N331 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN331.svg
N331 NL map.png
N331
Begin Zwolle
Einde Emmeloord
Lengte 44 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Rotonde.svg NLN337.svg Hattem / Afslagsymbool.svg Aansluiting Zwolle-Zuid NLA028.svg Utrecht/Groningen

Centrum.svg Zwolle

Junction.svg NLN764.svg 's-Heerenbroek

Junction.svg Zwolle-Stadshagen

Rotonde.svg NLN759.svg Genemuiden

Brug.svg Zwartewaterbrug Riviersymbool.svg Zwartewater

Centrum.svg Hasselt

Rotonde.svg NLN377.svg Dedemsvaart

Rotonde.svg Industrie De Kranerweerd

Centrum.svg Zwartsluis

Brug.svg Meppelerdiepkeersluizen Riviersymbool.svg Meppelerdiep

Rotonde.svg NLN334.svg Giethoorn

Junction.svg Genemuiden

Junction.svg Kraggenburg

Rotonde.svg NLN762.svg St. Jansklooster

Rotonde.svg Vollenhove

Brug.svg Vollenhoverbrug Riviersymbool.svg Vollenhover Kanaal

Rotonde.svg NLN352.svg Kraggenburg

Rotonde.svg NLN333.svg Blokzijl

Rotonde.svg Marknesse / NLN715.svg Luttelgeest

Rotonde.svg Emmeloord

Junction.svg NLN351.svg Kuinre

Afslagsymbool.svg Aansluiting Industrieterrein De Munt NLA006.svg Lelystad/Lemmer

NLN351.svg Emmeloord / Urk

De N331 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in de Nederlandse provincies Overijssel en Flevoland. De weg vormt een alternatieve route tussen Zwolle en Emmeloord, en voert langs de plaatsen Hasselt, Zwartsluis, Vollenhove en Marknesse. De N331 is 44 kilometer lang.

Routebeschrijving

Zwolle

De Boxemtunnel bij Zwolle.

De weg begint in de stad Zwolle aan het Spoolderplein, de rotonde van de afrit Zwolle-Zuid van de A28. Dit is tevens het einde van de N337. De weg loopt dan over het industrieterrein Voorst en telt hier 2x2 rijstroken. Dit gedeelte heet de Westenholterallee. In dit deel zit een brug over het Zwolle-IJsselkanaal. De weg loopt daarna ook langs de wijk Westenholte en vlak voor de wijk Stadshagen slaat de weg af naar het noordwesten. De weg loopt dan langs de oostkant van de wijk Westenholte, en de westkant van de wijk Stadshagen, en telt hier 2x2 rijstroken. De maximumsnelheid is op vrijwel de gehele passage door Zwolle 70 km/u. Vlakbij 's-Heerenbroek volgt de kruising met de N764, de secundaire route tussen Zwolle en Kampen. Op dit punt begint de gehectometreerde N331. De weg gaat daarna met een viaduct over het spoor Zwolle - Kampen heen, en gaat langs de wijk Stadshagen met één rijstrook per richting. De weg voert door de Boxemtunnel en voert daarna noordwaarts richting Hasselt.

Zwartewaterland

De weg loopt dan naar het noordoosten en kent lange rechtstanden, en doet bij vlagen meer een autoweg denken. Wel zijn er wat oversteken voor landbouwverkeer die vanaf de parallelweg naar de weilanden ten westen van de weg willen. Men bereikt al snel het kleine Hanzestadje Hasselt. De aansluiting met de N759 is maar voor één verbinding ongelijkvloers (Genemuiden - Zwolle), de rest moet via de Zwartewaterweg. Via de Zwartewaterbrug gaat men het Zwarte Water over, waarna men in de bebouwde kom van Hasselt komt. Er zijn slechts twee aansluitingen in Hasselt, waaronder een turborotonde met de N377, die hier begint en naar Nieuwleusen en Coevorden loopt. Daarna loopt de weg verder naar het noorden en gaat richting Zwartsluis over de dijk van het Zwarte Water. Er is een parallelweg voor langzaam verkeer, en er zijn enkele oversteken, volwaardige kruisingen zijn hier niet aanwezig. Men bereikt de kern Zwartsluis, waarbij de weg over twee beweegbare bruggen gaat, over het kanaal naar Meppel. In het centrum van Zwartsluis is er een rotonde met de N334, die hier begint en verkeer richting Meppel en Steenwijk verwerkt. De weg buigt daarna naar het westen af en vervolgt een route over een vrij smalle en slingerende dijk. Men heeft vanaf de weg geen uitzicht op het Zwartemeer, omdat de weg hier naast de dijk loopt.

Steenwijkerland

De Vollenhoverbrug.

De weg ligt door een klein gedeelte op het grondgebied van de gemeente Steenwijkerland. De enige kern hier is het dorp Vollenhove. Aan de oostkant van Vollenhove bevindt zich een rotonde met de N762, een secundaire provinciale weg naar Sint Jansklooster en de Blauwe Hand. De weg loopt hier langs de noordkant van Vollenhove en steekt dan het Vollenhoverkanaal over, waarover de provinciegrens met Flevoland loopt.

Noordoostpolder

Direct na de provinciegrens bevindt zich een rotonde met de N352, de provinciale weg naar Ens en Urk. De weg kent daarna lange rechtstanden en loopt door de landbouwgebieden van de Noordoostpolder. Na een paar kilometer bereikt men het dorp Marknesse, aan de oostkant ervan eindigt de N333, de provinciale weg naar Steenwijk. Vlak daarna is een rotonde met de N715, een secundaire route naar Luttelgeest en Bant. De weg loopt daarna langs het kanaal naar Emmeloord. De weg loopt niet rechtstreeks rechtdoor naar het centrum van Emmeloord, maar verspringt wat naar het noorden. Via een nieuwe rondweg rijdt men langs het industrieterrein De Munt richting het noorden. Vlak voor het einde bevindt zich de kruising met de N351, de weg vanaf Wolvega naar Urk. Beide wegen zijn dan de laatste paar honderd meter dubbelgenummerd met elkaar, om de N331 een logisch einde te geven bij de aansluiting Emmeloord met de A6.

Geschiedenis

Overijssel

De weg is tussen Zwolle en Zwartsluis over de oude tramlijn Zwolle - Blokzijl aangelegd, die in 1934 werd opgeheven. Daarvoor verliep het verkeer tussen Zwolle en Hasselt over een smalle dijk, en tussen Hasselt en Zwartsluis langs de onderkant van de dijk.

De situatie bij Zwartsluis is in de loop der jaren weinig gewijzigd, in 1955 opende de brug over de keersluis in Zwartsluis. Reeds in de jaren 50 of eerder is de N331 al buiten het centrum gelegd over de dijk langs het Zwarte Water. Dit is sindsdien amper aangepast. De N331 verliep oorspronkelijk via een draaibrug door het centrum van Hasselt. In 1972 is een nieuwe rondweg rond Hasselt geopend, met een hogere boogbrug.

De N331 over de dijk tussen Vollenhove en Zwartsluis.

Vanaf eind jaren 90 werd de nieuwe vinexwijk Stadshagen aan de noordkant van Zwolle aangelegd. De N331 is daarbij meerdere malen verlegd. Oorspronkelijk verliep de weg rechtstreeks vanaf Hasselt naar het spoorviaduct bij de Hasselterweg. Ter hoogte van het huidige winkelcentrum liep de N331 via de Stadshagenbrug over de Oude Wetering. Eind jaren 90 is de weg omgelegd, en verliep daarna vrij lang parallel langs het spoor aan de oostkant van de spoorlijn Zwolle - Kampen. In 2008 is de nieuwe rondweg van Stadshagen opgeleverd. De rondweg is in afstand langer, maar is met 2x2 rijstroken uitgevoerd. Door het aanleggen van de rondweg is de N764 ruim 2 kilometer ingekort, en lopen de stromen vanaf Hasselt en Kampen samen verder door Zwolle. Doorgaand verkeer hoeft nu niet meer door Westenholte heen. In 2009 is de N331 over een klein stukje verlegd over het industrieterrein De Munt in Emmeloord, via een nieuwe rondweg, zodat men langs het industrieterrein gaat, in plaats van er overheen. Alhoewel niet korter is het prettiger rijden voor doorgaand verkeer. In 2010 is de N331 in Zwolle verlegd via een nieuwe vaste brug over het Zwolle-IJsselkanaal. De N331 loopt sindsdien door het noorden en westen van het industrieterrein Voorst.

Ten zuiden van Hasselt is in 2013 een turborotonde aangelegd, die voorlopig slechts een zandwinning ontsluit. Het is de bedoeling deze weg in de toekomst door te trekken naar het industrieterrein van Hasselt. In 2014 is de weg tussen Zwartsluis en De Krieger gereconstrueerd, waarbij de weg feitelijk volledig opnieuw is aangelegd. Het fietspad loopt nu parallel aan de dijk in plaats van erop en met de daarbij vrijgekomen ruimte is de weg zelf verbreed. Tenslotte is er midden 2015 een rotonde aangelegd op het kruispunt met de Veerweg richting Genemuiden. Ook is de ophaalbrug over de Meppelerdiepsluis in Zwartsluis vervangen vanwege de ombouw van de sluis van keersluis tot schutsluis. De brug opende op 1 oktober 2015 voor het verkeer.[1] In 2018 is in Hasselt een turborotonde met de N377 aangelegd, die op 7 april 2018 in gebruik werd genomen.

Vanwege de uitbreiding van de wijk Stadshagen in het noorden van Zwolle is de N331 omgelegd over een nieuw tracé buiten de wijk om. De bouw duurde 4 jaar en kostte € 25 miljoen. De openstelling is ruim een jaar vertraagd vanwege problemen met de onteigening. Het grootste kunstwerk is de Boxemtunnel. De rondweg opende uiteindelijk op 21 oktober 2015 voor het verkeer.[2]

In Hasselt zijn in 2018 twee turborotondes gerealiseerd, namelijk aan de zuidzijde van het dorp met de N759 en aan de noordzijde met de N377.[3] De rotonde met de N377 is op 7 april 2018 in gebruik genomen en de rotonde met de N759 opende op 14 oktober 2018. In juni 2019 is een rotonde op het kruispunt met de N351 nabij Emmeloord gerealiseerd.

Flevoland

De in 2019 gerealiseerde rotonde tussen de N331 en N351 bij Emmeloord.

Toen in 1940 de dijk rond de Noordoostpolder gereed kwam is ook een aanvang gemaakt met de toegangswegen, waarbij bij Vollenhove een brug noodzakelijk was. Deze brug opende in 1941 voor het verkeer, maar kon nog niet direct gebruikt worden omdat het wegennet van de Noordoostpolder nog niet in aanbouw was. Pas in 1942 viel de polder helemaal droog. De N331 is toen tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd tussen de brug en Marknesse, dat in 1944 in gebruik is genomen. In 1948 opende het traject tussen Marknesse en Emmeloord, inclusief de omlegging van Marknesse. In 1948 werd ook een aanvang gemaakt met de bouw van het dorp Marknesse.

Oorspronkelijk verliep de N331 rechtstreeks Emmeloord in vanaf Marknesse, via een ophaalbrug over de Lemstervaart. Vanaf de jaren '70 werd de N351 noordelijk om Emmeloord geleid, waarna de N331 tot de N351 verlengd werd door het bedrijventerrein de Munt. Dit wegvak van de N331 opende in 1944 voor het verkeer als onderdeel van de Kuinderweg. Pas veel later is de omlegging bij het bedrijventerrein De Munt gemaakt, die op 12 december 2007 is opengesteld voor het verkeer.[4]

Circa 1992 zijn de rotondes met de N715 bij Marknesse en de N352 nabij Vollenhove gerealiseerd. Omstreeks 2002 is de rotonde met de N333 bij Marknesse gerealiseerd. In 2011 en 2012 is de Vollenhoverbrug op de grens van Overijssel en Flevoland vervangen door een nieuwe brug die breder is voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart. De nieuwe brug is in mei 2012 opgeleverd en de totale werkzaamheden zijn in juli 2012 afgerond.

In 2012-2013 is tussen Marknesse en Emmeloord een parallelweg aangelegd voor langzaam verkeer. Tevens is eind 2012 aan de westzijde van Marknesse een rotonde gerealiseerd.[5]

Classificatie

De N331 is in het kader van duurzaam veilig geclassificeerd als een tweestrooks gebiedsontsluitingsweg. De maximumsnelheid is 80 km/uur buiten en 50 km/uur binnen de bebouwde kom. In Zwolle geldt 70 km/uur en telt de weg 2x2 rijstroken. Alle tweestrooks delen in de provincie Overijssel met een DV-markering hebben een inhaalverbod. Tot 2014 mocht alleen tussen Zwartsluis en Vollenhove nog deels ingehaald worden, maar met de heraanleg van de weg tussen Zwartsluis en De Krieger zijn ook deze mogelijkheden verdwenen. De enige resterende legale inhaalmogelijkheid tussen Zwolle en Vollenhove is de nieuwe turborotonde tussen Zwolle en Hasselt. In Flevoland is inhalen nog wel toegestaan.

De N331 ter hoogte van Zwolle-Stadshagen.

Verkeersintensiteiten

De brug over het Meppelerdiep in Zwartsluis.

Overijssel

De N331 is buiten Zwolle een vrij rustige route. Buiten Zwolle kan er kleine vertraging ontstaan door brugopeningen in met name Hasselt en Zwartsluis. Sprake van structurele vertraging is er echter niet.

Onderstaande verkeersintensiteiten betreffen de werkdagintensiteiten. Deze gegevens hebben alleen betrekking op het gedeelte in het beheer van de provincie Overijssel.

Traject 2002 2003 2004 2005 2006 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zwolle - Hanzeweg 10.500 11.700 12.700 11.400 10.700 11.800 10.700 10.000 10.200 10.900 11.300 11.800 12.200
Hasselt - Zwartsluis 11.100 10.500 10.700 10.400 10.600 12.600 11.200 8.500 8.600 8.900 9.000 9.400 9.700
Zwartsluis - Vollenhove 6.300 6.100 5.800 5.800 5.900 6.100 5.500 5.000 5.100 5.400 5.500 5.900 6.000

Het gedeelte in Zwolle is hierbij niet opgenomen. De verkeersstromen vanaf Hasselt en Kampen komen hier samen en bedroegen in 2006 samen 21.600 voertuigen per etmaal.

Flevoland

Traject 2017
grens Overijssel 8.000
Vollenhove - Marknesse 6.700
rondweg Marknesse 8.700
Marknesse - Emmeloord 9.500
rondweg Emmeloord-industrie 7.700

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Overijssel

Autosnelwegen: A1A28A32A35A50

Niet-autosnelwegen: N18N23N34N35N36N48N50N307N315N331N332N333N334N337N340N341N342N343N344N346N347N348N349N350N351N375N377

N731N732N733N734N735N736N737N738N739N740N741N742N743N744N745N746N747N748N749N750N751N752N753N754N755N756N757N758N759N760N761N762N763N764N765N766N768N824N852N855

Genummerde wegen in de provincie Flevoland

Autosnelwegen: A6A27

Niet-autosnelwegen: N23N50N301N302N305N306N307N309N331N333N351N352

N701N702N703N704N705N706N707N708N709N710N711N712N713N714N715N716N717N718N719N720N727N765

Stadsroutes: Almere