N260 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN260.svg
N260 NL map.png
N260
Begin Baarle-Nassau Grens (B)
Einde Tilburg-Noord
Lengte 34 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Flag of Belgium.svg BE-N119.svg → Turnhout

Centrum.svg De Grens


Flag of the Netherlands.svg NLN260.svg / Flag of Belgium.svg BE-N119.svg

Centrum.svg Baarle-Hertog

Rotonde.svg Baarle-Nassau → Chaam / Ulvenhout NLN639.svg


NLN260.svg

Junction.svg Boshoven

Rotonde.svg → Alphen-Zuid; Chaam

Rotonde.svg → Alphen-Noord

Junction.svg → Riel; Goirle

Junction.svg → recreatie 't Zand

VRI zwart.svg → Gilze; Riel

VRI zwart.svg Aansluiting Tilburg-Reeshof NLA058.svg → Breda / Eindhoven

VRI zwart.svg → Gilze

VRI zwart.svg → Rijen; Dongen NLN260A.svg

VRI zwart.svg → Rijen / Breda NLN282.svg

VRI zwart.svg → Tilburg-Reeshof-Zuid

VRI zwart.svg → Tilburg-Dalem

VRI zwart.svg → Tilburg-Reeshof-Noord

Brug.svg Riviersymbool.svg Wilhelminakanaal

VRI zwart.svg → Dongen / Oosterhout NLN632.svg

VRI zwart.svg → Industrie 0-840

VRI zwart.svg → De Moer/'s-Gravenmoer

VRI zwart.svg → Industrie 841-2000

VRI zwart.svg → Industrie 3000-4000 / Reeshof

VRI zwart.svg → Industrie 2000-3000

Afslagsymbool.svg Aansluiting Tilburg-Noord → Waalwijk NLN261.svg

NLN261.svg Tilburg-Noord; Eindhoven

De N260 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Noord-Brabant. De weg vormt een zuid-noord route vanaf de grens met België ten zuiden van Baarle-Nassau naar Tilburg en vervolgens is de N260 onderdeel van de Ring Tilburg. De weg is 34 kilometer lang.

Routebeschrijving

De route begint aan de grens met België op circa zes kilometer ten noorden van Turnhout waar de N260 het overneemt van N119. De route gaat vervolgens in noordelijke richting en na een paar kilometer volgt de eerste grote plaats op de route, Baarle. De route loopt hier via de oostelijke rondweg afwisselend over Belgisch en Nederlands grondgebied. Vervolgens verlaat de route Baarle in noord-noordoostelijke richting en blijft definitief op Nederlands grondgebied.

De eerstvolgende plaats is Alphen die ten zuiden en ten noorden ontsloten wordt met een rotonde. De N260 loopt hier als een rondweg ten oosten van Alphen langs. Daarna volgen enkele kilometers door open en agrarisch gebied waarna de N260 vlak ten oosten van Gilze langs loopt. Net ten noordoosten van Gilze volgt de aansluiting met de A58. Ten noorden van de A58 gaat de route verder als onderdeel van de Ring Tilburg en loopt ruimt ten westen van de stad langs en bedient het westen van de uitbreidingswijk Reeshof en de plaatsen Rijen en Dongen. Na de brug over het Wilhelminakanaal buigt de N260 langzaam af in oostelijke richting en loopt ten noorden van Tilburg langs. Hier ontsluiten voornamelijk bedrijventerreinen op de N260. Bij de enige ongelijkvloerse aansluiting op de route eindigt de N260 op de N261. De N261 loopt bij deze aansluiting in een TOTSO. Richting het noorden vormt de N261 de verbinding met Waalwijk. Richting het oosten loopt de N260 over in de N261 als onderdeel van de Ring Tilburg. In zuidelijke richting loopt het ongenummerde deel van de Midden-Brabantweg naar Tilburg-Centrum.

Waar de route tussen de Belgische grens en Gilze 1x2 rijstroken heeft is het gedeelte van de Ring Tilburg uitgevoerd met 2x2 rijstroken.

Het wegnummer is niet overal consequent aangegeven. Op het deel tussen de Belgische grens en de A58 staan hectometerpaaltjes met het wegnummer, hectometering is voornamelijk aangeduid op de reflectorpaaltjes. Op de bewegwijzering is het nummer weergegeven. Op de Ring van Tilburg is het nummer op alle hectometerpaaltjes te vinden. Maar het nummer is vooralsnog alleen bewegwijzerd vanaf de N261 en de A58, op de route zelf is het nummer vreemd genoeg niet op de bewegwijzering te vinden.

Classificatie

De N260 is in het kader van duurzaam veilig als een gebiedsontsluitingsweg ingericht, met een maximumsnelheid van 80 km/h buiten de bebouwde kom. Op de delen op Belgisch grondgebied geldt eveneens 80 km/h als maximumsnelheid.

