N266 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N266
Begin Nederweert
Einde Someren
Lengte 17 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

→ Weert / Venlo

Nederweert

Someren-Eind

Someren-Zuid

Someren-Noord/Asten

Aansluiting Someren → Eindhoven / Venlo

→ Helmond

De N266 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Limburg en Noord-Brabant. De weg vormt een zuid-noordroute tussen de N275 in Nederweert en de aansluiting Someren van de A67. De weg loopt over de gehele lengte parallel aan de Zuid-Willemsvaart. De route is 17 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N266 begint aan de zuidkant van Nederweert in de provincie Limburg, op een geregeld kruispunt met de N275, de weg van Weert naar Venlo. Hier voert de N266 richting het noorden door de kom van Nederweert en loopt direct naast de Zuid-Willemsvaart. Af en toe zijn er sluizen naast de weg in de Zuid-Willemsvaart. In Nederweert scheidt de N266 met de Zuid-Willemsvaart de bebouwde kom van het buurtschap Budschap, dat aan de oostkant van het kanaal is gesitueerd. De enige rechtstreekse verbinding tussen beide plaatsen is een geregelde kruising in de N266 met sluis over de Zuid-Willemsvaart, waarna in Nederweert nog enkele ongeregelde kruisingen volgen en een rotonde.

De N266 kent lange rechte stukken en loopt direct naast de Zuid-Willemsvaart. Ruim ten noorden van Nederweert volgt de provinciegrens, waarbij de N266 kaarsrecht naar Someren-Eind loopt. Het landschap is hier agrarisch met weilanden en weinig bos. De weg loopt buiten het dorp Someren om en bedient het met twee rotondes. In dit gebied is ook veel tuinbouw met kassen. Ten zuiden van Helmond, bij het dorp Lierop, sluit de N266 met twee turborotondes aan op de aansluiting Someren van de A67. Vanaf dit punt gaat de N612 noordwaarts naar Helmond.

Classificatie

De N266 is in het kader van duurzaam veilig als een tweestrooks gebiedsontsluitingsweg ingericht. De maximumsnelheid is 80 km/uur buiten de bebouwde kom, ondanks dat de weg veel lange rechte en overzichtelijke stukken kent.

Geschiedenis

De N266 was van vroeger uit een rijksweg en heeft deze naam ook deels nog. De weg was tot 1992 administratief genummerd als de rijksweg 766 die vanaf de Belgische grens naar Weert en 's-Hertogenbosch liep. Toen wegnummering op de bewegwijzering werd geplaatst in de jaren 1980 is de weg als N266 bewegwijzerd tussen Weert en 's-Hertogenbosch en nooit als N766. Voordat de A2 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven gereedkwam verwerkte de N266 een deel van het doorgaande verkeer naar Limburg. In het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer is in 1993 de weg overgedragen aan de lagere overheden langs het traject, waarna het bewegwijzerde deel van de N266 drastisch ingekort is en enkel het huidige deel tussen Nederweert en de A67 nog als zodanig genummerd is. Het deel van de Belgische grens naar Weert is hernummerd als N292 en het deel door Weert is ontnummerd. Het deel van Weert tot Nederweert is onderdeel van de N275 geworden. Het deel tussen de A67 en Helmond is (administratief) hernummerd naar de N612, een provinciaal nummer van secundair belang en het deel door Helmond, Aarle-Rixtel en Beek en Donk is ontnummerd. Het noordelijke deel vanaf Boerdonk tot 's-Hertogenbosch, langs de Zuid-Willemsvaart, is hernummerd als N279.

De provincie Noord-Brabant heeft in 2008 en 2009 enkele sluizen afgesloten voor wegverkeer om de verkeersveiligheid te verbeteren. Concreet gaat het om de Sluis 12 die is vervangen door een viaduct over de Zuid-Willemsvaart even ten noorden van de sluis in Someren-Eind. Daarnaast is Sluis 10 ook vervangen door een viaduct over de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van de aansluiting met de A67. Naast deze concrete veiligheidsmaatregelen heeft de provincie tevens twee voorrangskruispunten bij Someren vervangen door twee turborotondes.

Toekomst

De provincie Limburg voert een MER-studie uit samen met de gemeente Nederweert voor verbetering van de N266 & N275 door de kom van Nederweert.[1] Er worden diverse alternatieven onderzocht waaronder verbetering van de bestaande weg door de kom, een westelijke randweg en een oostelijke randweg. De verkenningsfase loopt in 2012 en 2013, waarna in 2014 en 2015 de planuitwerkingsfase moet volgen. Eventuele toe te passen maatregelen volgen in 2016 en verder.

Provinciale Staten en de gemeenteraad van de gemeente Nederweert hebben de voorkeur uitgesproken voor het zogenaamde 'Nieuwe Alternatief'. Bij dit alternatief worden verschillende knelpunten op de bestaande wegen opgepakt. Het gaat onder meer om:

  • een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart tussen Budschop en Nederweert ter hoogte van de Schoolstraat (N266);
  • een nieuwe fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Nikkelstraat/Total Tankstation (N275);
  • een nieuwe fietstunnel onder de N275 óf fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart direct ten zuiden van de randwegbrug;
  • vergroten van de capaciteit van de toe- en afritten van de A2 en de aansluitingen op de N275;
  • de aanleg van een rotonde op de Randweg West ter hoogte van De Bengele/voetbalvelden;
  • het vergroten van de capaciteit van de rotonde in Nederweert-Eind (N275).

Nu zowel de gemeenteraad als Provinciale Staten hebben ingestemd met het 'Nieuwe Alternatief', is het project in een nieuwe fase terechtgekomen, de zogenaamde 'haalbaarheidsfase'. In deze fase wordt een schetsontwerp opgesteld. Gedeputeerde Staten laat een aantal verkennende onderzoeken uitvoeren op het gebied van onder andere ruimtelijke ordening, bodem, verkeer, water, landschap, flora en fauna en akoestiek. Met de uitkomsten van deze onderzoeken kan in een volgende fase een definitief ontwerp gemaakt worden. De planning was om de haalbaarheidsfase in 2021 af te ronden.

Verkeersintensiteiten

In 2010 reden er dagelijks 8.000 voertuigen tussen de N275 en het zuidelijke kruispunt in Nederweert. Noordelijk door Nederweert rijden dagelijks 9.500 voertuigen, waarna 8.500 voertuigen doorrijden tot de provinciegrens met Noord-Brabant.[2]

In 2010 reden er dagelijks 8.500 voertuigen tussen Someren-Eind en Someren en 13.000 voertuigen tussen Someren en de A67.[3]

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Limburg

Autosnelwegen: A2A67A73A74A76A77A78A79A280

Niet-autosnelwegen: N2N68N264N266N270N271N273N274N275N276N277N278N279N280N281N291N292N293N294N295N296N297N298N299N300

N551N552N553N554N555N556N560N562N564N565N566N567N568N570N571N572N580N581N582N583N584N585N590N591N592N593N594N595N597N598N843

Stadsroutes: S100 (Parkstad Limburg)

Genummerde wegen in de provincie Noord-Brabant

Autosnelwegen: A2A4A16A17A27A29A50A58A59A65A67A73A270

Niet-autosnelwegen: N65N69N257N259N260N260AN261N262N263N264N265N266N267N268N269N270N272N277N279N282N283N284N285N286N289N321N322N324N329N389N394N395N396N397

N551N601N602N603N604N605N606N607N608N609N610N611N612N613N614N615N616N617N618N619N620N621N622N623N624N625N626N628N629N630N631N632N634N636N637N638N639N640N641N642N831