N245 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N245)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN245.svg
N245 NL map.png
N245
Begin Alkmaar
Einde Schagen
Lengte 19 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

VRI zwart.svg NLN009.svg Haarlem / Den Helder

VRI zwart.svg Alkmaar-Centrum

VRI zwart.svg Alkmaar-Huiswaard I / -'t Rak

VRI zwart.svg Alkmaar-Huiswaard II / -De Horn

VRI zwart.svg NLN508.svg Heerhugowaard

VRI zwart.svg Alkmaar-De Horn-Noord / -Vroonermeer

VRI zwart.svg Alkmaar-Daalmeer / Sint Pancras

VRI zwart.svg Koedijk / Broek op Langedijk

VRI zwart.svg NLN504.svg Schoorl / Langedijk

VRI zwart.svg Tuitjenhorn / Warmenhuizen

VRI zwart.svg Sint Maarten / Dirkshorn

VRI zwart.svg Dirkshorn

VRI zwart.svg Schagen-Ind. Witte Paal

VRI zwart.svg Schagen-Centrum

VRI zwart.svg Schagen-Ind. Lagedijk / Sint Maarten

VRI zwart.svg Schagen-Noord

Rotonde.svg NLN248.svg De Stolpen / Wieringerwerf

De N245 is een niet-autosnelweg tussen de N9 in Alkmaar en de N248 bij Schagen in de provincie Noord-Holland. De weg loopt vrijwel volledig noord-zuid met een lengte van circa 19 kilometer. De weg is gedeeltelijk in beheer bij de gemeente Alkmaar en voor het overgrote deel bij de provincie Noord-Holland. De weg is in het kader van het Duurzaam Veilig-beleid gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg.

Routebeschrijving

De typische 'groene tunnel' van het 2x2-gedeelte van de N245 tussen de N504 en de Nauertogt.

De N245 start op het geregelde T-kruispunt met de N9, de Ring Alkmaar-West. Hier is de N245 in beheer bij de gemeente Alkmaar. De weg loopt dan kort naar het oosten met 2x2 rijstroken en wijzigt dan langzaamaan richting het noordoosten. De weg maakt hier tevens deel uit van de Ring Alkmaar(-Noord) en is autoweg 70 km/h. Er volgt dan een ongelijkvloerse aansluiting met de Helderseweg, de oude rijksweg naar het centrum van Alkmaar, welke alleen een verkeerslicht heeft met de zuidelijke oprit vanuit de Helderseweg. Daarna wordt het Noord-Hollands Kanaal gepasseerd met een enkele beweegbare brug. Hier is het talud reeds voorbereid op een tweede brug. Na het Kanaal verbreedt de weg naar 2x3 rijstroken en volgen twee geregelde kruispunten met de noordelijke woonwijken van Alkmaar.

Bij het derde kruispunt start de N508 naar het oosten, de andere tak van de Ring Alkmaar (-Noord), die naar de N242 loopt en verder Heerhugowaard in. Hier buigt de weg naar het noorden af, en passeert nogmaals twee verkeerslichten met de noordelijke woonwijken van Alkmaar, en Sint Pancras, waarbij de N245 versmalt naar 2x2 rijstroken na het kruispunt met de Laan van Darmstadt/Keesman. Na de N508 begint het beheer van de provincie Noord-Holland.

Na het kruispunt met De Helling verlaat men de bebouwde kom van Alkmaar en is de snelheid 80 km/h, terwijl er in het wegbeeld niets verandert. Dan volgt het kruispunt met de Nauertogt, de ontsluitingsweg voor de zuidelijke plaatsen van de gemeente Langedijk. Dan volgt er een ongeregeld niet-volledig kruispunt met het recreatieterrein Geestmerambacht en kort daarop een geregeld kruispunt met de N504, de ontsluitingsweg richting Schoorldam, de noordelijke plaatsen van de gemeente Langedijk en de N242 naar Leeuwarden.

Na dit kruispunt versmalt de N245 naar 1x2 rijstroken en gaat het traject verder naar het noorden. Er is reeds een ruimtereservering aanwezig voor een tweede rijbaan. Over een afstand van 9 kilometer passeert men dan enkele verkeerslichtenkruispunten met de ontsluitingswegen naar Warmenhuizen en Tuitjenhorn, Dirkshorn en Dirkshorn-Noord en kruist men de lokale erftoegangswegen ongelijkvloers met enkele viaducten.

Na het vrij open gebied waar men doorheen rijdt na Alkmaar komt men in de regio Schagen, en splitst de enkele rijbaan met 2 rijstroken zich in twee rijbanen met elk 1 rijstrook. Hier rijdt men de bebouwde kom van Schagen in en is de weg erg ruim opgezet. In Schagen volgen dan 4 verkeerslichten met respectievelijk de Zuiderweg, de Hofstraat/Welmolen, de Havenstraat/Scholeksterlaan en de Sportlaan. Met een beetje geluk passeert men zo alle kruispunten in een 'zachte' groene golf, dat wil zeggen als er voldoende aanbod is op de doorgaande N245-richting (minimaal 6 auto's achter elkaar) wordt er prioriteit gegeven aan de hoofdrichting.

Na het laatste verkeerslichtenkruispunt met de Sportlaan komen de beide rijbanen weer bij elkaar, wordt de weg weer 1x2 rijstroken, verlaat men de bebouwde kom van Schagen en eindigt de N245 op een rotonde met de N248, de weg naar de N9 voor Den Helder en de kust, of naar de A7.

Geschiedenis

Tot 1940

Schagen

Schagen bestaat al lange tijd en in 1415 kreeg de plaats stadsrechten. In 1427 verwierf de plaats nog meer rechten en kon het invloed uitoefenen op de omliggende kernen. In 1463 kreeg Schagen zijn eerste markt waardoor het naam maakte als dé marktstad voor de gehele omliggende regio. In de Gouden Eeuw bleef de ontwikkeling desondanks achter ten opzichte van andere Westfriese steden, omdat de stad nooit aan zee heeft gelegen en daardoor geen voorname havenplaats kon worden.[1] De rol van regionaal handelscentrum werd pas veel later versterkt door de aanleg van de Staatslijn K in 1865, waardoor de nijverheid een grote vlucht kende en het afzetgebied enorm vergrootte. Pas begin 20e eeuw kwamen daar nog de interlokale tramlijnen bij naar Alkmaar, Wognum en van Ewijcksluis. Het mocht niet baten. Schagen floreerde niet zoals men gehoopt had en de bevolkingsontwikkeling bleef achter bij de verwachting.

Het Westfries Kanalenplan en het Provinciaal Wegenplan

Lange tijd werd er gezocht naar mogelijkheden om de economie van Schagen nieuw leven in te blazen. Dat gebeurde al vanaf 1890, toen men zocht naar manieren om de vaarwegen in West-Friesland te verbeteren, daar veel goederen in die tijd per schip werden vervoerd. Het werd nuttig geacht om daarvoor acht kanalen aan te leggen. Daarin was ook een verbinding naar de Wieringermeer gepland, dat nog drooggelegd moest worden en verbetering van de vaarverbinding naar het zuiden van Noord-Holland. Uiteindelijk werd het definitieve kanalenplan, met Dr. C.J.K. van Aalst als voorzitter van de Westfriese Kanaalvereniging, in 1922 vastgesteld.[2] Het ambitieuze plan werd uiteindelijk ingehaald door de explosieve ontwikkeling van het vrachtvervoer over de weg, waardoor de kanalen feitelijk hun nut verloren voor het goederenvervoer. Van de acht geplande kanalen zijn er uiteindelijk slechts drie voltooid.

Min of meer parallel aan de ontwikkeling van het kanalenplan werd er ook gewerkt aan een provinciaal wegenplan. De explosieve toename van het vrachtverkeer over de weg bracht vele problemen met zich mee. In het hele land en in vele andere landen waren de wegen totaal niet geschikt voor het moderne gemotoriseerde verkeer. De wegbreedte liet meestal te wensen over, een wegverharding was er vrijwel niet, en vele obstakels waaronder bruggen en tolpoorten moest men overwinnen om op de plaats van bestemming te komen. Ook nu stond de provincie vooraan om iets aan dit vraagstuk te doen, genaamd het Wegenvraagstuk, onder leiding van de hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat, C.J.A. Reigersman. Het vraagstuk werd opgelost door de wegen ingrijpend te verbeteren en nieuwe aan te leggen onder meer met een degelijke fundering en asfaltdeklaag, een grotere wegbreedte en in sommige gevallen een scheiding met langzaam verkeer en het opheffen van alle tolpoorten. Dit plan werd vastgesteld op 2 december 1925 als Primair Wegenplan, en ging over in het Provinciaal Beheersplan in 1929. Het ontworpen net had een administratieve nummering welke begon in Schagen. Met het Provinciale Wegen- en Kanalenplan was een florissante toekomst voorzien voor Schagen door de aanleg van een rondweg om de nog geen 5.000 inwoners tellende stad en de aanleg van het Kanaal De Stolpen - Kolhorn met aanliggende haven. Eindelijk zou Schagen de zo vurig gewenste haven krijgen die de andere Westfriese steden in het verleden zo deed floreren.

Eind 1931 begonnen de voorbereidingen voor de aanleg van het kanaal Schagen - Kolhorn, waarna in de tweede helft van 1932 met de daadwerkelijke aanleg werd begonnen. Voor wat betreft het gedeelte Schagen - De Stolpen werd de aanbesteding gegund in 1934. Voor de aanleg van de haven had de gemeente een overeenkomst gesloten met de provincie om deze door de provincie aan te leggen op kosten van de gemeente. Uiteindelijk werden de kanaalwerken in 1936 afgerond, inclusief de opening van de haven en de weg Schagen - De Stolpen. Op 10 juli 1936 werden de beide kanalen en de haven van Schagen feestelijk geopend door de commissaris van de Koningin.

Voor wat het weggedeelte betreft liep de zaak als volgt. Samen met de aanbesteding van het kanaal Schagen - De Stolpen werd ook het wegvak van de Ruigeweg op de N248 - Havenstraat aanbesteed. Hierdoor kon in de eerste helft van 1936 de aardebaan afgerond worden tussen de N248 en de Hofstraat. Verderop in dat jaar volgde de aanbesteding voor de fundering voor het deel N248 - Havenstraat. Vanaf de andere kant werd gewerkt door in de tweede helft van 1936 het grondwerk en de fundering aan te besteden tussen de Haringhuizerweg en de Havenstraat waardoor beide gedeeltes op elkaar aan zouden sluiten. In 1937 waren alle werken zover gereed dat al eind 1936 de definitieve deklaag aanbesteed kon worden, zodat in de tweede helft van 1937 de volledige Zuiderweg en Westerweg rond Schagen afgerond konden worden. Amper anderhalf jaar later na de oplevering van de kanaalwerken kon dus ook het wegverkeer profiteren van de verbeterde verbindingen, waarmee Schagen definitief op de kaart gezet zou worden. De zo gewenste opleving van de economie van Schagen werd ondanks de nieuwe haven en wegen niet tot stand gebracht. De economie zakte zelfs langzaam in tot de jaren 1960.

Ontwikkelingen na 1945

Opbloeiing van Schagen

Enerzijds heeft het ruimtelijke ordeningsbeleid op rijksniveau ervoor gezorgd dat Schagen weer opbloeide. Het beleid was in de jaren '60 vooral dat streekcentra sterker moesten worden om de migratie naar de grote steden te temperen, en bovenal om de hele streek te bedienen. Hieraan zouden industrie, diensten, detailhandel en scholing sterk moeten bijdragen. In Schagen werden deze sectoren dan ook bovengemiddeld ontwikkeld en zijn zij dat heden ten dage nog steeds. Anderzijds heeft de sterke bevolkingsontwikkeling in de jaren 1970 ervoor gezorgd dat Schagen economisch weer opbloeide. Door het ruimtelijke ordeningsbeleid op rijksniveau steeg de bevolking van Schagen explosief, naar meer dan 15.000 inwoners, waardoor de economie ook weer opleefde. Door het toegenomen autobezit en -gebruik en de realisatie van snelle wegverbindingen was het mogelijk geworden om op grote afstand van het werk te wonen. Vele werknemers van Tata Steel (het vroegere Hoogovens) woonden niet meer in Zuid-Kennemerland maar in Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland. Bovendien hadden de inwoners van Schagen nu een groot voorzieningenniveau ter beschikking op korte afstand, waardoor zij in hun - veelal - eengezinswoning een prettig woon- en vestigingsklimaat ter beschikking hadden.

De wegverbindingen die voor een impuls zorgden waren de realisatie van de autosnelweg 9 tussen Velsen en Alkmaar in de jaren 1960, en later, en voor Schagen nog belangrijker, de hoogwaardige verbinding S3 Alkmaar - Schagen en de Ring van Alkmaar.

De S3 Alkmaar - Schagen

Aanleiding

Zoals hiervoor gezegd, is de bevolking van Schagen in de jaren '70 explosief gegroeid van nog geen 5.000 inwoners naar meer dan 15.000 inwoners. Maar niet alleen Schagen zou sterk in inwonertal stijgen, ook de regio rond Alkmaar zou gigantisch in inwonertal stijgen, omdat deze was aangewezen als zogenaamde groeikern - een term die door de rijksoverheid was geïntroduceerd - om de trek naar de Randstad in te dammen en de bevolkingsaanwas te concentreren op locaties die het Groene Hart niet zouden schaden. Naast Alkmaar werden ook Heerhugowaard (en later werd Langedijk bijgevoegd), Purmerend en Hoorn als groeikern aangewezen. Het autogebruik nam na de Tweede Wereldoorlog ook explosief toe door de toegenomen welvaart. Door het concentreren van de bevolking op locaties ver van de Randstad creëerde de Rijksoverheid er tegelijk een ander probleem bij; Het aantal arbeidsplaatsen op de nieuwe woonlocaties hield geen gelijke tred met het gestegen inwonertal, met als gevolg dat er een zeer grote pendel ontstond naar de Randstad waar nog vrijwel alle werkgelegenheid geconcentreerd was. Men voorzag voor Noord-Holland grote verkeersproblemen opkomen als er dan ook niet snel iets aan de verkeersinfrastructuur zou gebeuren, anders dreigde een verkeersinfarct.

Het Provinciaal Wegenplan 1968

In de jaren 1960 werd dan ook hard gewerkt aan een wijziging van het Provinciaal Wegenplan van 1960, dat in ieder geval resulteerde in de opneming in het Provinciaal Wegenplan 1968 (PWP1968) van een nieuwe verbinding Alkmaar - Schagen als Secundaire weg 3 welke aan zou sluiten op de Ring van Alkmaar, welke laatste door de gemeente aangelegd zou worden. Daarnaast vermeldt het PWP1968 enkele nieuwe rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen. Het was dan ook nogal een onsamenhangend geheel aan nieuwe en te verbeteren wegen wat niet onopgemerkt voorbij ging aan de Provinciale Waterstaat. In de jaren na het verschijnen van het PWP1968 werden dan ook enkele commissies opgestart om de toekomstige wegenstructuur rond de diverse groeikernen in Noord-Holland te analyseren. In 1970 werd onder auspiciën van de "Commissie Wegenstruktuur Alkmaar en omgeving" in een werkgroep gestart met het analyseren van de toekomstige verkeersstromen rond Alkmaar, welke als doel had uit een aantal ontworpen wegenstructuur-varianten een gedegen keuze te maken.[3] In 1971 was het resultaat van het werk een rapportage genaamd "Wegenstructuur Alkmaar en omgeving" welke de diverse ontworpen wegenstructuurvarianten benoemde en verklaarde. In de jaren daarna werd er gewerkt aan een verkeers- en vervoermodel voor de regio Alkmaar, dat niet meer gereed zou komen in de jaren '70. Vermoed mag worden dat de keuze voor aanleg van de Ring West (N9), in die tijd nog gemeentelijk, niet meer werd gemaakt op basis van het rapport van de commissie.

De aanleg
De N245 ten zuiden van Schagen, waar het wegprofiel is voorbereid op 2x2 rijstroken.

Met de grote ruilverkaveling in Nederland kon men direct profiteren van het inpassen van geplande wegtracés. Zo werd in de Ruilverkaveling Geestmerambacht al in 1970 hierdoor de aardebaan van de S3 tussen de huidige N504 en de Kalverdijk aangelegd. In 1971 werd reeds de verharding op dit gedeelte aangelegd, waardoor in december 1971 het verkeer gebruik kon maken van de N245 tussen de N504 en de Kalverdijk.

In 1971 werd voortgezet met de aardebaan richting het zuiden. De aardebaan ter lengte van 1400 meter ten zuiden van de N504 was dan ook in 1971 gereed, waarna de provincie voortging met de aanliggende aardebaan van 1500 meter lengte. In 1972 was ook deze aardebaan voltooid. Daaropvolgend werd ook de aanbesteding gepubliceerd voor het wegvak Kalverdijk - Zuiderweg te Schagen. Bijzonder hieraan was dat direct werd besloten een 37 meter brede rijbaan aan te leggen, waarbij in eerste instantie één van de twee rijbanen zou worden aangelegd. Voor de aanleg van de aardebaan was een behoorlijke hoeveelheid zand nodig dat werd opgespoten uit een nieuw gecreëerde zandwinplaats aan de oostzijde van Dirkshorn. Er werd dan ook zoveel zand opgespoten dat er een meer ontstond. Deze zandwinplaats is tegenwoordig een populair recreatiegebied en is bekend onder de naam Meer van Dirkshorn. In 1973 werd ook nog eens het meest zuidelijke gedeelte aanbesteed, tussen de genoemde aardebaan dat in 1972 gereedkwam en de Westelijke Randweg van Alkmaar, de huidige N9. De Huiswaarderbrug en -weg werd weliswaar door de provincie aangelegd, maar op kosten van de gemeente Alkmaar. Een jaar later was de aardebaan gereed en werd in december al de Huiswaarderbrug feestelijk geopend door Z.K.H. Prins Claus, en werd een tijdelijke verharding aangebracht, waardoor het verkeer van de in aanbouw zijnde woonwijk Huiswaard I van de brug gebruik kon maken. In datzelfde jaar werd ook begonnen met de aanleg van de verharding, en werden twee fietstunneltjes aanbesteed.

Binnen één jaar kwamen beide in aanbouw zijnde wegvakken gereed. Op 15 augustus 1975 werd het deel Kalverdijk - Schagen voor het verkeer in gebruik genomen. Later, op 17 december 1975 werd ook het deel S3 tussen de N504 en de N9 geopend, gelijktijdig met de Ring West van Alkmaar, waardoor in één klap de hoogwaardige verbinding Schagen - Alkmaar - A9 beschikbaar kwam. Het was dan ook een feestelijk gebeuren die dag, en de openingen werden verricht door gedeputeerde Drs. J.van Dis Hzn. voor het provinciale deel en door de Alkmaarse burgemeester Drs. R.J. de Wit voor de Ring West (N9 en Huiswaarderweg).

Vermeldenswaardig is nog dat in 1976 en 1977 enkele tunneltjes onder de S3 voor fietsers werden aangelegd tussen de Huiswaarderbrug en Alkmaar-Noord en dat het viaduct van de Diepsmeerweg werd aangelegd.

Verdubbeling S3 Schagen

Aansluitend op de aanleg van het nieuwe gedeelte tussen Alkmaar en Schagen startte de provincie in 1976 met de verdubbeling van het stuk in de bebouwde kom van Schagen. Al in 1977 was deze verdubbeling een feit. Onderdeel van de verbreding was ook de aanleg van een fietstunneltje ter hoogte van de de Loet, waarbij de bestaande gelijkvloerse kruising werd afgesloten en werd verplaatst naar de Hofstraat.

Latere ontwikkelingen

In 1986 en 1987 werd in het kader van het Nationaal Routenummerplan de S3 voorzien van wegschildjes met het routenummer N245. Daarna bleef overigens in het spraakgebruik het nummer S3 zo bekend, dat dat heden ten dage nog steeds veel gebruikt wordt als aanduiding voor de weg.

Ergens in de jaren '90 werd de verdubbeling in de bebouwde kom van Schagen op verzoek van de gemeente weer teniet gedaan. Het 2x2-gedeelte werd aangepast in een 1+1-weg, en landbouwverkeer was niet meer verboden op de S3. Wat resteert is een weg met een zeer brede middenberm en veel groen.

Laatste wapenfeit in civieltechnische maatregelen is de reconstructie van het wegvak Nollenweg (N508) - Laan van Darmstadt geweest. Daar de aansluiting met de Nollenweg richting Ring West uit 2 rechtdoorgaande rijstroken en 1 linksafslaande strook bestond, was hier elke werkdag in de ochtendspits forse congestie. In de avondspits was de congestie geconcentreerd bij de aansluiting Vronermeer. De provincie besloot daarom dit gedeelte uit te breiden naar 2x3 rijstroken, zoals het aansluitende gemeentelijke gedeelte al was, en breidde het aantal opstelstroken fors uit. Maart 2005 begonnen de werkzaamheden, waarna de uitbreiding in mei 2005 werd afgerond. Ondanks de uitbreiding is de capaciteit vrijwel bereikt op dit gedeelte, zodat de vraag is hoe lang de N245 het uithoudt zonder civieltechnische maatregelen.

De N245 is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg. Toch was de weg van de N9 tot aan Schagen een autoweg waardoor de maximumsnelheid was vastgesteld op 100 km/h buiten de bebouwde kom en 70 km/h binnen de bebouwde kom en bij verkeerslichten. Met het project 'Snelheidsverlaging Noordkop Noord-Holland' werd langzaamaan de N245 van de autowegstatus ontdaan waardoor de maximumsnelheid automatisch 80 km/h is geworden, heeft de weg onderbroken kantmarkering gekregen en is op de enkelbaans vakken inhalen niet meer toegestaan. Voor de rest heeft de provincie Noord-Holland geen maatregelen genomen om het wegbeeld aan de gewijzigde categorie aan te passen, waardoor feitelijk het draagvlak onder de bevolking voor de snelheidsverlaging niet heel groot is.[4] Het laatste deel dat de provincie heeft aangepast, is het 2x2-deel tussen de kom van Alkmaar en de N504. Dit werk is uitgevoerd van maandag 28 maart tot zondag 1 mei 2011, waardoor de N245 volledig 80 km/h is geworden buiten de bebouwde kom en 70 km/h binnen de bebouwde kom. Opvallend is hier dat de snelheid wel omlaag is gebracht, maar dat de N245 hier nog wel steeds autoweg is tussen de N504 en de bebouwde kom van Alkmaar.

Al jaren stond op de planning om het kruispunt N245 - Nauertogt in capaciteit uit te breiden en het zogenaamde deelconflict uit de regeling te halen. De enige gelijkvloerse fietsoversteek tussen Alkmaar en Warmenhuizen is hiermee vervangen door een fietstunnel. Daarnaast is het aantal opstelstroken vanuit Langedijk fors vergroot, aangezien de stroom verkeer uit de gemeente fors groter is geworden door diverse woningbouwplannen. Het werk is uitgevoerd tussen april 2012 en 1 april 2013, maar was in juni 2013 nog steeds niet gereed. Ook op de provinciesite bleef het akelig stil over de voortgang van het project. Op 14 juni 2013 werd bekend dat de aannemer van het werk failliet is verklaard, waardoor aanzienlijke vertraging is ontstaan. De fietstunnel was vanaf die datum al open met enige complicaties. Nadat een nieuwe aanbesteding is gepubliceerd voor de restwerkzaamheden heeft een aannemer het vergrote kruispunt op 9 december 2013 opgeleverd.

De provincie Noord-Holland heeft groot onderhoud uitgevoerd aan de N245 in Schagen tussen november 2014 en februari 2015. Hierbij is het asfalt vervangen tussen de Zuiderweg en de rotonde met de Kanaalweg (N248). Tevens zijn in januari 2015 de verkeerslichten met de Zuiderweg en de Havenstraat vervangen, waarbij van de gelegenheid gebruik is gemaakt om enkele kleine verbeteringen door te voeren. In hetzelfde project van het groot onderhoud en vervanging van de verkeerslichten, zat ook het vervangen en uitbreiden van de verkeerslichten met de Warmenhuizerweg.

Toekomst

Voorts is het streven van de provincie om bij einde levensduur van de verkeerslichten (15 jaar) de eventuele slechte doorstroming aan te pakken en de kruispunten waar nodig uit te breiden en veiliger te maken. Voor de veiligheid zullen dan de deelconflicten worden verwijderd, waardoor de opstelcapaciteit vergroot dient te worden. De capaciteit moet dan voldoende zijn voor de aankomende 15 jaar.

Verkeersintensiteiten

Er zijn geen intensiteiten bekend van het deel in beheer bij de gemeente Alkmaar, maar verwacht mag worden dat hier ongeveer dezelfde intensiteiten verwerkt worden als tussen de N508 en De Keesman. Voor het 2x3-wegvak zijn de genoemde intensiteiten nog enigszins acceptabel.

In de ochtendspits is de verkeersstroom met name gericht op Alkmaar en verder. Congestie staat er met name voor het tweede verkeerslicht in Schagen waar de zachte groene golf begint en op enkele zijrichtingen van de verschillende kruispunten vanwege de beperkte opstelcapaciteit. Eenmaal bij de N508 aangekomen is er een grote afslaande stroom naar de N242 en rechtdoor begint de groene golf naar de N9.

In de avondspits is de verkeersstroom met name gericht vanuit Alkmaar. Er is nog geen zware congestie maar op veel kruispunten nadert de grens van de verwerkingscapaciteit. De kruispunten die opvallen zijn die met de Nauertogt (ook in de avondspits congestie op de zijrichting) en de verouderde kruispunten met de Warmenhuizerweg en de Ambachtsdijk.

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten. Telpunten:

 1. N508 Nollenweg - De Keesman / Laan van Darmstadt
 2. De Keesman / Laan van Darmstadt - Nauertogt
 3. Nauertogt - N504 Provincialeweg
 4. N504 Provincialeweg - Westelijke Randweg / Warmenhuizerweg
 5. Westelijke Randweg / Warmenhuizerweg - Middenweg
 6. Middenweg - Zuiderweg / Spreeuwenlaan
 7. Zuiderweg / Spreeuwenlaan - Sportlaan
 8. Sportlaan - N248 Provincialeweg
Telpunt 1 2 3 4 5 6 7 8
2007 48.623 30.175 24.629 16.924 15.356 16.049 15.662 12.969
2008 46.650 28.955 23.650 16.483 15.170 16.483 16.096 13.025
2009 47.300 29.360 25.373 17.206 15.152 16.184 16.100 13.361

Bron: Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen

Externe links

Bronnen, noten en referenties

 1. http://www.westfriesgenootschap.nl/geschiedschrijving/vogelvlucht/vogelvlucht_203.php Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht. Deel II: West-Friesland en de steden. 3. Stadsplattegrond van Schagen. Westfries Genootschap. Geraadpleegd november 2010.
 2. H. S. Danner, van Omringdijk tot Westfrisiaweg. Uitgave provincie Noord-Holland, Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer: Haarlem, 1990
 3. Jaarverslag 1970 Provinciale Waterstaat van Noord-Holland. Haarlem: 1970.
 4. reacties op diverse nieuwsberichten over snelheidsaanpassing N245
Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad