N280 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N280)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN280.svg
N280 NL map.png
N280
Begin Weert
Einde Asenray
Lengte 25 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Centrum.svg Weert

Junction.svg Swartbroek

Rotonde.svg NLA002.svg Maastricht

Rotonde.svg NLA002.svg Eindhoven

Brug.svg Kelperbrug

Junction.svg Kelpen-Oler

Rotonde.svg Baexem

Afslagsymbool.svg Haelen NLN273.svg

Afslagsymbool.svg Horn

Brug.svg Hornerbrug

VRI zwart.svg Recreatiegebieden Hatenboer / De Weerd

Brug.svg Louis Raemaekersbrug

VRI zwart.svg Roermond-Centrum

VRI zwart.svg Roermond-Station

VRI zwart.svg Roermond-Oost

VRI zwart.svg NLA073.svg Maastricht

VRI zwart.svg NLA073.svg Nijmegen

Afslagsymbool.svg Verzorgingsplaats Maalbroek

Flag of Germany.svg BAB52.png Mönchengladbach

De N280 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in het zuiden van Nederland, gelegen in de provincie Limburg. De N280 vormt een oost-westverbinding tussen Weert en de grens bij Roermond, waar de weg overgaat in de Duitse A52 naar Mönchengladbach en Düsseldorf. De weg is gedeeltelijk gebiedsontsluitingsweg, deels stroomweg en heeft een lengte van 25 kilometer.

Routebeschrijving

N280 ten westen van Roermond, waar duidelijk is te zien dat de weg in het verleden als autosnelweg door het leven ging.

De N280 start aan de oostkant van de stad Weert op de aansluiting met de Ringbaan-Oost waar vandaan de weg met 1x2 rijstroken naar het oosten loopt. De weg kent hier veel erfaansluitingen en ongeregelde aansluitingen met erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen wat feitelijk tot aan de A2 het wegbeeld is. Buiten Weert loopt de N280 door een afwisselend open en bebost gebied richting de A2. De aansluiting met de A2 is vormgegeven als een kluifrotonde. Ten oosten hiervan ligt een krappe brug over het Kanaal Wessem-Nederweert, waarna de weg is ingericht als gebiedsontsluitingsweg volgens Duurzaam Veilig, met doorgetrokken asstrepen. Tot aan Baexem volgen enige aansluitingen en de weg eindigt in Baexem op een rotonde.

Even ten oosten van Baexem verandert de weg radicaal in een stroomweg met 2x2 rijstroken, vluchtstroken en een maximumsnelheid van 100 km/h, een relikwie uit het verleden. Deze stroomweg is substandaard van karakter. Er zijn halve aansluitingen, stukken waar de vluchtstrook ontbreekt en gelijkvloerse kruispunten met verkeerslichten. Ten oosten van de Maas loopt de N280 langs de noordrand van Roermond. De weg kent hier een parallelstructuur met onderdoorgangen voor doorgaand verkeer. Even later volgt de aansluiting Roermond-Oost waarna de weg voor korte lengte 2x3 rijstroken heeft tot en met de oostelijke aansluiting van de A73. Dit is de noordelijke ontsluiting voor Roermond en omgeving. Ten oosten van de A73 is de N280 weer een 2x2 stroomweg met een maximumsnelheid van 100 km/h. Op dit deel bevinden zich een aansluiting naar een verzorgingsplaats, enkele horecagelegenheden en bedrijven alsmede het dorp Asenray. Daarna volgt de grens met Duitsland, waar de N280 overgaat in de Autobahn 52.

Classificatie

De N280 is in het kader van Duurzaam Veilig als een gebiedsontsluitingsweg en autoweg geclassificeerd. De maximumsnelheid bedraagt veelal 80 km/h, met deels 100 km/h ten westen en oosten van Roermond. Het deel tussen Horn en Roermond heeft het karakter van een autosnelweg.

Geschiedenis

N280-West

De N280 kent een bewogen geschiedenis. De weg was in eerste instantie als rijksweg gepland en stond lange tijd bekend als rijksweg 68 Eindhoven - Weert - Roermond - Duitsland. Met het Rijkswegenplan 1968 werd een herindeling toegepast van de wegennummering; Rijksweg 75 werd ontworpen als verbinding Arnhem - Eindhoven - Maasbracht - Maastricht waarmee Rijksweg 68 werd ingekort tot de verbinding Rijksweg 75 (A2) - Roermond - Duitsland. Het Rijk begon in de jaren '70 met de aanleg van deze weg en zodoende werd op 11 juni 1971 een autosnelwegvak Horn – Roermond opengesteld als A68, waarna op 8 november 1973 het aansluitende deel Baexem – Horn werd geopend. De overige wegvakken waren nog standaard enkelbaanswegen, waardoor er een doorlopend wegnummer N68/A68 ontstond tussen Weert en de grens met Duitsland.

In de jaren '90 werd het SVV-II vastgesteld. De status van de A/N68 tussen de A2 en Roermond werd vastgesteld als "verbinding die in deze PKB geen deel uitmaakt van het HWN, maar waarvan de positie na 2010 opnieuw zal worden bezien". In andere woorden betekende dit: Het Rijk draagt de weg over naar een wegbeheerder van lagere orde en die zal verantwoordelijk worden voor beheer en onderhoud. Opvallend aan het SVV-II was dat de rijksweg 68 wél ten oosten van de A73 bij het Rijk zou blijven. Na vaststelling van het SVV-II werd er lange tijd niets aan planvorming gedaan voor de A/N68. In 1993 werd het beleid van de Wet Herverdeling Wegenbeheer geëffectueerd, waarmee de overdracht van de rijksweg 68 tussen de A2 en Roermond naar de provincie Limburg een feit werd. Daarmee werd tevens het wegnummer 68 gewijzigd in 280, dus A280 en N280. Tot 2007 hebben er nog wegwijzers gestaan met het oude nummer.[1] Het autosnelwegdeel ten westen van Roermond is op een onbekende datum gewijzigd in een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/h.

N280-Oost

In de jaren '90 werd integraal aan planvorming voor verbetering van de wegen in Limburg gewerkt, waaruit het samenwerkingsverband ViaLimburg ontstond. Het samenwerkingsverband bestond uit de projectorganisaties van Rijkswaterstaat Limburg en de provincie Limburg. Samen realiseerden zij de A73-Zuid, de A74, de N280-Oost en de N293 voor een totaalbedrag van 825 miljoen euro. In de besluitvorming voor de N280-Oost werd uit de verschillende alternatieven als voorkeursvariant een autoweg met 2x2 rijstroken gekozen, met ruimte voor een aansluiting bij Asenray en een klaverbladknooppunt met de A73. Later is als versobering gekozen voor een gelijkvloerse aansluiting met de A73, en is de mogelijkheid weggelaten voor een aansluiting bij Asenray.

Op 20 juli 2005 is het werk gegund.[2] Op 16 augustus 2005 heeft het College van GS van de provincie Limburg het bestemmingsplan voor de N280-Oost in de gemeenten Roermond en Swalmen goedgekeurd.[3] Op 4 oktober 2006 behandelde de Raad van State enkele beroepen en was het besluit onherroepelijk geworden. Een van de beroepen was afkomstig van de eigenaar van het hotel aan de grens, die een volledige aansluiting eiste in plaats van de geplande halve aansluiting.[4] Op 17 november 2006 werd officieel gestart met de aanleg van de N280-Oost[5] Op 7 oktober 2007 werd de provinciale N280-Oost geopend tussen de A73 en de grens[6], waarna op 23 november de officiële opening volgde.[7] Logisch gevolg hiervan was dat rijksweg N68 tussen Roermond en de Duitse grens werd overgedragen aan de gemeente. Daarmee kwam het wegnummer te vervallen zodat de N68 sindsdien niet meer voorkomt in het Nederlandse wegnummersysteem.

Ongelijkvloerse kruising Maalbroek

Bij Maalbroek was aanvankelijk een halve aansluiting gerealiseerd. Met het vervolledigen van de aansluiting Maalbroek kunnen verkeer uit Duitsland en verkeer naar Roermond het hotel, de horeca en de bedrijven aldaar alsnog bereiken. Bijkomend voordeel is dat de kern van Asenray daarmee een volledige aansluiting kreeg op de N280. Saillant detail is dat daarmee jaren later alsnog tegemoet is gekomen aan het beroep dat in 2006 was ingesteld door de hoteleigenaar aan de grens, dat destijds ongegrond werd verklaard. Op 16 december 2010 werd gestart met de bouw van het viaduct, waarna het viaduct en de volledige aansluiting op 20 juli 2011 zijn geopend.[8]

Onderdoorgangen in Roermond

De N280 was door Roermond oorspronkelijk een weg met 2x2 rijstroken en verkeerslichten. Er waren verkeerslichten ter hoogte van de Buitenop en de Mijnheerkensweg bij de outlet. Via de Louis Raemaekersbrug sloot de N280 hier vloeiend aan op wat vroeger de A68 was.

Vanaf 2007 bestonden al plannen om de N280 door Roermond te verbeteren. In 2012 en 2013 is gewerkt naar een definitieve oplossing van de knelpunten. In deze jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. In 2014 en 2015 zijn bestemmingsplannen aangepast en vergunningen aangevraagd. De definitieve oplossing van de N280 langs Roermond was de bouw van een 3 kilometer lang wegvak met 2x1-rijstroken bestemd voor doorgaand verkeer met een maximumsnelheid van 80 km/h, met een parallelstructuur met 50 km/h. Aansluitingen zijn op de parallelstructuur gerealiseerd. Daarmee werd de doorstroming ingrijpend verbeterd. De aansluiting met de A73 zou in een later stadium worden aangepast, in samenhang met de aansluiting naar de Sint Wirosingel. In een eerste fase is er wel een enkelstrooks toerit van de Sint Wirosingel-noord naar de N280-west aangleegd.[9] Op 15 november 2016 hebben de gemeente Roermond en de provincie Limburg een overeenkomst ondertekend. Een wijziging t.o.v. het oorspronkelijke ontwerp is dat de Schipperswal de N280 ongelijkvloers kruist en er een volledige aansluiting komt met de N280. Hierdoor hoeft het verkeer richting de A73 niet meer op de N280 te keren.

In april 2018 is het contract van € 37 miljoen gegund aan Heijmans.[10][11] De officiële start van de werkzaamheden volgde op 20 februari 2019.[12][13] Op 11 juli 2020 reed de eerste auto door de verdiepte ligging.[14] Op 5 november 2020 werd het project officieel afgerond.[15]

Toekomst

N280-West

Vanwege de opening van de A73 en de N280-Oost en de verbreding van de A2 werd verwacht dat de capaciteit van de N280 tussen de A2 en Roermond in 2020 onvoldoende zou zijn. Ook ontwikkelingen in Roermond hebben er voor gezorgd dat de N280 veel meer verkeer te verwerken heeft dan deze aankan. De provincie Limburg heeft onderzoek laten uitvoeren om de N280 op dit weggedeelte op te waarderen. Onder de noemer "Ontwikkelas Weert-Roermond, studie N280-West" is eind 2010 een startdocument gepubliceerd, dat tot een planMER heeft geleid. Daarin zijn zeven alternatieven bekendgemaakt die variëren in omleggingen, afwaardering en opwaardering van diverse wegen in het plangebied en zijn deze alternatieven onderzocht op hun effecten.[16]

Op 10 januari 2012 werd bekend dat de voorkeursvariant van Gedeputeerde Staten Limburg ligt bij een variant 2 met aanvullende maatregelen. Deze variant houdt voornamelijk in dat vrijwel alle gesignaleerde knelpunten in het startdocument worden opgelost door maatregelen zoals het aanleggen van een parallelstructuur, het verbeteren van de doorstroming bij de aansluiting met de A2 en het ongelijkvloers maken van de N280 langs Roermond. Aanvullende maatregelen bestonden uit het uitwerken van een rondweg om Baexem en het weren van doorgaand vrachtverkeer op de N280-West.[17] In detail gaat het om de volgende knelpunten (van west naar oost):

 1. Verkeershinder door de gelijkvloerse overweg bij Weert;
 2. De aansluiting van de Ittervoorterweg op de N280 is onveilig;
 3. Congestie bij de aansluiting Kelpen op de A2 waardoor de reistijd naar de A2 vanuit de richting Roermond te lang is;
 4. De smalle brug over het kanaal Wessem-Nederweert;
 5. Doorstromingsproblemen bij de rotonde in Baexem;
 6. Onveilige situatie bij de aansluiting van de Grathemseweg op de N280;
 7. De wegindeling op de Maasbrug is onvoldoende verkeersveilig;
 8. De kruispunten Buitenop en Mijnheerkensweg in Roermond hebben onvoldoende capaciteit;
 9. Doorstromingsproblemen in Roermond op de aansluitingen tussen de Maas en de A73.

De 9 knelpunten zijn gebundeld in 5 deeltrajecten. De stand van zaken van deze deeltrajecten is als volgt:

 • Weert - A2: Uitwerken maatregelen was in 2014 voorzien;
 • Aansluiting A2 tot Baexem: Geen voortgang bekend;
 • Baexem - Horn: In 2014 werd het provinciaal inpassingsplan verwacht, waarna de aanleg in 2015 zou beginnen.[18] Op 22 januari 2014 koos de gedeputeerde staten van Limburg voor de aanleg van variant 3c als korte bypass van Baexem, met één turborotonde en een verdiepte ligging ter hoogte van de Kasteelweg.[19]
 • Horn - Roermond: ter hoogte van de kruising N280/N273 worden twee rotondes aangelegd (net zoals op de kruising N273/N279). Fietsverkeer zal de N280 ook ongelijkvloers kruisen;[20]
 • Roermond - A73: opgeleverd in 2020

Intensiteiten

Van Naar 2008[21] 2019
Weert Weert-Oost 14.500 13.900
Weert-Oost Swartbroek 12.000 10.600
Swartbroek A2 13.500 11.600
A2 Baexem 16.500 16.900
Baexem N273 20.000 17.700
N273 Horn 26.000 24.100[22]
Horn Roermond 40.000 36.700[23]
Roermond A73 34.000 28.500[24]
A73 Duitsland 9.000 16.300

Bronnen, noten en referenties

Externe links

Foto's & Video's

Genummerde wegen in de provincie Limburg

Autosnelwegen: A2A67A73A74A76A77A78A79A280

Niet-autosnelwegen: N2N68N264N266N270N271N273N274N275N276N277N278N279N280N281N291N292N293N294N295N296N297N298N299N300

N551N552N553N554N555N556N560N562N564N565N566N567N568N570N571N572N580N581N582N583N584N585N590N591N592N593N594N595N597N598N843

Stadsroutes: S100 (Parkstad Limburg)