N246 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N246)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN246.svg
N246 NL map.png
N246
Begin Beverwijk
Einde West-Graftdijk
Lengte 23 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Afslagsymbool.svg Aansluiting Beverwijk-Oost NLA009.svg

VRI zwart.svg Beverwijk-Bazaar

Rotonde.svg Beverwijk-Centrum

Rotonde.svg Beverwijk-Ind. Zuid

Rotonde.svg S150.svg / Veerpont.png NLN202.svg

Rotonde.svg Assendelft

Junction.svg Assendelft-Noord

Brug.svg Brug Vrouwenverdriet

Rotonde.svg NLN515.svg S153.svg

VRI zwart.svg Aansluiting Westzaan NLA008.svg


NLN246.svg NLN008.svg

Afslagsymbool.svg Aansluiting Krommenie NLN203.svg NLN008.svg S152.svg


NLN246.svg

VRI zwart.svg Wormerveer

VRI zwart.svg NLN514.svg

VRI zwart.svg West-Knollendam

Brug.svg Beatrixbrug

Junction.svg Marken-Binnen

Junction.svg Veerpont.png De Woude

Brug.svg Kogerpolderbrug

VRI zwart.svg NLN244.svg

De N246 is een niet-autosnelweg en gemeentelijke en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Noord-Holland. De N246 verloopt tussen de A9 bij Beverwijk en de N244 bij West-Graftdijk. De weg loopt in eerste instantie oost-west en daarna noord-zuid over een lengte van circa 23 kilometer.

Routebeschrijving

Op de aansluiting Beverwijk-Oost van de A9 start de gemeentelijke N246 met twee rotondes en loopt dan kortstondig naar het westen, maar buigt al snel af naar het zuiden. De weg is hier enkelbaans uitgebouwd en voert door het oostelijke industriegebied van Beverwijk, waar ook de landelijk bekend staande Bazaar gelegen is. De weg heeft hier in totaal drie rotondes waarvan die met de Wijkermeerweg in het oog springt. Deze rotonde is niet standaard vormgegeven. Even ten zuiden van de derde rotonde verlaat men de bebouwde kom van Beverwijk en is de maximumsnelheid 80 km/h, alwaar de provincie Noord-Holland het beheer en onderhoud van de N246 verzorgt.

De N246 langs het Noordzeekanaal.

De weg voert vervolgens naar het oosten en loopt dan over iets meer dan 4 kilometer kaarsrecht langs het imposante Noordzeekanaal. Dit kanaal is zichtbaar aan de zuidzijde van de weg. Aan de noordzijde van de weg liggen typische Hollandse polders en heeft men een weids uitzicht over de omgeving. De enige aansluiting die hier van belang is, is die met de Dorpsstraat van Assendelft. Kort daarna volgt een ruime rotonde met vijf takken, in de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens geven deze aansluiting op het pontje Buitenhuizen richting de N202, de S150/Nauernaseweg richting Zaandam, de N246 richting Westzaan en de verbindingsweg richting Assendelft. De N246 gaat aldus verder richting het noordoosten, waar even verderop in het open polderlandschap een rotonde volgt voor het plaatsje Nauerna en (alweer) Assendelft. Na enige honderden meters bereikt de weg de Nauernasche Vaart, buigt deze scherp af naar het noorden en loopt hier vervolgens parallel aan deze vaart. Vervolgens buigt de N246 licht af naar het noordwesten, en maakt dan een scherpe bocht naar het oosten, waarbij een aansluiting volgt naar Assendelft-Noord, waarna de Nauernasche Vaart wordt gepasseerd via de Brug Vrouwenverdriet en vervolgens eindigt de weg op een rotonde ten westen van Westzaan. De oostelijke tak van de rotonde is interessant voor verkeer verder richting de Zaanstreek over de N515, de N246 gaat hier verder via de noordelijke tak van de rotonde.

