N279 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N279)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN279.svg
N279 NL map.png
N279
Begin Horn
Einde 's-Hertogenbosch
Lengte 72 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

VRI zwart.svg NLN273.svg → Haelen / Grathem

Centrum.svg Heythuysen

Centrum.svg Roggel

Rotonde.svg NLN562.svg → Helden

Rotonde.svg Heibloem

Rotonde.svg NLN275.svg → Weert / Beringe

Rotonde.svg Meijel

Junction.svg Nederweert

Junction.svg Heusden

Rotonde.svg Asten-Zuid

VRI zwart.svg Asten-Noord

VRI zwart.svg Aansluiting Asten NLA067.svg → Eindhoven / Venlo

VRI zwart.svg Deurne

Rotonde.svg Helmond-Zuid

Afslagsymbool.svg NLN270.svg → Helmond / Deurne

Rotonde.svg NLN607.svg → Bakel

VRI zwart.svg Helmond-Dierdonk

Afslagsymbool.svg Helmond-Centrum

VRI zwart.svg Helmond-Noord

Rotonde.svg NLN272.svg NLN615.svg → Nuenen / Boxmeer

Rotonde.svg Beek en Donk

Junction.svg Keldonk

Centrum.svg Veghel

VRI zwart.svg Aansluiting Veghel NLA050.svg → Nijmegen / Eindhoven

2x2 autoweg

Afslagsymbool.svg Heeswijk-Dinther

Afslagsymbool.svg Heeswijk-Dinther / Schijndel

Afslagsymbool.svg Middelrode

Afslagsymbool.svg Berlicum

Brug.svg De Nijvelaar Riviersymbool.svg Maximakanaal

Afslagsymbool.svg Den Dungen / Rosmalen

Afslagsymbool.svg De Brand

VRI zwart.svg Aansluiting Veghel NLA002.svg → Utrecht / Eindhoven

De N279 is een niet-autosnelweg en grotendeels provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Limburg en Noord-Brabant. De N279 vormt een noord-zuidroute tussen de N273 nabij Roermond, via Helmond en Veghel naar de A2 bij 's-Hertogenbosch. De N279 loopt grofweg richting het noordwesten over een afstand van circa 72 kilometer door de provincies Limburg en Noord-Brabant. De weg is een provinciale weg op de delen die worden beheerd door de provincies Noord-Brabant en Limburg. Binnen Helmond is er sprake van een gemeentelijke weg.

Routebeschrijving

De N279 start bij Horn als 1x2-weg op de geregelde aansluiting met de N273, de Napoleonsweg, die het gros van het verkeer vanuit de N280 uit Roermond verwerkt richting de N279. De weg is hier over het algemeen vrij rustig en voert door overwegend landelijk gebied naar het noordwesten richting de aansluiting Asten op de A67. Op het traject vanaf de Napoleonsweg voert de weg langs enkele natuurgebieden en diverse dorpen op de route. Onderweg zijn daarbij nog aansluitingen op de N562 bij Roggel, de N275 ten zuiden van Meijel, de Meijelseweg bij Meijel en de Heesakkerweg bij Asten.

De N279 tussen 's-Hertogenbosch en Veghel, langs de Zuid-Willemsvaart, voor de verbreding van 2016.

Bij Asten slaat de N279 af richting het noorden en kruist met vier geregelde aansluitingen Asten, de A67 en de aansluiting met Deurne, waarna de weg met een vrij strak alignement richting het noordwesten afwisselend door een bosgebied en landelijk gebied verder gaat naar Helmond. De weg is hier gedimensioneerd op een 2x2-autoweg. Zo is het dwarsprofiel van 1x2 rijstroken aangelegd op één van de twee beschikbare rijbanen en is er een ruime ongelijkvloerse aansluiting met de N270. De stad Helmond wordt voornamelijk aan de oostzijde gepasseerd en kent hier een vrij onregelmatig wegontwerp met rotondes, turborotondes, VRI-kruisingen en ongelijkvloerse aansluitingen. Bij Helmond-Zuid volgt een vrij ruime in beton uitgevoerde turborotonde, daarna wordt de N270 gepasseerd middels een ongelijkvloerse aansluiting, waarna de N607 richting Bakel aansluit middels een enkelstrooksrotonde. Daarna wordt Helmond-Dierdonk ontsloten met een verkeerslichtenkruising, waarna een ongelijkvloerse aansluiting volgt voor Helmond-Centrum en tenslotte Helmond-Noord ontsloten wordt middels een VRI-kruising.

Na Helmond gaat de weg om Aarle-Rixtel en Beek en Donk heen, waarna de weg parallel aan de Zuid-Willemsvaart komt te lopen richting 's-Hertogenbosch. Bij Beek en Donk is middels een grote meerstrooksrotonde aansluiting op de N272 en N615. Tot aan Veghel zijn er in het overwegend landelijke gebied diverse geregelde en ongeregelde aansluitingen over de Zuid-Willemsvaart die de grote dorpen langs de weg ontsluiten. In de stad Veghel zelf loopt de weg langs de bebouwde kom. Ter hoogte van de kruising met de Amert verbreedt de weg naar 2x2 rijstroken. Iets verderop volgt de aansluiting met de A50. Tussen Veghel en 's-Hertogenbosch is de N279 een autoweg met 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse aansluitingen. De N279 eindigt bij de aansluiting Veghel op de A2 bij 's-Hertogenbosch.

Geschiedenis

De Zuid-Willemsvaart, waar de N279 grotendeels langs loopt, werd tussen 's-Hertogenbosch en Helmond in 1825 opgeleverd. De oude weg liep vanaf 's-Hertogenbosch tot Beek en Donk direct langs de oostzijde van het kanaal en van Beek tot Helmond aan de westzijde. Deze situatie bleef eigenlijk tot in de jaren 1990 hetzelfde. In 1993 werd de Zuid-Willemsvaart bij Helmond omgelegd. De omlegging vanaf Helmond tot de A67 is later dan de A67 zelf aangelegd, pas midden jaren 70. Deze verbond oorspronkelijk de N270 met de A67. Eind jaren 80 werd die verbindingsweg verlengd tot de huidige N607 ten oosten van Helmond. De aansluiting op de N270 is toen omgebouwd tot halfklaverblad.

In de jaren 70 is ook de weg vanaf de A67 tot Meijel aangelegd over een nieuw tracé, dit was vroeger waarschijnlijk een autoweg, de rotondes zijn pas later gerealiseerd. De route van Meijel tot Horn is veel ouder.

De omlegging van Helmond en Beek en Donk dateert waarschijnlijk van dezelfde tijd als de omlegging van de Zuid-Willemsvaart, omstreeks 1993. De N279 tussen 's-Hertogenbosch en Helmond kreeg pas in 2001 het huidige nummer. Voor 2001 maakte dit gedeelte deel uit van de N266.

In 2021 is de kruising tussen Asten en Meijel ter hoogte van de Buizerdweg vervangen door een rotonde.[1]

Verdubbeling 's-Hertogenbosch - Veghel

In 2015-2016 is de N279 tussen 's-Hertogenbosch en Veghel verbreed naar 2x2 rijstroken en zijn ongelijkvloerse aansluitingen aangelegd. De oorspronkelijk enkelbaans N279 had enkele verkeerslichten. In totaal zijn vijf ongelijkvloerse aansluitingen aangelegd en is de brug De Nijvelaar als apart project aangelegd vanwege de bouw van het Máximakanaal. Een zesde ongelijkvloerse aansluiting bij het bedrijventerrein De Brand is als apart project na de verdubbeling van de N279 gerealiseerd. De kruispunten met de A2 bij 's-Hertogenbosch en de A50 bij Veghel zijn verruimd, maar niet als knooppunten uitgebouwd. De N279 is ontworpen als een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/h. Gepoogd is om de weg niet te aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer naar de A67, waardoor de maximumsnelheid in eerste instantie op 80 km/h ingesteld is.

De procedures voor de verdubbeling zijn tussen 2011 en 2014 uitgevoerd. Op 20 februari 2012 is het voorontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. Daarna is het ontwerp-inpassingplan op 4 maart 2013 ter inzage gelegd, gevolgd door het definitieve inpassingsplan dat op 20 juni 2013 werd vastgesteld. De Raad van State heeft op 27 augustus 2014 de beroepen tegen het inpassingsplan ongegrond verklaard.[2] De voorbereidende werkzaamheden begonnen in februari 2015[3] en de grootschalige werkzaamheden in augustus 2015.[4] De werkzaamheden zijn in ruim een jaar tijd uitgevoerd, de eigenlijke verbreding was in november 2016 afgerond, op 28 november 2016 openden twee rijstroken richting Veghel en op 14 december 2016 openden twee rijstroken richting 's-Hertogenbosch. Het definitieve asfalt was in maart en april 2017 aangebracht, waarmee de verdubbeling geheel voltooid was.[5]

Bij Den Dungen is de N279 verlegd in verband met de bouw van het Máximakanaal. Hier is een nieuwe brug en ongelijkvloerse aansluiting aangelegd door Rijkswaterstaat. Hiervoor is een apart tracébesluit vastgesteld. De beroepen tegen het tracébesluit zijn op 23 mei 2012 door de Raad van State ongegrond verklaard.[6] Op 7 juli 2014 is het omgelegde deel met 2x2-rijstroken en een ongelijkvloerse kruising geopend. In een later stadium is besloten om de aansluiting naar het bedrijventerrein De Brand in 's-Hertogenbosch ongelijkvloers te maken. Op 2 september 2017 opende de ongelijkvloerse aansluiting.[7] Op 23 november 2017 is de verdubbeling van de N279 officieel afgerond.[8]

Toekomst

Veghel - Helmond - Asten

Het is al langere tijd de wens om de N279 op te waarderen tussen Veghel en de A67 bij Asten. Hiervoor zijn verschillende oplossingen bedacht, die in 2014 en 2017 tot verschillende voorkeursalternatieven leidden. Ook dit deel van de N279 wordt gekenmerkt door intensief vrachtverkeer.

In 2014 is voor het eerst een voorkeursalternatief vastgesteld. Dit plan was ingericht op de inmiddels geschrapte oostelijke randweg van Eindhoven, de 'Ruit van Eindhoven', waarin een nieuwe oost-westverbinding zou worden aangelegd en de N279 het noord-zuiddeel langs de oostkant van Helmond zou gaan vormen. De N279 zou in dit plan tussen Veghel en Gemert niet worden aangepast. De N279 zou bij Beek en Donk vanaf een nieuw trompetknooppunt met een nieuwe oost-westverbinding vanaf Eindhoven, zuidwaarts tot de A67 bij Asten verdubbeld naar 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse kruisingen. Bij de Helmondse wijk Dierdonk zou de N279 omgelegd worden buiten het bebouwde gebied. De maximumsnelheid op de N279 was in het voorkeursalternatief van 2014 80 km/h. Ook een verbetering van de A67 tussen Eindhoven en Asten zat in het project.

In 2014 nam het draagvlak voor de oost-westverbinding steeds meer af, zowel op maatschappelijk als op gemeentelijk niveau. Dit heeft er op rijksniveau voor gezorgd dat op 27 november 2014 de Tweede Kamer tegen de rijksbijdrage aan het project 'Ruit om Eindhoven' stemde, waarmee de aanleg van de oost-westverbinding en de verdubbeling van de N279 onzeker werd.[9] Op 12 maart 2015 werd duidelijk dat de verdubbeling van de N279 en de aanleg van de oost-westverbinding mogelijk zou zijn. Dat was mogelijk geworden omdat de aanpak van de A67 eerst onderdeel was van het project en nu volledig voor rekening komt van het ministerie van I&M. Met het budget van € 590 miljoen dat de provincie beschikbaar heeft, is het mogelijk om de Verkeersruit (N279 en oost-westverbinding) aan te leggen. Tegelijkertijd zijn de maatregelen bij Veghel gepresenteerd; De N279 wordt in het voorkeursalternatief zuidelijk van Veghel omgelegd met 2x1-rijstroken naar een nieuwe aansluiting op de A50 westelijk van Veghel.[10] In 2015 was het draagvlak voor de oost-westverbinding zo laag, dat bij vaststelling van het nieuwe provinciaal bestuur in mei 2015 de oost-westverbinding uit de plannen is gehaald.

Wat in 2015 overbleef aan verbetering was:

  • 2x1-strooks omlegging zuidwestelijk van Veghel met nieuwe aansluiting op de A50;
  • Ombouw van gelijkvloerse kruisingen waar dit voor de doorstroming noodzakelijk is, uitgevoerd als 2x1, met ruimtereservering voor 2x2;
  • 2x1-strooks omlegging (Helmond-)Dierdonk

In juni 2016 is gestart met een nieuwe fase van onderzoeken.[11] In het voorjaar van 2017 is duidelijk geworden dat de 2x1-strooks omlegging van Veghel negatief uitpakt in de kosten-batenanalyse en daarom niet aangelegd wordt. De voorkeur lag daarna bij uitbreiding van het huidige trace naar 2x2-rijstroken. De overige plannen (aanleg ongelijkvloerse kruisingen en omlegging Dierdonk) blijven in stand.[12] Op 10 juli 2017 is een nieuw voorkeursalternatief voor de N279 vastgesteld, waarbij de N279 tussen Veghel en de A67 bij Asten volledig ongelijkvloers wordt, behalve de passage door Veghel, die wel als enige deel van de N279 naar 2x2 rijstroken wordt verbreed.[13][14] Op 29 mei 2018 is het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd.[15] Op 17 december 2018 is het definitieve inpassingsplan ter inzage gelegd.[16] De uitvoering moet medio 2021 starten.[17]

Verkeersintensiteiten

Vanaf de N273 tot aan Roggel nemen de intensiteiten af van 10.000 - 12.000 voertuigen per werkdag naar circa 6.000 tot aan de N562 zuidelijk van Meijel. Daarna lopen de intensiteiten weer op tot circa 8.000 voertuigen bij de A67 bij Asten. [18]

Ten noorden van de A67 rijden circa 13.000 voertuigen, waarna op het ruim uitgebouwde gedeelte ten oosten van Helmond circa 15.000 voertuigen rijden. Ten zuiden van de N272 rijden 18.000 voertuigen. Tussen Beek en Donk en Veghel is de intensiteit stabiel op 14.000 - 16.000 voertuigen. Langs Veghel neemt de intensiteit toe van 17.000 voertuigen even ten zuiden van het stadje tot circa 24.000 voertuigen ten noorden ervan. Op het wegvak tussen Den Dungen en de A50 bij Veghel variëren de intensiteiten tussen de 24.000 - 27.000 voertuigen. Bij de A2 rijden circa 35.000 voertuigen wat tot Den Dungen iets afneemt naar circa 27.000 voertuigen. [19]

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Noord-Brabant

Autosnelwegen: A2A4A16A17A27A29A50A58A59A65A67A73A270

Niet-autosnelwegen: N65N69N257N259N260N260AN261N262N263N264N265N266N267N268N269N270N272N277N279N282N283N284N285N286N289N321N322N324N329N389N394N395N396N397

N551N601N602N603N604N605N606N607N608N609N610N611N612N613N614N615N616N617N618N619N620N621N622N623N624N625N626N628N629N630N631N632N634N636N637N638N639N640N641N642N831

Genummerde wegen in de provincie Limburg

Autosnelwegen: A2A67A73A74A76A77A78A79A280

Niet-autosnelwegen: N2N68N264N266N270N271N273N274N275N276N277N278N279N280N281N291N292N293N294N295N296N297N298N299N300

N551N552N553N554N555N556N560N562N564N565N566N567N568N570N571N572N580N581N582N583N584N585N590N591N592N593N594N595N597N598N843

Stadsroutes: S100 (Parkstad Limburg)