N249 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN249.svg
N249 NL map.png
N249
Begin De Stolpen
Einde Van Ewijcksluis
Lengte 13 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Rotonde.svg NLN248.svg

Rotonde.svg 't Zand

Rotonde.svg Anna Paulowna-Zuid/Oudesluis

Rotonde.svg Anna Paulowna / Wieringerwaard

Junction.svg Van Ewijcksluis

Rotonde.svg NLN099.svg

De N249 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in de provincie Noord-Holland tussen de N248 bij de Stolpen en de N99 bij Van Ewijcksluis ter lengte van circa 13 kilometer. De weg is in het kader van het Duurzaam Veilig-beleid gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg en hierbij loopt deze op trajectniveau gezien van zuid naar noord. De weg is volledig in beheer en onderhoud bij de provincie Noord-Holland.

Routebeschrijving

N249 ter hoogte van Anna Paulowna.

De N249 start op een rotonde met de N248 ten oosten van de brug over het Noord-Hollands Kanaal, vlakbij de N9. De weg loopt eerst parallel aan het Noord-Hollands Kanaal naar het noorden, om dan na enige honderden meters licht af te buigen naar het oosten. De weg volgt hier dan tot Anna Paulowna het verkavelingspatroon van de in de 16e eeuw drooggelegde Zijperpolder. Onderwijl volgt nog een rotonde met de Keinsmerweg waarvan de westelijke tak verbinding geeft met 't Zand en de oostelijke tak met Schagen. De Keinsmerweg wordt als alternatief gebruikt voor de N248 om zo de N9 zonder verkeerslichten te kunnen bereiken. Verwacht mag worden dat met de Omlegging De Stolpen, dit alternatief nu veel minder gebruikt zal worden. De N249 gaat na de rotonde in kaarsrechte richting verder waarbij kruisende wegen ongelijkvloers worden gepasseerd. De spoorlijn Schagen - Den Helder, samen met de Boermansweg worden met een viaduct gekruist.

De weg duikt dan de Anna Paulownapolder in, waar deze begint op een rotonde. De westelijke tak van de rotonde geeft aansluiting op de zuidelijke wijken van Anna Paulowna en de oostelijke tak geeft de verbinding met Oudesluis. Hierna loopt de N249 op de scheidslijn van Anna Paulowna en het boezemwater van de droogmakerij Anna Paulowna. Hier is de weg een landschappelijk interessante route. Even later volgt een rotonde waarbij het mogelijk is om Anna Paulowna in te rijden, of te kiezen voor de richting Wieringerwaard. De N249 gaat dan verder parallel aan de Van Ewijcksvaart - welke uitmondt in het Amstelmeer - en blijft een landschappelijk interessante route. Na enige kilometers wordt Van Ewijcksluis bereikt waarna een rotonde het einde markeert van de weg. De rotonde sluit aan op de N99, die tussen Den Helder en Den Oever loopt, tussen de N9 en de A7.

Geschiedenis

Deze geplande route was in het rijkswegenplan 1932 administratief genummerd als onderdeel van de rijksweg 9. Omstreeks 1940 werd dan ook een start gemaakt met de aanleg van de weg tussen De Stolpen en Anna Paulowna met het aanbrengen van een aardebaan op het volledige gedeelte. Daarna gebeurde er decennia lang niets aan de verbinding en bleef de aardebaan zonder verharding meer dan 30 jaar ongebruikt liggen. In het Rijkswegenplan 1958 werd deze geplande route als rijksweg geschrapt, maar bleef het eigendom bij het Rijk, tot in de jaren 1970.

Begin jaren 1970 werd in een overeenkomst tussen het Rijk en de provincie Noord-Holland besloten dat het Rijk zorg zou dragen voor de aanleg van het reeds in eigendom zijnde weggedeelte tussen De Stolpen en de Boermansweg, en de provincie zorg zou dragen voor de aanleg van het resterende gedeelte tot Anna Paulowna, waarna de weg volledig zou worden overgedragen aan de provincie. In 1972, vooruitlopend op een wijziging van het secundaire en tertiaire wegenplan 1968, waarin de S2 zou worden opgenomen, werd door de provincie reeds besloten om te starten met de bouw van het viaduct over de spoorlijn Schagen - Den Helder bij de Boermansweg dat bij de overeenkomst hoorde. In 1972 of 1973 werd daarna ook gestart met de aanleg van het weggedeelte tussen de Boermansweg en de Grasweg (thans Graslaan), en legde het Rijk de verbinding De Stolpen - Boermansweg aan. In november 1974 kwamen beide wegvakken gereed waarmee een doorgaande verbinding naar Anna Paulowna en de rijksweg Den Oever-Den Helder ontstond.

Op 17 augustus 1974 werd bij Koninklijk Besluit het weggedeelte tussen de Stoomweg en de N99 in eigendom, beheer en onderhoud van het Rijk aan de provincie overgedragen. Daarna volgde het weggedeelte tussen de Grasweg en de Stoomweg, dat van de Anna Paulownapolder over ging naar de provincie. Dit wegvak is vermoedelijk in 1976 naar de provincie gegaan gezien de overzichten in de wegenverslagen van die jaren. [1] In 1976 had de provincie daarmee het voltallige weggedeelte tussen De Stolpen en Van Ewijcksluis in eigendom, beheer en onderhoud.

In de jaren 2000 werd de N249 bij Anna Paulowna gereconstrueerd. De aansluiting met de Lagedijk werd omgevormd in een rotonde waarna de Zijperlaan werd verlengd naar deze nieuwe rotonde. De aansluiting van de Graslaan op de N249 werd daarmee opgeheven. Tevens werd in het kader van het project 'Snelheidsverlaging Noordkop Noord-Holland' en de categorisering van de N249 als gebiedsontsluitingsweg in september 2009 de autowegstatus tussen De Stolpen en Anna Paulowna ontnomen. Tevens werd er een dubbele ononderbroken streep aangebracht tussen de rijrichtingen, waarmee inhalen verboden is geworden op het kilometers lange kaarsrechte stuk, en de snelheid van 100 naar 80 km/h ging. Gezien het ontbreken van landbouwverkeer op dit gedeelte, het weinige aantal kruisingen (1 rotonde in het wegvak), het goede overzicht dat men heeft door de kaarsrechte ligging en de lage intensiteit, is de N249 een verkeersveilige weg, waardoor men kan twijfelen of het beleid wel aansluit bij de praktijk.

De gelijkvloerse kruising vlakbij de Stolperbrug met de N248 is omgebouwd naar een rotonde, een paar honderd meter oostelijker van het voormalige kruispunt, waarbij een nieuwe parallelweg richting Schagen ook op aansluit. De werkzaamheden zijn op 11 november 2013 gestart. Fietsers kunnen de N248 onderlangs kruisen. De werkzaamheden zijn in juli 2015 volledig afgerond.[2]

Verkeersintensiteiten

Van Naar 2009[3]
N9/N248 't Zand 5.000
't Zand Anna Paulowna 5.500
Anna Paulowna Van Ewijcksluis N99 6.000

Externe links

Bronnen, noten en referenties

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad