N273 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N273
Begin Ittervoort
Einde Blerick
Lengte 35 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

→ Maaseik

Ittervoort

Ind. Ittervoort

Aansluiting Grathem → Maastricht / Eindhoven

Grathem

Heel

→ Roermond / Weert

Horn → Heythuysen / Meijel

Haelen-Zuid

Haelen-Noord

Neer-Zuid

Neer-Centrum

Neer-Noord

Kessel-Eik

Kessel

→ Ysselsteyn / Zeeland

Baarlo-Zuid

Baarlo-Centrum

Baarlo-Noord

Hout-Blerick-Zuid

Hout-Blerick

→ Panningen / Weert

Aansluiting Maasbree → Nijmegen / Roermond

De N273 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Limburg. De weg verloopt vanaf de Belgische grens bij Ittervoort over de westelijke Maasoever tot aan Blerick en staat bekend als de Napoleonsweg. De route is 35 kilometer lang.

Routebeschrijving

Vanuit België gaat de N78 vanuit Maaseik en Maasmechelen aan de Nederlandse zijde over in de Nederlandse N273 die hier naar het noordoosten loopt. De N273 wordt gekenmerkt door lange rechte stukken en kent vrijwel geen rotondes in tegenstelling tot veel andere 3-cijferige N-wegen. Vlak na de grens loopt de weg langs Ittervoort en het historische stadje Thorn, waarna de aansluiting met de A2 volgt. Tevens kruist men het kanaal van Wessem naar Nederweert dat aansluit op de Zuid-Willemsvaart. Het dorp Grathem wordt aan de oostzijde gepasseerd, waarna men langs enkele meertjes bij Panheel komt en door bebost gebied gaat. Bij Horn kruist men de N280, de 2x2 autoweg naar Roermond, waarna de aansluiting met de N279 volgt. Vanwege de rivier de Maas zijn er weinig belangrijke zijwegen. Noordelijker loopt de tweestrooksweg over een rondweg langs Haelen waarna Kessel wordt gepasseerd, waarna de N273 door Neer loopt. Ten noorden van Kessel eindigt de N277 op de N273, waarna de grotere bebouwde kom van Baarlo volgt. Verderop bij Blerick eindigt de weg op de aansluiting met de A73, de snelweg rond Venlo, waar tevens de N275 naar Weert begint.

Classificatie

De N273 is in het kader van duurzaam veilig als een tweestrooks gebiedsontsluitingsweg ingericht, met een maximumsnelheid van 80 km/uur. Over de gehele lengte is een inhaalverbod van kracht.

Geschiedenis

De Napoleonsweg is tijdens het bewind van Napoleon Bonaparte aangelegd tussen 1810 en 1813. De route was onderdeel van de Route Impériale tussen Parijs en Hamburg en werd gezien als weg van groot belang binnen het Franse keizerrijk van toen. Deze weg had vooral een militaire functie in de 19e eeuw en is daarom kaarsrecht aangelegd, wat later van pas kwam bij het snelle wegverkeer. Ook in het Nederlandse 19e eeuwse wegennet was dit een weg van eerste klasse, onderdeel van weg 2. Het gedeelte van de weg tussen Venlo en Nijmegen, dat geen onderdeel was geweest van de genoemde Route Impériale (maar slechts van de RI 66, van derde klasse), werd tussen 1844 en 1846 verhard.[1]

De N273 was, voordat de A73 tussen Venlo, Roermond en Sint Joost gereedkwam, de voornaamste doorgaande route voor noord-zuidverkeer van Oost-Nederland en had hiermee een nationaal belang. Dit verklaarde de classificatie als rijksweg. Veel vakantiegangers uit noorden en oosten van Nederland herinneren zich deze weg als een lastige onderbreking onderweg naar België of Frankrijk. In 2008 was de A73 geheel gereed, waarna die weg het doorgaande verkeer overnam. Sindsdien is de N273 een stuk rustiger geworden.

Om die reden is sinds 2010 het beheer en onderhoud van de N273 overgedragen aan de provincie Limburg, hoewel de provincie feitelijk al het onderhoud verzorgde. Tot 2014 vormde de omleiding Haelen hierop een uitzondering omdat dit een Rijksproject betrof.

Nadat de weg rustiger is geworden en vrijwel volledig bij de provincie in beheer, zijn kleine maatregelen uitgevoerd die de doorstroming belemmeren. Tussen 17 september 2012 en eind 2012 is de verkeerslichtkruising met de N277 vervangen door een enkelstrooksrotonde. Een jaar eerder is de verkeerslichtkruising met de Hoverhofweg bij Hout-Blerick vervangen door een enkelstrooksrotonde, waarmee vrachtverkeer een extra hindernis heeft gekregen op deze doorgaande route.

Tot 1996 liep de N273 van Grubbenvorst over een vrij recht tracé via Horst naar Venray om bij de huidige aansluiting Venray-Noord te eindigen op de Maasheseweg. Het deel Blerick - Venray is in zijn geheel vervangen door de A73. In de tijd dat de weg in beheer was bij het Rijk was deze administratief bekend als rw773.

De Provincie Limburg heeft besloten de N273 door de kom van Baarlo heen aan te passen. Doordat de weg is aangelegd in de tijd van Napoleon, ligt de weg hoger dan de omliggende woningen en bedrijven. Hier gaat wateroverlast mee gepaard. De N273 is tijdens deze werkzaamheden verlaagd en worden er diverse herinrichtingen uitgevoerd zoals snelheidsremmers, vernieuwde bushaltes en nieuwe fietsersoversteekplaatsen. Het grote kruispunt ter hoogte van het centrum van Baarlo bleef ongewijzigd. De werkzaamheden kwamen in september 2021 gereed.[2]

Verkeersintensiteiten

Onderstaande intensiteiten zijn jaargemiddelde werkdagintensiteiten. Onderstaande intensiteiten zijn ten zuiden van de genoemde locatie.

Locatie 2006[3] 2010[4]
Ittervoort 6.500 (2005) 6.500
Ind. Ittervoort - 9.500
A2 - 13.000
Grathem 20.000 14.500
N280 18.500 14.000
N279 19.000 14.000
Haelen 17.000 8.000
Neer 18.500 9.500
Kessel 17.000 7.500
N277 19.000 8.000
Baarlo 16.500 8.000
Baarlosestraat 22.000 13.500
Blerick 16.000 10.000

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Limburg

Autosnelwegen: A2A67A73A74A76A77A78A79A280

Niet-autosnelwegen: N2N68N264N266N270N271N273N274N275N276N277N278N279N280N281N291N292N293N294N295N296N297N298N299N300

N551N552N553N554N555N556N560N562N564N565N566N567N568N570N571N572N580N581N582N583N584N585N590N591N592N593N594N595N597N598N843

Stadsroutes: S100 (Parkstad Limburg)