De weg is vanaf hier ruim uitgebouwd en is geclassificeerd als stroomweg, met een bijbehorende maximumsnelheid van 100 km/h. Op de start van het stroomweggedeelte is de weg uitgebouwd als enkelbaansweg, maar heeft hier een ruimtereservering voor twee rijbanen. Na enkele honderden meters volgt de geregelde aansluiting met de autosnelweg A8 richting Amsterdam. Even daarna volgt de andere tak met de A8 vanuit Amsterdam, waarna de weg is uitgebouwd als 2x2 stroomweg. De N8 loopt hier samen met de N246. Ook hier volgt na enige honderden meters een aanpassing in het wegbeeld; ditmaal stijgt de N246 om de spoorlijn Amsterdam - Alkmaar ongelijkvloers te passeren, waarbij tevens de N203/S152 ongelijkvloers wordt gepasseerd. Met de N203 heeft de weg een ongelijkvloerse aansluiting in de vorm van een halfklaverblad, waar de N8 zijn/haar weg over vervolgt. Kort daarop volgt een gelijkvloerse, geregelde aansluiting met de Kerkstraat van Wormerveer en is de snelheid teruggebracht naar 50 km/h aangezien het autowegdeel eindigt na dit punt. Dan volgt een geregelde aansluiting met de Ned Benedictweg waar de snelheid weer 80 is. De Ned Benedictweg is tevens de N514 naar Wormer. Na deze aansluiting versmalt de N246 naar 1x2 rijstroken, waarna een aansluiting volgt met de Noorddijk, de weg richting West-Knollendam.

De weg verlaat vervolgens het stedelijke gebied van de Zaanstreek via de Beatrixbrug, waarna de weg weer in het open Hollandse landschap terechtkomt. Via het plaatsje Marken-Binnen en even later het pontje richting De Woude bereikt men het einde van de N246 via de Kogerpolderbrug. Hier eindigt de weg op de Zuiddijk van de droogmakerij de Beemster op de N244, waar men de keuze heeft om richting Alkmaar verder te gaan, of richting Purmerend. De aansluiting heeft nog een ondergeschikte tak naar Zuidschermer en Driehuizen.

Classificatie

De N246 is in het kader van duurzaam veilig ingericht als een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h. Inhalen is op delen van de route toegestaan. Het deel dat tussen Westzaan en Krommenie met de N8 samenvalt is een stroomweg met 2x2 rijstroken.

Geschiedenis

Voorgeschiedenis

Reeds lang geleden was de Zaanstreek een bloeiende regio. In de 17e eeuw bloeide de nijverheid en industrie als nooit tevoren, en werden er langs de Zaan vele honderden molens gebruikt om producten te bewerken en te produceren. De Zaanstreek werd om deze reden dan ook beschouwd als het oudste industriegebied van Europa. In de 19e eeuw zien we dat de opkomst van de stoommachine een grote rol heeft gespeeld in de Zaanstreek. De molens werden geleidelijk vervangen door grote fabrieken met stoommachines, wat een grote vlucht in de productiecapaciteit betekende. Vele internationaal bekend staande bedrijven vinden hier hun oorsprong, zoals de koninklijke Verkade, Albert Heijn, enzovoort.

Ondanks de bloeiende industrie in de 19e eeuw en de goede bereikbaarheid van de streek over het water, was de Zaanstreek over het land nauwelijks bereikbaar. Ten oosten en ten noorden van de streek ontbrak het aan belangrijke verkeerscentra waardoor de noodzaak tot goede landverbindingen aan die zijde van de provincie ontbrak. En ten zuiden van de streek lag het water het IJ, welke alleen in het uiterste westen van de provincie gepasseerd kon worden. Bovendien was er nog geen beschikking over een spoorverbinding. Voor de verbinding over het land lag alleen in het westen van de provincie de Rijksweg Haarlem - Alkmaar. Besloten werd dat om de streek uit het isolement te halen, het aanleggen van een weg naar de Rijksweg Haarlem - Alkmaar de beste maatregel was. In 1848 werd begonnen met de aanleg van deze Zaanlandsche Communicatieweg, die uiteindelijk op 9 december 1848 werd geopend.

