N320 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN320.svg
N320 NL map.png
N320
Begin A2
Einde Kesteren
Lengte 30 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Afslagsymbool.svg NLA002.svg → Utrecht / Den Bosch

Centrum.svg Culemborg

VRI zwart.svg NLN833.svg → Geldermalsen

Rotonde.svg NLN834.svg → Tiel

Brug.svg Ravenswaaysebrug Riviersymbool.svg Amsterdam-Rijnkanaal

Junction.svg NLN229.svg → Wijk bij Duurstede/ Utrecht

Rotonde.svg NLN835.svg → Tiel / Amerongen

Centrum.svg Lienden

Afslagsymbool.svg NLN233.svg → Rhenen / Nijmegen

De N320 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in de Nederlandse provincie Gelderland. De weg vormt een oost-westroute door de westelijke Betuwe, van de A2 bij Culemborg naar Kesteren. De weg is gedeeltelijk autoweg en gedeeltelijk gebiedsontsluitingsweg en is 30 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N320 begint op de aansluiting Culemborg van de A2 en loopt oostwaarts ten zuiden van het stadje Culemborg langs. Men kruist hier de spoorlijn van Utrecht naar 's-Hertogenbosch. In Culemborg is een kruising met de N833, de weg naar Geldermalsen. De N320 loopt naar het zuidoosten en gaat om de dorpen heen. Ten noorden van Buren slaat de N834 af naar Tiel waarna de N320 het Amsterdam-Rijnkanaal oversteekt. Direct hierna eindigt de voormalige N229 uit Wijk bij Duurstede, die in het verleden is ingekort tot het traject Bunnik - Wijk bij Duurstede. De weg gaat ten zuiden van Maurik langs waarna een rotonde met de N835 volgt, de weg van Eck en Wiel naar Tiel. Oostelijker slingert de weg ten zuiden van Ingen, Ommeren en Lienden langs, waarna de N320 bij Kesteren op een aansluiting met de N233 eindigt.

Autoweg

Het deel tussen de N833 bij Culemborg en de weg naar Zoelen is uitgevoerd als een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/uur. Opvallend is dat alle aansluitingen reguliere rotondes zijn.

Geschiedenis

Gezien het feit dat de N320 nergens door de bebouwde kom loopt, kan de conclusie getrokken worden dat het tracé relatief nieuw is, mogelijk uit de jaren 1950 of 1960. Het tracé tussen de rotonde nabij Zoelmond en de voormalige N229 met daarin de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal dateert uit de jaren 1970. De omlegging langs Culemborg dateert uit de jaren 1970 en 1980. Op 2 november 1984 kwam het sluitstuk tussen de Erasmusweg en de Wethouder Schoutenweg gereed.

Latere aanpassingen

Nabij Kesteren heeft de provincie Gelderland in 2015 groot onderhoud aan de N233 uitgevoerd. Onderdeel daarvan was het completeren van de aansluiting met de N320 ter hoogte van de Betuwestraatweg. Tegelijkertijd is de oprit nabij de Rijnbrug Rhenen voor het verkeer gesloten.[1]

Tussen Culemborg en Kesteren heeft de provincie Gelderland groot onderhoud uitgevoerd tussen 28 september en 6 november 2015. Bij dit onderhoud hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden:

  • De asfaltverharding is vernieuwd op het wegvak tussen de rotondes met de N833 en N835.
  • Er is rood asfalt op alle fietsoversteken over de zijwegen van de N320 tussen Culemborg en Kesteren aangebracht.
  • Het kruispunt met de Heuvel (voormalige N229) is gereconstrueerd.
  • De rotonde met de N835 is verruimd ten behoeve van vrachtverkeer.
  • Verder zijn middengeleiders aangepast en parkeervoorzieningen verwijderd.
  • De maximumsnelheid is verlaagd van 100 naar 80 km/h op het wegvak tussen de Heuvel en de rotonde met de Hoendersteeg (weg Zoelen - Rijswijk Gld). [2][3]

De plaats Culemborg is voor de richting Utrecht volledig aangewezen op de N320 voor ontsluiting. Het inwonertal van Culemborg stijgt significant door de bouw van nieuwbouwwijken. Hierdoor is de verkeersdrukte op de N320 steeds verder toegenomen. In 2009 is geld gereserveerd om de weg te verbeteren. De werkzaamheden startten op 11 maart 2015 en bestonden uit het verbreden van het wegvak tussen de A2 en de Wethouder Schoutenweg naar 2x2 rijstroken, het verruimen van de rotonde met de Erasmusweg en de aanleg van een VRI op het kruispunt met de N833. Daarnaast is er een kwart aansluiting naar de Beesdseweg gerealiseerd om het P & R-terrein aan de Parallelweg West beter te ontsluiten. Omstreeks september 2016 zijn de aanpassingen rond Culemborg opgeleverd.[4]

Toekomst

Er zijn geen aanpassingen aan de N320 voorzien.

Verkeersintensiteiten

Telpunt 2009 2015[5]
A2 - Culemborg 24.000 26.000
Culemborg 15.100
Culemborg - Beusichem 11.000 10.900
Brug Amsterdam-Rijnkanaal 6.400 6.200
Lienden - Kesteren 10.600 9.800

Referenties


Genummerde wegen in de provincie Gelderland

Autosnelwegen: A1A2A12A15A18A28A30A50A73A325A326A348

Niet-autosnelwegen: N18N50N224N225N229N233N271N301N302N303N304N308N309N310N311N312N313N314N315N316N317N318N319N320N322N323N324N325N326N327N329N330N332N335N336N338N339N344N345N346N348

N418N740N763N781N782N783rw783N784N785N786N787N788N789N790N791N792N794N795N796N797N798N800N801N802N803N804N805N806N810N811N812N813N814N815N816N817N818N819N820N821N822N823N824N825N826N827N830N831N832N833N834N835N836N837N838N839N840N841N842N843N844N845N846N847N848

Stadsroutes: Nijmegen