonde en wordt er tussen Verlaat en Schagen een parallelweg voor landbouwverkeer, bestemmingsverkeer en overige langzaam verkeer aangelegd. Hiervoor worden de huidige fietspaden verbreed. Het is de bedoeling dat na aanleg van de parallelwegen het aantal erfaansluitingen wordt verminderd en het aantal kruispunten wordt verminderd. De overgebleven kruispunten op het tracé zullen dan omgebouwd worden naar rotondes. Voor een optimale veiligheid is het dan nog benodigd om de wegbreedte aan te passen aan de Duurzaam Veilig-richtlijnen voor gebiedsontsluitingswegen. Dat houdt in een rijstrookbreedte van plusminus 3,10 meter met een wegbreedte van 7,90 meter.

Op 15 december 2009 is door besluit van Gedeputeerde Staten duidelijk geworden dat de aanpak van de N239 en N240 voorlopig uitgesteld is, daar de financiën voor 3 projecten ontoereikend zijn om tegelijkertijd uitgevoerd te worden. Gekozen is daarom om prioriteit te geven aan de aanpak van de herinrichting van de N241 tussen Verlaat en Schagen, en het project herinrichting N243. Dat betekent dat spoedig gestart kan worden met de aanpak van de verkeersveiligheid op de N241.

Eind 2006 is de provincie begonnen met dit project. Daadwerkelijke uitvoering van het project heeft plaatsgevonden na de oplevering van de turborotonde Verlaat (krp N242/N241), zodat gewerkt wordt van 2015 tot en met 2016. Voor 53 miljoen euro wordt de weg grondig aangepakt. De provincie volgt hierbij de procedure van een provinciaal inpassingsplan (PIP). Op 9 februari 2015 is uiteindelijk met de eerste 4 van de 8 fases gestart. [2]

Verlaat - Wognum

De provincie Noord-Holland voert in 2017 groot onderhoud uit aan de N241 op het volledige gedeelte tussen Verlaat (N242) en Wognum (A7). In het kader van werk met werk maken plant de provincie ook verbeteringen en aanpassingen aan de weg om de verkeersveiligheid te verbeteren. De huidige wegbreedte van de rijbaan ligt met 6,10 meter onder de norm van een gebiedontsluitingsweg. Na het groot onderhoud wil men de wegbreedte vaststellen van minimaal 7,20 meter, maar de voorkeur heeft 8,30 meter. Met dit profiel van 8,30 zou dan de rijstrookbreedte 3,10 meter worden. Verder zal het aantal erfaansluitingen worden verminderd, het aantal kruispunten worden verminderd en de overgebleven kruisingen worden verbeterd. [3] De aansluiting met de Langereis valt onder een apart project:

Langereis

Het kruispunt van de N241 met de Langereis en de Dijkweg is een zeer onveilig punt. Tussen 1997 en 2007 hebben zich hier meer dan 20 ongevallen voorgedaan, en in 2005 zelfs één ongeval met een dodelijke afloop. De verkeersonveilige situatie ontstaat door:

 • combinatie van vier aansluitingen op de N241 – AC de Graafweg;
 • plaatselijke hoogteverschillen veroorzaakt door de bruggen;
 • onoverzichtelijke bocht.

Het veiliger maken van de kruising van de N241 ter hoogte van de Langereis heeft daarom de hoogste prioriteit. Uit onderzoek is gebleken dat het aanleggen van een rotonde de onveiligheid van het kruispunt wegneemt. Hiervoor zijn de volgende maatregelen gepland:

 • verwijderen van twee aansluitingen op de N 241 – AC de Graafweg
 • aanleggen van een rotonde
 • vervangen van twee bruggen
 • aanleg van twee nieuwe bruggen

Men verwacht de werkzaamheden in 2016 uit te voeren met een doorlooptijd van een jaar.[4]

Verkeersintensiteiten

De N241 is een redelijk laagbelaste weg op alle gedeeltes, waarbij het aantal motorvoertuigen toeneemt hoe dichterbij men bij de A7 komt. Dit heeft alles te maken met de ontsluiting van een aantal woonkernen in de omgeving.

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten.

Telpunten:

 1. N248 Kanaalweg - Zuiderweg
 2. Zuiderweg - Haringhuizerweg
 3. Haringhuizerweg - Zandweg/Hartweg
 4. Zandweg/Hartweg - N242 Provinciale weg
 5. N242 Provinciale weg - Laanderweg/Verlaat
 6. Laanderweg/Verlaat - Langereis
 7. Langereis - Pade
 8. Pade - Lindengracht/De Veken
 9. Lindengracht/De Veken - Tramweg
 10. Tramweg - Nieuweweg
 11. Nieuweweg - Oostelijke op/afrit A7
Telpunt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1958 - - - 940 1.140 - - - 560 - -
1965 880 1.870 - 2.550 2.060 - 1.230 - - 1.630 1.630
1995 - 9.413 9.307 - - - - - 9.957 - -
1996 - 9.362 9.659 - - 8.473 - - 10.232 - -
2002 7.300 10.100 9.750 9.750 8.850 9.300 9.300 12.000 12.000 14.000 14.700
2003 7.650 10.800 9.800 9.800 8.900 9.400 9.400 12.200 12.300 14.000 14.700
2004 7.200 9.250 10.800 9.400 9.400 8.750 9.000 9.000 12.600 13.200 15.400
2005 7.850 9.550 11.050 9.900 9.900 9.200 9.450 9.450 13.200 13.200 15.700
2006 8.421 9.783 11.345 9.650 9.670 9.460 9.630 9.650 12.908 13.103 16.386
2007 8.611 10.594 11.975 9.970 14.161 10.101 9.841 9.850 13.444 13.564 16.009
2008 8.543 10.566 12.311 10.458 14.843 9.709 9.578 9.600 13.508 13.629 16.089

Bron: Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen

Externe links

Bronnen, noten en referenties

 • Jaarverslagen Provinciale Waterstaat Noord-Holland
 • Verkeerstellingen in Noord-Holland, diverse jaargangen. Uitgave: Provincie Noord-Holland
Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad