N34 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN034.svg
N34 NL map.png
N34
Begin Ommen
Einde De Punt
Lengte 77 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Rotonde.svg NLN036.svg → Almelo / Hoogeveen

Afslagsymbool.svg Hardenberg NLN343.svg

Afslagsymbool.svg Hardenberg-Oost

Afslagsymbool.svg Gramsbergen

Afslagsymbool.svg Klooster

Afslagsymbool.svg Coevorden NLN377.svg

Afslagsymbool.svg Coevorden-Noord NLN382.svg

Afslagsymbool.svg Dalen NLN854.svg

Knooppuntsymbool.svg Holsloot NLA037.svg → Hoogeveen / Meppen

Afslagsymbool.svg Erm NLN376.svg

Afslagsymbool.svg Emmen-West NLN391.svg

Afslagsymbool.svg Emmen NLN381.svg Drachten/Emmen

Afslagsymbool.svg Klijndijk

Afslagsymbool.svg Ees

Afslagsymbool.svg Borger NLN374.svg

Afslagsymbool.svg Gasselte NLN378.svg

Afslagsymbool.svg Gieten

Rotonde.svg NLN033.svg → Assen / Delfzijl

Afslagsymbool.svg Annen

Afslagsymbool.svg Zuidlaren NLN386.svg

Knooppuntsymbool.svg De Punt NLA028.svg → Groningen

De N34 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, in het beheer van de provincies Drenthe en Overijssel. De N34 is over de gehele lengte een autoweg en vormt een noord-zuidroute vanaf de N36 bij Ommen via Hardenberg, Coevorden, Emmen en Gieten naar de A28 bij Zuidlaren. De N34 is 77 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N34 tussen De Witte Paal en Hardenberg.
De N34 bij Gieten.

De N34 begint op een rotonde met de N36. De rotonde staat bekend als 'De Witte Paal' en ligt 8 kilometer ten oosten van Ommen. De N34 is vanaf hier een ongelijkvloerse, enkelbaans autoweg en verloopt langs een bosgebied en vervolgens door Hardenberg. Na Hardenberg voert de N34 een stukje langs de rivier de Vecht, die vanaf de weg deels zichtbaar is. Na Gramsbergen nadert de N34 de grens met Duitsland tot op minder dan 2 kilometer.

Bij Coevorden komt men de provincie Drenthe binnen. De N34 steekt met een viaduct de Dedemsvaart over en is vanaf de aansluiting met de N382 bij Coevorden-Noord een dubbelbaans autoweg met 2x2 rijstroken. De autoweg voert langs Dalen, waarna het knooppunt Holsloot met de A37 volgt. De dubbelbaans autoweg verloopt daarna langs de westkant van Emmen. Bij de als knooppunt vormgegeven aansluiting Emmen-West sluit de N391 als rondweg van Emmen richting Ter Apel aan. Daarna eindigt het dubbelbaans deel bij de aansluiting met de N381.

De N34 buigt daarna geleidelijk wat naar het noordwesten af en verloopt evenwijdig aan de Hondsrug, een lage verheffing in het landschap. De weg is hier voortdurend een enkelbaans autoweg en is tot aan Gieten volledig ongelijkvloers. Hier liggen veel kleine dorpen op de route, zoals Odoorn, Borger en Gasselte. Bij Gieten volgt een ongelijkvloers verkeersplein met de N33, waarbij de N33 met een onderdoorgang onder de rotonde van de N34 door.

Vervolgens is de N34 nog steeds een enkelbaans ongelijkvloerse weg en verloopt langs dorpen als Eext, Annen en Zuidlaren. Bij het knooppunt De Punt mondt de N34 vervolgens op de A28 uit, 10 kilometer ten zuiden van de stad Groningen.

Classificatie

De N34 is in het kader van Duurzaam Veilig ingericht als een stroomweg, met de status autoweg en een maximumsnelheid van 100 km/h. Inhalen is op de enkelbaans delen veelal niet toegestaan.

Geschiedenis

Aanleggeschiedenis

De geschiedenis van de N34 gaat terug tot begin jaren 50, toen de rijksweg werd opengesteld in 1951 tussen Heemse en Hardenberg. In juli 1952 volgde het deel tussen Hardenberg en Coevorden. In 1954 werd de weg bij Erm omgelegd, en in 1971 nogmaals. In 1953 opende de N34 door Ommen voor het verkeer.

Op 24 december 1959 opende de N34 tussen Ees en Gasselte, waarna op 23 januari 1961 het gedeelte Gasselte - Gieten werd opengesteld. Het verkeersplein Gieten volgde op 9 april 1962. Halverwege de jaren '60 volgde ook het wegvak tussen Gieten en Westlaren en op 2 december 1968 werd het sluitstuk vanaf De Punt naar Westlaren opengesteld.

Op 22 december 1970 werd het wegvak vanaf het toenmalige einde van de autoweg bij Coevorden tot nabij Holsloot opengesteld, waarna op 30 november 1971 het gedeelte tussen Holsloot en Klijndijk officieel werd geopend. Tot in 1988 leidde de N34 nog door de dorpen Klijndijk en Odoorn, maar op 2 december dat jaar werd het laatste ontbrekende gedeelte van de autoweg opengesteld.

De N34 werd per 1 januari 2007 overgedragen van het Rijk naar de provincies Drenthe en Overijssel en de weg verloor de status van rijksweg. De provincie Drenthe startte meteen met de opwaardering naar een volwaardige enkelbaans stroomweg. Daartoe werden in 2008 drie ongelijkvloerse kruisingen bij Gieten, Gasselte en Borger geopend. Ook werd het verkeersplein Gieten ongelijkvloers gemaakt, waarbij de hoofdrijbanen van de N33 onder het verkeersplein door werden geleid. Gelijktijdig werd het OV-knooppunt aangelegd. Op 30 maart 2011 is het vernieuwde verkeersplein opengesteld en medio 2011 waren alle werkzaamheden voltooid.[1]

Vanwege de openstelling van de parallel aan de N34 aangelegde N36 om Ommen in 2010, is eind dat jaar ook het zuidelijkste deel tussen de N48 en de N36 door Ommen overgedragen aan de gemeente Ommen. Het tracé is heringericht tot erftoegangsweg om verkeer vanaf de N34 en N36 te dwingen via de Omlegging Ommen te passeren.

Verdubbeling in Drenthe

De flyover van het knooppunt Emmen-West.

Na de oplevering van het sluitstuk bij Odoorn is de N34 nog een aantal malen aangepast. Zo werd op 19 april 1994[2] het tracébesluit ter verdubbeling van de N34 tussen Holsloot en Emmen-Zuid naar 2x2 rijstroken getekend. De openstelling van de verdubbelde autoweg volgde op 29 augustus 1999, waarna op 28 november 2002 de officiële opening van het knooppunt Holsloot volgde.

Later is de N34 verder te verdubbeld tussen Coevorden (N382) en Emmen (N381). Op 19 april 2016 is het inpassingsplan vastgesteld,[3] dat op 13 juni 2018 onherroepelijk werd na een uitspraak van de Raad van State.[4] Het project kost € 25 miljoen.[5]

Op 7 oktober 2019 begon de verdubbeling van het deel tussen Coevorden-Noord en het knooppunt Holsloot.[6] Op 4 december 2020 werd het verdubbelde deel tussen Coevorden-Noord en het knooppunt Holsloot volledig opengesteld. Tussen Coevorden en knooppunt Holsloot is een nieuwe rijbaan aangelegd aan de westzijde van de bestaande weg. In knooppunt Holsloot bleef de hoofdrijbaan richting Coevorden enkelstrooks, zodat het bestaande viaduct kon worden gehandhaafd.[7]

Tussen de aansluiting Emmen-West en de N381 (Emmen - Drachten) is de nieuwe rijbaan aan de oostzijde van de bestaande aangelegd. In oktober 2019 is het contract gegund om de aansluiting Emmen-West te reconstrueren tot een knooppunt voor € 16,7 miljoen. De werkzaamheden tussen Emmen-West (N391) en de N381 begonnen op 3 februari 2020[8] en waren op 29 maart 2021 afgerond.[9] De reconstructie van de aansluiting Emmen-West is op 12 november 2021 opgeleverd.[10][11][12]

Ongelijkvloerse aansluitingen in Drenthe

De N34 in Drenthe is vanaf 2007 gefaseerd gereconstrueerd tot volwaardige ongelijkvloerse stroomweg, met ongelijkvloerse kruisingen en een verhardingsbreedte van 8,90 m.

In mei 2016 is begonnen met de reconstructie van de N34 tussen de aansluiting Exloo en de reeds gereconstrueerde N34 bij Ees. De aansluiting Exloo is hierbij ongelijkvloers gemaakt. De rijbaan is verlegd, zodat de oorspronkelijke rijbaan als parallelweg voor lokaal verkeer is ingericht.[13] De ongelijkvloerse aansluiting Exloo opende op 27 maart 2017 voor het verkeer.[14]

Op 3 september 2018 startte de bouw van de ongelijkvloerse aansluiting bij buurtschap 't Klooster, nabij Coevorden.[15] Deze ongelijkvloerse aansluiting vervangt de gelijkvloerse oversteek bij 't Klooster en de te sluiten gelijkvloerse aansluiting bij Holthone. Hiervoor wordt een parallelweg aangelegd voor lokaal verkeer. Het tankstation ter plaatse wordt opgeheven. Bij de aanleg van de ongelijkvloerse aansluiting wordt rekening gehouden met de later te realiseren zuidelijke ontsluitingsweg van bedrijventerrein Leeuwerikenveld.[16] Het viaduct is op 28 mei 2019 geopend.[17]

