N340 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N340
Begin Zwolle
Einde Ommen
Lengte 21 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Aansluiting Ommen → Amersfoort / Groningen

Hessenpoort

→ Dalfsen

→ Raalte

Ommen

De N340 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, geheel gelegen in de provincie Overijssel. De weg vormt een oost-westverbinding tussen Zwolle en Ommen. De N340 is 21 kilometer lang.

Routebeschrijving

Het oorspronkelijke beginpunt van de N340 in Zwolle.
De N340 tussen Ommen en Oudleusen.

De N340 begint bij Zwolle op de aansluiting Ommen van de A28, die als een trompetknooppunt is vormgegeven. De weg is in eerste instantie over 5 kilometer met 2x2 rijstroken uitgerust en is ongelijkvloers tot een kruispunt emt verkeerslichten ten westen van Dalfsen. Daarna is de weg tot aan Ommen enkelbaans. De weg gaat eerst met een viaduct over de spoorlijn Zwolle - Groningen heen. De weg voert oostwaarts parallel aan de rivier de Vecht, maar deze ligt wat verder van de N340 af. De weg passeert net buiten de dorpen Dalfsen en Oudleusen. Bij Oudleusen ligt een turborotonde. De weg voert daarna door een bosgebied en gaat onder het ecoduct Vlierbelten door. Daarna bereikt men Ommen, waar de N340 afbuigt naar het noorden, dit traject is ongelijkvloers en verwerkt ook het doorgaande verkeer van de N348 uit Raalte. De N340 eindigt daarna ten noorden van Ommen op de rotonde met de N36 naar Almelo en de N48 naar Hoogeveen.

Classificatie

De N340 is in het kader van duurzaam veilig grotendeels als een tweestrooks gebiedsontsluitingsweg geclassificeerd. De maximumsnelheid is over de gehele lengte 80 km/h en inhalen is veelal niet toegestaan, behalve op het 2x2 deel op de eerste 5 kilometer vanaf Zwolle. De passage langs Ommen is een autoweg met deels 2x2 rijstroken maar heeft ook een maximumsnelheid van 80 km/h.

Geschiedenis

De oorspronkelijke Hessenweg tussen Zwolle en Dalfsen.

De N340 volgde al lang zijn oorspronkelijke route, reeds begin jaren '50 was de weg al in gebruik en de N340 heeft nooit door Dalfsen gelopen. De weg staat bekend als de Hessenweg, de benaming van een oude handelsroute tussen Noord-Duitsland en Midden-Nederland. In 1967 werd het eerste deel gemoderniseerd en verbreed tussen Berkum en Oudleusen met vrijliggende fietspaden. In 1968 werd het deel tussen Oudleusen en Ommen gemoderniseerd en verbreed.[1]

Oorspronkelijk begon de weg met een T-kruispunt op de enkelbaans rijksweg 28, wat nu de Nieuwleusenerdijk is, ongeveer 200 meter voorbij het latere kruispunt tussen de N340 en de Nieuwleusenerdijk. In 1968 werd de A28 opengesteld tot aan de aansluiting met de N340, en verder tot aan Nieuwleusen in 1970. Onduidelijk is of in 1968 gelijk de huidige aansluiting is aangelegd, of iets later met de verlenging van de A28. Het oude 250 meter lange tracé van de N340 naar de Nieuwleusenerdijk bestond daarna nog als ontsluiting van een bedrijf, maar was niet publiekelijk toegankelijk.

De N340 was tot 1993 een rijksweg, de N34. Het deel tussen Zwolle en Ommen is daarna onder het nummer N340 door het leven gegaan. De rest van de N34 is inmiddels geen rijksweg meer, maar heeft zijn tweecijferige nummer behouden. Als tijdelijke maatregel zijn in de zomer van 2010 verkeerslichten geplaatst bij Oudleusen en de aansluiting met de N48.

Vechtdalverbinding: verbetering Zwolle - Ommen

De overweg ten oosten van Zwolle, die is vervangen door een viaduct.
De 2x2 N340 (ex-N48) bij Ommen.

Oorspronkelijk was de N340 tussen Zwolle en Ommen over de gehele lengte een enkelbaans weg, met een overweg nabij bedrijventerrein Hessenpoort en een omslachtige aansluiting op de A28. Om de bereikbaarheid van het oosten van Overijssel te verbeteren waren er wensen om de N340 op te waarderen naar een stroomweg, in combinatie met de omgelegde N36 rond Ommen en de verbeterde N34 zou dit een betere verbinding vormen tussen Zwolle en Hardenberg. De werkzaamheden aan de N340 zijn uiteindelijk grotendeels in de periode 2020-2021 uitgevoerd. Onderdeel van de N340 was ook de bouw van het derde provinciale ecoduct van de provincie Overijssel, het Ecoduct Vlierbelten.

Oorspronkelijk plan

Op 22 september 2010 is het voorkeursalternatief bekend geworden; een ongelijkvloerse stroomweg met 2x2 rijstroken tussen Zwolle en Dalfsen en ter hoogte van Ommen, en 1x2 rijstroken tussen Dalfsen en Ommen. De maximumsnelheid zou 100 km/h worden. Onderdeel van dit plan was een trompetknooppunt met de A28, en ongelijkvloerse aansluitingen bij Hessenpoort, de Ankummerdijk, Dalfsen, Oudleusen en de Maneweg. Tevens werd in de plannen het spoor ongelijkvloers gekruist. Aan de westkant van Ommen was een knooppuntachtige aansluiting met de N348 opgenomen, waarbij de N340-N48 de doorgaande verbinding zou worden. De oorspronkelijke ongelijkvloerse aansluiting aan de westkant van Ommen met de R104 bleef gehandhaafd, de in 2010 opgeleverde turborotonde met de N36 zou in een later stadium een trompetknooppunt worden, waarbij de N48 de doorgaande richting zou blijven.[2] Op 12 juli 2012 hebben Provinciale Staten het provinciaal-inpassingsplan vastgesteld,[3] dat op 4 september 2012 ter inzage is gelegd.[4] Op 26 juni 2013 werd het PIP onherroepelijk toen de Raad van State alle bezwaren ongegrond verklaarde.[5] De kosten van het project (inclusief de verdubbeling N48 en de aanpassingen aan de N377) werden geraamd op € 252 miljoen exclusief btw in het peiljaar 2014.

Versobering

Op 11 december 2013 stemden de Provinciale Staten in met een motie om de financiering van het project te schrappen en is het project flink versoberd. Het budget werd gereduceerd naar € 160 miljoen, met alleen nog 2x2 rijstroken tussen de A28 en de Ankummerdijk, met een maximumsnelheid van 80 km/h.[6] Op 6 juni 2017 is het aangepaste ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd.[7]

Uitvoering

De N340 tussen Zwolle en Dalfsen.

Als eerste is op 1 december 2016 de bouw van het spoorviaduct gegund aan Salverda.[8] Het spoorviaduct is in september 2018 opgeleverd, maar bleef nog 3 jaar ongebruikt. Op 24 januari 2019 is het contract voor het project gegund aan BAM.[9][10] De grondwerken zijn in februari 2020 gestart in Zwolle. In juni 2020 begonnen de werkzaamheden aan de aansluiting N340/N348 bij Ommen, het zogenaamde 'knooppunt Varsen'.[11] In november 2020 werden de eerste delen van de voormalige N48 langs Ommen opgeleverd, zoals de verbreding naar 2x2 rijstroken en de nieuwe rotondes bij de aansluiting met de N347.

Op 26 november 2020 werd de afbuigende N340 ter hoogte van Ommen van Zwolle richting Hoogeveen in gebruik genomen.[12] De voormalige N48 is sindsdien als de N340 bewegwijzerd langs Ommen, waarmee de weg 4 kilometer langer werd. In maart 2021 was de reconstructie van de N48 tot N340 gereed. Op 25 juni 2021 opende het eerste deel bij Zwolle, de nieuwe toerit vanaf de Nieuwleusenerdijk naar de A28 richting Meppel. Na een drieweekse afsluiting is op 30 augustus 2021 nagenoeg het gehele project tussen Zwolle en Ommen opgeleverd, inclusief het nieuwe tracé tussen Zwolle en Dalfsen.[13]

Verkeersintensiteiten

De N340 bij Dalfsen (gereconstrueerd in 2021).
Telpunt 2008 2010 2012 2014 2015[14] 2016 2017 2018 2019
A28 - Zwolle 13.600 13.300 13.800 14.500 16.000 16.600 16.900 17.700 17.600
Zwolle 19.900 19.500 18.700 19.700 22.400 22.700 22.900 23.400 24.000
Zwolle - Dalfsen 16.500 16.100 16.200 16.700 16.900 17.200 17.700 17.900 18.100
Dalfsen - Oudleusen 14.300 14.000 13.600 14.000 14.200 14.700 15.000 14.800 15.300
Oudleusen - Ommen 15.900 15.800 15.600 15.600 15.700 16.100 16.500 16.600 17.000

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Overijssel

Autosnelwegen: A1A28A32A35A50

Niet-autosnelwegen: N18N23N34N35N36N48N50N307N315N331N332N333N334N337N340N341N342N343N344N346N347N348N349N350N351N375N377

N731N732N733N734N735N736N737N738N739N740N741N742N743N744N745N746N747N748N749N750N751N752N753N754N755N756N757N758N759N760N761N762N763N764N765N766N768N824N852N855