N348 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
A348, N348
Begin Arnhem
Einde Ommen
Lengte 84 km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route


Velperbroek

Industrieterrein De Beemd (alleen in de richting van Dieren).

1 Velp

2 Rheden

3 De Steeg→ Doesburg

Dieren

→ Apeldoorn

Brummen

→ Apeldoorn

Cortenoeversebrug

→ Doetinchem / Lochem

Zutphen

→ Lochem

Polbrug Twentekanaal

Eefde

Gorssel

→ Lochem

Aansluiting Deventer → Apeldoorn / Amsterdam


Aansluiting Deventer-Oost → Hengelo

Deventer

→ Deventer / Holten

→ Deventer

→ Lochem

→ Wijhe / Raalte

→ Zwolle

→ Almelo

Lemelerveld

Aansluiting Ommen → Zwolle / Ommen

→ Hoogeveen

De A348 is een autosnelweg en de N348 is een niet-autosnelweg en hoofdzakelijk provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Gelderland en Overijssel. De weg vormt een vrij lange noord-zuidroute vanaf Arnhem tot aan Ommen. De A348 loopt vanaf Arnhem tot aan Ellecom en de N348 loopt vanaf het einde van de A348 bij Ellecom via Zutphen, Deventer en Raalte naar Ommen, waar de weg overgaat in de N48 naar Hoogeveen. De A/N348 is 84 kilometer lang.

Routebeschrijving

De A348 langs de IJssel.

A348

De A348 begint op het verkeersplein Velperbroek bij de A12, en loopt dan over de oever van de rivier de IJssel naar het noordoosten, met 2x2 rijstroken. Naar het westen ligt de Veluwe, waardoor de A348 een landschappelijk interessante snelweg is voor Nederlandse begrippen. De snelweg passeert Rheden en eindigt dan bij Ellecom op de N317, waarna de N348 verder gaat richting Dieren en Zutphen.

N348 Gelderland

De N348 aan de zuidkant van Dieren.

Bij Ellecom eindigt de autosnelweg A348 uit Arnhem en gaat de N348 verder als reguliere hoofdweg. Hier begint tevens de N317 die naar Doesburg en Doetinchem loopt. De N348 loopt vervolgens dwars door Dieren en Brummen, over de westoever van de rivier de IJssel. In Dieren verloopt de N348 door een tunnelbak, langs Brummen is de N348 uitgebouwd als autosnelwegstandaard, met de status van autoweg. Ten zuiden van Zutphen eindigt de N345 uit Apeldoorn, waarna de N348 een enkelbaans gebiedsontsluitingsweg wordt en via de Cortenoeversebrug de IJssel oversteekt. Op de oostelijke oever volgt gelijk een ongelijkvloerse kruising met de N314, de weg vanaf Doetinchem die om Warnsveld loopt en het doorgaande verkeer naar Vorden en Lochem bedient. De N348 is vervolgens een drukke 1x2 weg met verkeerslichten door Zutphen. De weg is niet gebouwd op zijn huidige weggebruik, met name in het noorden van Zutphen waar de weg door een woonstraat loopt met veel filevorming. Via een recent aangelegde omlegging via het Zutphense bedrijventerrein steekt men vervolgens het Twentekanaal over. Via deze omlegging vermijdt doorgaand verkeer de bebouwde kom van Eefde. Tussen Zutphen en Deventer is de weg evenmin goed uitgebouwd, met veel langzaam verkeer en kruispunten. Bij Epse begint de N339, een provinciale weg naar Lochem. Hierna volgt de provinciegrens met Overijssel.

N348 Overijssel

De N348 tussen Raalte en Lemelerveld.

Men bereikt vervolgens Deventer, waarna de N348 tussen twee aansluitingen is dubbelgenummerd met de A1, één van de weinige keren dat een provinciale weg met een autosnelweg is dubbelgenummerd. De N348 loopt vervolgens door het oosten van Deventer en kruist bij "de knoop" de N344, de belangrijkste oost-westas door Deventer. Ten noorden van Deventer loopt de weg langs de nieuwbouwwijk Colmschate. Ruim ten noorden van Deventer volgt een rotonde met de N766, de voormalige N348.

De weg loopt vervolgens van Deventer naar Raalte, met een rondweg om het dorp Wesepe. Deze weg voert door het typisch Sallandse landschap met weilanden en wat kleine bosgebiedjes. Ten zuiden van Raalte begint de N332, die naar Lochem loopt, waarna de N348 de westelijke rondweg van Raalte vormt. Bijna alle aansluitingen zijn hier rotondes, zoals met de N756 naar Wijhe. Door het noorden van Raalte is de N348 dubbelgenummerd met de N35, de weg van Zwolle naar Enschede.

Ten noorden van Raalte loopt de weg over een oude spoordijk, met een autoweg alignement, alhoewel de weg de status van gebiedsontsluitingsweg heeft. Men passeert Lemelerveld, waar een ongeregelde kruising zit. Men steekt hier het Overijssels Kanaal over, waarna de N348 door een bosgebied naar Ommen loopt. Vlak voor Ommen steekt men de rivieren Vecht en Regge over en met uitkomt bij Aansluiting Ommen waar de N340 te bereiken is en de N348 overgaat in de N48 naar Hoogeveen.

Classificatie

De N348 is in het kader van duurzaam veilig grotendeels als gebiedsontsluitingsweg ingericht. Diverse delen zijn vroeger stroomweg geweest, meest prominent het deel van Raalte naar Ommen. Het deel tussen Brummen en de N345 is een stroomweg, maar het ongelijkvloerse deel over de IJssel en langs Zutphen niet. De maximumsnelheid is vrijwel overal 80 km/uur buiten en 50 km/uur binnen de bebouwde kom. Alleen rondom Brummen geldt 100 km/uur en zijn 2x2 rijstroken aanwezig. Op vrijwel alle enkelbaans delen geldt een inhaalverbod.

Geschiedenis

Routes door het dal van de IJssel komen prominent voor in 19e eeuwse wegenplannen. Onder Napoléon Bonaparte was dit tot aan Deventer Route Impériale 19, van Parijs naar Groningen et à la mer. In het Rijkswegennet 1821 werden dit wegen van eerste klasse: weg 8 tussen Arnhem en Deventer. Ook verder noordelijk wordt de IJssel gevolgd; in een tijd dat de Veluwe nog een grote wildernis was en de Flevopolders nog niet bestonden, liepen hier de hoofdroutes naar Noord- en Oost-Nederland. Zowel de Route Impériale als de latere rijksweg liepen ten noorden van Deventer echter verder richting Zwolle, over de huidige N337 en niet in de richting van de huidige N348.

A348 Arnhem - Dieren

Reeds in mei 1958 werd een tracébesluit genomen om de rijksweg 48 aan te leggen tussen Arnhem en Rheden, waarvoor de werkzaamheden in 1960 begonnen. In juni 1964 werd dit deel dan opengesteld als A48. In 1968 werd een tweede tracébesluit genomen voor de aanleg van de rijksweg 48 vanaf Rheden via Zutphen naar Deventer, geheel als autosnelweg. Deze plannen werden nooit volledig uitgevoerd: enkel het deel vanaf de N317 bij Ellecom tot de oude route ten zuiden van Dieren werd als dubbelbaans weg gebouwd en als zodanig op 3 april 1974 voor het verkeer opengesteld.[1] Overigens is op satellietbeelden terug te vinden waar de A48 de A1 had moeten kruisen, tussen Deventer en Bathmen wijken de bermsloten opvallend van de rijbaan af om zo plaats te bieden aan de rangeerbanen van het knooppunt.[2]

Met de Wet Herverdeling Wegenbeheer van 1992 is de rijksweg 48 per 1 januari 1993 overgedragen aan de provincies Gelderland en Overijssel. Dit betekende ook dat de A48 tussen Arnhem en Dieren een onderdeel werd van de N348, in dit geval de A348. Als autosnelweg in provinciaal beheer is de A348 één van de weinige autosnelwegen in Nederland waar redesign bewegwijzering is geplaatst. De A348 heeft geen portaalborden maar wel het afritsymbool en de pijlen die bij redesign horen.

Dieren

De in 2018 opengestelde tunnelbak in Dieren.

De provincie Gelderland heeft de N348 door Dieren verbeterd. Oorspronkelijk waren hier drukke kruispunten ter hoogte van het station, waar afslaand verkeer vaak moest wachten voor de overwegen. In de MER-alternatieven heeft de provincie Gelderland zes alternatieven onderzocht. In 2011 is een keuze gemaakt voor de variant met een korte 2x1-strookstunnel door Dieren en een ongelijkvloerse kruising in het westen van Dieren, maar is men hier op terug gekomen in 2012 door uit te gaan van een lange tunnel door Dieren met 2x1-rijstroken. Het ontwerp-inpassingsplan is op 11 december 2012 vastgesteld, waarna een inspraakperiode is doorlopen.[3] Op 14 februari 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het project, dat voor wat betreft de N348 vrijwel volledig onherroepelijk is geworden.[4] De bouw is in januari 2015 begonnen,[5][6] de tunnelbak is op 15 juni 2018 opengesteld voor het verkeer.[7] Daarna zijn afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

Dieren - Deventer

De bouw van de rijksweg 48 langs Brummen in 1966.
De N348 rond Brummen.

In de jaren 50 was de huidige N348 tussen Dieren en Deventer een onsamenhangende route van slecht uitgebouwde wegen. Bijzonder knelpunt was de brug over de IJssel bij Zutphen, die erg smal is. Ook problematisch was de passage van Dieren en Brummen. Wat moderner - voor die tijd - was de weg tussen Zutphen en Deventer. In 1955 opende de Eefdesebrug over het in 1935 opengestelde Twentekanaal, en de omleiding bij Gorssel dateert van begin jaren 50 of eerder.

Eind jaren '50 of begin jaren '60 is de passage van Dieren verbeterd. De weg is toen gestroomlijnd. Zowel door het noorden als zuiden van Dieren zijn twee korte stukjes weg opengesteld, zodat doorgaand verkeer niet meer op kruispunten hoefde af te slaan. Waarschijnlijk is dit voorafgaand aan de opening van de A348 in 1964 gebeurd. In 1976 werden twee belangrijke feiten behaald. Ten eerste werd de omlegging van Brummen opgeleverd, die ten noorden van Brummen een autosnelwegprofiel had. Tevens werd de Cortenoeversebrug over de IJssel opengesteld. De weg eindigde op de Den Elterweg, die eind jaren '60 is opengesteld als verbindingsweg vanaf de N314 uit Doetinchem, die tot dan via de Emmerikseweg liep. Het tracé door Zutphen is grotendeels eind jaren '60 opengesteld. Het noordelijkste deel tot het Twentekanaal bestond al langer.

Tussen eind 2010 en eind 2012 is de N348 vanaf Zutphen tot voorbij Eefde omgelegd over een nieuw tracé. Er is een brug over het Twentekanaal gerealiseerd, de Polbrug en er is een turborotonde aangelegd op het industrieterrein van Zutphen. De N348 is op dit punt een gebiedsontsluitingsweg met 1x2 rijstroken en gelijkvloerse kruisingen, waaronder 2 verkeerslichten en 2 rotondes. Op 5 oktober 2012 is het zuidelijke deel van de N348 in Zutphen opengesteld[8] en op 14 december 2012 volgde de tweede fase tot Eefde, inclusief de nieuwe Polbrug. In 2013 is de route tussen Dieren en Brummen gereconstrueerd, inclusief de passage van Leuvenheim.

Na het gereedkomen van de randweg tussen Eefde en Zutphen is er gekeken naar een verdere verbetering tot aan Deventer, omdat deze weg behoorlijk druk is. In eerste instantie zijn enkel kortetermijnmaatregelen genomen[9], maar in 2010 zou een studie worden gestart om de N348 eventueel door te trekken tot de aansluiting Deventer-Oost. Eind 2011 is besloten dat er geen nieuw tracé komt en de N348 op het huidige tracé wordt aangepast.[10]

Deventer - Ommen

De N348 in het oosten van Deventer.

Het oudste deel van de huidige weg is tussen Deventer en Raalte, die altijd al de verbindende weg is geweest. In 1949 werd de omlegging bij Raalte reeds opengesteld, destijds vrij ver buiten het dorp. Midden jaren '50, waarschijnlijk in 1954 of 1955, kwam de N348 tussen Raalte en Ommen gereed, over het tracé van de in 1935 gesloten spoorlijn Deventer - Ommen. De weg eindigde niet op het huidige "knooppunt" Varsen, maar boog via de Zwolseweg af naar de zuidzijde van de Vecht bij Ommen. In april 1965[11] werd het gedeelte over de Vecht tot aan Ommen opengesteld. In het jaar erop volgde ook de aansluitende N48 naar Drenthe. De N348 tussen Raalte en Ommen was een autoweg.

Vanaf de jaren 60 tot na 2000 is aan de N348 tussen Deventer en Ommen nauwelijks wat veranderd, afgezien van nieuwe kruispunten en rotondes. Het grootste knelpunt was Deventer, waar doorgaand verkeer vanaf de A1 doorheen moest. Begin jaren 90 opende de Siemelinksweg langs Colmschate, die later onderdeel van de N348 zou worden. Op 25 april 2005 opende een nieuw tracé van 7 kilometer rond Deventer, vanaf de aansluiting Deventer-Oost van de A1 tot aan een rotonde met de oude N348. Het oude deel tussen Deventer en de nieuwe rotonde is omgenummerd naar de N766. Op 24 oktober 2011 is het deel van de Siemelinksweg wat onder de N348 valt verbreed met 2x2 rijstroken geopend. Hoewel de weg in het oosten van Deventer door een vrij landelijk aandoend gebied loopt bedraagt de maximumsnelheid daar een schamele 50 km/h.

Noordelijker is de N348 tussen Raalte en Ommen in 2008 afgewaardeerd van een autoweg naar een gebiedsontsluitingsweg. De maximumsnelheid is daarbij teruggebracht van 100 naar 80 km/h. In 2009 opende de rondweg van Wesepe, waarbij men niet meer door het dorpje hoeft. In de rondweg zitten twee turborotondes. De N348 is hier gehectometreerd als R348, een unicum in Nederland.

De N348 is in 2008 afgewaardeerd van een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/uur naar een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/uur. Op 22 september 2010 is bekend geworden dat de provincie Overijssel ervoor kiest om in Lemelerveld twee gelijkvloerse kruispunten met verkeerslichten aan te leggen en de bestaande ongeregelde kruising te sluiten. Tevens worden oversteken vervangen door tunneltjes. Het plan is op 19 februari 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.[12][13] In 2018 zijn de werkzaamheden gestart, die volgens de oorspronkelijke planning in januari 2019 klaar hadden moeten zijn, maar de tunnels moesten opnieuw ontworpen worden nadat ze al gebouwd waren vanwege problemen met grondwater.[14] De twee kruispunten bij Lemelerveld zijn wel volgens planning in 2018 opgeleverd. De eerste onderdoorgang bij de Dalmsholterdijk opende op 18 december 2020 voor het verkeer.[15] In juni 2021 opende de onderdoorgang bij de Oude Twentseweg.

Op termijn moet de N348 weer een stroomweg met een maximumsnelheid van 100 km/h buiten Lemelerveld worden.

Verder is in het kader van de verbetering van de N340 tussen Zwolle en Ommen het kruispunt Varsen aangepast. De N348 ging hier over de N340 heen en ging vervolgens over in de N48. In 2020 is het ongelijkvloerse kruispunt aangepast waarbij de N340 de doorgaande richting is geworden. De N48 is ten noorden van Varsen ook oonderdeel van de N340 geworden. Voor de N348 zelf had dit weinig gevolgen, het eindpunt is het knooppunt Varsen bij Ommen gebleven.[16]

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Velperbroek Ellecom

Verkeersintensiteiten

De N348 bij Frieswijk, aan de noordkant van Deventer.
De A348 bij Rheden met redesign bewegwijzering.
De A348 bij Velp.

A348

Telpunt 2009 2015 2019 [17]
Velperbroek - Rheden 28.700 32.600 31.500
Rheden - De Steeg 27.700 27.900 28.900
De Steeg - Ellecom 25.000 26.700 27.600

N348 Gelderland

Telpunt 2015[18]
A348 - Ellecom 22.200
Ellecom - Dieren 26.000
passage Dieren 19.600
Dieren - Brummen 15.900
Brummen - N345 14.700
IJsselbrug 19.200
N314 - Zutphen 25.900
passage Zutphen 19.100
brug Twentekanaal 15.400
Eefde - Gorssel 14.600
Gorssel - Epse 17.800
Epse - A1 23.700

N348 Overijssel

Telpunt 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Deventer 17.800 17.400 17.300 19.100 19.100 20.200
Deventer - N332 12.000 12.000 12.100 12.600 12.900 12.600
N332 - Raalte 18.400 17.500 16.700 16.400 17.100 17.200
Raalte - N35 14.200 14.100 14.900 14.300 15.000 16.900
N35 - Luttenberg 11.800 11.100 10.600 10.300 11.000 10.800
Luttenberg - Lemelerveld 9.900 9.800 9.400 9.200 9.600 9.800
Lemelerveld - Ommen 8.400 8.400 8.000 8.100 8.100 8.400

Rijstrookconfiguratie

Van Naar Rijstroken lengte rijstrookkilometers
Velperbroek Ellecom 2x2 10 km 40

Overzichten

Verzorgingsplaatsen langs de A348

Richting Dieren:

Richting Arnhem: Vale Waard


Aansluitingen in de A348

123

Nummerloze aansluiting: Industrieterrein De Beemd

Knooppunt: Velperbroek


Externe links

Referenties

Autosnelwegen van Nederland

Genummerde wegen in de provincie Gelderland

Autosnelwegen: A1A2A12A15A18A28A30A50A73A325A326A348

Niet-autosnelwegen: N18N50N224N225N229N233N271N301N302N303N304N308N309N310N311N312N313N314N315N316N317N318N319N320N322N323N324N325N326N327N329N330N332N335N336N338N339N344N345N346N348

N418N740N763N781N782N783rw783N784N785N786N787N788N789N790N791N792N794N795N796N797N798N800N801N802N803N804N805N806N810N811N812N813N814N815N816N817N818N819N820N821N822N823N824N825N826N827N830N831N832N833N834N835N836N837N838N839N840N841N842N843N844N845N846N847N848

Stadsroutes: Nijmegen

Genummerde wegen in de provincie Overijssel

Autosnelwegen: A1A28A32A35A50

Niet-autosnelwegen: N18N23N34N35N36N48N50N307N315N331N332N333N334N337N340N341N342N343N344N346N347N348N349N350N351N375N377

N731N732N733N734N735N736N737N738N739N740N741N742N743N744N745N746N747N748N749N750N751N752N753N754N755N756N757N758N759N760N761N762N763N764N765N766N768N824N852N855