N275 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N275)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN275.svg
N275 NL map.png
N275
Begin Blerick
Einde Weert
Lengte 28 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

VRI zwart.svg Afslagsymbool.svg NLA073.svg NLN273.svg

Rotonde.svg Maasbree

Rotonde.svg NLN277.svg


NLN277.svg NLN560.svg

VRI zwart.svg NLN277.svg Ravenstein/Kessel

Rotonde.svg NLN275.svg NLN562.svg


NLN275.svg

Rotonde.svg Beringe

Rotonde.svg NLN279.svg

Rotonde.svg Nederweert-Eind

VRI zwart.svg NLN266.svg

VRI zwart.svg Nederweert

VRI zwart.svg Afslagsymbool.svg NLA002.svg

Centrum.svg Weert

De N275 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Limburg. De weg vormt een oost-westverbinding vanaf de A73 in Blerick tot aan de A2 bij Nederweert, echter met een onderbreking ter hoogte van Koningslust. De weg is 28 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N275 begint aan de rand van Blerick op de aansluiting met de A73. Tevens begint hier de N273. De N275 loopt naar het westen door bosgebieden en daarna langs de zuidkant van Maasbree, waarna deze abrupt eindigt op een rotonde met de N277. Via de N277 en N560 moet men verder. De onderbreking is circa 2,7 kilometer lang en er zijn geen alternatieve wegen langs deze corridor beschikbaar. Er moet omgereden worden via Panningen of de aansluiting met de A67.

Wanneer men via de N277 rijdt, begint het bewegwijzerde deel van de N275 al bij de kruising met de N560. De N275 loopt hier namelijk bewegwijzerd over het administratieve wegnummer N560, een unieke situatie in Nederland. De N275/N560 loopt hierbij richting zuiden om na enige tijd bij een rotonde uit te komen met de N275 in Vosberg, waar de N560 eindigt en de N275 verder gaat naar het zuidwesten, parallel aan de Noordervaart. Men komt langs Beringe, waar een rotonde volgt die bovenop de Noordervaart ligt. De N275 gaat hier verder aan de zuidzijde van de vaart door een agrarisch gebied met wat bos naar het zuiden. Ten zuiden van Meijel kruist men de N279 met een rotonde bovenop de Noordervaart, waarvandaan de weg aan de noordzijde van Noordervaart verdergaat. Dit deel van de N275 is kaarsrecht en kent geen bebouwde kommen of belangrijke kruisingen.

Bij Budschop buigt de weg af van de Noordervaart in westelijke richting. Men steekt de Zuid-Willemsvaart over waarna de N275 verbreedt naar 2x2-rijstroken en de zuidelijke randweg van Nederweert vormt. In Nederweert kruist men de N266, die hier begint. Westwaarts loopt de weg naar de aansluiting met de A2 waarna de weg ongenummerd verdergaat tot de Ring van Weert en op de Ringbaan-Noord binnen de bebouwde kom van Weert eindigt.

Classificatie

De N275 langs de Noordervaart.

De N275 is in het kader van duurzaam veilig als een tweestrooks gebiedsontsluitingsweg ingericht met een maximumsnelheid van 80 km/h buiten de kom. Ter hoogte van Nederweert liggen 4 rijstroken.

Geschiedenis

De N275 was oorspronkelijk een planvervangende rijksweg, de rijksweg 775 die niet genummerd was. De weg is in 1981 bewegwijzerd als de N275 en in 1993 overgedragen aan de provincie Limburg.

De achtergrond van de ontbrekende schakel bij Koningslust is niet bekend. Mogelijk is dit deel niet aangelegd omdat de afgraving van de Noordervaart ten oosten van Beringen een rijksmonument is. Het deel van de weg tussen Beringe en de N560 bij Koningslust is pas circa jaren '90 aangelegd als geheel nieuwe weg. Oorspronkelijk werd de omleidingsroute via Panningen bewegwijzerd, maar sinds 1996 via de N560 en N277. Het wegnummer N275 staat op deze omleidingsroute aangegeven.

Toekomst

De provincie Limburg voert een MER-studie uit samen met de gemeente Nederweert voor verbetering van de N266 & N275 door de kom van Nederweert.[1] Er worden diverse alternatieven onderzocht waaronder verbetering van de bestaande weg door de kom, een westelijke randweg en een oostelijke randweg. De verkenningsfase loopt in 2012 en 2013, waarna in 2014 en 2015 de planuitwerkingsfase moet volgen. Eventuele toe te passen maatregelen volgen in 2016 en verder.

Provinciale Staten en de gemeenteraad van de gemeente Nederweert hebben de voorkeur uitgesproken voor het zogenaamde 'Nieuwe Alternatief'. Bij dit alternatief worden verschillende knelpunten op de bestaande wegen opgepakt. Het gaat onder meer om:

  • een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart tussen Budschop en Nederweert ter hoogte van de Schoolstraat (N266);
  • een nieuwe fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Nikkelstraat/Total Tankstation (N275);
  • een nieuwe fietstunnel onder de N275 óf fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart direct ten zuiden van de randwegbrug;
  • vergroten van de capaciteit van de toe- en afritten van de A2 en de aansluitingen op de N275;
  • de aanleg van een rotonde op de Randweg West ter hoogte van De Bengele/voetbalvelden;
  • het vergroten van de capaciteit van de rotonde in Nederweert-Eind (N275).

Nu zowel de gemeenteraad als Provinciale Staten hebben ingestemd met het 'Nieuwe Alternatief', is het project in een nieuwe fase terechtgekomen, de zogenaamde 'haalbaarheidsfase'. In deze fase wordt een schetsontwerp opgesteld. Gedeputeerde Staten laat een aantal verkennende onderzoeken uitvoeren op het gebied van onder andere ruimtelijke ordening, bodem, verkeer, water, landschap, flora en fauna en akoestiek. Met de uitkomsten van deze onderzoeken kan in een volgende fase een definitief ontwerp gemaakt worden. De planning was om de haalbaarheidsfase in 2021 af te ronden.

Verkeersintensiteiten

In 2008 reden dagelijks 10.300 voertuigen ten westen van Blerick en 10.500 voertuigen bij Maasbree. Op de administratieve dubbelnummering reden op het noordelijke gedeelte 12.000 voertuigen en op het zuidelijke gedeelte 15.600 voertuigen. Bij Beringe rijden 9.000 voertuigen wat daalt naar 7.500 voertuigen ten westen van de N279 en 7.000 voertuigen bij Nederweert-Eind. Onder Budschop rijden 16.000 voertuigen wat toeneemt naar 23.000 voertuigen op de zuidelijke randweg van Nederweert. Ten westen van de A2 rijden nog 21.500 voertuigen door tot de Ringbaan van Weert.[2]

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Limburg

Autosnelwegen: A2A67A73A74A76A77A78A79A280

Niet-autosnelwegen: N2N68N264N266N270N271N273N274N275N276N277N278N279N280N281N291N292N293N294N295N296N297N298N299N300

N551N552N553N554N555N556N560N562N564N565N566N567N568N570N571N572N580N581N582N583N584N585N590N591N592N593N594N595N597N598N843

Stadsroutes: S100 (Parkstad Limburg)