N305 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N305
Begin Almere
Einde Dronten
Lengte 47 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Aansluiting Almere Stad → Amsterdam / Lelystad

Almere Haven-Overgooi

Almere Hout

Ind. Stichtsekant

Aansluiting Zeewolde → Almere / Utrecht

→ Nijkerk

Zeewolde / Ind. Trekkersveld

Ind. Trekkersveld III

Harderwijk

Lelystad

Karekietweg

Biddinghuizen ( ) /

→ Lelystad

→ Elburg

Dronten-Oost

→ Dronten / Kampen

De N305 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Flevoland. De weg vormt een noord-zuidroute over het eiland Flevoland, vanaf Almere naar Dronten. Een groot deel van de route is een autoweg. De N305 is 47 kilometer lang.

Routebeschrijving

De 2x2 N305 bij Zeewolde.

De N305 begint aan de oostkant van Almere aan de A6, en loopt langs Almere-Hout naar het oosten. Met 2x2 rijstroken is de weg vooral een ontsluiting van Almere. Belangrijk is de aansluiting op de A27, waarna de N305 in doorgaand belang toeneemt, zowel voor oost-westverkeer van Almere naar Nijkerk en Harderwijk, als voor noord-zuidverkeer naar Dronten en Kampen. De weg is daarna een autoweg met 2x2 rijstroken, met lange rechtstanden. Ten westen van Zeewolde kruist men de N301, die hier begint en naar Nijkerk en de A28 loopt. De weg telt nog altijd 2x2 rijstroken en buigt naar het noordoosten af en loopt door een aangeplant bosgebied. De weg passeert op korte afstand van Zeewolde, waarna een korte dubbelnummering met de N302 volgt, de autoweg van Lelystad naar Harderwijk. Noordelijk van de N302 is de N305 weer een enkelbaans autoweg, met enkele gelijkvloerse kruispunten. De N305 loopt door de polders langs Biddinghuizen, en bereikt uiteindelijk de grotere kern Dronten. Hier volgt een korte dubbelnummering met de N309, de weg van Elburg naar Lelystad. De N305 vormt dan de oostelijke begrenzing van Dronten en eindigt aan de noordkant met een rotonde op de N307, de weg van Lelystad naar Kampen.

Geschiedenis

Het einde van de N305 bij Dronten.

De Flevopolder waar de N305 doorheen loopt is in twee fases ontwikkeld, als eerste de oostelijke Flevopolder, en later de zuidelijke Flevopolder. In de eerste fase van ontwikkeling van het wegennet van de oostelijke Flevopolder was de N305 niet één van de hoogste prioriteiten, alhoewel een klein deel van de weg bij Biddinghuizen al in de jaren '60 werd aangelegd. Het oudste deel ligt tussen Biddinghuizen en Dronten, dat al omstreeks 1960 in gebruik werd genomen, gevolgd door een deel tussen de Harderringweg en Biddinghuizen omstreeks 1964. De omlegging van Dronten werd in 1962 aangelegd en is omstreeks 1969 naar 2x2 rijstroken verbreed.

Het zuidelijk deel van de N305 sloot oorspronkelijk aan op de Eemmeerdijk/Gooimeerdijk, nog voordat Almere tot ontwikkeling kwam. Het traject parallel aan de Hoge Vaart, vanaf waar nu het kruispunt met de N704 ligt en de Harderringweg ten zuiden van Biddinghuizen is in korte tijd rond 1970-1971 in gebruik genomen, als eerste het deel tussen de N302 en de Harderringweg, kort daarna gevolgd door het deel tussen de N704 en N301 omstreeks 1970 en het resterende deel in de omgeving van Zeewolde omstreeks 1971.

De latere Waterlandseweg door het oosten van Almere, van de A6 tot nabij de Gooimeerdijk, is pas in de jaren '80 aangelegd en was een onderdeel van de rijksweg 27 totdat de A27 in 1999 opende. Dit traject is op 1 oktober 1985 opengesteld en was onderdeel van het Structuurplan Almere, daarbij genummerd als de Stadsautoweg 2 (SAW 2).

In de jaren '80 is de dubbelnummering met de N302 naar 2x2 rijstroken verbreed, waarbij ook een verzorgingsplaats is aangelegd omstreeks 1987. Circa 1987 zijn ook verkeerslichten geplaatst op de kruising met de N710 bij Biddinghuizen. Toen zijn ook verkeerslichten geplaatst op het kruispunt tussen de Ganzenweg en Gooiseweg. Rond 1990 zijn verkeerslichten geplaatst op het kruispunt tussen de Larserweg en Gooiseweg.

Oorspronkelijk was er een ongeregeld kruispunt tussen de N301 en N305. Verkeer op de N305 kon ongehinderd doorrijden, maar verkeer vanaf de N301 had moeite de N305 op te rijden, met name om linksaf te slaan, ondanks dat er wel een rijbaansplitsing was ter plaatse. Vanwege de frequente aanrijdingen is hier in 2005 een turborotonde gerealiseerd. In verband met de verdubbeling van de N305 ten westen van de N301 is hier in 2020 een VRI geplaatst.

Almere - A27

De N305 ter hoogte van bedrijventerrein Stichtse Kant in Almere.

In 2011 is een convenant tussen Rijk, provincie en gemeente Almere gesloten om Almere bereikbaar te houden voor nu en in de toekomst als Almere groeit naar 400.000 inwoners. De uitbreiding van de wegcapaciteit van de A1, A6 en A9 in de noordelijke Randstad, verdubbeling van de N305 tussen de A6 en de A27 en verhoging van capaciteit en kwaliteit op het spoor maken deel uit van deze zogenoemde SBA-afspraken, Stedelijke Bereikbaarheid Almere.

Daarbij is de N305 tussen de A6 en A27 in Almere verdubbeld naar 2x2 rijstroken in 2015-2018. Op 22 augustus 2013 zijn hiervoor de plannen gepresenteerd. De wegverdubbeling zorgt ervoor dat er de doorstroming op deze weg ook in de toekomst met de verwachte toename van het verkeer gegarandeerd blijft. Daarnaast wordt de weg veiliger omdat weggebruikers kunnen inhalen zonder op de rijbaan van tegenliggend verkeer te komen. Op 24 april 2018 was de verdubbeling opgeleverd.[1]

Later is nog een 241 meter lange fietsbrug over de N305 en de naastgelegen Hoge Vaart gerealiseerd ter hoogte van het bedrijventerrein Stichtse Kant, die op 18 maart 2022 is geopend.[2]

A27 - N704

In 2014 is het ongeregelde kruispunt met de N704 aangepast in verband met de hoge intensiteiten en de relatieve onveiligheid. Er is een geregeld (VRI-)kruispunt gerealiseerd, waarbij de relatie Zeewolde -> A27 langs het VRI-gedeelte loopt met een bypass. Beide rijstroken van de N704 en de N305 komen samen op een dubbelstrooks rijbaan die tot de aansluiting met de A27 dan 2x2-rijstroken heeft. De aanleg van een dubbele linksaffer van de N305 naar de A27 behoorde tevens tot de werkzaamheden. De voorbelasting voor de rijbaanverdubbeling is in december 2013 en januari 2014 neergelegd. De uitvoerende werkzaamheden vonden in september 2014 plaats.

N704 - N301

Het 6 kilometer lange deel tussen de N704 en N301 was het laatste resterende enkelbaans deel tussen Almere en de N302. Dit is ook naar 2x2 rijstroken verbreed en sluit aan beide uiteinden aan op de al verdubbelde delen van de N305. Tussen februari 2019 en augustus 2019 is de voorbelasting voor de tweede rijbaan aangebracht. De eigenlijke werkzaamheden voor de verdubbeling zijn tussen januari 2020 en december 2021 uitgevoerd.[3] Op 12 juli 2021 werd de nieuwe rijbaan in gebruik genomen, daarna werd de bestaande rijbaan gereconstrueerd. In september 2021 is de rotonde met de N301 vervangen door een kruispunt met verkeerslichten en een bypass voor verkeer van Almere naar Nijkerk,[4] die op 24 september 2021 werd opgeleverd.[5] Met de verdubbeling van dit deel van de N305 was het dubbelbaans 'carré' in Flevoland gereed, dat bestaat uit de A6, N302 en N305.[6]

N301 - Zeewolde

Het wegvak dat als tweede is aangepakt tussen de A27 en de N302 is dat tussen de N301 en Zeewolde. Op 5 april 2012 is besloten de N305 hier te verdubbelen naar 2x2 rijstroken tussen de N301 en een nieuw aan te leggen kruispunt met het industrieterrein Trekkersveld 3. Het is een vrij sobere uitbreiding geworden, met rijstroken van 3,0 meter breed (waar in de richtlijn stroomwegen een rijstrookbreedte van 3,25 meter het principe is), met een middenberm van 17 meter en zonder de aanleg van ongelijkvloerse aansluitingen. Bij industrieterrein Trekkersveld is het kruispunt verbreed met 2x2 rijstroken op de doorgaande verbinding en enkele vrije rechtsaffers. Op 4 september 2012 is het plan ter inzage gelegd. De voorbereidende werkzaamheden zijn begin 2013 gestart, waarna de werkzaamheden in maart 2015 gereed zouden moeten zijn, maar door kleine tegenslagen is het werk op 23 mei 2015 opgeleverd.

Zeewolde - N302

De N305 tussen Zeewolde en de N302.

In de jaren '80 zijn diverse ontwerpen uitgewerkt voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Trekkersveld en de kruising met de Spiekweg (N705). Eén van de bedachte oplossingen was een ongelijkvloerse kruising tussen de N305 en N705, waarbij de N705 met twee kwadrantaansluitngen op de toen nog enkelbaans geplande N305 zou aansluiten. Een andere variant was een ongelijkvloerse kruising tussen de N305 en de Gelderseweg, waarbij de Gelderseweg met een viaduct over de N305 zou gaan. Uiteindelijk is de N305 met een viaduct over de N305 aangelegd omstreeks 1988 en is de kruising met de N705 gelijkvloers gebleven.

Aansluitend op de verdubbeling van de N305 tot aan Zeewolde is het wegvak vanaf Zeewolde tot de N302 verdubbeld naar 2x2 rijstroken. De werkzaamheden zijn tussen december 2015 en oktober 2016 uitgevoerd, de feestelijke openstelling volgde op 26 oktober 2016.[7][8]

N302 - Dronten

Het eindpunt van de N305 bij Dronten was oorspronkelijk een T-kruispunt met een rijbaansplitsing voor zowel de N305 als N307. Eind 2004 is hier een rotonde gerealiseerd. De rotonde is later in 2017 met de bouw van de Passage Dronten (N307) gereconstrueerd. In 2005 is een rotonde met de weg De Wissel in Dronten gerealiseerd. Ook is destijds het deel tussen de N309 en N307 langs de oostzijde van Dronten gemoderniseerd. De N305 had oorspronkelijk bij Dronten een strook voor landbouwverkeer omdat de N305 er geen parallelweg heeft en de weg gescheiden rijbanen heeft. Deze is bij groot onderhoud in juni 2019 verwijderd.[9] Op 29 april 2022 is op de zuidelijke kruising met de N309 een rotonde in gebruik genomen, deze verving een ongeregeld kruispunt.[10]

In 2023 is groot onderhoud aan de N305 tussen Biddinghuizen en Dronten uitgevoerd, waarvan 2 van de 3 ongeregelde kruispunten zijn opgeheven.[11]

Verkeersintensiteiten

traject 2008[12] 2016[13] 2017[14]
A6 - A27 19.000 16.300
A27 - N301 15.000 12.500 19.300
N301 - Zeewolde 12.000 9.300
Zeewolde - N302 9.300
N302 - N302 24.300
N302 - Biddinghuizen 5.700 8.100
Biddinghuizen - Dronten (N309) 7.300 5.700 5.900
Dronten (N309) - Dronten (N307) 7.700

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Flevoland

Autosnelwegen: A6A27

Niet-autosnelwegen: N23N50N301N302N305N306N307N309N331N333N351N352

N701N702N703N704N705N706N707N708N709N710N711N712N713N714N715N716N717N718N719N720N727N765

Stadsroutes: Almere