N340 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN340.svg
N340 NL map.png
N340
Begin Zwolle
Einde Ommen
Lengte 21 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Afslagsymbool.svg Aansluiting Ommen NLA028.svg → Amersfoort / Groningen

Junction.svg NLN758.svg → Zwolle / Nieuwleusen

Junction.svg NLN757.svg → Dalfsen

Afslagsymbool.svg NLN348.svg → Raalte

Afslagsymbool.svg NLN347.svg Ommen

Rotonde.svg NLN036.svgNLN048.svg

De N340 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, geheel gelegen in de provincie Overijssel. De weg vormt een oost-westverbinding tussen Zwolle en Ommen. De N340 is 21 kilometer lang.

Routebeschrijving

Het beginpunt van de N340 in Zwolle.
De N340 tussen Ommen en Oudleusen.

De N340 begint in Zwolle op de aansluiting Ommen van de A28. Op het industrieterrein Hessenpoort kruist men aan het einde van de afslag de N758, een secundaire provinciale weg naar Nieuwleusen. De N340 verloopt naar het oosten, met 1x2 rijstroken en een continu inhaalverbod. Men kruist de spoorlijn Zwolle - Groningen gelijkvloers. Op enige afstand verloopt de weg parallel aan de rivier de Vecht naar het oosten. Men passeert het dorp Dalfsen langs de noordkant. Dalfsen zelf wordt door de N757 ontsloten. Oostelijker komt men door Oudleusen, een gehucht langs de N340. De weg voert overwegend door weidegebieden afgewisseld met een enkel bosgebied.

Aan de westkant van Ommen bereikt men de aansluiting 'Varsen', een viaduct waar de N340 afbuigt naar het noorden. Vanaf dit punt gaat de N348 zuidwaarts naar Raalte en Deventer en de oude N34 rechtdoor Ommen in. De N340 voert dan langs de westzijde van Ommen en heeft tussen de aansluitpunten 2x2 rijstroken, al dan niet in de vorm van lange weefvakken. Er is een ongelijkvloerse aansluiting met de N347 en de N340 eindigt dan op de rotonde met de N36 naar Hardenberg en Almelo en de N48 naar Hoogeveen.

Classificatie

De N340 is in het kader van duurzaam veilig grotendeels als een tweestrooks gebiedsontsluitingsweg geclassificeerd. De maximumsnelheid is over de gehele lengte 80 km/h en inhalen is veelal niet toegestaan. De passage langs Ommen is een autoweg met deels 2x2 rijstroken maar heeft ook een maximumsnelheid van 80 km/h.

Geschiedenis

De Hessenweg tussen Zwolle en Dalfsen.

De N340 volgt al lang zijn huidige route, reeds begin jaren '50 was de huidige weg al in gebruik en de N340 heeft nooit door Dalfsen gelopen. De weg staat bekend als de Hessenweg, de benaming van een oude handelsroute tussen Noord-Duitsland en Midden-Nederland. In 1967 werd het eerste deel gemoderniseerd en verbreed tussen Berkum en Oudleusen met vrijliggende fietspaden. In 1968 werd het deel tussen Oudleusen en Ommen gemoderniseerd en verbreed.[1]

Oorspronkelijk begon de weg met een T-kruispunt op de enkelbaans rijksweg 28, wat nu de Nieuwleusenerdijk is, ongeveer 200 meter voorbij het huidige kruispunt tussen de N340 en de Nieuwleusenerdijk. In 1968 werd de A28 opengesteld tot aan de aansluiting met de N340, en verder tot aan Nieuwleusen in 1970. Onduidelijk is of in 1968 gelijk de huidige aansluiting is aangelegd, of iets later met de verlenging van de A28. Het oude 250 meter lange tracé van de N340 naar de Nieuwleusenerdijk bestaat als ontsluiting van een bedrijf, maar is niet publiekelijk toegankelijk.

De N340 was tot 1993 een rijksweg, de N34. Het deel tussen Zwolle en Ommen is daarna onder het nummer N340 door het leven gegaan. De rest van de N34 is inmiddels geen rijksweg meer, maar heeft zijn tweecijferige nummer behouden. Als tijdelijke maatregel zijn in de zomer van 2010 verkeerslichten geplaatst bij Oudleusen en de aansluiting met de N48.

Toekomst

De overweg ten oosten van Zwolle, die wordt vervangen door een viaduct.
De 2x2 N340 (ex-N48) bij Ommen.

Er bestaan plannen om de N340 op te waarderen naar stroomweg vanwege het doorgaande belang van deze weg. Eerder is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de N340 om te bouwen naar een 2+1 weg, maar men wil een stroomweg aanleggen met deels 2x2 en 1x2 rijstroken, grotendeels op of bij het bestaande tracé.

Oorspronkelijk plan

Op 22 september 2010 is het voorkeursalternatief bekend geworden; een ongelijkvloerse stroomweg met 2x2 rijstroken tussen Zwolle en Dalfsen, en ter hoogte van Ommen, en 1x2 rijstroken tussen Dalfsen en Ommen. De maximumsnelheid zou 100 km/h worden. Er komt een trompetknooppunt met de A28, en ongelijkvloerse aansluitingen bij Hessenpoort, de Ankummerdijk, Dalfsen, Oudleusen en de Maneweg. Tevens wordt het spoor ongelijkvloers gekruist. Aan de westkant van Ommen komt een knooppuntachtige aansluiting met de N348, waarbij de N340-N48 de doorgaande verbinding wordt. De huidige ongelijkvloerse aansluiting aan de westkant van Ommen met de R104 blijft gehandhaafd, de in 2010 opgeleverde turborotonde met de N36 wordt in een later stadium een trompetknooppunt, waarbij de N48 de doorgaande richting blijft.[2] Op 12 juli 2012 hebben Provinciale Staten het provinciaal-inpassingsplan vastgesteld,[3] dat op 4 september 2012 ter inzage is gelegd.[4] Op 26 juni 2013 werd het PIP onherroepelijk toen de Raad van State alle bezwaren ongegrond verklaarde.[5] De kosten van het project (inclusief de verdubbeling N48) werden geschat op € 252 miljoen exclusief btw in het peiljaar 2014.

Versobering

Op 11 december 2013 stemden de Provinciale Staten in met een motie om de financiering van het project te schrappen en is het project flink versoberd. Het budget is gereduceerd naar € 160 miljoen, met alleen nog 2x2 rijstroken tussen de A28 en de Ankummerdijk, met een maximumsnelheid van 80 km/h.[6] Op 6 juni 2017 is het aangepaste ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd.[7]

Uitvoering

Als eerste is op 1 december 2016 de bouw van het spoorviaduct gegund aan Salverda.[8] Het spoorviaduct is in september 2018 opgeleverd. Op 24 januari 2019 is het contract voor het project gegund aan BAM.[9][10] De grondwerken zijn in februari 2020 gestart in Zwolle. In juni 2020 begonnen de werkzaamheden aan de aansluiting N340/N348 bij Ommen, het zogenaamde 'knooppunt Varsen'.[11] In november 2020 werden de eerste delen van de voormalige N48 langs Ommen opgeleverd, zoals de verbreding naar 2x2 rijstroken en de nieuwe rotondes bij de aansluiting met de N347. Op 26 november 2020 werd de afbuigende N340 ter hoogte van Ommen van Zwolle richting Hoogeveen in gebruik genomen.[12] De voormalige N48 is sindsdien als de N340 bewegwijzerd langs Ommen, waarmee de weg 4 kilometer langer werd. In maart 2021 was de reconstructie van de N48 tot N340 gereed. Het gehele project moet medio 2023 worden opgeleverd, maar delen zullen al eerder gereed zijn.

Verkeersintensiteiten

De N340 bij Dalfsen.
Telpunt 2008 2010 2012 2014 2015[13] 2016 2017 2018 2019
A28 - Zwolle 13.600 13.300 13.800 14.500 16.000 16.600 16.900 17.700 17.600
Zwolle 19.900 19.500 18.700 19.700 22.400 22.700 22.900 23.400 24.000
Zwolle - Dalfsen 16.500 16.100 16.200 16.700 16.900 17.200 17.700 17.900 18.100
Dalfsen - Oudleusen 14.300 14.000 13.600 14.000 14.200 14.700 15.000 14.800 15.300
Oudleusen - Ommen 15.900 15.800 15.600 15.600 15.700 16.100 16.500 16.600 17.000

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Overijssel

Autosnelwegen: A1A28A32A35A50

Niet-autosnelwegen: N18N23N34N35N36N48N50N307N315N331N332N333N334N337N340N341N342N343N344N346N347N348N349N350N351N375N377

N731N732N733N734N735N736N737N738N739N740N741N742N743N744N745N746N747N748N749N750N751N752N753N754N755N756N757N758N759N760N761N762N763N764N765N766N768N824N852N855