N300 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
NLN300.svg
Buitenring Parkstad Limburg kaart.png
N300
Begin Nuth
Einde Simpelveld
Lengte 26 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

NLA076.svg Afslagsymbool.svg Nuth

Rotonde.svg Nuth

Afslagsymbool.svg Hoensbroek

Afslagsymbool.svg Amstenrade

Afslagsymbool.svg Brunssum-West NLN276.svg

Afslagsymbool.svg Brunssum NLN274.svg

Afslagsymbool.svg Brunssum-Zuid

Afslagsymbool.svg Landgraaf-Noord

Afslagsymbool.svg Landgraaf

Afslagsymbool.svg Landgraaf-Zuid

Afslagsymbool.svg Eygelshoven

Afslagsymbool.svg Kerkrade

Afslagsymbool.svg Kerkrade-West

Rotonde.svg Ind. Avantis NLN281.svg

De N300, ook wel bekend als de Buitenring Parkstad Limburg, is een in ontwikkeling zijnde autoweg en provinciale weg in het zuiden van Nederland, in de provincie Limburg, als regionale ringweg rond de 'Parkstad Limburg', bestaande uit diverse steden rond de stad Heerlen. De N300 is 26 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N300 bij Kerkrade.

De Buitenring Parkstad Limburg zal starten op een nieuw aan te leggen aansluiting Nuth aan de A76, alwaar diverse wegen rond die aansluiting aan zullen takken op een gepland turboplein. Daarna wordt de Buitenring een 2x2 stroomweg met enkel ongelijkvloerse aansluitingen met andere wegen. De weg krijgt een maximumsnelheid van 100 km/h, behalve ter hoogte van het natuurgebied Brunssummerheide, waar de maximumsnelheid 80 km/h wordt.

Vanaf Nuth loopt de weg eerst naar het noordoosten en buigt om de kern van Brunssum heen, waarna de weg richting het zuidoosten loopt richting de N281 bij Simpelveld. De Buitenring takt op de N281 aan via de grote rotonde van de aansluiting Avantis. De weg komt deels over een nieuw tracé te lopen en deels over bestaande wegen, namelijk de N299 tussen Brunssum en Eygelshoven en de N300 langs Spekholzerheide.

Wegnummer

De Buitenring Parkstad Limburg loopt gedeeltelijk over bestaande N-wegen, voornamelijk de N299 en de N300. Het noordelijk deel vervangt de N298. De opengestelde delen zijn als de N300 gehectometerd.

Op het in 2015 geopende nieuwe tracé van de N300, dat onderdeel zal uitmaken van de buitenring, staat het nummer N300 op bewegwijzering. Voorheen werd het wegnummer N300 nergens bewegwijzerd. De hectometerwaarden van het nieuwe tracé sluiten niet aan op die van de oude N300, maar passen in de geplande lengte van de buitenring. Op het in 2017 geopende deel langs Brunssum is de N300 ook aangegeven op de hectometerpalen.

Classificatie

De Buitenring Parkstad Limburg wordt ingericht als een stroomweg in het kader van duurzaam veilig. De weg krijgt 2x2 rijstroken en overwegend een maximumsnelheid van 100 km/h.

Geschiedenis

De oorspronkelijke N300 was de verbinding tussen Kerkrade en Heerlen over een lengte van 5 kilometer. Deze verliep destijds over de Hamstraat, vanaf de aansluiting op de N281 aan de zuidkant van Heerlen en parallel aan de Duitse grens tot in Kerkrade. Dit was een enkelbaans gebiedsontsluitingsweg. Later is de Buitenring Parkstad Limburg ontwikkeld die als N300 genummerd is.

Achtergrond

De weg in aanleg in april 2016 ter hoogte van Amstenrade.

De stedelijke regio die Parkstad Limburg wordt genoemd bestaat uit de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Tezamen tellen deze gemeenten 255.000 inwoners. De wegenstructuur in de regio is weinig hiërarchisch opgezet. De A76/N281 lopen alleen door Heerlen, en vanwege de vele kernen is er sprake van diffuse verkeersstromen in de regio Parkstad Limburg, met veel verschillende herkomsten en bestemmingen van het verkeer. Alleen delen van de N299 zijn wat beter uitgebouwd. Het wegennet in de regio is onoverzichtelijk en sluit slecht op elkaar aan. Met de buitenring wordt een regionale ringweg rond de Parkstad Limburg aangelegd, wat moet zorgen voor een verkorting van de reistijden en de verkeersdruk op secundaire wegen en woonstraten moet verminderen. De bereikbaarheid zou met de buitenring zowel voor lokaal en regionaal verkeer als voor bovenregionaal verkeer moeten verbeteren. De toegang tot de oostkant van de Parkstad Limburg wordt sneller en veiliger bereikbaar.

Demografie

De Parkstad Limburg is één van de meest vergrijsde regio's van Nederland. Een kwart van de inwoners heeft een leeftijd van boven de 65 jaar. Ook krimpt de bevolking. Desondanks is 2x2 rijstroken op de meeste trajectdelen wel noodzakelijk. Uit extra studies bleek dat voor slechts één wegvak 2x1 rijstroken op termijn voldoende zou zijn. Vanwege consistentie is gekozen voor integraal 2x2 rijstroken.

Planvorming

Tot 2008 is gewerkt aan planvorming van de Buitenring waarna de procedures en grondverwerving zijn gestart. Eind 2010 is het inpassingsplan vastgesteld, dat in 2011 is vernietigd door de Raad van State. Hierna is in juni 2012 een nieuw inpassingsplan vastgesteld. Vanwege een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie in Luxemburg omtrent twee Natura-2000 gebieden is een deel van het project vertraagd. Op 4 september 2013 werd de aanleg van een deelproject goedgekeurd. Op 4 juni 2014 is bekendgemaakt dat de BPL, over een afstand van 700 meter, tussen de rotonde Avantis en de Hamstraat in Kerkrade aangelegd mag worden.[1] Uiteindelijk is na extra onderzoeken het project op 11 maart 2015 definitief goedgekeurd door de Raad van State.[2]

Uitvoering

Op 16 december 2015 is het eerste deel van de buitenring opengesteld, een onderdeel van de verlegde N300 tussen de N281 bij Avantis en de oude N300 bij de Crombacherstraat. Dit deel is circa 700 meter lang.[3] Op 2 juni 2017 opende tijdelijk een stuk van 2,2 kilometer tussen Eygelshoven en de Gaiazoo, in eerste instantie alleen richting zuiden, dit in verband met het grote evenement Pinkpop. Op 28 juli 2017 opende 5,5 kilometer tussen Brunssum en Landgraaf, dit betrof de verbreding van de bestaande N299. Op 10 november 2017 opende het deel tussen de N274 en N276 aan de noordkant van Brunssum. Dit traject is 2,4 kilometer lang en is de eerste grote openstelling van de Buitenring dat over een nieuw tracé is aangelegd. Op 17 november 2017 opende 3 kilometer bij Kerkrade, tussen de Gaiazoo en de rotonde Avantis.

Openstellingsgeschiedenis

De N300 bij Brunssum.
van naar lengte datum
N300 (Crombacherstraat) N281 0,7 km 16-12-2015
Eygelshoven Gaiazoo (alleen ri. zuiden) 2,2 km 02-06-2017
Brunssum (Rimburgerweg) Landgraaf (Gravenweg) 5,5 km 28-07-2017
Brunssum (N276) Brunssum (N274) 2,4 km 10-11-2017
Gaiazoo N300 (Crombacherstraat) 3,0 km 17-11-2017

Toekomst

Van de 26 kilometer lange buitenring is 18 kilometer nieuw tracé en volgt 8 kilometer van de ring bestaande wegen, hoofdzakelijk de N299. Als eerste is begonnen met de verlenging van de N298 vanaf Hoensbroek tot Brunssum.[4][5] De gehele buitenring zou volgens de oorspronkelijke planning in 2021 in gebruik kunnen zijn, maar een voorspoedige grondverwerving zorgt ervoor dat de ring eerder gereed komt[6] en in 2017 is een volledige openstelling uiterlijk 31 augustus 2019 aangekondigd.[7]

In april 2018 moet bijna de gehele Buitenring opgeleverd zijn, met uitzondering van de aansluiting Nuth. Omdat de aansluiting Nuth nog niet gereed is zal niet alles van de Buitenring al opengesteld worden. Dit zou te grote verkeersproblemen bij Nuth veroorzaken. Naar verwachting kan in oktober 2018 de aansluiting Nuth provisorisch worden geopend. Uiterlijk 31 augustus 2019 moet dan het turboplein van de aansluiting Nuth worden geopend.

Verkeersintensiteiten

In 2025 worden op de Buitenring Parkstad Limburg tussen 21.000 en 35.000 voertuigen per dag verwacht. Het noordelijk deel tussen de A76 en de N299 ten zuiden van Brunssum verwerkt dan tussen 22.000 en 35.000 voertuigen per dag, zo'n 30.000 voertuigen tussen Brunssum en Landgraaf en 21.000 voertuigen tussen Landgraaf en de N281.

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Limburg

Autosnelwegen: A2A67A73A74A76A77A78A79A280

Niet-autosnelwegen: N2N68N264N266N270N271N273N274N275N276N277N278N279N280N281N291N292N293N294N295N296N297N298N299N300

N551N552N553N554N555N556N560N562N564N565N566N567N568N570N571N572N580N581N582N583N584N585N590N591N592N593N594N595N597N598N843

Stadsroutes: S100 (Parkstad Limburg)