N347 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N347
Begin Haaksbergen
Einde Ommen
Lengte 61 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Haaksbergen

→ Hengelo

→ Neede / Beckum

Hengevelde

→ Lochem / Zutphen

→ Hengelo

Goor

Aansluiting Rijssen → Amsterdam / Hengelo

Enter

→ Almelo

→ Holten

Rijssen

Nijverdal

→ Zwolle / Enschede

Hellendoorn

→ Den Ham

Ommen

→ Raalte / Hoogeveen

De N347 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Overijssel. De weg vormt een noord-zuidverbinding door de oostelijke helft van de provincie, vanaf Haaksbergen via Goor, Rijssen en Nijverdal naar Ommen. De weg is met een lengte van 61 kilometer de langste provinciale weg die volledig in de provincie Overijssel ligt.

Routebeschrijving

De N347 tussen Hengevelde en Goor.

De weg begint aan de westkant van Haaksbergen aan een kruispunt met de voormalige N18, de weg vanaf Arnhem naar Enschede. De weg vormt dan de westelijke rondweg van Haaksbergen, de N739 naar Hengelo begint aan de noordzijde van Haaksbergen. De N347 gaat met een viaduct over de N18 heen, maar heeft er geen directe aansluiting mee. De weg telt 1x2 rijstroken en loopt naar het noordwesten. Ondanks de lange rechte stukken kent de N347 continue inhaalverboden. De passage van Hengevelde is deels als shared space ingericht. De weg is vervolgens langs Goor deels dubbelgenummerd met de N346, de provinciale weg van Zutphen naar Hengelo. Men steekt hier ook het Twentekanaal over. De N347 is vervolgens een voormalige autoweg tot aan Rijssen, met ongelijkvloerse kruisingen bij Goor en Enter. De aansluiting met de A1 is met verkeerslichten geregeld. Dit deel heeft een maximumsnelheid van 80 km/uur, alhoewel de weg ontworpen is op 100 km/uur. Ook hier ligt een doorgaand inhaalverbod.

Door de plaats Rijssen is de N347 deels dubbelgenummerd met de N350, de weg van Holten naar Wierden. Men kruist hier de spoorlijn Deventer - Almelo en de N347 en N350 splitsen vervolgens bij het centrum middels een turborotonde. De N347 loopt vervolgens over het omvangrijke bedrijventerrein aan de noordkant van Rijssen. De weg loopt vervolgens naar Nijverdal, dat slechts een paar kilometer verder ligt. De weg loopt ten oosten van Nijverdal langs de rand van een industrieterrein en komt uit op de N35. De N347 loopt zo'n twee kilometer naar het westen en is hier dubbelgenummerd met de N35. De wegen splitsen bij een kruising met verkeerslichten. De N347 loopt vervolgens naar het noordwesten en kruist de spoorweg Zwolle - Enschede ongelijkvloers. De weg loopt dan langs de rand van een woonwijk naar Hulsen. Op korte afstand heeft de weg hier vier rotondes. In afwachting van de aanleg van een nieuwe randweg loopt de N347 dwars door Hulsen. De weg is hier niet ingericht op een duidelijke verkeersfunctie, met een smalle rijbaan en deels fietsstroken.

De N347 loopt over een nieuw tracé langs de oostkant van Hellendoorn. Ten noorden van Hellendoorn heeft de N347 deels parallelwegen, aangezien dit een voormalige autoweg is. De weg scheert vlak langs de Lemelerberg en vanaf de weg is een mooi uitzicht op de heuvelachtige omgeving. Even voor Ommen steekt men de rivier de Regge over, waarna de N341 middels een rotonde aan de N347 begint. De weg loopt vervolgens door de zuidelijke wijken van Ommen door bebost gebied, kruist de spoorlijn Zwolle - Emmen en de rivier de Vecht. Hierna verloopt de N347 door het oosten en noorden van Ommen, om vervolgens op de aansluiting met de N340 ten noorden van Ommen te eindigen.

Classificatie

De N347 is grotendeels als een tweestrooks gebiedsontsluitingsweg geclassificeerd. De maximumsnelheid is 80 km/uur buiten de bebouwde kom en 50 km/uur daarbinnen. In Hengevelde is de weg volgens het principe van shared space ingericht. Belangrijke bebouwde kommen zijn Rijssen, Nijverdal en Ommen. Vrijwel overal geldt een inhaalverbod.

Geschiedenis

Al vanaf 1492 was er een brug over de Vecht bij Ommen, maar het duurde tot 1936-1937 voordat de eerste moderne betonnen brug werd aangelegd, die op 29 september 1937 werd geopend.[1] Deze verving een smalle ophaalbrug.[2] Met deze brug werd ook een eerste rondweg van Ommen geopend, langs de oostzijde van de kern. Dit is thans de Prinses Julianastraat en de Schurinkstraat.

  • In 1967 is begonnen met de omlegging bij Lemele, over een lengte van 2,5 kilometer. Tevens werd in 1967 het deel tussen Nijverdal en Rijssen voorzien van vrijliggende fietspaden.[3]
  • In de periode tussen 1974, toen de N347 tussen Rijssen en Goor geopend werd, en 1979, toen de A1 en A35 tot aan Delden geopend werden, liep de E8 tussen de aansluiting Rijssen en Goor over de N347.
  • Tot 1993 was de N347 onderdeel van het secundair wegenplan van de provincie Overijssel. Het gedeelte tussen Haaksbergen en Goor was genummerd als S21, het gedeelte tussen Goor en Rijssen als S15, Rijssen - Nijverdal als S16 en Nijverdal - Ommen als S17.
  • Delen van de N347 waren vroeger een autoweg, zoals tussen Rijssen en Goor en tussen Hellendoorn en Ommen. Deze delen zijn afgewaardeerd naar een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/uur en een continu inhaalverbod. Dit hoewel de weg zich leent voor veilig inhalen gezien de lange rechte overzichtelijke stukken. Daarnaast bestonden er plannen om de voormalige autoweg tussen Hellendoorn en Ommen af te waarderen naar een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 60 km/uur. Hiertegen waren flinke bezwaren vanuit de omgeving en het plan is niet doorgegaan.
  • In 2009 is de voormalige autoweg tussen Rijssen en Goor onder de naam "grondverbetering" versmald naar een wegbeeld dat hoort bij een 80 km/uur weg.
  • In 2010 is de N347 tussen de A1 en de aansluiting Enter over 1 kilometer verbreed naar 2x2 rijstroken.
  • In 2014 is de N347 omgelegd bij Nijverdal over de Burgemeester H. Boersingel.
  • Vanaf 2015 werd de N347 vanaf de N35 bewegwijzerd via de oostelijke rondweg en de Baron van Sternbachlaan in Nijverdal.

Verandering route

De N347 verliep oorspronkelijk door de westkant van Nijverdal, over de Joncheerelaan, de Smidsweg en de Rijssensestraat. Sinds de openstelling van de omlegging van de N35 in Nijverdal is het nummer N347 bewegwijzerd via de oostelijke randweg van Nijverdal, de Burgemeester H. Boersingel en de Baron van Sternbachlaan. Dit vooruitlopend op de aanleg van een rondweg bij Hellendoorn. Tevens is de N347 verlengd van de voormalige N34 in Ommen tot de N340 aan de noordkant van Ommen. Dit is in 2017 of 2018 veranderd. Na de openstelling van de N36 rond Ommen is de N34 door Ommen afgewaardeerd en wordt het doorgaand verkeer via de ringstructuur van Ommen geleid. Door deze routewijzigingen is de N347 langer geworden, van oorspronkelijk 54 kilometer naar 61 kilometer.

Rondweg Hellendoorn

De gemeente Hellendoorn heeft een oostelijke rondweg aangelegd die noordelijk van Hellendoorn aansluit richting Ommen, en bij Hulsen op de Baron van Sternbachlaan. Daarbij is de bestaande brug over de Regge gebruikt.[4] Het was oorspronkelijk gepland om bij de omlegging van Hellendoorn een groot aantal rotondes aan te leggen, zodat verkeer op de N347 met 12 rotondes te maken zou krijgen om Nijverdal en Hellendoorn te passeren. In 2015 is het ontwerp aangepast tot veelal ongeregelde T-splitsingen, dit zijn 4 rotondes minder dan het oorspronkelijke ontwerp. De bouw van de rondweg startte in september 2016 en is in fases uitgevoerd. Op 10 mei 2017 opende de rondweg langs Hellendoorn tussen de oude N347 en de fabriek van Ben & Jerry's, waar de rondweg tijdelijk eindigt op de Reggeweg.

De maximumsnelheid is vastgesteld op 60 km/h, een ongebruikelijke beslissing, omdat de weg een gebiedsontsluitingsweg is en oorspronkelijk binnen de bebouwde kom zou liggen en een maximumsnelheid van 50 km/h zou krijgen, maar door het schrappen van woningbouwplannen in de omgeving is de weg buiten de bebouwde kom komen te liggen, maar 80 km/h werd niet geschikt geacht voor het ontwerp van de weg.[5][6]

Toekomst

Het is gepland om een tweede fase van de N347 langs Hellendoorn-Nijverdal aan te leggen. Dit betekent een omlegging van de N347 bij Hulsen, zodat de Noord-Zuidverbinding langs Hellendoorn op de Baron van Sternbachlaan zal aansluiten en de N347 zodoende geschikt wordt voor doorgaand verkeer. De bouw begon op 15 januari 2024 en de rondweg moet in augustus 2024 worden geopend.[7]

Verkeersintensiteiten

De zogenaamde 'Manitoba-rotonde' bij Ommen, vernoemd naar het regiment 12th Manitoba Dragoons dat een grote rol speelde in de bevrijding van Ommen in 1945.
Telpunt 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Haaksbergen - Sint Isodorushoeve 8.900 8.600 8.000 8.400 9.000 10.100
Sint Isodorushoeve - Hengevelde 6.200 6.000 5.700 5.600 5.900 6.800
Hengevelde - N346 6.800 6.700 6.500 6.300 6.700 7.100
N346 - Goor 8.800 9.100 9.000 9.000 11.300 11.700
Goor - A1 10.000 9.400 9.400 9.400 10.100 10.500
A1 - Enter 19.700 18.200 18.400 18.600 19.700 19.900
Enter - N350 15.600 13.000 12.700 12.500 13.200 13.700
Rijssen - Nijverdal 14.100 12.800 11.600 11.800 12.200 12.700
Hellendoorn 5.900 5.600 5.200 5.300 5.400 6.000
Hellendoorn - Lemele 2.900 2.600 2.400 4.200 2.300 4.800
Lemele - N341 3.700 3.500 3.200 3.100 3.100 3.500
N341 - Ommen 9.300 8.800 8.200 7.900 8.100 8.400

De verkeersintensiteiten van de delen door Rijssen en Nijverdal zijn niet bekend, omdat deze delen gemeentelijk zijn.

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Overijssel

Autosnelwegen: A1A28A32A35A50

Niet-autosnelwegen: N18N23N34N35N36N48N50N307N315N331N332N333N334N337N340N341N342N343N344N346N347N348N349N350N351N375N377

N731N732N733N734N735N736N737N738N739N740N741N742N743N744N745N746N747N748N749N750N751N752N753N754N755N756N757N758N759N760N761N762N763N764N765N766N768N824N852N855