N244 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N244)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN244.svg
N244 NL map.png
N244
Begin Alkmaar
Einde Edam
Lengte 28 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

VRI zwart.svg NLN242.svg Aansluiting Alkmaar / Haarlem NLN243.svg Alkmaar / Hoorn

VRI zwart.svg NLN246.svg Zaanstad

Rotonde.svg West-Graftdijk

VRI zwart.svg De Rijp

Afslagsymbool.svg Middenbeemster

Afslagsymbool.svg Aansluiting Purmerend-Noord NLA007.svg Amsterdam / Hoorn

VRI zwart.svg Purmerend-Overwhere

VRI zwart.svg Ind. De Koog

VRI zwart.svg Ind. De Baanstee-West

Rotonde.svg Ind. De Baanstee-Oost

VRI zwart.svg NLN247.svg Edam/Amsterdam

De N244 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in de provincie Noord-Holland tussen Alkmaar, Purmerend en Edam/Volendam. Deze loopt eerst noord-zuid en daarna oost-west over een lengte van circa 28 kilometer. De provincie Noord-Holland is de enige wegbeheerder van de N244 en heeft de weg gedeeltelijk als gebiedsontsluitingsweg gecategoriseerd en gedeeltelijk als stroomweg.

Routebeschrijving

N244 tussen Alkmaar en West-Graftdijk langs de Westdijk.

De N244 start bij de aansluiting van de N242 - de oostelijke stroomweg tussen Heerhugowaard en de A9 - met de N243 aan de oostkant van Alkmaar. Daar loopt de weg voor een kort gedeelte parallel aan de N242 naar het Noord-Hollands Kanaal, waarna de N242 naar het westen afbuigt en het Kanaal kruist, en de N244 naar het zuiden afbuigt om evenwijdig aan dit kanaal te lopen over de Westdijk en Zuiddijk. Over een afstand van circa 8 kilometer volgt de weg hier de dijk langs het Noord-Hollands Kanaal dat tevens de west- en zuidgrens markeert van de polder de Schermer. Waar de Westdijk overgaat in de Zuiddijk maakt de weg een scherpe bocht naar het oosten waar men uitzicht heeft over het Alkmaardermeer. Kort daarna volgt een druk kruispunt met de N246, de weg naar Zaanstad en de A8. De N244 duikt dan de polders van de gemeente Graft-De Rijp in waar een rotonde volgt met West-Graftdijk en een verkeerslichtenkruispunt met De Rijp. Van Alkmaar tot De Rijp is de weg een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h.

Vervolgens duikt de weg de droogmakerij de Beemster in om het kaarsrechte verkavelingspatroon te volgen van deze polder, die op de werelderfgoedlijst van Unesco staat. Hier is de maximumsnelheid 100 km/h en is de weg zelfs een enkelbaans stroomweg en autoweg tot aan Edam/Volendam. De eerstvolgende aansluiting is die met Middenbeemster welke is vormgegeven als halfklaverblad. Na enige kilometers eindigt het enkelbaansgedeelte op twee rotondes met de A7, waarna de rest van de N244 2x2 rijstroken telt tot aan Edam/Volendam. Even later volgt de aansluiting Nieuwe Koog, met het bedrijventerrein de Koog, waarna de N244 met een viaduct de spoorlijn Amsterdam - Hoorn en de Purmerringvaart kruist. Na de afdaling op maaiveldniveau volgt de laatste geregelde aansluiting met Purmerend, de Baanstee-West welke toegang geeft tot de oostelijke wijken van het stadje. Na enige honderden meters volgt een rotonde met het bedrijventerrein Baanstee-Oost, na weer enige honderden meters een verkeerslichtenkruispunt met de vrij onbeduidende Oosterweg. Na dit kruispunt is het einde van de N244 in zicht dat met een ruim viaduct over de Monnickendammervaart aansluiting geeft op de N247, de weg tussen Amsterdam en Edam.

Geschiedenis

In 1985 werd opdracht verleend aan de ANWB om schildjes met het wegnummer N244 aan te brengen op de route.

Voor 1945

Een verbetering van de verbinding Alkmaar - Purmerend werd in de jaren 1920 nog niet van heel groot nut geacht. In het 'algemeen overzicht der wegen', de voorloper van het Primaire Wegenplan, later Provinciaal Beheersplan kwam alleen een verbinding Alkmaar - Zaanstad voor over de Westdijk en Zuiddijk. Bij de verschijning van het Provinciaal Wegenplan 1927 werd de verbinding wel opgenomen. Deze verbinding ging vanuit West-Graftdijk over de dijk langs het Noord-Hollands Kanaal tot aan fort Spijkerboor, waarna deze de Zuiderweg in de Beemster zou volgen tot aan Purmerend.

In 1931 werden onderhandelingen gestart met het Waterschap Schermer, om de Westdijk en Zuiddijk over te nemen. Eind 1931, begin 1932 werd met het waterschap overeenstemming bereikt, zodat de provincie volgens het Provinciaal Wegenplan beide wegen kon verbeteren. Met de regeling die was aangegaan door de provincie voor het aanvoeren van zand uit het Alkmaardermeer voor de N243, werd ook de aardebaan van de N244 op de Westdijk en Zuiddijk met dit zand aangevuld. Bovendien werd van de mogelijkheid gebruikgemaakt om enkele bochten te verruimen. Nadat het zand was gezet en tot rust was gekomen werd de aanbesteding gedaan voor het verbeteren van het wegvak tussen de Omval en West-Graftdijk, dat aldus voortvarend werd opgepakt. Hierdoor kon het deel Alkmaar - West-Graftdijk al in de zomer van 1934 voor het verkeer opengesteld worden.

Na de Tweede Wereldoorlog

Na aanleg van het deel Alkmaar - West-Graftdijk werd er vele jaren niks gedaan aan het resterende gedeelte naar Purmerend, onder andere door de oorlog en de beperkte financiën in de jaren daarna. In 1955 werd weer een aanzet gegeven voor de aanleg, door de vervallen brug bij Spijkerboor te vervangen door een breder exemplaar waarbij tevens werk werd gemaakt van de op- en afritten hier naartoe. In 1960 verscheen het Provinciaal Wegenplan 1960. Daarin werd het geplande tracé door de Beemster aangepast naar een iets noordelijker tussen de Zuiderweg en de Volgerweg, maar was ook gepland de weg door te trekken naar de N247 bij Edam, door vanaf Zuidoostbeemster noordelijk om het centrum van Purmerend heen te gaan.

In 1961 werden werken gestart om het gedeelte Alkmaar - West-Graftdijk aan de moderne eisen van het verkeer aan te passen. Daarbij werd de smalle rijbaan van 5,50 meter verbreed naar 7 meter en werd er gestart met het aanleggen van een parallelweg annex fietspad langs de rand van de Schermer. Dit werk werd in 1964 voltooid.

De autoweg S10

De door de provincie Noord-Holland gebouwde brug bij Spijkerboor uit 1955, die nooit gebruikt is voor het N244-verkeer, vanwege een latere wijziging van het geplande tracé.
N244 bij de aansluiting Middenbeemster.

Met het Provinciaal Wegenplan 1968 wijzigde het tracé tussen West-Graftdijk en Edam voor de laatste keer, waarbij de tracering door het zuiden van de Beemster helemaal verlaten was, voor een nog noordelijker, gestrekter ligging, precies tussen de Volgerweg en de Rijperweg in. Dit min of meer kaarsrechte ontwerp was benodigd om een uitbouw als autosnelweg in de toekomst mogelijk te maken. De nieuw gebouwde brug bij Spijkerboor was daarmee voor het doorgaande verkeer compleet overbodig geworden. Van de plannen om een normale verbindingsweg aan te leggen in het verleden, was de scope nu gewijzigd in het aanleggen en opwaarderen van de verbinding Alkmaar - Edam naar minimaal autoweg 100 km/h, een opvallende en nog altijd bijzondere gewaarwording.

In 1969 startte de aanleg van het autowegdeel naar Purmerend volgens het Provinciaal Wegenplan 1968, waarin een aanvang werd gemaakt met de aardebaan tussen West-Graftdijk en de Beemster. In 1971 werd deze aardebaan voltooid met een breedte van 7,7 meter waarna de fundering en de deklaag werden aangebracht. Drie jaar later, op 18 december 1974 kon dit deel voor het verkeer geopend worden.

Na de aanleg van de aardebaan tot aan de Beemster, werd de aanliggende aardebaan van de Wormerweg tot aan de Salvador Allendelaan in Purmerend aangelegd in 1971. Dit werk werd gecombineerd met de aanleg van de A7 westelijk van Purmerend om zo de grootschalige bouw van woningen en bedrijven in het 'nieuwe' land een goede ontsluiting te geven. De rijbaan zou daarbij een breedte krijgen van 17 meter, bijna 10 meter breder dan het deel West-Graftdijk - Beemster. In 1974 was ook deze aardebaan gereedgekomen. Pas enkele jaren later, in 1978, werd weer verder gegaan met de afwerking, mede door vertragingen in de bouw van viaducten over de A7, die door Rijkswaterstaat aangelegd zouden worden. De reeds opgeworpen zanden voor een ongelijkvloerse aansluiting met de Salvador Allendelaan werden weer afgegraven en hergebruikt voor de aanleg van het volgende deel tot aan de Nieuwe Gouw. Op 31 oktober 1979 kwam dan eindelijk het verlossende woord. De weg werd door gedeputeerde J. van Dis en burgemeester J.A.C. van den Burg met een antieke stoomwals onder barre weersomstandigheden geopend, waardoor Purmerend-Noord dan was aangesloten op het landelijke autosnelwegennetwerk.

Het tussenliggende gedeelte De Rijp - A7 werd pas op 2 oktober 1980 geopend, waarmee een doorgaande verbinding Alkmaar - Purmerend beschikbaar was. Oorspronkelijk was het de bedoeling dit deel op 18 september te openen, maar door bewoners van Noordbeemster werd enige dagen voor 18 september beroep aangetekend bij de Raad van State op de wijziging van de voorrangssituatie van de Middenweg met de Oosthuizerweg dat gekoppeld was aan de opening van de S10. De bewoners ten spijt, werden de verzoeken op 1 oktober afgewezen door de Raad van State, waardoor de geplande verkeersmaatregelen alsnog de volgende dag aangebracht konden worden en de S10 geopend kon worden.

In 1975 werden de plannen voor het laatste deel naar Edam verder uitgewerkt met de regio, waarbij ook Rijkswaterstaat mocht aanschuiven. Haar inbreng was van belang omdat de weg in de toekomst wellicht een primaire functie zou vervullen in verband met de inpoldering van de Markerwaard. Mede hierdoor werd het hierboven genoemde deel bij de Salvador Allendelaan versoberd om de aanleg te versnellen van het deel naar de Nieuwe Gouw. Dat werd dan uiteindelijk geopend op 27 januari 1982. In 1984 ging men verder met het deel Nieuwe Gouw - De Baanstee-Noord wat op 21 oktober 1987 werd geopend. Het aanliggende deel naar de Oosterweg werd aangelegd tussen 1988 en 1991, dat aldus op 6 september 1991 werd geopend. Het allerlaatste deel naar de N247 werd op 15 september 1993 geopend.

Ondertussen gingen de plannen op de al aangelegde gedeeltes verder om hele route om te bouwen tot autoweg. Ook het gedeelte tussen West-Graftdijk en Alkmaar hoorde bij deze plannen. In 1981 werden hiervoor werken uitgevoerd om de kruispunten met de Boekelerweg en bij het pontje naar Akersloot aan te passen. In het jaar erop werd de aansluiting met de Bloemendalerweg opgeheven, en nog een jaar later werd de aanleg van de parallelweg tussen de Zuidervaart en West-Graftdijk voorbereid, welke pas in 1988 concreet werd. Vermoedelijk is de parallelweg in 1990 opengesteld, maar gegevens ontbreken hier nog.

Uiteindelijk heeft men er na de oorlog bijna 25 jaar over gedaan om de route te verlengen en volledig om te bouwen naar autoweg, waar de weggebruiker nog maar kort van kon genieten...

De afwaardering in de 21e eeuw

N244 ten westen van de aansluiting Middenbeemster.

In het kader van het Duurzaam Veiligbeleid dat vanaf de eeuwwisseling concrete vormen begon aan te nemen, was het benodigd het wegennet van de provincie in drie typen wegen te categoriseren, de stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Deze indeling is primair gebaseerd op verkeersveiligheid. Voor elk wegtype bestaat een ideaalbeeld waar aan voldaan moet worden om in een van de categorieën te passen. Qua wegbeeld voldeed de N244 volledig aan de eisen van een stroomweg, maar de kosten die gemaakt moesten worden om aan de strenge richtlijnen te voldoen waren voor de provincie reden om het deel tussen Alkmaar en West-Graftdijk te categoriseren als gebiedsontsluitingsweg net zoals het deel tussen de A7 en Edam. Dat het opwaarderen van een oude stroomweg naar de nieuwste richtlijnen voor stroomwegen geld kost, moge duidelijk zijn. Dat hoeft niet te betekenen dat de weg enkel vanwege kosten een gebiedsontsluitingsweg moet worden; de provincie had er ook voor kunnen kiezen de weg gefaseerd op te waarderen en de kruisingen op termijn ongelijkvloers te maken om zo de kosten beperkt te houden. Daarmee zou ook de doelstelling van Duurzaam Veilig worden gehaald en zou de weg nog veiliger worden dan bij een afwaardering naar gebiedsontsluitingsweg. Het aantal te verbeteren locaties op het westelijke deel zou slechts 3 zijn: De Rijp, West-Graftdijk en N246. Tevens zou langs de West- en Zuiddijk de beide rijstroken breder gemaakt moeten worden en voorzien worden van een groene middenstreep. Deze kosten zijn ook te overzien.

Eind 2007 werd het beleid geëffectueerd, en werd de degradatie een feit door het verwijderen van de autowegborden waardoor de maximumsnelheid automatisch 80 km/h werd en door middel van een 8 kilometer lang inhaalverbod, ook op de rechte wegvakken door de Beemster en de Rijp. Daarna kwam het project 'Snelheidsverlaging Noordkop Noord-Holland' en werd ook het gedeelte van de weg tussen West-Graftdijk en De Rijp plots gecategoriseerd als gebiedsontsluitingweg, waardoor in de zomer van 2009 ook hier de snelheid werd verlaagd naar 80 km/h en een inhaalverbod werd ingesteld. Bovendien werd er bij West-Graftdijk de enige rotonde op de N244 aangelegd tussen Alkmaar en Purmerend, waarmee het deel Alkmaar - De Rijp volledig gedegradeerd was. Alle moeite die de provincie in de voorliggende 25 jaar had gedaan om de weg te verbeteren werd in 3 jaar weer teniet gedaan.

Laatste wapenfeit in de degradatie is het verwijderen van de autowegborden op het wegvak tussen de A7 en de N247. Bij het onderhoud in juli 2011 zijn deze verwijderd, en zijn er geslotenverklaringen opgehangen voor langzaam verkeer. Bovendien is er op de enkelbaans vakken een dubbele doorgetrokken streep in de as verschenen, en is de kantmarkering onderbroken geworden, omdat de weg hier geclassificeerd is als GOW.

Verbreding Purmerend - Edam/Volendam

De in 2017 verbrede N244 bij Edam.
De N244 bij Purmerend.

Met de verdergaande woningbouwontwikkeling in Purmerend en omliggende gemeenten (waaronder Zuidoostbeemster), zou de capaciteit van de N244 bij Purmerend niet meer voldoende zijn. Ook speelde mee dat met de uitbreiding van de A7 met spitsstroken en de realisatie van de Tweede Coentunnel, de capaciteit nog meer onder druk kwam te staan. Er werd al enige jaren gestudeerd op een capaciteitsuitbreiding van de weg tussen de A7 en Edam. De capaciteitsvergroting was opgenomen in het Streekplan Noord-Holland-Zuid, maar vanwege de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is het streekplan omgezet in een structuurvisie. Begin 2010 hebben Gedeputeerde Staten een principeakkoord bereikt met andere bestuursorganen en overheden waarin is ingestemd met de doelstellingen van het project. In 2011 is vervolgens een milieueffectrapportage opgesteld waarin een afweging is gemaakt tussen vier alternatieven waarna is gekozen voor het Verbredingsalternatief.

De N244 kreeg in het verbredingsalternatief 2x2-rijstroken over het volledige traject tussen de A7 en de N247 bij Edam, waarbij dan de capaciteit van de verkeerslichtenkruispunten ten noorden van Purmerend werd uitgebreid en de kruispunten en rotondes tussen Purmerend en de N247 werden omgebouwd tot turborotondes. De weg zal niet worden opgewaardeerd naar een stroomweg, maar gebiedsontsluitingsweg blijven met een maximum van 80 km/h. De twee rotondes met de A7 zijn hier vervangen door twee geregelde kruispunten met enkele vrije rechtsaffers. Bovendien is er een rechtstreekse aansluiting van de Purmerenderweg op de N244 gerealiseerd, ter hoogte van de aansluiting met de A7, de erftoegangsweg tussen Zuidoostbeemster en Oosthuizen. Daarnaast is de vrije ruimte ten noorden van de aansluiting Overwhere benut voor horeca, detailhandel, een brandstofverkooppunt, een OV-voorziening en P+R-mogelijkheid waarmee de voorheen geplande ongelijkvloerse aansluiting onmogelijk werd gemaakt. Tussen dit punt en de Miedijk is een nieuw fietspad aangelegd.

Op 13 mei 2013 is het Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (OPIP) ter inzage gelegd,[1] gevolgd door het definitieve PIP op 3 februari 2014.[2] De verbreding begon op 26 november 2015.[3] De eerste fase behelsde de ombouw van de rotondes bij de A7 in VRI-kruispunten. Deze aanpassing kon al direct na gunning aan de aannemer uitgevoerd worden, omdat het bestemmingsplan op deze locatie niet gewijzigd hoefde te worden. In mei 2014 is gestart met het verleggen van kabels en leidingen bij de A7, waarna 6 oktober 2014 de kruispunten zijn opgeleverd. In november 2015 is met de vervolgwerkzaamheden begonnen, waarna op 10 juni 2016 2x2-rijstroken beschikbaar zijn gekomen tussen de A7 en de kruising met de Nieuwe Gouw. De gehele verbreding tussen de A7 en Edam/Volendam was op 17 november 2017 officieel opgeleverd.[4]

Verkeersintensiteiten

Het drukste punt bevindt zich tussen de A7 en de eerste aansluiting met Purmerend. Verder is het opvallend te noemen dat de intensiteit tussen de N242 en de N246 gedaald is, na de opening van de stroomweg-N242. Daaruit blijkt dat een substantieel deel van het verkeer de verkeerslichten op de N242 meed.

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten van de Provincie Noord-Holland[5].

Telpunten:

 1. N243 Noordervaart - Westdijk (nieuw sinds 2006)
 2. N242 Provincialeweg - N246 Provincialeweg
 3. N246 Provincialeweg - Zuiddijk / Julianalaan
 4. Zuiddijk / Julianalaan - Op/afrit Middenweg
 5. Op/afrit Middenweg - Rijksweg A7
 6. Rijksweg A7 - Salvador Allendelaan
 7. Salvador Allendelaan - Edisonweg / Noordweg
 8. Edisonweg / Noordweg - Magneet
 9. Magneet - N247 Monnickendammerjaagweg
Telpunt 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2004 - 15.400 9.850 11.500 16.200 25.300 19.000 12.200 13.000
2005 - 15.200 9.500 11.100 15.800 23.500 18.400 11.300 13.050
2006 15.400 15.389 9.459 11.421 15.981 24.025 18.509 11.826 13.445
2007 15.000 15.000 9.344 10.409 16.107 24.938 19.200 12.392 13.583
2008 11.600 11.592 9.116 11.262 15.907 26.563 20.052 11.826 13.654
2009 12.107 12.100 9.210 10.670 14.375 26.500 19.697 11.549 13.939
2020 n/a 11.672 9.353 11.151 15.992 30.657 24.020 11.898 14.407
2021 n/a 12.300 9.600 11.500 16.500 32.300 25.700 12.900 15.200
2022 n/a 13.800 11.500 10.400 12.700 33.200 26.500 13.800 15.800

Externe links

Referenties

 • Wegenverslagen Primaire Wegenplan, diverse jaargangen. Uitgave Provincie Noord-Holland
 • Wegenverslagen Provinciaal Wegenplan, diverse jaargangen. Uitgave Provincie Noord-Holland
 • Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan, actualisatie 2007-2013
 • Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2006 - 2010
Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad