N270 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N270)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
A270, N270
Begin Eindhoven
Einde Well
Lengte 46 km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route


Ring Eindhoven

Eindhoven-Van Oldenbarneveltlaan

Eindhoven-WolvendijkNuenenHelmond-Brandevoort-West, Gulbergen

Helmond-Brandevoort

Helmond

Helmond-Mierlo-Hout

Helmond-Boerhaavelaan

Helmond-Prins Hendriklaan

Helmond-Centrum

Helmond-Station

Helmond-Burgemeester van Houtlaan

Helmond-Wethouder van Wellaan

Helmond-Rivierensingel

Helmond-Brouwhuis-West

Helmond-Brouwhuis-Oost

→ Venlo

→ 's-Hertogenbosch

Deurne-EDCO Europe

Deurne-Raktseweg

Deurne-West

Deurne

Deurne-Oost

Deurne-Nachtegaalweg

→ Zeeland / Helden

Venray-West

Venray

Aansluiting Venray → Nijmegen / Venlo

Oostrum-West

Oostrum-Oost

Wanssum

Wanssum-West

Wanssum-Oost → Horst

Koninginnebrug Well

→ Nijmegen / Venlo

De A270 en N270 zijn een provinciale weg in Nederland, deels uitgevoerd als autosnelweg en grotendeels als niet-autosnelweg, gelegen in de provincies Noord-Brabant en Limburg. De weg vormt een oost-westroute vanaf Eindhoven tot nabij Well en is 46 kilometer lang. Het snelwegdeel A270 is 4 kilometer lang.

Routebeschrijving

N270 (west)

De N270 start op de oostelijke zijde van de Ring Eindhoven op een met verkeerslichten geregeld plein, in de volksmond ook bekend als de Berekuil. Hier is de weg 2x2 rijstroken en telt over een afstand van circa 3 kilometer nog twee verkeerslichten. De gemeente Eindhoven is hier de wegbeheerder.

A270

Na het laatste verkeerslicht in Eindhoven, verlaat men de bebouwde kom en begint het snelwegdeel van de N270, dat zodoende genummerd is als A270, waar de provincie Noord-Brabant de wegbeheerder is. De A270 is een korte autosnelweg in Nederland. De A270 ligt solitair van het Nederlandse snelwegennet en verbindt Eindhoven met Helmond. De weg is 3,3 kilometer lang en telt één ongelijkvloerse aansluiting met de kom van Nuenen, die - omdat dit de enige is op de snelweg - geen afritnummer heeft. Verder heeft de snelweg richting Helmond een verzorgingsplaats (Vaarle) na de afrit Nuenen.

De A270 werd vroeger gekenmerkt door een betonwegdek, wat uitzonderlijk is in Nederland. Ten westen van Helmond eindigt de A270 dan op een kruispunt met de Neervoortse Dreef.

N270 (oost)

De Koninginnebrug over de Maas bij Well.

Aan het oostelijke einde van de A270 bereikt men Helmond, waar de gemeente de wegbeheerder van de N270 is. Tussen de Neervoortse Dreef en de Brandevoortse Dreef is de N270 uitgevoerd als autoweg waarbij de vluchtstroken herinneren aan de tijd dat dit deel nog autosnelweg was. In Helmond is de maximumsnelheid vanaf de Brandevoortse Dreef oostwaarts eerst 70 km/h, daarna 50 km/h en is de N270 uitgebouwd als een 2x2 gebiedsontsluitingsweg. Door middel van 16 verkeersregelinstallaties wordt het verkeer dwars door de bebouwde kom van Helmond geleid, waar de weg tevens als belangrijkste lokale verkeersader van de stad fungeert. Binnen Helmond worden de verkeerslichten geregeld middels het UTOPIA-SPOT-systeem, waardoor de doorstroming wordt verbeterd met een grotere kans op een groene golf. Ter hoogte van het centrum van Helmond ligt een 500 meter lang viaduct over de Zuid-Willemsvaart, lokaal bekend als de Kasteel Traverse.

Na de aansluiting met de N279 aan de oostzijde van Helmond, die is vormgegeven als een halfklaverbladaansluiting met de doorgaande richting N279, telt de N270 2x1 rijstroken, waar de provincie Noord-Brabant weer de wegbeheerder is. Ter hoogte van Deurne bevinden zich twee ongelijkvloerse kruisingen waarna de weg door landelijk gebied verder loopt naar de rotonde van de N277 bij Ysselsteyn. Ook bij Venray is één ongelijkvloerse aansluiting te vinden. Na Venray is er een aansluiting op de A73 om vervolgens na enkele kilometers over de rivier de Maas naar de N271 te leiden. De N270 eindigt hier op de rotonde met de N271. Op het Limburgse deel is de provincie Limburg de wegbeheerder.

Geschiedenis

Van oorsprong verliep de weg van Eindhoven naar Helmond via Geldrop. Er bestond al wel een doorgaande weg in de hedendaagse N270-corridor van Helmond via Deurne en Venray naar Well. Deze verliep nog door de dorpskernen en via een veerdienst over de Maas.

Koninginnebrug Well

De eerste substantiële verbetering van de weg was de brug over de Maas bij Well, ook wel de Koninginnebrug genoemd. In 1954 werd door de Engelse en Nederlandse genie na de Tweede Wereldoorlog een baileybrug aangelegd. Het was een van de zwaarste baileybruggen van West-Europa in die tijd. De verbinding was er primair aangelegd voor militair gebruik, maar werd ook voor burgerverkeer gebruikt. De brug was ongeschikt voor grote hoeveelheden verkeer, omdat deze slechts één rijstrook had. Daarnaast werd de brug vanaf eind jaren '60 niet meer gebruikt door zwaar verkeer, omdat de brug niet geschikt was voor hoge belastingen. Het zware verkeer (boven de 3,5 ton) moest weer gebruikmaken van een daartoe ingestelde veerdienst.[1] Uiteindelijk werd eind jaren 70 begonnen met de bouw van de Koninginnebrug, welke op 12 november 1980 opende voor het verkeer. De aanleg van de brug kostte indertijd 20 miljoen gulden.[2]

Omlegging bij Deurne

Tussen 1957 en 1963 is de weg van Helmond langs Deurne tot aan de grens met Limburg heraangelegd, met een tracéverlegging tot buiten de bebouwde kom van Deurne, inclusief een ongelijkvloerse aansluiting met de Milhezeweg aan de oostkant van Deurne. Het werk kostte destijds 4 miljoen gulden en de vernieuwde weg werd op 20 december 1963 geopend.[3] Later is de kruising met de N604 aan de westkant van Deurne ongelijkvloers gemaakt, hier is een tunnelbak onder de N604 aangelegd die op 25 november 1983 in gebruik werd genomen.[4]

De provincie Noord-Brabant heeft de N270 rond Deurne aangepast. Er zijn parallelwegen voor landbouwverkeer aangelegd en de aansluiting van erven zijn op de parallelwegen in plaats van op de hoofdrijbaan. Tevens zijn er drie verkeerslichten geplaatst. Oorspronkelijk stond uitvoering van de maatregelen gepland voor 2012 of 2013. Rond 2012 is besloten om de planstudie uit te stellen. In 2012 is enkel groot onderhoud uitgevoerd en zijn de betondelen overlaagd met asfalt. Op 18 december 2018 werd het bestemmingsplan vastgesteld.[5] De werkzaamheden zijn gedurende 2023 uitgevoerd.[6]

Traverse Helmond

Eén van de grootste aanpassingen was de bouw van de traverse door Helmond. Oorspronkelijk verliep de weg langs het spoor, over onder andere de Houtse Parallelweg. Er werd besloten om de weg noordelijker dwars door Helmond aan te leggen. Hiertoe werd een aanzienlijk aantal panden gesloopt, er is een 620 meter lange doorbrak door Helmond gerealiseerd. Dit werd ook wel de luchtbrug van Helmond genoemd. De eerste fase van de kasteel-traverse, zoals het wel werd genoemd, is op 3 september 1966 geopend, vanaf het westen tot aan het centerum.[7] De tweede fase tot aan de bestaande weg richting Deurne, is in 1975 geopend.

Autosnelweg Eindhoven - Helmond

Oorspronkelijk moest doorgaand verkeer tussen Eindhoven en Helmond door Geldrop, om dit te verbeteren is in de eerste helft van de jaren '70 een 2x2-weg tussen Eindhoven en Helmond aangelegd, geheel over een nieuw tracé, die aansloot op de in 1966 geopende traverse van Helmond. In Eindhoven sloot het aan op de rotonde Berenkuil. De nieuwe 2x2 weg is op 22 september 1973 geopend voor het verkeer.[8] De reistijd tussen beide steden werd verkort van 30 naar 10 minuten.[9] Een 7,5 kilometer lang deel was als autosnelweg uitgevoerd, destijds vanaf de Wolvendijk bij Eindhoven tot de Hortsedijk in Helmond. Dit is één van de weinige autosnelwegen in Nederland die als provinciale weg is aangelegd, met het administratieve nummer S22.

Als autosnelweg is de A270 vanaf de jaren '90 stapje voor stapje afgewaardeerd. Eerst door de komst van een kruispunt met verkeerslichten ter ontsluiting van de Helmondse nieuwbouwwijk Brandevoort, waarmee de A270 zo'n 1,6 kilometer werd ingekort. In plaats van nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen te creëren, heeft men ervoor gekozen gelijkvloerse aansluitingen met verkeerslichten aan te leggen. Hierdoor is de verwerkingscapaciteit van de weg nu bepaald door de afwikkelingskwaliteit van de verkeerslichten. Theoretisch is de capaciteit van een 2x2 autosnelweg circa 70.000 mvt/dag, bij een 2x2 weg met verkeerslichten liggen deze waarden op circa 45.000 mvt/dag.[10]

In de eerste helft van de jaren 2000 werd een busaansluiting gerealiseerd ter hoogte van de Geldropsedijk. De vluchtstroken tussen deze aansluiting en Eindhoven werden omgevormd tot busstroken, waarmee de A270 zijn status als autosnelweg verloor over zo'n 1,2 km. Dit gedeelte wordt nog als A270 bewegwijzerd, aangezien elk ander voertuig dan een bus onherroepelijk op de 'echte' A270 uitkomt.

In 2011 werd het snelweggedeelte opnieuw ingekort door de realisatie van een tweede verkeerslichtenkruispunt, eveneens voor de nieuwbouwwijk Brandevoort. Hiermee werd de A270 zo'n 1,7 km korter. Het kruispunt is aangelegd voor de ontsluiting van een golfterrein en een dierenpark. Onbekend is of het verkeer via de bestaande aansluiting bij Nuenen kon worden afgewikkeld.

Van de oorspronkelijke lengte van 7,8 km resteren zodoende nog 3,3 kilometer. De afgewaardeerde delen hebben nog steeds het alignement van een autosnelweg, alhoewel de vluchtstroken zijn weggehaald en de markering is aangepast.

Afsnijding Venray

Oorspronkelijk verliep de doorgaande weg door Venray en Oostrum, via de Langstraat en Stationsweg. De weg is later zuidelijk van Venray verlegd, als een afsnijding. Dit is in meerdere fases gerealiseerd, als eerste werd een kort stuk tussen de Langstraat en de Leunseweg ten zuiden van Venray verlegd over een nieuw tracé. Dit is vermoedelijk begin jaren '60 al gerealiseerd, het tracé van de afsnijding Venray is in 1960 al vastgesteld.[11].

Het gehele wegvak is op dinsdag 9 maart 1971 opengesteld. [12]. De totale afsnijding bij Venray was 4,5 kilometer lang en had een hoogwaardig profiel, met een ongelijkvloerse kruising bij Leunen, een ongelijkvloerse kruising over de autoweg Horst - Venray (thans A73) en een ongelijkvloerse spoorkruising bij Oostrum.

Later is het snelle karakter van de N270 langs Venray weer verloren gegaan door de bouw van rotondes en de aansluiting met de A73. Oorspronkelijk ging de N270 met een viaduct over de autoweg Horst - Venray heen. Op deze locatie is later de aansluiting Venray aangelegd met kruispunten met verkeerslichten. Ook zijn drie rotondes aangelegd.

