N303 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N303
Begin Harderwijk
Einde Barneveld
Lengte 19 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Aansluiting Ermelo → Amersfoort / Zwolle

Harderwijk

Ermelo

→ Apeldoorn

→ Nijkerk

Putten

Voorthuizen

→ Apeldoorn

Aansluiting Voorthuizen → Amersfoort / Apeldoorn

De N303 is een provinciale weg en niet-autosnelweg in Nederland, gelegen in de provincie Gelderland. De weg vormt een noord-zuidroute tussen Harderwijk en Barneveld en ontsluit diverse dorpen op de route, zoals Ermelo, Putten en Voorthuizen. De weg is een gebiedsontsluitingsweg en is 19 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N303 tussen Voorthuizen en Putten.

De N303 begint in Harderwijk op de aansluiting Ermelo met de A28. De weg verloopt dan naar het zuiden, door de nieuwe Harderwijkse wijk Drielanden, waarna de bebouwde kom van Ermelo volgt. In Ermelo sluit de N796 aan, een korte verbindingsweg naar de N302, die oostelijker loopt. Ten zuiden van Ermelo loopt de N303 door bossen, waarna de bebouwde kom van Putten volgt. De N303 verloopt formeel via de west- en zuidkant van Putten alhoewel de oude route meer rechtstreeks naar het zuiden verloopt. De N303 vormt min of meer de begrenzing tussen de Veluwe en de Gelderse Vallei. Ten zuiden van Putten loopt de weg door een rommelig plattelandsgebied, met zuidelijker ook wat bosgebieden. De weg verloopt dan via een rondweg westelijk langs Voorthuizen, waar men de N344 kruist. Ten zuiden van Voorthuizen eindigt de N303 op de aansluiting Voorthuizen van de A1. De weg gaat ongenummerd verder naar Barneveld.

Classificatie

De N303 is in het kader van duurzaam veilig als gebiedsontsluitingsweg ingericht. De maximumsnelheid is 80 km/uur buiten en 50 km/uur binnen de bebouwde kom.

Geschiedenis

De N303 bij Voorthuizen.

De N303 vormde al vroeg de hoofdverbinding tussen Harderwijk, Ermelo, Putten en Voorthuizen, wat ook terug te zien is dat langs al deze plaatsen goede rondwegen ontbreken. De weg liep van centrum naar centrum. Voor de opening van de A28 in de jaren 60 was de N303 ook onderdeel van de doorgaande route van Amersfoort naar Zwolle. Het wegvak tussen Putten en Harderwijk is hier onderdeel van. Circa 2013 is de N303 in Putten omgelegd via de zuidelijke rondweg en de N798. In 2014-2015 is de N303 ten zuiden van Putten gereconstrueerd, met een nieuwe passage door het gehucht Huinen en de aanleg van een rotonde.[1]

Rondweg Voorthuizen

Rondom het dorp Voorthuizen is in 2019 een rondweg gerealiseerd. Op 4 december 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland het ontwerp-inpassingsplan voor de N303 vastgesteld nadat in het voorjaar van 2012 bewoners konden reageren over de voorgenomen plannen.[2] Op 17 december 2014 is het provinciaal inpassingsplan vastgesteld, dat op 24 februari 2016 onherroepelijk werd nadat de Raad van State alle beroepen ongegrond verklaarde.[3] De start van de bouw heeft echter 2 jaar vertraging opgelopen, en volgde uiteindelijk pas op 7 februari 2019.[4][5] De rondweg is op 27 augustus 2019 voor het verkeer geopend[6] en is ook als de R101 genummerd.

Toekomst

De N303 is tussen Harderwijk en Putten een drukke weg en loopt dwars door de centra van Ermelo en Putten. Voor deze weg is geen alternatieve route in de vorm van een rondweg aanwezig. Vooralsnog zijn er geen plannen om de N303 over een nieuw tracé aan te leggen.

Verkeersintensiteiten

Telpunt 2009 2015[7]
Harderwijk 18.500 17.800
Harderwijk - Ermelo 15.400
Ermelo 14.000 13.900
Ermelo - Putten 12.400 13.900
Putten - Voorthuizen 11.400
Voorthuizen - A1 23.000 16.100

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Gelderland

Autosnelwegen: A1A2A12A15A18A28A30A50A73A325A326A348

Niet-autosnelwegen: N18N50N224N225N229N233N271N301N302N303N304N308N309N310N311N312N313N314N315N316N317N318N319N320N322N323N324N325N326N327N329N330N332N335N336N338N339N344N345N346N348

N418N740N763N781N782N783rw783N784N785N786N787N788N789N790N791N792N794N795N796N797N798N800N801N802N803N804N805N806N810N811N812N813N814N815N816N817N818N819N820N821N822N823N824N825N826N827N830N831N832N833N834N835N836N837N838N839N840N841N842N843N844N845N846N847N848

Stadsroutes: Nijmegen