N33 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN033.svg
Wiki 033.svg
N33
Begin Assen
Einde Eemshaven
Lengte 72,155[1] km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Knooppuntsymbool.svg Assen NLA028.svg → Zwolle / Groningen

Afslagsymbool.svg 33 Rolde NLN376.svg NLN857.svg

Afslagsymbool.svg 34 Gieten NLN034.svg → Groningen / Emmen

Afslagsymbool.svg 35 Gieterveen

Afslagsymbool.svg 36 Bareveld NLN385.svg Stadskanaal

Afslagsymbool.svg 37 Veendam-Zuid

Afslagsymbool.svg 38 Veendam NLN366.svg

Afslagsymbool.svg 39 Veendam-Noord

Knooppuntsymbool.svg Zuidbroek NLA007.svg → Groningen / Oldenburg (D)

Afslagsymbool.svg Noordbroek

Junction.svg aansluiting Siddeburen NLN387.svg Slochteren

Afslagsymbool.svg Siddeburen NLN987.svg

Junction.svg Steendam

Junction.svg NLN989.svg Appingedam

Junction.svg NLN362.svg Delfzijl-Haven

Afslagsymbool.svg Farmsum → Appingedam

Afslagsymbool.svg Delfzijl NLN360.svg → Appingedam; Delfzijl

Junction.svg Holwierde

Junction.svg NLN997.svg Holwierde

Junction.svg Losdorp

Junction.svg Spijk

Junction.svg NLN363.svg Roodeschool

Junction.svg Spijk

Junction.svg Oudeschip

Rotonde.svg Eemshaven

De N33 is een niet-autosnelweg en rijksweg in Nederland, die een noord-zuidverbinding in het noorden van het land vormt, van Assen tot de Eemshaven in de provincies Drenthe en Groningen. De weg is een autoweg over de gehele lengte, maar kent wel enkele gelijkvloerse kruisingen. De weg is 72 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N33 begint aan de zuidkant van de Drentse hoofdstad Assen bij het gelijknamige knooppunt met de A28. De N33 telt 2x2 rijstroken, buigt langzaam naar het noorden af en bedient het dorp Rolde. Bij Gieten ligt het ongelijkvloerse verkeersplein met de N34, de autoweg van Groningen richting Emmen.

De N33 voert door een vrij eentonig platteland, met behalve Assen geen grotere steden op de route. Bij Bareveld volgt de provinciegrens met Groningen, waarbij de N33 bijna geheel naar het noorden is afgebogen. Bij Veendam sluit de N366 aan, de autoweg naar Stadskanaal. Noordelijker loopt de N33 langs het AG Wildervanckkanaal, waarna men uiteindelijk het knooppunt Zuidbroek met de A7 bereikt, de snelweg van Groningen naar Oldenburg en Bremen in Duitsland. Noordelijker is de N33 enkelbaans. De N33 blijft ongelijkvloers tot Siddeburen, waar een kruispunt is met de verbindingswegen naar de N387. Tussen Siddeburen en Appingedam bevinden zich enkele kruispunten, maar de N33 blijft een goed uitgebouwde autoweg. De N33 loopt ongelijkvloers tussen Appingedam en Delfzijl door, waarna de weg gelijkvloers nog verder noordwaarts loopt tot de Eemshaven, bijna het noordelijkste puntje van Nederland. Hier eindigt de N33 op een rotonde met de N46 uit Groningen, die hier ook eindigt.

Geschiedenis

De openstelling van de huidige N33 is in vele fasen verlopen.

Appelscha-Assen (westtak)

In het rijkswegenplan van 1968 was nog voorzien in een westtak van rijksweg 33. Deze zou een verbinding vormen tussen de huidige aansluiting Assen-West van de A28 en Oosterwolde, waar deze weg zou aansluiten op rijksweg 6 tussen Emmeloord en Hoogkerk. In het Structuurschema Verkeer en Vervoer uit 1977 kwamen deze beide verbindingen echter al al niet meer voor[2]. Over het tracé van de geplande rijksweg 33-westtak ligt deels de huidige N371 langs de wijk Kloosterveen.

Assen-Zuidbroek

Op 9 april 1962 opende het gedeelte Gieten - Bareveld, inclusief het verkeersplein Gieten, en op 1 december dat jaar het gedeelte Bareveld - Veendam.

In 1971 opende het deel tussen Assen en Gieten in twee fases voor het verkeer[3]. In datzelfde jaar werd op 28 juni ook het noordelijkste gedeelte opengesteld, Spijk - Eemshaven[4].

De N33 is lang over de gehele lengte een enkelbaans weg geweest, maar het gedeelte tussen Assen en Zuidbroek is inmiddels verdubbeld. Op 8 februari 2011 is het ontwerp-tracébesluit gepubliceerd, waarna het tracébesluit op 24 mei 2012 genomen is[5] dat op 27 december 2012 onherroepelijk werd.[6]

De verdubbelde N33 tussen Assen en Zuidbroek heeft ook aangepaste aansluitingen met andere hoofdwegen gekregen, zoals een aangepast knooppunt Assen (voorheen aansluiting Assen-Zuid), waar het verkeer van Hoogeveen naar Veendam vice versa ongelijkvloers kan doorstromen. Bij Zuidbroek is met medebetaling van 23 miljoen euro door de provincie Groningen een klaverturbine met de A7 aangelegd die het Knooppunt Zuidbroek vormt. [7]

Op 27 februari 2013 begonnen de werkzaamheden, en op 12 mei 2014 werden al 2x2 rijstroken opengesteld tussen het knooppunt Assen en de aansluiting Gieten. Op 26 mei 2014 openden 2x2 rijstroken van Gieten tot Veendam-Zuid. Op 22 september 2014 was het laatste element voltooid, de ingebruikname van beide bruggen over het Winschoterdiep, direct ten zuiden van het knooppunt Zuidbroek. De verdubbeling van de N33 was één van de snelste grote wegenprojecten van Nederland. De officiële opening was op 29 september 2014 en werd verricht door minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe en de Groningse gedeputeerde Mark Bouwmans.[8] Het project is uitgevoerd als een DBFM-contract met een looptijd tot 2034.

Een provinciaal project was het ongelijkvloers maken van het verkeersplein Gieten. Op 30 maart 2011 zijn het verkeersplein en de dive-under geopend voor het verkeer. Bij het bouwen van de dive-under was ruimte gereserveerd voor de tweede rijbaan, die in 2014 in gebruik is genomen als onderdeel van de verdubbeling van de N33.

Openstellingsgeschiedenis

traject lengte datum
Gieten - Bareveld (1e rb) 7,5 km 09-04-1962
Bareveld - Veendam (1e rb) 7,0 km 01-12-1962
Veendam - Zuidbroek (1e rb) 8,0 km 23-08-1966
Rolde - Gieten (1e rb) 7,8 km 19-06-1971
Assen - Rolde (1e rb) 7,9 km 30-11-1971
Assen - Gieten (2e rb) 13,6 km 12-05-2014
Gieten - Veendam-Zuid (2e rb) 11,9 km 26-05-2014
Veendam-Zuid - Zuidbroek (2e rb) 10,5 km 22-09-2014

Zuidbroek-Eemshaven

Op 22 november 1978 werd het gedeelte Zuidbroek - Siddeburen - Appingedam opengesteld, toen nog als provinciale autoweg. De officiële openstelling vond gelijktijdig plaats met die van de autoweg Hoogezand - Siddeburen (N387) en werd verzorgd door gedeputeerde mw. Hut-de Jonge.[9]

Rijksweg 33 liep tussen Zuidbroek en de Eemshaven door de bebouwde kommen van Appingedam, Holwierde en Spijk. Het gedeelte van Appingedam naar Spijk is in verschillende stapjes van een nieuw tracé voorzien. Al in 1986 begon de provincie Groningen met de aanleg van de Insteekweg tussen de Holeweg en de Farmsumerweg, waarbij de Eelwerderbrug werd aangelegd tussen 1989 en 1992. De brug is vervolgens jarenlang ongebruikt gebleven en had het brugdek omhoog geheven om de scheepvaart op het Eemskanaal niet te hinderen.

In 1994 werd besloten tot de ombouw en aanleg van de N33 van Appingedam tot de Eemshaven als volwaardige autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/h.[10] De onvoltooide Insteekweg bij Appingedam werd in deze plannen opgenomen. Op 1 oktober 1999 werd het gedeelte Laskwerd (N989) - Farmsumerweg daadwerkelijk geopend.[11]. Het gedeelte Farmsumerweg - N360 kwam gereed in september 2002. De omlegging om Holwierde werd op 28 juni 2002 opengesteld voor het verkeer, waarna op 24 oktober 2002 de openingsceremonie plaatsvond. Het tussenliggende stuk tussen de N360 en Holwierde werd op 5 juli 2004 officieel geopend. De omlegging om Spijk was de laatste van deze reeks; deze werd op 29 juli 2005 opengesteld voor het verkeer.[12]

Openstellingsgeschiedenis

traject lengte datum
Zuidbroek - Appingedam (N362) (1e rb) 16,5 km 22-11-1978
Appingedam (N362) - Appingedam (Farmsumerweg) 1,7 km 01-10-1999
Holwierde-Zuid - Holwierde-Noord 2,1 km 28-06-2002
Appingedam - Delfzijl (N360) 1,1 km 09-09-2002
Delfzijl (N360) - Holwierde 2,8 km 05-07-2004

Toekomst

De provincie Groningen is voornemens om de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam over 20 kilometer te verdubbelen naar 2x2 rijstroken. Dit project wordt getrokken door de provincie, omdat dit traject geen knelpunt is en verdubbeling uit oogpunt van de verkeersintensiteiten niet noodzakelijk is. De rijksoverheid kan daarom niet rechtvaardigen hierin te investeren.

In mei 2014 heeft de provincie Groningen de voorverkenning N33-Midden gepresenteerd. De provincie heeft voor de verdubbeling van Zuidbroek tot Appingedam € 89 miljoen gereserveerd.[13] Het rijk betaalt € 15 miljoen. Op 23 februari 2015 werd een bestuursovereenkomst voor de verdubbeling getekend[14] en op 26 augustus 2015 heeft de minister de startbeslissing voor de verdubbeling genomen.[15] Op 21 april 2016 is het voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport ter inzage gelegd. Het ontwerp-tracébesluit wordt eind 2019 verwacht.[16] Op 16 oktober 2018 is het alternatief vastgesteld, waarbij alternatief X1 is gekozen, waarbij het noordelijke deel tussen Tjuchem en Appingedam over circa 4 kilometer over een nieuw tracé wordt aangelegd.[17][18] De verdubbeling moet medio 2021 starten en in 2022-2024 gefaseerd in gebruik genomen worden.

Er zijn daarnaast wensen geuit om een aquaduct aan te leggen onder het Eemskanaal bij Appingedam.[19][20]

Verkeersintensiteiten

De intensiteiten gelden ten noorden van de betreffende aansluiting.

Locatie 2006 2011 2014 2016 2017 2018
Knooppuntsymbool.svg Assen 15.600 15.900 15.900 17.200 17.500 21.500
Rolde 13.900 14.100 12.700 14.500 14.600 17.800
N34 12.300 12.800 9.000 17.300 17.200 20.200
Eexterveen 13.300 16.600 - 14.000 14.500 20.300
Bareveld 11.200 14.900 15.600 - - -
Stadskanaal (N385) 12.800 16.300 15.600 15.000 15.700 20.500
Veendam-Zuid 13.600 13.800 14.200 13.900 14.500 19.800
Veendam (N366) 17.900 18.800 17.400 20.200 21.800 25.000
Veendam-Noord 20.600 22.200 20.200 26.400 27.700 30.100
A7 8.700 10.100 10.600 9.600 10.300 11.700
Noordbroek 9.300 9.500 10.000 10.300 10.500 10.600
Siddeburen 9.200 9.400 11.700 12.300 12.600 13.200
Appingedam 8.200 9.000 7.200 9.500 9.700 10.700
Delfzijl 7.600 - 6.700 8.800 6.800 6.800
Holwierde 6.500 5.800 5.500 7.200 7.600 7.100
Spijk 2.300 600 2.000 3.200 2.200 2.000

Rijstrookconfiguratie

van naar rijstroken lengte
Knooppuntsymbool.svg Assen Knooppuntsymbool.svg Noordbroek 2x2 37 km
Afslagsymbool.svg Veendam-Zuid Eemshaven 1x2 35 km

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax
Knooppuntsymbool.svg Assen Holwierde 100 km.svg
Holwierde Eemshaven 80 km.svg

Overzichten

Verzorgingsplaatsen langs de N33

Richting Eemshaven: BaarveldSchaopvolte

Richting Assen: EexterveldNijlanderveld


Aansluitingen in de N33

3233343536373839

Ongenummerde aansluitingen: NoordbroekSiddeburenFarmsumDelfzijl

Knooppunten: AssenZuidbroek


Externe links

Referenties

Autowegen in Nederland

NLN002.svg NLN003.svg NLN007.svg NLN008.svg NLN009.svg NLN011.svg NLN015.svg NLN018.svg NLN031.svg NLN032.svg NLN033.svg NLN034.svg NLN035.svg NLN036.svg NLN046.svg NLN048.svg NLN050.svg NLN057.svg NLN059.svg NLN061.svg NLN062.svg NLN099.svg

Genummerde wegen in de provincie Groningen

Autosnelwegen: A7A28

Niet-autosnelwegen: N7N33N46N355N360N361N362N363N364N365N366N367N368N370N372N374N378N385N386N387N388

N860N861N865N962N963N964N966N967N969N972N973N974N975N976N978N979N980N981N982N983N984N985N987N988N989N990N991N992N993N994N995N996N997N998N999

Genummerde wegen in de provincie Drenthe

Autosnelwegen: A28A32A37

Niet-autosnelwegen: N33N34N48N353N364N371N372N373N374N375N376N377N378N379N381N382N385N386N391

N851N852N853N854N855N856N857N858N862N863N919N962N979