N301 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN301.svg
N301 NL map.png
N301
Begin N305
Einde Barneveld
Lengte 23 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Rotonde.svg NLN305.svg → Almere / Dronten

Rotonde.svg NLN705.svg → Zeewolde

Afslagsymbool.svg NLN704.svg → recreatiegebieden Nijkerkernauw / Erkemederstrand

Afslagsymbool.svg Aansluiting Nijkerk NLA028.svg → Amersfoort / Zwolle

Centrum.svg Nijkerk

Rotonde.svg → Voorthuizen

Afslagsymbool.svg Aansluiting Barneveld NLA001.svg → Amsterdam / Hengelo; Junction.svg NLA030.svg → Ede / Arnhem

De N301 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Flevoland en Gelderland. De weg vormt een noord-zuidroute vanaf de N305 in Flevoland via Nijkerk naar de A30 bij Barneveld. De weg is redelijk druk, maar vervult geen belangrijke doorgaande functie. De weg is deels als stroomweg, gebiedsontsluitingsweg en deels als erftoegangsweg geclassificeerd. De N301 is 23 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N301 begint in het zuiden van Flevoland op een rotonde met de N305, de autoweg vanaf Almere naar Dronten. De weg telt 1x2 rijstroken en loopt parallel aan een bosgebied naar het zuidoosten, door onbewoond gebied. Na dit bosgebied kruist men de N705, de weg naar Zeewolde. Iets verderop kan met afslaan naar de N704 voor de recreatiegebieden aan het Nijkerkernauw en het Erkemederstrand. Hierna steekt men via een ophaalbrug het Nijkerkernauw over en komt men in de provincie Gelderland. De weg loopt door de Arkemheenpolder naar Nijkerk, waar men aan de noordkant van het stadje een aansluiting vindt met de A28, de autosnelweg van Amersfoort naar Zwolle. De weg loopt dan Nijkerk in, en slaat bij het industrieterrein Arkervaart af, en vormt dan de rondweg van Nijkerk. Dit deel is enkelbaans en telt rotondes en verkeerslichten. Er is een ophaalbrug over de Arkervaart. In het zuiden van Nijkerk kruist men de spoorlijn Zwolle - Amersfoort, waarna de N301 ten zuidoosten van Nijkerk een erftoegangsweg wordt met een maximumsnelheid van 60 km/uur. Het vervolg voert door een agrarisch gebied met redelijk wat bos en door de kleine kern Driedorp. Ruim 10 kilometer na Nijkerk eindigt de N301 op de aansluiting met de A1. Men kan verder naar het zuiden via de A30, die hier begint.

Classificatie

De N301 is in het kader van duurzaam veilig als een enkelbaans stroomweg ingericht tussen de N305 en de provinciegrens met Gelderland, als gebiedsontsluitingsweg vanaf de provinciegrens met Flevoland en de zuidkant van Nijkerk, en een erftoegangsweg van Nijkerk tot Barneveld. De maximumsnelheid is 100 km/h tussen de N305 en de N704, 80 km/h tussen de N704 en Nijkerk, 50 en 70 km/h binnen Nijkerk en 60 km/h tussen Nijkerk en Barneveld. Inhalen is buiten de bebouwde kom deels toegestaan.

Geschiedenis

De N301 bestond met name tussen Nijkerk en Barneveld al veel langer, via wat nu de Oude Barneveldseweg is. Deze weg komt bij het station van Nijkerk uit. Met de bouw van de wijken Paasbos en Strijland in de jaren '70 en '80 werd de N301 omgelegd ten zuiden van Nijkerk langs. De weg vormt daar de grens tussen de bebouwde omgeving en het buitengebied. Op 29 juni 1984 werd het sluitstuk van de omlegging Nijkerk opengesteld.

De N301 in de provincie Flevoland.
De Nijkerkerbrug.

De Nijkerkerbrug is onderdeel van het complex Nijkerk. Het gehele complex, bestaande uit een schutsluis, spuisluizen en de brug, is gebouwd en in gebruik genomen tussen 1963 en 1965, toen is ook de N301 ten noorden van Nijkerk aangelegd, vanwege de aanleg van zuidelijk Flevoland in 1968. Het traject in Flevoland tussen de Nijkerkerbrug en de N305 opende omstreeks 1971 voor het verkeer. De N301 loopt in het noordelijke verlengde van de A30. Het is aannemelijk dat het ooit de bedoeling is geweest deze snelweg tot Almere door te trekken, of in elk geval grootschaliger dan wat nu de N301 is. Tussen de N305 en Almere is op satellietbeelden duidelijk ruimtereservering te zien[1], wat bij de A6 direct doorloopt in de Almeerse S106.

Omstreeks 2006 is een viaduct van de Flediteweg over de N301 aangelegd. De provincie Flevoland wilde dit kruispunt oorspronkelijk alleen afsluiten, maar na lobby van de gemeente Zeewolde is er een viaduct gekomen. Dit viaduct is breed genoeg voor een tweede rijbaan van de N301.

In 1998 is een rotonde tussen de N301 en N705 in Flevoland aangelegd. Het eindpunt op de N305 was oorspronkelijk een ongeregeld kruispunt, hier is in 2005 een turborotonde aangelegd. In 2009 is ten zuiden van de Nijkerkerbrug een rotonde gerealiseerd met de Zeedijk. In 2010 is de N301 door Nijkerk grotendeels heringericht, met een semi-overrijdbare middenberm. Inhalen is daardoor feitelijk fysiek onmogelijk geworden. In 2009 opende de aansluiting Amersfoort-Vathorst op de A28 waardoor de verkeersintensiteiten op de N301 wat zouden moeten afnemen, omdat men via deze aansluiting richting Amersfoort-Vathorst kan rijden. Tussen 2003 en 2009 is de Arkemheenweg opengesteld, een tweede rondweg om Nijkerk ten westen en zuidwesten van het stadje. Deze is vooral aangelegd om nieuwere woonwijken te ontsluiten. Die weg geldt niet als alternatief voor de N301, behalve voor verkeer van de Arkervaart richting Amersfoort.

In 2018 is de Nijkerkerbrug tussen Gelderland en Flevoland gerenoveerd.[2] De doorrijhoogte van de N704 is daarbij vergroot van 3,9 naar 4,5 meter door de toepassing van dunnere liggers.[3] De brug was na de renovatie ook weer toegankelijk voor zwaar vrachtverkeer tot 60 ton. De renovatie heeft de beoogde levensduur van de brug met 30 jaar verlengd.

In eind 2020 is de rotonde met de N305 vervangen door een kruispunt met verkeerslichten en een bypass voor verkeer van Almere naar Nijkerk.[4]

Toekomst

Al jaren wordt er gedacht over een vervollediging van de rondweg Nijkerk. Aan de oostkant van het stadje ontbreekt circa 2,5 kilometer van de rondweg, wat sluipverkeer op de wegen door het oosten van Nijkerk oplevert. Aan de noordkant van Nijkerk lijkt hiervoor ruimte te zijn vrijgehouden alhoewel dit misschien voor een mogelijke A30 bedoeld kan zijn. Er zijn geen concrete plannen deze ontbrekende schakel aan te leggen.

Verkeersintensiteiten

Telpunt 2009 2015[5] 2017
N305 - N705 9.300
N750 - grens Gelderland 18.200
grens Flevoland 18.000 17.100
A28 - Nijkerk 28.000 21.600
Nijkerk 17.000 15.800
Nijkerk - Barneveld 12.000 9.000

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Flevoland

Autosnelwegen: A6A27

Niet-autosnelwegen: N23N50N301N302N305N306N307N309N331N333N351N352

N701N702N703N704N705N706N707N708N709N710N711N712N713N714N715N716N717N718N719N720N727N765

Stadsroutes: Almere

Genummerde wegen in de provincie Gelderland

Autosnelwegen: A1A2A12A15A18A28A30A50A73A325A326A348

Niet-autosnelwegen: N18N50N224N225N229N233N271N301N302N303N304N308N309N310N311N312N313N314N315N316N317N318N319N320N322N323N324N325N326N327N329N330N332N335N336N338N339N344N345N346N348

N418N740N763N781N782N783rw783N784N785N786N787N788N789N790N791N792N794N795N796N797N798N800N801N802N803N804N805N806N810N811N812N813N814N815N816N817N818N819N820N821N822N823N824N825N826N827N830N831N832N833N834N835N836N837N838N839N840N841N842N843N844N845N846N847N848

Stadsroutes: Nijmegen