Voor lange tijd voorzag de weg in haar behoefte, maar met de opkomst van het gemotoriseerd verkeer in de 20e eeuw, en met name het vrachtverkeer, werd het onderhoud steeds kostbaarder, terwijl de tolinkomsten nauwelijks gelijke tred hielden. De naamloze vennootschap kwam tussen 1910 en 1920 dan ook in zwaar financieel weer terecht, en de enige mogelijkheid om het beheer en onderhoud voort te zetten werd gevonden in de bemoeienis van de provincie Noord-Holland. Op 20 juni 1923 kwam dan het verlossende besluit van Gedeputeerde Staten om de weg in provinciaal eigendom over te nemen. Dit voorstel en besluit van GS, zorgde binnen GS en PS (Provinciale Staten) voor een stevige discussie over het toekomstig wegenbeheer van de provincie Noord-Holland. Naast enkele kwesties met andere wegen heeft deze discussie over de Zaanlandsche Communicatieweg geleid tot het opstellen van een geheel eigen provinciaal wegenplan, welke op 2 december 1925 werd vastgesteld.

In 1923 verscheen dan ook een eerste schets voor het toekomstige wegenbeheer door de provincie, ook wel het 'algemeen overzicht van de wegen in Noord-Holland' geheten. Op deze kaart kwam een verbinding Haarlem - Spaarndam - Buitenhuizen - Westzaan voor, welke het administratieve wegnummer 13 meekreeg. Daarnaast was het administratieve wegnummer 8 toebedeeld aan de verbinding Westzaan - West-Knollendam - West-Graftdijk - Alkmaar. Op 2 december 1925 werd het provinciaal wegenplan vastgesteld. Door de invoering van de Wegenbelastingwet en het eerste Rijkswegenplan 1927, was het benodigd het Provinciaal Wegenplan te wijzigen. Op 19 juni 1929 werd het besluit door PS genomen om dit aan te passen, waarna op 13 november 1929 het gewijzigde net werd afgekondigd in het provinciaal blad. Het wegenverloop en de administratieve wegnummering veranderde hierdoor enigszins. De verbinding Haarlem - Spaarndam - Buitenhuizen - Westzaan werd nu verlengd over Zaandijk naar Purmerend als weg 17, en de verbinding Westzaan - West-Knollendam - West-Graftdijk - Alkmaar werd ingekort tot West-Graftdijk als weg 13.

Beverwijk - Buitenhuizen

De N246 langs de Nauernasevaart.

De weg langs het Noordzeekanaal tussen Beverwijk en pontje Buitenhuizen is van oudsher een Rijksweg. Dit was gebruikelijk in die tijd dat een waterwegbeheerder ook de daarlangs gelegen wegen in beheer en onderhoud had. Vermoedelijk was deze weg in eerste instantie een smalle, weinig belangrijke weg. Rond 1957 is deze weg verbreed tot 7 meter en werd verwacht [1] dat de weg, gelegen tussen de nieuw aangelegde Velsertunnel en de pont bij Buitenhuizen, een belangrijke rol in het regionale wegennet zou gaan vervullen. In eerste instantie leek dat echter nog wat tegen te vallen. In 1959 viel de hoeveelheid verkeer nog zodanig tegen dat hoofdingenieur-directeur Heijblom van Rijkswaterstaat de weg de kwalificatie 'stiefkind' gaf [2]. Veel meer is er niet over bekend dan dat de weg in het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer op 1 januari 1993 overging van het Rijk naar de provincie Noord-Holland. Voor zover bekend was de weg daarvoor een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/h.

Buitenhuizen - Westzaan

Al vrij snel na de vaststelling van het eerste Provinciale Wegenplan, begonnen als een van de eerste nieuwe provinciale wegen de voorbereidingen voor de aanleg van de huidige N246, tussen pontje Buitenhuizen en Westzaan. Op 24 november 1926 werd de dijk aangekocht van de drooggemaakte Veenpolder tussen de Zaandammerweg en Westzaan, waarna opmetingen en grondboringen werden uitgevoerd. Al op 5 april 1928 werd de aanbesteding uitgevoerd voor de nieuwbouw van de weg waarna reeds in juli de fundering kon worden aangebracht met gebruikmaking van walsen. Op 15 juli 1929 was de aanleg van de aardebaan en fundering gereed. In 1930 werd verder gegaan met de weg, door het aanleggen van de deklaag, het laatste onderdeel van een weg. Dit was in 1931 gereed.

Voor het vervolg van de Watertoren naar de Kerkbuurt te Westzaan werd de aanbesteding voor de aardebaan op 15 augustus 1929 uitgevoerd, maar deze mislukte, waardoor het werk onderhands gegund moest worden. Dit leidde tot een vertraging van een jaar. In 1932 kon dan de fundering en de deklaag aanbesteed worden. Begin 1933 was dit werk afgerond.

Het laatste verbindingsstuk, in dit geval het meest zuidelijke, tussen pontje Buitenhuizen en de Zaandammerweg werd in 1931 aanbesteed. Dit deel was begin 1933 afgerond.

Het belangrijkste onderdeel van de verbinding was de brug Vrouwenverdriet, over de Nauernasche Vaart. Deze werd in 1930 aanbesteed. Op 12 september 1932 werd de brug feestelijk opengesteld, met de aanliggende wegvakken. Zodoende was de volledige verbinding van pontje Buitenhuizen tot aan de Kerkbuurt Westzaan in 1933 voltooid, en opengesteld voor verkeer, met een wegbreedte van 5,50 meter.

Vermeldenswaardig is hier nog dat de weg langs Zijkanaal C, tussen Spaarndam en pontje Buitenhuizen gereedkwam in 1933 samen met de nieuwe rijkspont Buitenhuizen, waardoor de completering van de verbinding Haarlem - Westzaan - Purmerend weer een stapje dichterbij kwam.

Westzaan - West-Graftdijk

De karakteristieke Watertoren langs de N246 bij Westzaan.

Het weggedeelte tussen Westzaan en West-Graftdijk kan in maar liefst drie afzonderlijke gedeeltes worden beschreven, die allemaal een andere aanleggeschiedenis kennen. De aanleg van deze verbinding kent een zeer gefragmenteerde ontwikkeling, zowel over de locaties als over de jaren gezien. Deze verbinding stond geheel los van de ontwikkeling van de verbinding Buitenhuizen - Westzaan.

Westzaan - Krommenie

Na aanleg van het korte wegvak tussen de huidige N203 en de Krommenieërweg, was het de bedoeling om eerst het gedeelte West-Knollendam - West-Graftdijk aan te leggen. Toen bleek dat de provincie daar met hoge kosten geconfronteerd zou worden, ging zij zich richten op de andere delen van weg 13. In 1938 werden dan ook de voorbereidingen getroffen voor het deel tussen Westzaan en Krommenie en ging dit in de tweede helft van 1938 in aanleg met het aanbrengen van de aardebaan. In 1939 was dit voltooid. Daarna bleef het angstvallig stil rond dit wegvak.

Op de begeleidende kaart die elk jaar bij de wegenverslagen verscheen, stond dit gedeelte steevast als "in aanleg" vermeld, op de bijbehorende kaarten zelfs nog langer dan in de wegenverslagen, te weten van 1939 tot en met 1969. In de verslagen zelf werd van 1947 tot en met 1954 elk jaar melding gemaakt van dit gedeelte als: "In uitvoering, grondwerk gereed", maar verder dan dat kwamen de verslagen niet. Zodoende stond dit deel 30 jaar lang als "in aanleg" bekend. Er is dan ook een sterk vermoeden dat er na 1939 feitelijk niets meer is gebeurd met de weg.

In 1949 werd het plan opgevat om een tunnel onder de spoorlijn Amsterdam - Alkmaar aan te leggen. Wellicht dat de voorbereidingen hiervoor en de overleggen met de Nederlandse Spoorwegen kunnen verklaren dat er zoveel jaren niets gebeurde aan de weg. Na 1954 werd, zoals hierboven vermeld, geen melding meer gemaakt van enige aanzet tot de verdere aanleg van de N246. In 1966 paste de provincie de plannen voor het trajectdeel tussen Westzaan en Krommenie nogmaals aan, in aanloop naar het provinciaal wegenplan van 1968. De aldaar aanwezige aardebaan van de N246 waarover nog geen verharding lag, en waarover nog geen verkeer kon rijden zou worden verdubbeld zodat het te verwachten verkeer in voldoende mate verwerkt zou kunnen worden. Op het deel ten zuiden van de A8 zou voorlopig alleen de westelijke rijbaan in gebruik worden genomen. Daarnaast zou ook het deel tussen de N203 en de Kerkstraat aangepast worden, van een gelijkvloers wegvak naar een ongelijkvloers wegvak met 2x2 rijstroken. De aansluiting met de N203 zou uitgevoerd worden met een halfklaverblad en de aansluiting met de Kerkstraat zou vergroot worden. Daarmee zou het deel tussen Westzaan en Krommenie compleet van karakter veranderen. De aanpassing van de plannen gebeurde nog voordat het provinciaal wegenplan 1968 verscheen. Opvallend, want in het provinciaal wegenplan 1960 bestonden deze plannen nog helemaal niet. Bovendien was het niet gebruikelijk in die tijd om buiten de plannen van vastgestelde wegenplannen een weg aan te leggen of te verbeteren. Nog in 1966 werd begonnen met de aanleg van het deel Westzaan - Krommenie en kon het wegvak in het eerste kwartaal van 1969 worden opgeleverd.

In 1974 bereikte de Coentunnelweg, de A8, zijn huidige einde bij Westzaan. De verdere bouw werd stilgelegd. Tot op heden is daar geen verandering in gekomen, en eindigt de A8 nog altijd op het tijdelijke einde, op de N246. Het lijkt dan ook of in vroeger tijden rekening gehouden werd met een definitief einde van de Coentunnelweg op de N246, maar volgens sommigen hebben de plannen van beide wegen niets met elkaar van doen.

Krommenie - West-Knollendam

Het dubbelbaans gedeelte van de N246.

Het allereerste deel van Westzaan - West-Graftdijk waarmee begonnen werd, was het deel tussen de huidige N203 en de Krommenieërweg, even ten zuiden van de Kerkstraat in samenhang met de aanleg van de huidige N203 door de Zaanstreek. In 1934 werden de voorbereidingen getroffen voor de aanleg, die in de tweede helft van dat jaar van start ging. In 1936 werd de fundering en een tijdelijke deklaag aangebracht, zodat de verbindingsweg in gebruik genomen kon worden. In 1937 werd de definitieve deklaag aangebracht.

In 1940 viel Nederland onder Duitse handen en was de Tweede Wereldoorlog een feit. Ondanks de bezetting kon enige jaren worden voortgegaan met de aanleg en verbetering van provinciale wegen. In 1940 ging de provincie verder met het deel tussen Krommenie en West-Knollendam. De aardebaan werd hierbij aangelegd met zand dat uit het Alkmaardermeer werd onttrokken. Het zandbed was in de tweede helft van 1941 aangebracht. Daarna moest het inklinken. In 1942 ging men verder door over een lengte van 500 meter ten noorden van de Starnmeerdijk het cunet uit te graven. Het uitgegraven veen werd in die tijd gebruikt als turf. Daarna was het niet meer mogelijk verder te gaan met de wegen, vanwege de bezetting en het ontbreken van voldoende materiaal. Deze situatie duurde tot het einde van de oorlog, waarna het andermaal vrijwel niet mogelijk was wegen te verbeteren. Mankracht en materiaal waren eerst nodig om de oorlogsschade op te ruimen en de gehavende woningbouw te herstellen.

Pas in 1948 kon men eindelijk verder met de weg, door de aanbesteding uit te voeren voor de verharding tussen Krommenie en West-Knollendam. Reeds een jaar later, in de eerste helft van 1949 kon het verkeer gebruikmaken van dit wegvak.

In 1952 werd gestart met de aanleg van de brug over de Tapsloot, later Beatrixbrug geheten. Deze werd uiteindelijk voltooid in de eerste helft van 1956.

