N277 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N277)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N277
Begin Ravenstein
Einde Kessel
Lengte 67 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Aansluiting Ravenstein → Eindhoven / Nijmegen

Overlangel

Reek

→ Oss / Grave

Zeeland

→ Uden / Gennep

Venhorst

Elsendorp → Gemert / Boxmeer

De Rips

→ Deurne / Venray

Ysselsteyn

America

Attractiepark Toverland

Aansluiting Helden → Eindhoven / Venlo

→ Panningen / Nederweert

→ Venlo → Roggel

→ Venlo / Maaseik (B)

De N277 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Noord-Brabant en Limburg. De weg vormt een vrij lange noord-zuidroute vanaf de A50 bij Ravenstein tot aan de N273 bij Kessel. Opvallend is dat er weinig plaatsen op de route van de N277 liggen. Ysselsteyn is de enige kern van betekenis die de route doorkruist. Zeeland ligt praktisch langs de route. De route is daardoor geschikt voor doorgaand verkeer, alhoewel er een groot aantal rotondes in de N277 liggen. De weg is 67 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N277 begint bij de aansluiting Ravenstein op de A50 en loopt zuidwaarts door De Peel, een uitgestrekt agrarisch plattelandsgebied. De weg loopt in eerste instantie zuidwaarts en kruist in de buurt van het dorp Reek de N324. Daarna komt men door een klein bosgebied, en buigt de weg bij het dorp Zeeland naar het zuidoosten af. Men komt langs de luchtmachtbasis Volkel, en men kruist de N264, die van Uden naar Gennep loopt. Iets naar het zuiden, nabij Odiliapeel, verbreedt de weg kortstondig naar 2x2 rijstroken.

Zuidelijker kent de N277 lange rechte stukken zonder dorpen in de buurt, waarna men bij Elsendorp de N272 kruist. Hierna buigt de N277 naar het oosten af en voert langs bosgebied. De weg maakt een flinke slinger naar het oosten, waarna men bij het dorp Ysselsteyn de N270 kruist. Zuidelijker is er meer bebouwing langs de weg, maar echte kernen ontbreken. Vervolgens kruist men de A67, waarna de N560 op de N277 eindigt. Iets zuidelijker volgt een rotonde met de N275, die naar Maasbree loopt. De weg voert daarna door een bosgebied en eindigt bij Kessel op de N273.

Classificatie

De N277 is in het kader van duurzaam veilig als een tweestrooks gebiedsontsluitingsweg ingericht. De maximumsnelheid bedraagt 80 km/uur. In het Brabantse deel is inhalen nergens toegestaan, terwijl er hier veelal parallelwegen voor langzaam verkeer voorhanden zijn. In Limburg is inhalen veelal toegestaan.

Geschiedenis

De N277 verloopt door de Peel, een heidegebied dat is omgevormd tot een veengebied om turf te winnen in de 19e en begin 20e eeuw. De wegverbinding volgt geen historische wegen, van oudsher was het wegennet in deze streek erg beperkt. Bijna de hele N277 is als een volledig nieuwe wegverbinding aangelegd.

Het oudste deel van de hedendaagse N277 is het middendeel tussen Elsendorp en De Rips, dat al in de jaren 1920 is opgewaardeerd tot het eerste semi-verharde deel van de latere N277. Dit deel is in 1954 moderner geasfalteerd.[1] De verdere aanleg zou echter nog enige tijd op zich laten wachten, al werd in 1934 al wel gesproken van de bouw van een nieuwe weg van de regio Grave naar de regio Helmond door de Peel.[2] Voor de Tweede Wereldoorlog werd de weg ook ten noorden van Elsendorp al opgewaardeerd vanaf een zandpad naar een verharde weg, maar kwam vanwege de oorlog niet verder gereed dan enkele kilometers ten noorden van Elsendorp.

Het Brabantse deel van de weg kreeg als eerste vorm. In de jaren '50 werd de wegaanleg ten noorden van Elsendorp hervat en de upgrade van het zandpad tot een verharde weg vorderde in eerste instantie tot aan een afbuiging naar Odiliapeel in 1956.[3] Het deel vanaf Rips werd verlengd in de richting van Venray. Vanaf Ysselsteyn verliep de weg slechts een klein stuk naar het zuidoosten en ging toen over in een weg naar Castenray. Hiermee was er nog geenszins sprake van een doorgaande noord-zuidverbinding door de Peel. In 1952 werd nog gehoopt dat dit mogelijk een rijksweg zou worden,[4] maar dat gebeurde uiteindelijk niet en de verbinding is als provinciale wegverbinding ontwikkeld. In 1959 was het plan vastgesteld voor een langer traject in Limburg, vanaf Rips tot nabij Panningen (N275).[5] In 1960 werd zelfs gesteld dat de weg een onderdeel zou zijn van de Autobahn van Ludwigshafen naar Amsterdam.[6]

