N346 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN346.svg
N346 NL map.png
N346
Begin Zutphen
Einde Hengelo
Lengte 45 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Junction.svg NLN348.svg → Arnhem / Deventer

Znak d42.svg Zutphen

Rotonde.svg NLN314.svg → Vorden / Arnhem

Junction.svg NLN332.svg → Raalte

Znak d42.svg Lochem

Junction.svg NLN825.svg → Borculo

Junction.svg NLN754.svg → Markelo

Junction.svg NLN824.svg → Neede

Junction.svg NLN347.svg → Haaksbergen

Junction.svg NLN347.svg → Goor / Rijssen

Afslagsymbool.svg NLN741.svg → Delden / Almelo

Afslagsymbool.svg Aansluiting Delden NLA035.svg → Zwolle / Enschede

Znak d42.svg Hengelo

De N346 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Gelderland en Overijssel. De weg vormt een oost-westroute door de Achterhoek en Twente, tussen Zutphen en Hengelo. Tot 1980 had de weg een doorgaand belang, maar sinds de openstelling van de parallelle A1 vooral een regionaal belang. De weg doet de plaatsen Lochem en Goor aan. De N346 is 45 kilometer lang.

Routebeschrijving

Gelderland

De weg begint in de stad Zutphen, aan een kruispunt met de N348, de weg vanaf Arnhem naar Deventer. De weg verloopt met 1x2 rijstroken oostwaarts, langs de voorstad Warnsveld, waarna de N314 via een rotonde op de N346 eindigt. De weg loopt vervolgens door een bosgebied naar Lochem. Ter hoogte van deze plaats buigt de N346 naar het noorden om het Twentekanaal over te steken. De weg slaat bij de kruising met de N332 uit Raalte naar het oosten af over het industrieterrein. Ten oosten van Lochem begint de N825, de weg naar Borculo. De N346 loopt vervolgens parallel aan het Twentekanaal naar het oosten.

Overijssel

Men kruist de N754 bij Stokkum, die naar Markelo loopt. Oostelijker loopt de N346 ten zuiden van het stadje Goor langs. Hier kan men zuidwaarts richting Neede via de N824. Aan de oostkant van Goor bestaat een korte dubbelnummering met de N347, de weg vanaf Haaksbergen naar Rijssen en Ommen. Oostelijker steekt de weg de zijtak van het Twentekanaal naar Almelo over. Ter hoogte van Delden bevindt zich een ongelijkvloerse aansluiting met de N741. Na de passage van een bosgebied volgt een aansluiting met de A35 aan de westkant van Hengelo. De N346 eindigt in Hengelo. Via het onderliggend wegennet van Hengelo kan men dan verder, bijvoorbeeld naar de N342 naar Oldenzaal, die feitelijk het verlengstuk van de N346 vormt.

Classificatie

De N346 is in het kader van duurzaam veilig als tweestrooks gebiedsontsluitingsweg geclassificeerd, ook op de plekken met ongelijkvloerse kruisingen zoals bij Delden. De weg heeft een maximumsnelheid van 80 km/uur buiten de bebouwde kom en 50 km/uur daarbinnen. De belangrijkste kern waar men doorheen komt is Lochem. Op grote delen van de weg geldt een inhaalverbod.

Geschiedenis

Voor de bouw van de A1 was de N346 een belangrijke oost-westroute voor het doorgaand verkeer, bekend staand als de rijksweg 846. Samen met de huidige N344 vormden beide wegen de oost-westroute tussen de Randstad en Twente. Het deel tussen Goor en Hengelo was de rijksweg 844, waarover de internationale route E8 liep. Dit deel was dus van belang voor internationaal verkeer naar Duitsland. Na de voltooiing van de A1 en A35 verloor de N346 zijn doorgaande functie. In 1993 werd de weg overgedragen aan de provincies Gelderland en Overijssel en kreeg het nummer N346, gebaseerd op de eerdere rijksweg 846.