In 1964 werd de situatie bij de Krommenieërweg aangepast. De aansluiting met deze weg werd afgesloten van de N246, waarna de Kerkstraat, even ten noorden van de Krommenieërweg op de N246 werd aangesloten met een nieuw kruispunt. In oktober 1963 werd daarnaast gestart met het verbreden van de weg tussen de Kerkstraat en West-Knollendam van 6 meter naar 7,2 meter. Dit werk werd in 1965 voltooid. Alweer een jaar later werd gestart met de aanpassing van de weg tussen de huidige N203 en de Kerkstraat. Er werd een halfklaverbladaansluiting aangelegd, en de weg werd verdubbeld naar 2x2 rijstroken. Dit werk werd voltooid in 1969.

West-Knollendam - West-Graftdijk

Nadat het deel van de weg tussen de huidige N203 en de Krommenieërweg was voltooid, werden de eerste voorbereidingen getroffen voor het gedeelte tussen West-Knollendam en West-Graftdijk. Uit een overleg met het Departement van Defensie bleek dat de provincie met exorbitante kosten werd geconfronteerd als zij de weg langs de Markervaart wilde verbeteren. Deze kosten waren benodigd om de landsverdediging op een voldoende hoog niveau te houden. Nut en noodzaak van dit gedeelte werd dan ook om financiële redenen ernstig in twijfel getrokken, waardoor de provincie was genoodzaakt de aanleg voorlopig te staken. Zij ging haar aandacht nu richten op de andere weggedeeltes van Westzaan - West-Graftdijk.

Pas ver na de Tweede Wereldoorlog werd de aanleg weer ter hand genomen. In 1956 ging men verder met de aanleg nadat de Beatrixbrug over de Tapsloot voltooid was. Sloten werden gedempt, en er werden zogenoemde zandpalen in het in de oorlog gegraven cunet geslagen om de weg te kunnen dragen, dat in oktober 1956 voltooid was. Daarna werd gestart met de aanleg van de aardebaan. Dit was een jaar later voltooid. Vervolgens werd de verharding op het wegvak aangebracht, en was het werk zover gereed, dat het verkeer in juli 1959 van de nieuwe weg gebruik kon maken. Het laatste onderdeel van de verbinding vormde de Kogerpolderbrug, over het Noord-Hollands Kanaal. Deze brug werd door Rijkswaterstaat aangelegd, en werd in 1960 opgeleverd.

Resumé

Deze geschiedschrijving eindigt met de mededeling dat de aanleg van de huidige N246 tussen Westzaan en West-Graftdijk tussen 1934 en 1969 plaatsvond, dat is 35 jaar. We kunnen daarmee stellen dat de weg daarmee de langste aanleggeschiedenis ooit heeft gekend van de Noord-Hollandse provinciale wegen.

Wegennummering

Administratieve nummering

Het deel Westzaan - West-Graftdijk stond in het provinciaal wegenplan van 1925 en 1929 bekend als administratief wegnummer 13. In 1946 was dit veranderd naar weg 17 en het deel Haarlem - Buitenhuizen - Westzaan - Purmerend was nu weg 22. Daarbij was overigens de weg ingekort, waarbij deze nu startte bij Buitenhuizen.

In 1968 verscheen het provinciaal wegenplan 1968, waarbij het deel Beverwijk - Westzaan - Kogerveld genummerd werd als Tertiaire weg 56, dus inclusief het rijksdeel langs het Noordzeekanaal. Het deel Westzaan - Rijksweg A8 werd administratief genummerd als Tertiaire weg 66 en het deel Rijksweg A8 - West-Graftdijk als Secundaire weg 12.

Met het provinciaal wegenplan 1978 werd de administratieve wegnummering enigszins veranderd. Het deel Buitenhuizen - Westzaan - Purmerend werd ingekort tot Westzaan, het korte takje naar de Rijksweg A8 ging er ook bij horen, en het rijksdeel langs het Noordzeekanaal ook, zodat als Tertiaire weg 66 de verbinding nu Beverwijk - Buitenhuizen - Westzaan - Rijksweg A8 werd. Het deel Rijksweg A8 - West-Graftdijk bleef Secundaire weg 12.

Met het laatste provinciale wegenplan in 1988 werd het deel Beverwijk - Westzaan - Rijksweg A8 administratief genummerd als Secundaire weg 34. De weg was hierdoor in status verhoogd naar Secundaire weg. Het aanliggende deel van de Rijksweg A8 tot aan West-Graftdijk bleef administratief bekend als Secundaire weg 12.

Wegennummering

In het kader van het Nationaal Routenummerplan 1976 en 1982 werden vanaf 1976 alle rijkswegen (zowel autosnelwegen als niet-autosnelwegen in beheer bij het Rijk) en in 1982 ook belangrijke niet-rijkswegen van routenummers voorzien. Daarna kregen in het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer een veel groter aantal niet-rijkswegen een wegnummer die op de bewegwijzering diende te verschijnen. Voor de N246 zal het aanbrengen van het wegnummer na 1988 uitgevoerd zijn, aangezien in de provinciale wegenverslagen tot en met 1988 hier niks over wordt vermeld. [3] Het lijkt plausibel dat bij de vaststelling van het provinciale wegennet in 1992 voor de WHW en het Nationaal Routenummerplan 1992 werd besloten de verbinding Beverwijk - Buitenhuizen - Westzaan - West-Graftdijk als één wegnummer te zien, en als N246 te nummeren.

Recente aanpassingen

In het kader van het programma Duurzaam Veilig en met het project 'Snelheidsverlaging Noordkop Noord-Holland' werd besloten dat van bijna alle enkelbaans autowegen in Noord-Holland met een maximumsnelheid van 100 km/h, ongeacht de veiligheidscijfers per weg, en ongeacht of er voldoende inhaalzicht is, de autowegstatus ontnomen zou moeten worden en inhalen ook niet meer mogelijk zou moeten zijn. Aldus werd in de zomer van 2009 bij het groot onderhoud op het deel Beverwijk - Buitenhuizen het beleid geëffectueerd en werd de autowegstatus ontnomen, en ging de N246 verder als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met geslotenverklaring voor langzaam (landbouw)verkeer, en werd de maximumsnelheid daardoor 80 km/h. Bovendien kwam er een inhaalverbod door middel van dubbele doorgetrokken strepen over de volledige lengte.

Daarentegen bleef het deel Westzaan - Krommenie een autoweg, en werd op het enkelbaansdeel in 2010 een groene asstreep aangebracht, ten teken dat de maximumsnelheid (nog altijd) 100 km/h is.

De provincie Noord-Holland heeft van 17 juli 2012 tot en met mei 2013 een fietstunnel aangelegd ter hoogte van het kruispunt met de Kerkstraat te Wormerveer. Hierdoor ontstond een veiligere situatie, zowel voor fietsers als gemotoriseerd verkeer en bovendien bevorderde deze aanleg de doorstroming van met name het wegverkeer en het comfort van de weggebruiker. Tussen 14 en 17 mei 2013 is de fietstunnel reeds geopend, waarna in een later stadium het kruispunt aangepast is. Door onenigheid tussen gemeente en provincie is de aanpassing van het kruispunt op 28 april 2014 gestart en liep door tot 4 juli 2014.

Oostelijke Doorverbinding Beverwijk

De gemeente Beverwijk had plannen om een verbindingsweg aan te leggen tussen de N246 en de Parallelweg in Beverwijk zodat er een noordelijke omleiding ontstaat langs de Bazaar, zodat het verkeer tussen de nieuwbouwwijk Broekpolder van Beverwijk en Heemskerk en de A9 niet meer over het Bazaarterrein hoeft te rijden. De aansluiting van de Bazaar met de N246 die uitgevoerd was als rotonde, is aangepast in een groot geregeld kruispunt. Bovendien is de westelijke rotonde met de A9 uitgebreid, waar 2 bypasses aangelegd zijn. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2013 en 2014. Oplevering is in juli 2014 geweest.

Groot onderhoud Krommenie - West-Graftdijk

De Kogerpolderbrug was al jaren een probleem. In de avondspits ontstaan hier lange wachtrijen voor de enkelstrookse aansluiting aan de zuidzijde, wat in combinatie met het beperkte rijzicht in het verleden zorgde voor hoge ongevallenconcentraties. In 2009 is hiervoor een filemeldingssysteem gerealiseerd, wat tevens dient als aankondiging voor een openstaande brug. Dit heeft de verkeersveiligheid aanmerkelijk verbeterd. Daarnaast is de provincie Noord-Holland voornemens de aansluiting met de N244 te verbeteren door de capaciteit te vergroten. Tussen december 2018 en november 2019 wordt de Kogerpolderbrug vervangen door een breder exemplaar, waarbij tevens de rijstrookindelingen wordt verruimd. Er komt een aparte rechtsafstrook op de brug, zodat de capaciteit behoorlijk vergroot wordt.

Tijdens de vervanging van de Kogerpolderburg wordt tevens groot onderhoud uitgevoerd aan de N246 tussen Krommenie en de N244. Hierbij worden tevens maatregelen uitgevoerd die de doorstroming verbeteren. De afrit van de N246/N8 naar de N203/N8 krijgt een extra rechtsafstrook. Ook de aansluiting met de Noorddijk krijgt een extra opstelstrook. Bij de aansluiting met Marken-Binnen komt een verkeersregelinstallatie op verzoek van de inwoners. De aansluiting naar het pontje de Woude wordt omgebouwd in een rotonde. De vraag is of met deze laatste maatregel de doorstroming niet in de geding komt.

In 2018-2019 is de Beatrixbrug bij Westknollendam vervangen.[4] Hiervoor is voor het eerst een tijdelijke beweegbare brug toegepast,[5] die op 8 september 2018 in gebruik is genomen.[6] Op 10 augustus 2019 is de nieuwe brug opengesteld,[7] die dan hernoemd is naar de Prinses Amaliabrug, omdat er in de gemeente Zaanstad al een Beatrixbrug was.[8] De officiële inauguratie volgde op 12 september 2019.[9]

Verkeersintensiteiten

Het drukste deel van de N246 is het deel tussen de aansluiting met de A8 en de aansluiting met de N203 waar de N246 is dubbelgenummerd met de N8. Op dit wegvak rijden ruim 45.000 motorvoertuigen per (werk)dag. Het deel tussen het Pontplein nabij het Noordzeekanaal en de Communicatieweg bij Assendelft is het meest rustige wegvak met rond de 7.000 motorvoertuigen per (werk)dag.


Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten.

Van Naar 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Beverwijk (komgrens) Pontplein (bij pont Buitenhuizen) 11.800 13.292 14.079 12.751 11.829 11.364 11.761 12.020 11.417 10.913 10.533 10.892 11.095
Pontplein Communicatieweg (Assendelft) 9.000 9.202 8.901 8.804 8.008 8.150 8.037 7.818 7.288 7.178 6.605 7.080 7.101
Communicatieweg Guisweg (Westzaan) 15.500 15.563 15.169 15.000 10.521 10.644 10.500 10.000 9.200 9.550 9.550 9.950 11.641
Guisweg Aansluiting A8 16.100 16.058 14.813 15.199 13.835 13.286 13.948 13.175 12.128 12.903 12.325 13.477 13.358
Aansluiting A8 Aansluiting N203 43.000 41.641 42.568 42.500 42.397 43.464 41.622 40.459 39.795 41.563 44.117 46.810 46.066
Aansluiting N203 Kerkstraat (Wormerveer) 29.000 35.200 36.500 36.500 36.450 37.350 35.750 34.700 34.000 35.000 35.000 37.000 34.293
Kerkstraat Ned Benedictweg (N514) 28.100 28.868 29.824 26.754 27.886 28.586 27.828 26.548 25.270 25.746 26.927 28.207 28.703
Ned Benedictweg (N514) Aansluiting N244 16.300 15.475 15.124 13.963 13.492 13.350 13.481 12.918 12.263 12.834 13.527 13.986 13.912

Bron: Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen

Externe links

Bronnen, noten en referenties

  • Wegenverslagen provincie Noord-Holland, diverse jaargangen
Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad