N346 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N346
Begin Zutphen
Einde Hengelo
Lengte 45 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

→ Arnhem / Deventer

Zutphen

→ Vorden / Arnhem

→ Raalte

Lochem

→ Borculo

→ Markelo

→ Neede

→ Haaksbergen

→ Goor / Rijssen

→ Delden / Almelo

Aansluiting Delden → Zwolle / Enschede

Hengelo

De N346 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Gelderland en Overijssel. De weg vormt een oost-westroute door de Achterhoek en Twente, tussen Zutphen en Hengelo. Tot 1980 had de weg een doorgaand belang, maar sinds de openstelling van de parallelle A1 vooral een regionaal belang. De weg doet de plaatsen Lochem en Goor aan. De N346 is 45 kilometer lang.

Routebeschrijving

De Exelsebrug over het Twentekanaal aan de westkant van Lochem.
De Hengelerbrug over het Twentekanaal aan de oostkant van Goor.

Gelderland

De weg begint in de stad Zutphen, aan een kruispunt met de N348, de weg vanaf Arnhem naar Deventer. De weg verloopt met 1x2 rijstroken oostwaarts, langs de voorstad Warnsveld, waarna de N314 via een rotonde op de N346 eindigt. De weg loopt vervolgens door een bosgebied naar Lochem. Ter hoogte van deze plaats buigt de N346 naar het noorden om het Twentekanaal over te steken. De weg slaat bij de kruising met de N332 uit Raalte naar het oosten af over het industrieterrein. Ten oosten van Lochem begint de N825, de weg naar Borculo. De N346 loopt vervolgens parallel aan het Twentekanaal naar het oosten.

Overijssel

Men kruist de N754 bij Stokkum, die naar Markelo loopt. Oostelijker loopt de N346 ten zuiden van het stadje Goor langs. Hier kan men zuidwaarts richting Neede via de N824. Aan de oostkant van Goor bestaat een korte dubbelnummering met de N347, de weg vanaf Haaksbergen naar Rijssen en Ommen. Oostelijker steekt de weg de zijtak van het Twentekanaal naar Almelo over. Ter hoogte van Delden bevindt zich een ongelijkvloerse aansluiting met de N741. Na de passage van een bosgebied volgt een aansluiting met de A35 aan de westkant van Hengelo. De N346 eindigt in Hengelo. Via het onderliggend wegennet van Hengelo kan men dan verder, bijvoorbeeld naar de N342 naar Oldenzaal, die feitelijk het verlengstuk van de N346 vormt.

Classificatie

De N346 is in het kader van duurzaam veilig als tweestrooks gebiedsontsluitingsweg geclassificeerd. De weg heeft een maximumsnelheid van 80 km/uur buiten de bebouwde kom en 50 km/uur daarbinnen. De belangrijkste kern waar men doorheen komt is Lochem. Op grote delen van de weg geldt een inhaalverbod.

Geschiedenis

De Cottwicherbrug over het Twentekanaal (zijtak Almelo).

Wegnummergeschiedenis

Voor de bouw van de A1 was de N346 een belangrijke oost-westroute voor het doorgaand verkeer, bekend staand als de rijksweg 846. Samen met de huidige N344 vormden beide wegen de oost-westroute tussen de Randstad en Twente.

Het deel tussen Goor en Hengelo was Route Impériale geweest, werd in het Rijkswegennet 1821 onderdeel van Weg 1 en werd in latere Rijkswegenplannen Rijksweg 44 en later 844. Vanaf 1950 liep hier de internationale route E8. Dit deel was dus van belang voor internationaal verkeer naar Duitsland. De weg werd in 1826 bestraat.[1] In 1937 werd de weg Zutphen - Goor en de weg Goor - Hengelo aangewezen als voorrangsweg.[2]

Na de voltooiing van de A1 en A35 in 1979 verloor de N346 zijn doorgaande functie. In 1993 werd de weg overgedragen aan de provincies Gelderland en Overijssel en kreeg het nummer N346, gebaseerd op de eerdere rijksweg 846.

Aanleggeschiedenis

In 1927 werd de gehele route van Zutphen via Goor naar Hengelo aangewezen als een weg van de eerste klasse.[3] De weg tussen Goor en Delden is in 1929 opgewaardeerd tot een moderne verharde weg met een brede rijbaan en middenstreep.[4] In de periode 1959-1960 is de weg tussen Zutphen en Lochem gemoderniseerd. Hier was bij Bruninkweerd in 1959 het laatste tolhuis.[5]

Bruggen Twentekanaal & omlegging Goor

Met de aanleg van het Twentekanaal zijn in eerste instantie twee bruggen van wat nu de N346 is aangelegd, namelijk de Hengelerbrug bij Goor, welke ook een omlegging van Goor omvatte, en de Cottwicherbrug van de zijtak naar Almelo, tussen Goor en Delden.[6] De omlegging van Goor is als eerste gerealiseerd omdat het Twentekanaal naar Hengelo eerder werd aangelegd dan de zijtak naar Almelo. De omlegging van Goor en de Hengelerbrug is op 7 september 1934 in gebruik genomen.[7][8] De Cottwicherbrug over het zijkanaal naar Almelo werd op 18 augustus 1937 in gebruik genomen, dit verving tevens een bochtig deel van de verder vrij rechte weg tussen Goor en Delden.[9] Beide bruggen over de Twentekanalen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest. De Cottwicherbrug is in november 1948 hersteld.[10][11] De Hengelerbrug bij Goor is in 1949 herbouwd.[12][13]

Afsnijding Diepenheim

De oorspronkelijke rijksweg verliep ook door Diepenheim.[14] Al in 1932 werd besloten tot de bouw van een rondweg.[15] In 1960-1961 is een nieuw tracé dichter langs het Twentekanaal aangelegd, dat de afstand voor het doorgaand verkeer met twee kilometer verkortte en Diepenheim ontlastte van doorgaand verkeer.[16] De omlegging bij Diepenheim is op 13 september 1961 zonder ceremonie geopend voor het verkeer.[17][18]

Rondweg Delden

De N346 langs Delden bij het landgoed Twickel.

Ter hoogte van Delden verliep de weg oorspronkelijk dwars door het dorp. Om dit te verbeteren is een omlegging van Delden gerealiseerd, die verdiept door het landschap is aangelegd. Oorspronkelijk waren er plannen voor een zuidelijke rondweg, maar uiteindelijk is in 1965 besloten tot de bouw van een noordelijke rondweg.[19] De omlegging van Delden is op 7 december 1972 opengesteld voor het verkeer.[20] De bouw van de omlegging van Delden kostte 13 miljoen gulden.

Zutphen-Lochem

Tussen Zutphen en Lochem liep al in de late middeleeuwen een Hanzeweg. De weg vormde een verbinding vanuit Hanzestad Zutphen naar het oosten: vanuit Lochem via Borculo, Groenlo en Winterswijk richting Münster. Bij Lochem kwam de tak van en naar Deventer bij die uit Zutphen. Het tracé van de N346 volgt een oude Hessenweg.[21] Dit deel van de N346 werd in 1841 een grindweg, evenals het vervolg naar Goor.[22]

Bij Lochem verliep de N346 oorspronkelijk dwars door het dorp. Reeds in 1932 werd een korte omlegging buiten het historische centrum gerealiseerd.[23] De planvorming van een rondweg bij Lochem heeft lang geduurd. Een westelijke rondweg van Lochem werd in 1965 voorzien als route van Ruurlo naar de A1.[24] De planvorming kwam in de jaren '70 stil te liggen en de bouw van een rondweg van Lochem werd op de lange baan geschoven.[25] Uiteindelijk werd gekozen voor een provisorische oplossing in de vorm van een westelijke rondweg, die echter zowel voor verkeer vanaf Ruurlo naar de A1 als oost-westverkeer op de N346 geen ideale oplossing was.

Er werd besloten om de bestaande Exelsebrug over het Twentekanaal 65 meter naar het westen te verplaatsen, wat in juni 1992 is uitgevoerd.[26] De Exelsebrug over het Twentekanaal was oorspronkelijk in 1934 aangelegd als onderdeel van de weg Lochem - Deventer.[27] De brug werd tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd en is pas in 1955 hersteld. De brug heropende op 2 juli 1955.[28] De westelijke rondweg van Lochem is later in 1992 geopend voor het verkeer. Daarmee werd oost-westverkeer over de N346 via de Lochemsebrug over het Twentekanaal geleid en vervolgens over een reeds bestaande weg over het bedrijventerrein naar de westelijke rondweg van Lochem. Hiermee moest doorgaand verkeer over wegen die hier niet op ontworpen waren. Deze situatie zou decennia blijven bestaan.

Latere aanpassingen

De N346 bij Almen, waar in 2021 een rotonde is aangelegd.

In 2017 is het kruispunt met de Larenseweg op de westelijke rondweg van Lochem uitgebreid en van verkeerslichten voorzien. In 2021 is een rotonde op de kruising met de Almenseweg tussen Zutphen en Lochem gerealiseerd. Dit kruispunt was omstreeks 2018 al heringericht waarbij de linksafstroken zijn komen te vervallen en er een verhoogde middengeleider is aangelegd.

Ter hoogte van Delden is de N346 deels ingegraven in het landschap, waardoor de kruising met de N741 naar Almelo een ongelijkvloerse aansluiting met twee rechts in, rechts uit verbindingen is. In 2021 is het noordelijke kwadrant hiervan gesloopt en om toegang tot de N346 te garanderen is de westelijke aansluiting gereconstrueerd tot T-kruispunt met een verkeerslicht.

In 2025 zijn twee kleine bruggen over de Bolksbeek en de Schipbeek tussen Lochem en Goor vervangen.

Toekomst

Rondweg Lochem

Vroeger liep de N346 dwars door de kern van Lochem, absoluut niet geschikt voor grote aantallen zwaar verkeer. Als tijdelijke maatregel is de N346 over het bedrijventerrein ten noorden van Lochem gelegd. Deze route is vanwege zijn scherpe bochten evenmin geschikt voor doorgaand verkeer, twee vrachtwagens kunnen elkaar hier moeilijk passeren. De provincie legt daarom een nieuwe rondweg aan.[29] De voorkeur ging aanvankelijk uit naar de zogenaamde "spoorlaanvariant", die de weg ten noorden van Lochem moest stroomlijnen, met een nieuwe brug over het Twentekanaal.[30] In 2010 is dit tracé geschrapt omdat het een kolonie roeken zou verstoren. Op 2 oktober 2012 is besloten een alternatief plan in een m.e.r. te onderzoeken.[31] Er komt een nieuwe boogbrug over het Twentekanaal, ten oosten van de bestaande Lochemsebrug, die het kanaal schuin kruist. De N346 voert hierbij voor het station van Lochem langs.[32] De N346 wordt ontworpen als een gebiedsontsluitingsweg waar 80 km/h gereden kan worden.

Op 27 maart 2018 is het ontwerp-inpassingsplan vastgesteld,[33] gevolgd door het definitieve inpassingsplan op 19 december 2018.[34] De werkzaamheden zijn in mei 2022 gegund.[35] De werkzaamheden zijn op 6 februari 2023 gestart en moeten medio 2025 gereed zijn. De boogbrug wordt op het land geassembleerd en later ingevaren. Op 21 februari 2024 vond een bouwongeval plaats toen een een boog bij het inhijsen met grote kranen naar beneden viel, waarbij twee doden vielen.[36]

Verkeersintensiteiten

De N346 langs Delden nabij de aansluiting met de N741.
De N346 tussen Delden en Hengelo.

Gelderland

Telpunt 2009 2015[37]
Zutphen - N314 10.400
N314 - Lochem 9.700 10.000
Lochem (brug Twentekanaal) 14.600
Lochem - grens Overijssel 6.700 6.800

Overijssel

Telpunt 2008 2010 2012 2014 2016 2018
grens Gelderland - Lochemseweg 6.800 6.700 6.700 6.500 7.100 7.900
Lochemseweg - N824 5.200 5.200 5.100 5.100 5.600 6.600
N824 - N347 7.000 6.900 6.900 6.800 7.300 8.400
N347 - Goor 10.500 10.600 10.500 10.500 11.300 11.700
Goor - Langestraat 13.700 13.000 13.000 12.700 13.400 14.000
Langestraat - N741 11.400 11.400 11.700 11.300 11.900 12.500
Hengelosestraat - A35 20.600 19.800 20.100 19.800 20.500 21.200
A35 - Hengelo 17.300 18.100 19.000 18.800 19.300 19.800

Referenties

 1. https://www.rijksstraatwegen.nl/1-2/
 2. Aanwijzing van voorrangswegen in ons gewest (07-05-1937) | Overijsselsch dagblad
 3. classificatie van wegen (02-11-1929) | Twentsche courant
 4. De rijksweg Delden - Goor (31-07-1929) | Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant
 5. Laatste tolhuis verdwijnt (21-10-1959) | Zutphens Dagblad
 6. De verbetering van den Rijksweg Delden - Goor (24-07-1937) | Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant
 7. De nieuwe weg om Goor (08-09-1934) | Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant
 8. De nieuwe rijksweg bij Goor (09-04-1934) | Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant
 9. De eerste brug over het kanaal naar Almelo in gebruik genomen (19-08-1937) | Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant
 10. De nieuwe betonnen brug te Wiene bij Delden (13-11-1948) | Arnhemsche courant
 11. De nieuwe betonnen brug te Wiene bij Delden over de zijtak van het Twentekanaal naar Almelo zal deze week voor het verkeer worden opengesteld (11-11-1948) | De Maasbode
 12. Met de herbouw van de Hengelerbrug (21-01-1949) | Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant en Vrije Twentsche courant
 13. De nieuwe betonnen boogbrug (03-06-1949) | Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant en Vrije Twentsche courant
 14. Nieuwe Rondweg bij Diepenheim verkort rijksweg (19-01-1959) | Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant
 15. De eerste weg uitsluitend voor auto-verkeer (19-10-1932) | De standaard
 16. Belangrijke verkeersverbetering bij Diepenheim (19-11-1960) | Twentsch dagblad Tubantia
 17. Opening rondweg (11-08-1961) | Twentsch dagblad Tubantia
 18. Rondweg geruisloos in gebruik (13-09-1961) | Twentsch dagblad Tubantia
 19. Rondweg noordelijk langs Stad Delden (26-08-1965) | Twentsch dagblad Tubantia
 20. Wegverkeer rond Delden en Wierden (07-12-1972) | Nederlands Dagblad
 21. E. ter Braak, Lochem en zijn Hessenwegen.
 22. H. Versfelt, Lochem omstreeks 1787.
 23. Om Lochem heen (11-09-1932) | Algemeen Handelsblad
 24. Doorgaande wegen in de Achterhoek tweebaans (21-08-1965) | Twentsch dagblad Tubantia
 25. Winkeliers bezetten doorgangsweg (25-08-1979) | Algemeen Dagblad
 26. In Lochem is vanochtend, in voorzichtige stapjes van veertig centimeter, begonnen met het verplaatsen van de Exelsebrug over het Twentekanaal (16-06-1992) | Het Parool
 27. De nieuwe weg en brug bij Lochem (17-08-1934) | Arnhemsche courant
 28. Exelse brug bij Lochem feestelijk heropend (04-07-1955) | Het Parool
 29. N346 - Schakel Achterhoek A1 | gelderland.nl
 30. tekeningen tracé 2 (spoorlaanvariant)
 31. Provincie start nieuw onderzoek naar N346 Lochem | gelderland.nl
 32. N346 Lochem | gelderland.nl
 33. Ontwerp inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 ter inzage | gelderland.nl
 34. Inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek–A1 vastgesteld | gelderland.nl
 35. Definitieve gunning contract N346 Schakel Achterhoek-A1 aan BAM Infra Nederland | gelderland.nl
 36. Kanaalbrug stort naar beneden, 'mensen onder brokstukken' | gld.nl
 37. Motorvoertuigen werkdagen 2015 | gelderland.nl
Genummerde wegen in de provincie Gelderland

Autosnelwegen: A1A2A12A15A18A28A30A50A73A325A326A348

Niet-autosnelwegen: N18N50N224N225N229N233N271N301N302N303N304N308N309N310N311N312N313N314N315N316N317N318N319N320N322N323N324N325N326N327N329N330N332N335N336N338N339N344N345N346N348

N418N740N763N781N782N783rw783N784N785N786N787N788N789N790N791N792N794N795N796N797N798N800N801N802N803N804N805N806N810N811N812N813N814N815N816N817N818N819N820N821N822N823N824N825N826N827N830N831N832N833N834N835N836N837N838N839N840N841N842N843N844N845N846N847N848

Stadsroutes: Nijmegen

Genummerde wegen in de provincie Overijssel

Autosnelwegen: A1A28A32A35A50

Niet-autosnelwegen: N18N23N34N35N36N48N50N307N315N331N332N333N334N337N340N341N342N343N344N346N347N348N349N350N351N375N377

N731N732N733N734N735N736N737N738N739N740N741N742N743N744N745N746N747N748N749N750N751N752N753N754N755N756N757N758N759N760N761N762N763N764N765N766N768N824N852N855