Geschiedenis

Volgens de Nationale Routenummering 1982[1] zou de N260 over de Noordelijke Rondweg van Breda geleid worden. Of dit wegnummer daadwerkelijk daar op de bewegwijzering is verschenen is niet bekend.

Later liep de N260 enkel tussen de N282 bij Hulten en Baarle-Nassau. De rest van de route tussen de Belgische grens en Baarle werd gevormd door de N268, die vanaf Ulvenhout kwam. In 2003 is de N260 doorgetrokken tot de Belgische grens. De N268 kwam gelijktijdig tussen Roosendaal en Dinteloord te liggen.

In 2005 is de oostelijke rondweg van Alphen opengesteld voor het verkeer. In 2008 is de N260 tussen Gilze en de N282 verlegd naar het oosten en op een 2x2-tracé aangelegd. Dit sluit aan op de in 2012 gecompleteerde ringweg van Tilburg. Het voormalige deel van de N260 tussen de N282 en de nieuwe N260 is begin 2012 om onduidelijke redenen hernummerd naar N260A.

Langs de noord- en westrand van Tilburg is men in 2004/2005 begonnen met de aanleg van de Noordwesttangent. Het eerste deel hiervan ging op 15 juli 2005 open, waarna de weg in vele fases is verlengd tot het sluitstuk op 16 mei 2012 werd geopend over het Wilhelminakanaal. De weg is daarmee doorlopend te berijden met 2x2-rijstroken tussen de N261 Midden-Brabantweg en de A58.

Rondweg Baarle-Nassau/Hertog

Rond Baarle-Nassau is een rondweg aangelegd, de N260 volgt hiervan het oostelijk deel en de N639 het noordelijk deel. Voordat de rondweg werd aangelegd moest het verkeer dwars door Baarle, dit was gedeeltelijk als de Belgische N119 genummerd. De complexe grenssituatie zorgde voor vertraging in de procedures, omdat zowel de Nederlandse als Vlaamse Raad van State hier over ging. De rondweg is op 19 juli 2019 volledig geopend.[2][3]

Aanleg rondweg in Vlaams-Gewest

De originele planning voorzag een openstelling in 2010, maar de besluiten van de delen die door de Belgische enclaves lopen zijn in 2011 vernietigd door de Belgische Raad van State. De rondweg heeft hierdoor jaren vertraging opgelopen. De provincie Antwerpen heeft de ruimtelijke planvorming voor de rondweg opnieuw voorbereid[4][5] en op 15 mei 2018 heeft de Belgische Raad van State de bezwaren tegen het project ongegrond verklaard, waardoor de rondweg geheel aangelegd kon worden.[6]

Aanleg rondweg in Nederland

Archeologie en grondverwerving

Drie gespecialiseerde bureaus (ADC, BAAC en RAAP) hebben, ter invulling van het bestemmingsplan, de archeologische opgraving in het tracé uitgevoerd. De aanleg van de weg is er weliswaar de oorzaak van dat het erfgoed ter plekke niet behouden kan worden, maar het bood tegelijkertijd een kans om de kennis over de regionale geschiedenis uit te breiden en een reconstructie te maken van de bewoningsgeschiedenis en van het landschap rondom Baarle. De vondsten zijn gedocumenteerd, veilig gesteld en blijven behouden. Gedurende 2015 is een oppervlakte van 14 hectare onderzocht. Het archeologisch onderzoek kon van start gaan sinds de provincie Noord-Brabant de gronden die nodig zijn voor de aanleg van de weg in bezit heeft. In december 2014 heeft de rechtbank het besluit tot onteigening voor de laatste Nederlandse percelen genomen.

Daadwerkelijke aanleg

De werkzaamheden zijn gegund aan Boskalis.[7] In de tweede helft van 2017 begonnen voorbereidende werkzaamheden voor de eerste fase.[8][9] De uitvoering van het project was meermaals vertraagd vanwege de complexe juridische situatie door de ligging van de rondweg in twee landen. De omlegging Baarle is op 10 juli 2019 geopend.

Verkeersintensiteiten

In 2010 reden dagelijks 13.500 voertuigen langs Gilze en 5.700 voertuigen rond Alphen. Door Baarle-Nassau rijden 6.500 tot 7.000 voertuigen, en 6.200 voertuigen steken dagelijks de Belgische grens over.[10]

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Noord-Brabant

Autosnelwegen: A2A4A16A17A27A29A50A58A59A65A67A73A270

Niet-autosnelwegen: N65N69N257N259N260N260AN261N262N263N264N265N266N267N268N269N270N272N277N279N282N283N284N285N286N289N321N322N324N329N389N394N395N396N397

N551N601N602N603N604N605N606N607N608N609N610N611N612N613N614N615N616N617N618N619N620N621N622N623N624N625N626N628N629N630N631N632N634N636N637N638N639N640N641N642N831