N271 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N271)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N271
Begin Venlo
Einde Malden
Lengte 60 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

→ Nijmegen / Maastricht

Venlo →

Koninginnepleintunnel

→ Eindhoven / Duisburg

Velden-Zuid

Velden

Arcen-Zuid

Arcen-Centrum

Arcen-Noord

→ Wellerlooi

Well

Nieuw-Bergen-Zuid

Nieuw-Bergen-Centrum (Siebengewaldseweg)

Afferden-Zuid

Afferden-Noord

Ind. De Grens

→ Nijmegen / Köln

Heijen

Gennep

Gennep-Noord

Milsbeek

Mook

Molenhoek

Malden

→ Nijmegen / Venlo

De N271 is een niet-autosnelweg in de Nederlandse provincies Limburg en Gelderland en is voor het overgrote deel een provinciale weg en voor een klein gedeelte een gemeentelijke weg. De N271 volgt de oostelijke oever van de rivier de Maas, vanaf Venlo via Gennep naar Malden, nog net in Gelderland. De weg volgt tevens de grens met Duitsland en is 60 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N271 ten zuiden van Mook.

De N271 begint op de aansluiting Venlo-Zuid van de A73 en loopt in eerste instantie over het gemeentelijk wegennet van Venlo. De weg gaat met een complex geregeld verkeersplein onder de spoorlijn Eindhoven-Venlo door, waarna de weg parallel aan het spoor en ten zuiden van het centrum van de stad loopt. Met de Koninginnepleintunnel gaat de weg onder de station-centrumverbinding door, en buigt deze tegelijk af richting noorden, zodat deze langs de oostzijde van het centrum loopt. De weg verbreedt naar 2x2-rijstroken en kent enkele verkeerslichtenkruisingen voordat het ruime Europaplein wordt bereikt. Deze rotonde kent twee rijstroken en heeft enige turbokarakteristieken. De N271 gaat vervolgens als provinciale weg in noordwestelijke richting verder naar aansluiting 40 van de A67, de aansluiting Velden. Tot daar volgen enkele verkeerslichtenkruisingen waarna de weg versmalt naar een 1x2-wegprofiel.

Na Venlo raakt het geleidelijk dunbevolkter met de kernen Velden en Lomm en volgt een enkelbaansrondweg ten oosten van Arcen. De weg koerst daarna noordwaarts langs de Maas. In dit dunbevolkte gebied passeert men dorpjes als Bergen en Nieuw-Bergen. Veel belangrijke wegen kruist men niet, afgezien van de N270 die veel verkeer verwerkt tussen Noord-Brabant en vliegveld Weeze. Bij de aansluiting Gennep met de A77 verbreedt de N271 naar 2x2-rijstroken, waarna deze over korte lengte is uitgebouwd met een ongelijkvloerse kruising naar Gennep en Oeffelt. De belangrijkste plaats op dit deel van de route is Gennep, waarna de weg door diverse dorpen op de oostoever van de rivier de Maas loopt. Aan de oostkant wordt de weg begrensd door een licht glooiend en soms bebost landschap. Even ten noorden van Mook volgt de provinciegrens met Gelderland, waar de weg in westelijke richting afbuigt. In noordelijke richting loopt de N844 naar Malden en Nijmegen. De N271 steekt het Maas-Waalkanaal over en eindigt op de met verkeerslichten geregelde aansluiting Malden met de A73 en de N846.

Geschiedenis

Het 2x2-deel van de N271, even ten noorden van Gennep.

Rond de jaren 40 van de negentiende eeuw werd ten oosten van de Maas de rijksweg van Maastricht naar Nijmegen aangelegd als 'kiezelweg der 1ste klasse'. Tot die tijd volgde doorgaand verkeer een oude heerweg die in de Romeinse tijd al een verbinding was tussen Keulen en Nijmegen. De rijksweg is rond 1920 bestraat en werd in 1957 als N95 genummerd. Na de geleidelijke oplevering van de A73 vanaf de jaren '70 verviel tussen Venlo en Nijmegen langzamerhand de doorgaande functie. De N271 werd daarom vanaf 15 juni 1988 ter hoogte van Molenhoek over het Maas-Waalkanaal heen afgebogen, naar de aansluiting op de A73 bij Heumen.

Door de voltooiing van de A73 tussen Maasbracht en Venlo in 2007 verloor de N271 zijn doorgaande functie vrijwel helemaal. De N271 is ingekort van Maasbracht tot Venlo, waardoor de N271 enkel van Venlo naar Malden loopt. De handhaving van het nummer N271 binnen Venlo is een overblijfsel uit de tijd dat de N271 van Roermond doorliep naar de andere kant van Venlo.

Gennep

Op 11 november 1977 werd het gedeelte om Gennep en Heijen opengesteld als ongelijkvloerse autoweg met 2x2 rijstroken. Van iets eerdere datum was de verdubbeling van de omlegging om Arcen. Vermoedelijk waren beide wegvakken bedoeld als anticipatie op een verdere uitbouw naar autosnelweg. Uiteindelijk is de A73 op de westoever aangelegd.

Arcen

De rond 1847 opengestelde rijksweg liep dwars door het dorpscentrum van Arcen. Na de Tweede Wereldoorlog is besloten om aan de oostkant van Arcen de weg over een afstand van 4,5 kilometer om te leggen. De omlegging om Arcen is opengesteld op 14 januari 1959.[1] In de jaren '70 is dit gedeelte verdubbeld. Rond de jaarwisseling 2009/2010 is de weg echter weer versmald tot een 1x2-gebiedsontsluitingsweg op de voormalige oostelijke rijbaan, waarbij de westelijke rijbaan is omgebouwd tot parallelweg voor langzaam verkeer. In dezelfde periode zijn in het omgelegde deel twee rotondes aangelegd waaronder een turborotonde bij de kruising met de Lingsforterweg.

Nieuw-Bergen en Milsbeek

De provincie Limburg voerde samen met de gemeente Bergen een reconstructie uit van de N271 in de kom van Nieuw-Bergen en de voormalige N552 (Siebengewaldseweg) om het centrumplan Mosaique uit te kunnen voeren. De overdracht van de N552 aan de gemeente maakte deel uit van dit plan. Het geregelde kruispunt met de Siebengewaldseweg is omgebouwd naar een ovonde. Tevens is zuidelijk van het te reconstrueren kruispunt een nieuwe rotonde aangelegd op de N271. Tussen deze twee punten is de N271 binnen de kom gelegd, waardoor de maximumsnelheid van 80 naar 50 km/h is gegaan. De werkzaamheden zijn uitgevoerd tot eind 2013.

Naast de aanpak van de N271 in Bergen heeft de provincie de N271 door Milsbeek aangepast. Op de kruising met de Zwarteweg is, blijkens opnamen van het najaar 2018, een rotonde aangelegd.[2] Men heeft de weg binnen de kom gehaald en het wegprofiel aangepast. Er was mede de intentie om de doorstroming te verbeteren, maar dat lijkt haaks te staan op de veiligheidsmaatregelen.

Verkeersintensiteiten

In Venlo zijn geen intensiteiten bekend. In 2010 reden even ten noorden van de A67 13.000 voertuigen per werkdag. Dit daalt naar 11.500 voertuigen bij Velden, en 9.000 ten zuiden van Arcen. Ten zuiden van de N270 rijden 5.500 voertuigen, ten noorden hiervan 12.000 en vervolgens ten noorden van Well 8.000 voertuigen. Ten zuiden van de A77 rijden 10.500 voertuigen, ten noorden hiervan 11.500 en op de rondweg van Gennep circa 10.000 - 11.000 voertuigen. Ten zuiden van Mook rijden niet meer dan 8.000 voertuigen, wat in Mook stijgt naar 12.500 voertuigen.[3]

In Gelderland reden in 2011 21.000 voertuigen tussen de provinciegrens en Malden, wat stijgt tot 23.000 voertuigen tot de A73/N846, wat dit wegvak zwaar overbelast maakt.[4]

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Limburg

Autosnelwegen: A2A67A73A74A76A77A78A79A280

Niet-autosnelwegen: N2N68N264N266N270N271N273N274N275N276N277N278N279N280N281N291N292N293N294N295N296N297N298N299N300

N551N552N553N554N555N556N560N562N564N565N566N567N568N570N571N572N580N581N582N583N584N585N590N591N592N593N594N595N597N598N843

Stadsroutes: S100 (Parkstad Limburg)

Genummerde wegen in de provincie Gelderland

Autosnelwegen: A1A2A12A15A18A28A30A50A73A325A326A348

Niet-autosnelwegen: N18N50N224N225N229N233N271N301N302N303N304N308N309N310N311N312N313N314N315N316N317N318N319N320N322N323N324N325N326N327N329N330N332N335N336N338N339N344N345N346N348

N418N740N763N781N782N783rw783N784N785N786N787N788N789N790N791N792N794N795N796N797N798N800N801N802N803N804N805N806N810N811N812N813N814N815N816N817N818N819N820N821N822N823N824N825N826N827N830N831N832N833N834N835N836N837N838N839N840N841N842N843N844N845N846N847N848

Stadsroutes: Nijmegen