Tussen 1960 en 1963 zijn 3 contracten gegund om de weg van Rips naar de omgeving Helden aan te leggen.[7] Het eerste deel tussen Rips en Ysselsteyn kwam eind 1960 gereed. In 1961 kwam het deel tussen America en Sevenum gereed en in 1963 was het gehele traject van Rips tot nabij Helden gereed.[8] Noordelijker is in de periode 1964-1965 de omlegging van de luchthaven Volkel gerealiseerd. Oorspronkelijk moest het verkeer via Odiliapeel westelijk van het vliegveld naar Zeeland, later is de weg oostelijk rond het vliegveld gelegd over een directere en hoogwaardiger route.[9]

Vanaf circa 1965 was de moderne Midden-Peelweg doorgaand te berijden vanaf de noordkant van Zeeland tot de aansluiting op de A67. Het deel vanaf de A67 tot ter hoogte van Maasbree is enkele jaren later aangelegd, vermoedelijk is dit stuk gelijktijdig met de A67 geopend op 26 juni 1969. Een klein stuk van de weg was met 2x2 rijstroken uitgerust en er was een ongelijkvloerse kruising met de N275 bij Maasbree. Het Limburgse deel was oorspronkelijk opgenomen in het tertiair wegenplan van de provincie, maar is aangelegd door de gemeenten. In 1969 werd de weg overgenomen door de provincie en kwam daarbij in het secundair wegenplan terecht.[10]

Het zuidelijkste deel vanaf de aansluiting tussen Maasbree en Helden en de N273 bij Kessel is wat later aangelegd, de bouw van dit deel begon in 1972.[11] Indertijd werd ook nog gesproken over een brug over de Maas bij Kessel, maar dat is nooit gerealiseerd.[12]

Als laatste is het noordelijkste deel van de weg aangelegd, tussen de toen nieuwe A50 bij Ravenstein en de N324 ten oosten van Schaijk. Voorheen reed het verkeer door Reek en Overlangel. Met de bouw van de A50 werd ook een rechtstreekse verbinding op de Midden-Peelweg gerealiseerd, vermoedelijk is dit tegelijkertijd met de A50 in 1975 geopend.

De weg staat in de regio bekend als de Peelweg of de Midden Peelweg. In recentere jaren zijn er talloze rotondes in de N277 gebouwd. Tot eind 2012 is gewerkt aan het vervangen van de verkeersregelinstallatie met de N273 door een rotonde. In 2006 werd op het kruispunt met de Helenaveenseweg een rotonde aangelegd met voor de rotonde vanuit zuidelijke richting een afslag richting Sevenum. Dit werd gedaan om de doorstroming te bevorderen vanwege het groeiend aantal bezoekers voor Attractiepark Toverland. In 2007 werd een kunstwerk in het midden van de rotonde geplaatst dat gefinancierd werd door het attractiepark.[13]

De ongelijkvloerse aansluiting met de N275 ten westen van Maasbree is vervangen door een rotonde omdat een ongelijkvloerse aansluiting niet in de wegcategorisering zou passen. De ombouw heeft plaatsgevonden tussen januari en juli 2015.[14] In 2015 is ook de N277 door de bebouwde kom van Ysselsteyn heringericht.[15]

Verkeersintensiteiten

In 2009 reden dagelijks 6.500 voertuigen over de N277 ten zuiden van Ravenstein, wat in eerste instantie stabiel blijft tot Reek, waarna er 10.000 voertuigen rijden. Bij Zeeland rijden 5.900 voertuigen en 6.300 voertuigen ten zuiden van de N264. Bij Elsendorp rijden 6.000 voertuigen en 4.500 voertuigen ter hoogte van de provinciegrens met Limburg.[16] In Limburg rijden 4.000 voertuigen bij Ysselsteyn en 11.900 voertuigen ter hoogte van de aansluiting met de A67. Het deel tussen de A67 en N275 telt 10.000 voertuigen en 3.000 voertuigen voor het einde van de weg bij Kessel.[17]

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Noord-Brabant

Autosnelwegen: A2A4A16A17A27A29A50A58A59A65A67A73A270

Niet-autosnelwegen: N65N69N257N259N260N260AN261N262N263N264N265N266N267N268N269N270N272N277N279N282N283N284N285N286N289N321N322N324N329N389N394N395N396N397

N551N601N602N603N604N605N606N607N608N609N610N611N612N613N614N615N616N617N618N619N620N621N622N623N624N625N626N628N629N630N631N632N634N636N637N638N639N640N641N642N831

Genummerde wegen in de provincie Limburg

Autosnelwegen: A2A67A73A74A76A77A78A79A280

Niet-autosnelwegen: N2N68N264N266N270N271N273N274N275N276N277N278N279N280N281N291N292N293N294N295N296N297N298N299N300

N551N552N553N554N555N556N560N562N564N565N566N567N568N570N571N572N580N581N582N583N584N585N590N591N592N593N594N595N597N598N843

Stadsroutes: S100 (Parkstad Limburg)