Passage door Wanssum

Oorspronkelijk verliep de N270 door de kern van Wanssum. Om doorgaand verkeer buiten de kern te houden en de haven-gerelateerde bedrijvigheid van Wanssum beter bereikbaar te maken is een noordelijke rondweg aangelegd, met een brug over de haven.[13] Op 15 maart 2017 werden de bezwaren tegen het project door de Raad van State ongegrond verklaard.[14] Op 19 december 2018 is de westelijke helft van de rondweg geopend[15] en de openstelling van de rest van de rondweg, inclusief de brug, volgde op 7 september 2020.[16] Bij de bouw van de brug in Wanssum zijn de langste prefab liggers ter wereld gebruikt, met een lengte van 69 meter.[17]

Toekomst

Op het Limburgse deel van de N270 spelen ontwikkelingen in de vorm van aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en recreatiegebieden en de verbinding naar vliegveld Weeze in Duitsland, die allen een hogere intensiteit op de N270 veroorzaken. In november 2012 hebben vertegenwoordigers van gemeente Venray, provincie Limburg, het LWV, de LLTB en MKB Limburg de intentieovereenkomst Via Venray getekend, die een verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming op de N270 tussen Venray en de N271 bij Well moet bewerkstelligen. Voor een betere doorstroming denkt men eerst aan de aanleg van extra rotondes.

Verkeersintensiteiten

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten. Telpunten:

 1. Eindhoven - Nuenen
 2. Nuenen - Helmond
 3. Helmond - Deurne
 4. Deurne - Walsberg
 5. Walsberg - Limburg
 6. Limburg - N277
 7. N277 - Langstraat
 8. Langstraat - Leunseweg
 9. Leunseweg - A73
 10. A73 - Wittevennenweg
 11. Wittevennenweg - Wanssum
 12. Wanssum - Geysterseweg
 13. Blitterswijkerweg - N271
Telpunt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1985 - 19.500 9.370 - - - - - - - - - -
1990 27.500 - 12.500 - 8.500 - - - - - - - -
1991 29.800 26.500 12.500 11.500 - - - - - - - - -
1996 - 29.500 15.000 - 10.500 - - - - - - - -
1998 - 30.000 17.000 19.000 - 10.500 12.000 11.000 15.000 13.000 11.500 11.000 9.500
1999 35.500 31.000 17.000 19.000 12.000 10.500 12.000 11.000 15.000 13.000 11.500 11.500 9.500
2000 37.000 32.000 18.000 20.000 12.500 10.500 12.000 12.000 15.000 13.000 11.500 13.000 9.500
2005 35.000 35.000 19.500 14.000 11.000 11.000 12.000 13.000 18.500 13.000 13.000 16.000 11.000
2008 38.000 38.500 20.000 15.000 11.500 11.000 12.000 13.000 18.500 13.000 13.500 14.000 10.500
2009 38.000 38.500 20.500 15.000 11.500 - - - - - - - -

Bron: Provincie Noord-Brabant, provincie Limburg

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Nuenen Helmond Gedeelte Eindhoven-Nuenen (Geldropsedijk): Vmax = met busstrook;
A270 eindigt bij wegbeheer gemeente Helmond (Vmax = , )

Rijstrookconfiguratie

Van Naar Rijstroken lengte rijstrookkilometers
Eindhoven-Ring Eindhoven-Tongelre 2 km 2x2
Eindhoven-Tongelre Helmond-Brandevoort 6 km 2x2 24
Helmond-Brandevoort Helmond-Centrum 2 km 2x2
Helmond-Centrum Well 35 km 1x2

Overzichten

Verzorgingsplaatsen langs de A270

Richting Helmond: Vaarle

Richting Eindhoven:

Aansluitingen in de A270/N270

A270: Nuenen

N270: DeurneDeurne-OostVenray


Externe links

Bronnen, noten en referenties


Autosnelwegen van Nederland

Genummerde wegen in de provincie Noord-Brabant

Autosnelwegen: A2A4A16A17A27A29A50A58A59A65A67A73A270

Niet-autosnelwegen: N65N69N257N259N260N260AN261N262N263N264N265N266N267N268N269N270N272N277N279N282N283N284N285N286N289N321N322N324N329N389N394N395N396N397

N551N601N602N603N604N605N606N607N608N609N610N611N612N613N614N615N616N617N618N619N620N621N622N623N624N625N626N628N629N630N631N632N634N636N637N638N639N640N641N642N831

Genummerde wegen in de provincie Limburg

Autosnelwegen: A2A67A73A74A76A77A78A79A280

Niet-autosnelwegen: N2N68N264N266N270N271N273N274N275N276N277N278N279N280N281N291N292N293N294N295N296N297N298N299N300

N551N552N553N554N555N556N560N562N564N565N566N567N568N570N571N572N580N581N582N583N584N585N590N591N592N593N594N595N597N598N843

Stadsroutes: S100 (Parkstad Limburg)