N345 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N345)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN345.svg
N345 NL map.png
N345
Begin Apeldoorn
Einde Brummen
Lengte 22 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Centrum.svg Apeldoorn NLN344.svg

Afslagsymbool.svg Aansluiting Apeldoorn NLA050.svg → Arnhem/Zwolle

Afslagsymbool.svg Aansluiting Voorst NLA001.svg → Amsterdam/Hengelo

Rotonde.svg NLN789.svg

Rotonde.svg Voorst-Noord

Rotonde.svg Voorst-Zuid

Junction.svg Empe

Rotonde.svg De Hoven

Rotonde.svg De Hoven / Zutphen-Centrum

Rotonde.svg NLN348.svg → Deventer/Arnhem

De N345 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Gelderland. De weg verloopt vanuit Apeldoorn naar Brummen (bij Zutphen) en is één van de drukste provinciale wegen van Gelderland. De weg is 22 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N345 bij Voorst.

De N345 begint in Apeldoorn op de kruising met de Deventerstraat (N344) als onderdeel van de Ring Apeldoorn. De weg telt hier 2x2 rijstroken en verloopt zuidoostwaarts over de Zutphensestraat en verlaat de N345 Apeldoorn waarna de aansluiting Apeldoorn op de A50 volgt. Na 2 kilometer bereikt men de aansluiting Voorst op de A1, waarna de N345 naar het zuidoosten loopt door een agrarisch gebied met later meer bebossing. Via de rondweg van Voorst verloopt de weg naar het zuiden en kruist de spoorlijn van Apeldoorn naar Zutphen twee maal. Men bypasst de wijk de Hoven van Zutphen, waarna men via de Oude IJsselbrug naar het centrum van Zutphen kan. De N345 draait iets zuidwaarts tot aan de rotonde met de N348 nabij Brummen.

Classificatie

De N345 is in het kader van duurzaam veilig als een tweestrooks gebiedsontsluitingsweg ingericht. De maximumsnelheid is 80 km/uur buiten en 50 km/uur binnen de bebouwde kom alsmede in het buiten de bebouwde kom gelegen buurtschap Gietelo. Inhalen is veelal toegestaan. Het gedeelte tussen de aansluiting met de N348 en de Cortenoeverseweg is ingericht als autoweg. De maximumsnelheid bedraagt er 100 km/uur.

Geschiedenis

De N345 was oorspronkelijk een rijksweg, de rijksweg 49. Vanaf 1957 werd de weg als N94 genummerd en was het een E-weg, omdat de A1 destijds nog niet voltooid was. Administratief bleef het rijksweg 49. In de jaren 70 waren er plannen om de weg als N49 te bewegwijzeren, maar dit is nooit gebeurd. In 1982 werd de N345 een planvervangende rijksweg, namelijk rijksweg 845. In 1993 is de weg overgedragen aan de provincie Gelderland en genummerd als N345.

In 2015 is de bocht bij Empe veiliger gemaakt, waarbij de maximumsnelheid is verlaagd naar 50 km/h.[1] In 2021 is onderhoud uitgevoerd aan diverse delen van de N345 tussen De Kar en Zutphen. Bij Gietelo is een semi-bebouwde kom ingericht.[2]

Verdubbeling N345 Apeldoorn

Het wegdeel van de N345 tussen de A50 en de bebouwde kom (Ericalaan) van Apeldoorn was uitgevoerd met een enkele rijbaan en rotondes. Ontoereikend gezien het verkeersaanbod. De gemeente Apeldoorn heeft de weg verbreed naar 2x2-rijstroken en verving de rotondes door kruisingen met verkeerslichten. De werkzaamheden werden voor de N345 tussen mei 2014 en november 2014 uitgevoerd. Aansluitend daaraan is van januari 2015 tot augustus 2015 aan de omliggende wegen gewerkt.[3]

In 2022-2023 is de Laan van Osseveld verdubbeld. Ook is toen een ongelijkvloerse spoorkruising aangelegd. De officiële opening volgde op 12 mei 2023.[4]

Rondweg Voorst

De N345 rond Voorst.

Voorst was de grootste bebouwde kom op de route van de N345 tussen Apeldoorn en Zutphen. Al jaren was een rondweg bij Voorst in planning, uiteindelijk is een westelijke rondweg gekozen,[5] een N345 parallel aan het spoor is afgewezen, evenals een oostelijke rondweg.[6] De nieuwe rondweg is over 2,2 kilometer rond Voorst aangelegd en sluit met rotondes op de oude route aan. Alle andere kruisende wegen op de rondweg zijn ongelijkvloers. De rondweg is aangelegd als een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h. De oude N345 is daarna afgewaardeerd naar een 30 km/h-weg. De kosten van het project kwamen uit op € 27,5 miljoen. Op 23 juli 2014 werden de beroepen tegen het inpassingsplan ongegrond verklaard door de Raad van State.[7] De bouw begon in december 2017[8][9] en de rondweg is een jaar later opengesteld, met een officiële inauguratie op 30 november 2018 en een verkeersopenstelling op 1 december 2018.

Reconstructie De Kar

Ter hoogte van het gehucht De Kar waren oorspronkelijk twee ongeregelde kruispunten met de IJsseldijk en de Sluinerweg, waar doorgaand verkeer van de A1 naar Zutphen ongehinderd kon doorrijden. Het op en afrijden van de N345 was daardoor lastig. In 2023 zijn parallelwegen aangelegd door De Kar, ook is het kruispunt met de IJsseldijk voorzien van verkeerslichten die van de Sluinerweg is omgevormd tot een rotonde.[10]

Rondweg De Hoven

De N345 langs De Hoven bij Zutphen.

Oorspronkelijk moest het verkeer door De Hoven, een dorp tegenover Zutphen. De Hoven werd aanvankelijk lange tijd als buitenwijk van Zutphen beschouwd, maar is een losliggende kern omdat het aan de overzijde van de IJssel ligt. Later heeft het dorp ook eigen komborden gekregen. Bij de Hoven is een nieuwe rondweg aangelegd die ook een afsnijding voor verkeer naar de N348 en de Cortenoeversebrug is. De nieuwe rondweg is aangelegd langs de spoorlijn Apeldoorn - Zutphen en kruist de spoorlijn Zutphen - Arnhem via een tunnel. Er zijn twee rotondes aangelegd ten westen en zuiden van De Hoven. Op 3 juli 2013 werd het voorkeursalternatief gekozen[11] en op 30 september 2014 is het ontwerp-inpassingsplan vastgesteld.[12] waarna begin 2015 een definitief inpassingsplan vastgesteld, dat in september 2015 onherroepelijk werd.[13] In 2018 is al de onderdoorgang van de spoorlijn aangelegd, die daarna een aantal jaar ongebruikt was. De werkzaamheden aan de rondweg zelf begonnen in september 2020.[14] Het project had te maken met vertraging door grondverwerving[15] en later ook tijdens de uitvoering vanwege onverwachte bodemcondities, zodat de rondweg uiteindelijk pas op 22 december 2022 is geoend.[16]

Verkeersintensiteiten

De N345 tussen De Kar en Gietelo.
telpunt 2009 2015[17]
Apeldoorn - A50 21.000 21.600
A50 - A1 15.300
A1 - Gietelo 12.000 11.200
Gietelo - Voorst 12.900
Voorst - Empe 12.000
Empe - Zutphen-De Hoven 11.800
Zutphen-De Hoven - N348 11.500 10.300

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Gelderland

Autosnelwegen: A1A2A12A15A18A28A30A50A73A325A326A348

Niet-autosnelwegen: N18N50N224N225N229N233N271N301N302N303N304N308N309N310N311N312N313N314N315N316N317N318N319N320N322N323N324N325N326N327N329N330N332N335N336N338N339N344N345N346N348

N418N740N763N781N782N783rw783N784N785N786N787N788N789N790N791N792N794N795N796N797N798N800N801N802N803N804N805N806N810N811N812N813N814N815N816N817N818N819N820N821N822N823N824N825N826N827N830N831N832N833N834N835N836N837N838N839N840N841N842N843N844N845N846N847N848

Stadsroutes: Nijmegen