N319 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N319)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN319.svg
N319 NL map.png
N319
Begin Warnsveld
Einde Kotten
Lengte 50 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Rotonde.svg Warnsveld NLN314.svg

Junction.svg Vorden NLN316.svg

Rotonde.svg NLN312.svg NLN315.svg

Rotonde.svg Ruurlo NLN315.svg

Junction.svg Groenlo

Afslagsymbool.svg NLN018.svg

Junction.svg Winterswijk

Rotonde.svg NLN312.svg NLN318.svg

Flag of Germany.svg B525.svg → Coesfeld

De N319 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Gelderland. De weg vormt een oost-westroute door de Achterhoek, vanaf Warnsveld bij Zutphen via Vorden, Ruurlo, Groenlo en Winterswijk tot aan de grens met Duitsland. De weg is 50 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N319 begint bij het dorp Warnsveld, dat aan Zutphen vastgegroeid zit, op een rotonde met de N314, de rondweg van Zutphen. De weg voert door halfbebost gebied naar het oosten en loopt samen met de N316 om Vorden heen. Hierna splitsen beide wegen. Vervolgens loopt de N319 verder naar het oosten en steekt de spoorlijn Zutphen - Winterswijk over. Tussen Vorden en Ruurlo is het landschap voornamelijk bebost en voert de weg niet door kernen. Rond Ruurlo ligt een rondweg, waar men de N312 en N315 kruist. Tevens kruist men de spoorlijn nogmaals via een in 2003 aangelegde onderdoorgang. De N319 voert dan met lange rechte stukken naar Groenlo, deels parallel aan de beek de Slinge door wat meer open gebied. De N319 loopt door de rand van Groenlo en kruist ongelijkvloers, maar wel via twee met een VRI geregelde kruisingen met de N18. De N319 voert dan zuidoostwaarts met rechte stukken naar Winterswijk. De N319 loopt dan door de rand van Winterswijk en bedient een bedrijventerrein. Hier eindigen de N312 en N318. Na Winterswijk voert de N319 door glooiend gebied naar de grens met Duitsland, zo'n 5 kilometer na Winterswijk. Aan Duitse zijde gaat de B525 verder door Oeding richting Coesfeld.

Classificatie

In het kader van duurzaam veilig is de N319 als een tweestrooks gebiedsontsluitingsweg ingericht. De maximumsnelheid is 80 km/uur buiten de bebouwde kommen en inhalen is veelal niet toegestaan, alhoewel de weg vaak recht en overzichtelijk is.

Geschiedenis

Al voor de Napoleontische tijd, in 1782, bestond er een plan voor de verbetering van de weg van Zutphen over Vorden en Ruurlo naar Winterswijk. Deze kwam voor, maar ook tijdens de Franse tijd niet tot stand. De verbinding bleef voorlopig bestaan uit modderige karrensporen. In het nieuw opgerichte Koninkrijk kreeg de verbinding van Zutphen via Winterswijk naar de Pruissische grens de status van rijksweg. De weg werd uiteindelijk tussen 1826 en 1830 aangelegd, mede doordat er een subsidie werd verleend door de koning ter grootte van 150.000 gulden. [1] Daar waar mogelijk werd door het Rijk een strook ter breedte van 18 meter verworven, waarop een weg werd aangelegd en ter weerszijden een rij bomen werd aangeplant. Daarbij werd gebruik gemaakt van oude tracés, die op diverse locaties werden afgesneden om een logisch en minder bochtig geheel te krijgen. Op een aantal wegvakken echter kon niet de volledige breedte worden aangekocht, met als gevolg dat bomenrijen onderbroken waren. Soms aan één zijde, soms aan beide zijden. De weg werd als Rijksstraatweg in uitvoering genomen door 's Rijks Waterstaat. Westelijk van Ruurlo was de aankoop van gronden veelal moeilijk, maar oostelijk van deze plaats konden vrijwel voor niets gemeenschappelijke markegronden worden aangekocht om de weg op aan te leggen. Oostelijk van Ruurlo kent de weg daarom veel langere rechtstanden dan westelijk van Ruurlo. Op dit gedeelte was er naast de bomen ook een strook grond aangekocht voor beplanting met hakhout, dit was gedaan om de golfslag van het maandenlang geïnundeerde broekland op te vangen, en om de reiziger enigszins te behoeden voor de stormen over de watervlakte danwel in de winter de sneeuwjachten over de ijsvlakte.

De Rijksstraatweg kreeg in het rijkswegenplan van 1932 het nummer 47. Vanaf 1957 werd de weg als N94 bewegwijzerd, maar was administratief nog wel rw47. Men was voornemens om de weg als N47 te gaan bewegwijzeren, maar voordat het zover kwam was de weg in de jaren 70 al afgewaardeerd naar een planvervangende rijksweg. Vanaf 1982 is de weg genummerd als N319. In 1993 is de weg overgedragen aan de provincie Gelderland.

Rondom alle grotere kernen zijn rondwegen gelegd. De N319 begon oorspronkelijk wat verder westelijk, voor de opening van de N314 rond de wijk Leesten van Zutphen. Rond Vorden is een rondweg aangelegd, waarna een verbod op doorgaand vrachtverkeer op de oude traverse door Vorden is ingesteld. Rondom Ruurlo en Groenlo zijn ook rondwegen aangelegd zodat men niet meer door deze kernen hoeft. De omlegging om Groenlo dateert van 21 juli 1988. De N319 gaat door de rand van Winterswijk, maar heeft wel een doorgaand karakter. Karakteristiek aan de N319 is het vrij rechte alignement tussen de kernen, met name tussen Ruurlo en Winterswijk.

In 2020 heeft de N319 tussen Ruurlo en Groenlo groot onderhoud gehad.[2] Ook is de brug over de Meibeek vervangen en is de parallelweg gereconstrueerd. Ook is in 2020 het traject van Zutphen naar Ruurlo onderhouden.[3]

Verkeersintensiteiten

Het cijfer betreft een daggemiddelde.

Telpunt 2009 2015[4]
Warnsveld - Vorden 12.000 10.000
Vorden - Ruurlo 10.000 9.000
Ruurlo (rondweg) 6.000 7.500
Ruurlo - Groenlo 5.000 5.500
Groenlo - N18 10.000 11.000
N18 - Winterswijk 11.000 10.000
Winterswijk (rondweg) 16.000 17.500
Winterswijk - grens Duitsland 6.100 5.500

Referenties

  1. De aanleg van de Rijksstraatweg van Zutphen via Vorden, Ruurlo en Winterswijk naar de Pruisische Grenzen, Adviesbureau "De Warande", december 1989
  2. N319: Ruurlo - Groenlo | gelderland.nl
  3. N319: Zutphen - Ruurlo | gelderland.nl
  4. Motorvoertuigen werkdagen 2015 | gelderland.nl
Genummerde wegen in de provincie Gelderland

Autosnelwegen: A1A2A12A15A18A28A30A50A73A325A326A348

Niet-autosnelwegen: N18N50N224N225N229N233N271N301N302N303N304N308N309N310N311N312N313N314N315N316N317N318N319N320N322N323N324N325N326N327N329N330N332N335N336N338N339N344N345N346N348

N418N740N763N781N782N783rw783N784N785N786N787N788N789N790N791N792N794N795N796N797N798N800N801N802N803N804N805N806N810N811N812N813N814N815N816N817N818N819N820N821N822N823N824N825N826N827N830N831N832N833N834N835N836N837N838N839N840N841N842N843N844N845N846N847N848

Stadsroutes: Nijmegen