In de jaren '60 is de Rondweg langs Goor aangelegd en in de jaren '70 de omlegging om Delden. De omlegging westelijk langs Lochem dateert van 1992. In 2017 is het kruispunt met de Larenseweg op de westelijke rondweg van Lochem uitgebreid en van verkeerslichten voorzien.

Toekomst

Rondweg Lochem

Vroeger liep de N346 dwars door de kern van Lochem, absoluut niet geschikt voor grote aantallen zwaar verkeer. Als tijdelijke maatregel is de N346 over het bedrijventerrein ten noorden van Lochem gelegd. Deze route is vanwege zijn scherpe bochten evenmin geschikt voor doorgaand verkeer, twee vrachtwagens kunnen elkaar hier moeilijk passeren. De provincie Gelderland is voornemens een nieuwe rondweg om Lochem aan te leggen[1]. Een exacte inrichting en alignement is nog niet bekend. De voorkeur gaat uit naar de zogenaamde "spoorlaanvariant", die de weg ten noorden van Lochem moet stroomlijnen, met een nieuwe brug over het Twentekanaal.[2] In 2010 is dit tracé geschrapt omdat het een kolonie roeken zou verstoren. Op 2 oktober 2012 is besloten een alternatief plan in een m.e.r. te onderzoeken.[3] Het plan is om een nieuwe brug over het Twentekanaal ten oosten van de huidige brug aan te leggen.[4] De N346 wordt ontworpen als een gebiedsontsluitingsweg waar 80 km/h gereden kan worden. Op 27 maart 2018 is het ontwerp-inpassingsplan vastgesteld,[5] gevolgd door het definitieve inpassingsplan op 19 december 2018.[6]

Verkeersintensiteiten

Gelderland

Telpunt 2009 2015[7]
Zutphen - N314 10.400
N314 - Lochem 9.700 10.000
Lochem (brug Twentekanaal) 14.600
Lochem - grens Overijssel 6.700 6.800

Overijssel

Telpunt 2008 2010 2012 2014 2016 2018
grens Gelderland - Lochemseweg 6.800 6.700 6.700 6.500 7.100 7.900
Lochemseweg - N824 5.200 5.200 5.100 5.100 5.600 6.600
N824 - N347 7.000 6.900 6.900 6.800 7.300 8.400
N347 - Goor 10.500 10.600 10.500 10.500 11.300 11.700
Goor - Langestraat 13.700 13.000 13.000 12.700 13.400 14.000
Langestraat - N741 11.400 11.400 11.700 11.300 11.900 12.500
Hengelosestraat - A35 20.600 19.800 20.100 19.800 20.500 21.200
A35 - Hengelo 17.300 18.100 19.000 18.800 19.300 19.800

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Gelderland

Autosnelwegen: A1A2A12A15A18A28A30A50A73A325A326A348

Niet-autosnelwegen: N18N50N224N225N229N233N271N301N302N303N304N308N309N310N311N312N313N314N315N316N317N318N319N320N322N323N324N325N326N327N329N330N332N335N336N338N339N344N345N346N348

N418N740N763N781N782N783rw783N784N785N786N787N788N789N790N791N792N794N795N796N797N798N800N801N802N803N804N805N806N810N811N812N813N814N815N816N817N818N819N820N821N822N823N824N825N826N827N830N831N832N833N834N835N836N837N838N839N840N841N842N843N844N845N846N847N848

Stadsroutes: Nijmegen

Genummerde wegen in de provincie Overijssel

Autosnelwegen: A1A28A32A35A50

Niet-autosnelwegen: N18N23N34N35N36N48N50N307N315N331N332N333N334N337N340N341N342N343N344N346N347N348N349N350N351N375N377

N731N732N733N734N735N736N737N738N739N740N741N742N743N744N745N746N747N748N749N750N751N752N753N754N755N756N757N758N759N760N761N762N763N764N765N766N768N824N852N855