N300 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN300.svg
Buitenring Parkstad Limburg kaart.png
N300
Begin Nuth
Einde Heerlen-Avantis
Lengte 26 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Rotonde.svg Aansluiting Nuth NLA076.svg → Geleen / Heerlen

Afslagsymbool.svg Naanhofsweg

Afslagsymbool.svg Amstenrade

Afslagsymbool.svg Brunssum-West NLN276.svg

Afslagsymbool.svg Brunssum NLN274.svg

Afslagsymbool.svg Brunssum-Zuid

Afslagsymbool.svg Landgraaf-Noord

Afslagsymbool.svg Landgraaf-Oost

Afslagsymbool.svg Landgraaf

Afslagsymbool.svg Landgraaf-Zuid

Afslagsymbool.svg Kerkrade-West

Afslagsymbool.svg Kerkrade

Rotonde.svg Ind. Avantis NLN281.svg

De N300 is een autoweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Limburg. De weg loopt rond de stedelijke regio 'Parkstad Limburg', bestaande uit diverse steden waaronder Heerlen. De N300 is 26 kilometer lang en is in zijn geheel onderdeel van de Ring Parkstad; ook wel de Buitenring Parkstad Limburg genoemd.

Routebeschrijving

De N300 bij Kerkrade.

De N300 start op de aansluiting Nuth van de A76, alwaar diverse wegen rond die aansluiting aantakken op een turboplein. Vanaf het plein is de N300 een stroomweg met 2x2 rijstroken en kent enkel ongelijkvloerse aansluitingen met andere wegen. De weg heeft een maximumsnelheid van 100 km/h, behalve ter hoogte van het natuurgebied Brunssummerheide, waar de maximumsnelheid 80 km/h is.

Vanaf Nuth verloopt de weg eerst naar het noordoosten en buigt om de kern van Brunssum heen en vervolgens richting het zuidoosten naar de N281 aan de zuidkant van Heerlen. De N300 takt op de N281 aan via de grote rotonde van de aansluiting Avantis. De weg is deels aangelegd over een nieuw tracé en deels over bestaande wegen en vervangt hiermee de N299 tussen Brunssum en Eygelshoven en de oude N300 langs Spekholzerheide.

Wegnummer

De nieuwe N300 loopt gedeeltelijk over al eerder bestaande N-wegen, voornamelijk de N299. Het noordelijk deel vervangt de N298. De nieuwe route is geheel als N300 gehectometerd en bewegwijzerd. De oude N300 is van zijn nummer ontdaan en ligt deels als parallelweg langs de nieuwe N300. Het oude gedeelte vanaf de aansluiting met de nieuwe N300 door Kerkrade heen heeft het nummer N300n gekregen. Wellicht is dit een tijdelijke administratieve oplossing van de provincie tot een eventuele overdracht van de oude N300 naar de gemeente.

Classificatie

De N300 is ingericht als een stroomweg in het kader van duurzaam veilig. De weg heeft 2x2 rijstroken en overwegend een maximumsnelheid van 100 km/h.

Geschiedenis

De oorspronkelijke N300 was de verbinding tussen Kerkrade en Heerlen over een lengte van 5 kilometer. Deze verliep destijds over de Hamstraat, vanaf de aansluiting op de N281 aan de zuidkant van Heerlen en parallel aan de Duitse grens tot in Kerkrade. Dit was een enkelbaans gebiedsontsluitingsweg. Later is de Buitenring Parkstad Limburg ontwikkeld waarvan de N300 onderdeel is geworden.

Achtergrond

De weg in aanleg in april 2016 ter hoogte van Amstenrade.

De stedelijke regio die Parkstad Limburg wordt genoemd bestaat uit de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal. Tezamen tellen deze gemeenten 255.000 inwoners. De wegenstructuur in de regio is weinig hiërarchisch opgezet. De A76/N281 lopen alleen door Heerlen, en vanwege de vele kernen is er sprake van diffuse verkeersstromen in de regio Parkstad Limburg, met veel verschillende herkomsten en bestemmingen van het verkeer. Alleen delen van de N299 zijn wat beter uitgebouwd. Het wegennet in de regio is onoverzichtelijk en sluit slecht op elkaar aan. Met de buitenring wordt een regionale ringweg rond de Parkstad Limburg aangelegd, wat moet zorgen voor een verkorting van de reistijden en de verkeersdruk op secundaire wegen en woonstraten moet verminderen. De bereikbaarheid zou met de buitenring zowel voor lokaal en regionaal verkeer als voor bovenregionaal verkeer moeten verbeteren. De toegang tot de oostkant van de Parkstad Limburg wordt sneller en veiliger bereikbaar.

Demografie

Parkstad Limburg is één van de meest vergrijsde regio's van Nederland. Een kwart van de inwoners heeft een leeftijd van boven de 65 jaar. Ook krimpt de bevolking. Desondanks is 2x2 rijstroken op de meeste trajectdelen wel noodzakelijk. Uit extra studies bleek dat voor slechts één wegvak 2x1 rijstroken op termijn voldoende zou zijn. Vanwege consistentie is gekozen voor integraal 2x2 rijstroken.

Planvorming

Tot 2008 is gewerkt aan planvorming van de Buitenring waarna de procedures en grondverwerving zijn gestart. Eind 2010 is het inpassingsplan vastgesteld, dat in 2011 is vernietigd door de Raad van State. Hierna is in juni 2012 een nieuw inpassingsplan vastgesteld. Vanwege een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie in Luxemburg omtrent twee Natura-2000 gebieden is een deel van het project vertraagd. Op 4 september 2013 werd de aanleg van een deelproject goedgekeurd. Op 4 juni 2014 is bekendgemaakt dat de BPL, over een afstand van 700 meter, tussen de rotonde Avantis en de Hamstraat in Kerkrade aangelegd mag worden.[1] Uiteindelijk is na extra onderzoeken het project op 11 maart 2015 voldoende onderbouwd bevonden door de Raad van State.[2]

Uitvoering

Van de 26 kilometer lange buitenring is 18 kilometer op nieuw tracé aangelegd en volgt 8 kilometer van de ring bestaande wegen, hoofdzakelijk de N299. Als eerste is begonnen met de verlenging van de N298 vanaf Hoensbroek tot Brunssum.[3][4] De gehele buitenring zou volgens de oorspronkelijke planning in 2021 in gebruik kunnen zijn, maar een voorspoedige grondverwerving zorgt ervoor dat de ring eerder gereed komt[5] en in 2017 is een volledige openstelling uiterlijk 31 augustus 2019 aangekondigd.[6]

Op 16 december 2015 is het eerste deel van de buitenring opengesteld, een onderdeel van de verlegde N300 tussen de N281 bij Avantis en de oude N300 bij de Crombacherstraat. Dit deel is circa 700 meter lang.[7] Op 2 juni 2017 opende tijdelijk een stuk van 2,2 kilometer tussen Eygelshoven en de Gaiazoo, in eerste instantie alleen richting zuiden, dit in verband met het grote evenement Pinkpop. Op 28 juli 2017 opende 5,5 kilometer tussen Brunssum en Landgraaf, dit betrof de verbreding van de bestaande N299. Op 10 november 2017 opende het deel tussen de N274 en N276 aan de noordkant van Brunssum. Dit traject is 2,4 kilometer lang en is de eerste grote openstelling van de Buitenring dat over een nieuw tracé is aangelegd. Op 17 november 2017 opende 3 kilometer bij Kerkrade, tussen de Gaiazoo en de rotonde Avantis. Vervolgens opende 2 november 2018 het deel van ruim 1 kilometer aan de oostzijde van Brunssum.[8] Ook opende die dag als pilot de N300 tussen Brunssum en Nuth, omdat de weg bij Nuth en de aansluiting op de A76 nog niet gereed was.[9] Op 20 december 2018 opende ook de N300 richting Brunssum.[10] Hiermee was de volledige N300 met 2x2 rijstroken geopend, behalve de nieuwe aansluiting Nuth.

In april en november 2018 was bijna de gehele N300 opgeleverd, met uitzondering van de verplaatste aansluiting Nuth. Omdat de aansluiting Nuth nog niet gereed was, is in eerste instantie niet de hele N300 geopend, alhoewel later in november-december 2018 wel alle wegdelen met 2x2 rijstroken zijn geopend. Men verwachtte in eerste instantie te grote verkeersproblemen bij Nuth, maar dit bleek mee te vallen. De officiële openingshandeling van de Buitenring volgde op 1 september. Op 30 september 2019 is het turboplein van de aansluiting Nuth geopend, dit was het laatste onderdeel van het grote project Buitenring Parkstad Limburg.

Openstellingsgeschiedenis

De N300 bij Brunssum.
van naar lengte datum
N300 (Crombacherstraat) N281 0,7 km 16-12-2015
Eygelshoven Gaiazoo (alleen ri. zuiden) 2,2 km 02-06-2017
Brunssum (Rimburgerweg) Landgraaf (Gravenweg) 5,5 km 28-07-2017
Brunssum (N276) Brunssum (N274) 2,4 km 10-11-2017
Gaiazoo N300 (Crombacherstraat) 3,0 km 17-11-2017
Kathagen (tijdelijk) Hoensbroek 0,5 km 21-04-2018
Landgraaf-Noord Eygelshoven (2x2) 3,0 km 27-04-2018
Brunssum (Ganzepool) Brunssum (Rimburgerweg) 1,2 km 02-11-2018
Nuth (A76, oude aansluiting) Brunssum (N276) (richting Nuth) 4,5 km 02-11-2018
Nuth (A76, oude aansluiting) Brunssum (N276) (richting Brunssum) 4,5 km 20-12-2018
Nuth (nieuwe aansluiting) 1,2 km 30-09-2019

Verkeersintensiteiten

In 2025 worden op de Buitenring Parkstad Limburg tussen 21.000 en 35.000 voertuigen per dag verwacht. Het noordelijk deel tussen de A76 en de N300 ten zuiden van Brunssum verwerkt dan tussen 22.000 en 35.000 voertuigen per dag, zo'n 30.000 voertuigen tussen Brunssum en Landgraaf en 21.000 voertuigen tussen Landgraaf en de N281.

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Limburg

Autosnelwegen: A2A67A73A74A76A77A78A79A280

Niet-autosnelwegen: N2N68N264N266N270N271N273N274N275N276N277N278N279N280N281N291N292N293N294N295N296N297N298N299N300

N551N552N553N554N555N556N560N562N564N565N566N567N568N570N571N572N580N581N582N583N584N585N590N591N592N593N594N595N597N598N843

Stadsroutes: S100 (Parkstad Limburg)