In 2021-2022 is de aansluiting Klijndijk gerealiseerd ter vervanging van twee gelijkvloerse kruispunten bij Odoorn en Emmen-Noord.[18] De werkzaamheden begonnen in augustus 2021[19][20] en de aansluiting is minder dan een jaar later op 20 juni 2022 in gebruik genomen.[21][22] Hiermee was de gehele N34 een ongelijkvloerse weg, behalve het verkeersplein Gieten.

Hunebed Highway

De verdubbelde N34 tussen Coevorden en het knooppunt Holsloot.

Op 9 juli 2018 werd het Drentse deel van de N34 omgedoopt tot "Hunebed Highway", om toeristen naar de regio Hondsrug te trekken. Van de 53 hunebedden in Drenthe liggen er 47 nabij de N34.[23] Langs de weg zijn bijzondere wegnummerschildjes geplaatst, met de vorm van de schildjes van een US Highway, de kleurstelling van een Interstate Highway en het lettertype ANWB Uu. Het viaduct van de aansluiting Emmen-West heet 'Dolmen', een andere naam voor een hunebed.

Reconstructie in Overijssel

De N34 tussen Hardenberg en Coevorden.

De N34 is in Overijssel gereconstrueerd tot een volwaardige regionale stroomweg, een ongelijkvloerse autoweg met 1x2 rijstroken waar 100 km/h gereden mag worden. De verhardingsbreedte is daarbij uitgebreid naar 8,5 meter.[24]

Tussen de Witte Paal (N36) en de J.C. Kellerlaan in Hardenberg is de weg geheel ongelijkvloers gemaakt. De gelijkvloerse oversteken zijn opgeheven en vervangen door tunneltjes ter hoogte van de Lentersdijk, Willemsdijk en de Boshoek. De kruising met de J.C. Kellerlaan is vervangen door een ongelijkvloerse aansluiting.[25]

Tussen de J.C. Kellerlaan en de Drentse grens zijn enkele gelijkvloerse oversteken opgeheven en bij de Pothofweg is een tunneltje aangelegd. De gelijkvloerse aansluiting bij Holthone is vervangen door een tunneltje en een nieuwe parallelweg naar de aansluiting 't Klooster bij Coevorden. De twee relatief scherpe bochten bij Holthone zijn vervangen door één vloeiende bocht.

De werkzaamheden zijn op 23 december 2016 gegund aan de combinatie FLOOW.[26] Op 14 juni 2017 vond de officiële start van de werkzaamheden plaats.[27] De werkzaamheden zijn in de periode 2017-2018 uitgevoerd. Tussen 12 maart en 18 april 2018 is het wegvak vanaf de rotonde De Witte Paal tot aan Hardenberg gereconstrueerd tot een autoweg. Vervolgens is de N34 tussen 3 september 2018 en 10 november 2018 afgesloten geweest tussen Hardenberg en Coevorden om dit deel te reconstrueren. De aansluiting met de J.C. Kellerlaan in Hardenberg is over een langere periode aangelegd. De volledige gereconstrueerde N34 werd op 10 november 2018 in gebruik genomen.[28] Sinds 2019 mag het verkeer nergens op de N34 in Overijssel nog inhalen.

Toekomst

Inhaalstroken

De provincie Drenthe is voornemens om vier segmenten van de N34 naar 2x2 rijstroken te verbreden tussen Emmen en Zuidlaren. Dit betreffen vier trajecten van elk 3 kilometer lengte waar ingehaald kan worden. De grootste aanpassing is de bouw van een viaduct met 2x2 rijstroken over het verkeersplein Gieten. Momenteel moet het verkeer op de N34 nog via de rotonde.

De volgende trajecten worden dan verdubbeld naar 2x2 rijstroken:

 • Klijndijk (Slenerweg) - Odoorn (Schaapstreek)
 • Borger (Koesteeg) - Drouwen (Steenhopenweg)
 • Gieten (Oelenboom) - Eext (Heiakkers)
 • Annen (Anlooërweg) - Zuidlaren (Borgweg)

Afgezien van het verkeersplein Gieten zijn er geen grote ruimtelijke ingrepen nodig, zo hoeven er niet meer dan 2 nieuwe kunstwerken te worden aangelegd per locatie en geen woningen onteigend te worden. De kosten van de vier projecten samen worden geschat op circa € 90 miljoen.[29] In 2026 zou de gedeeltelijke verdubbeling gereed moeten komen.

Verkeersintensiteiten

De N34 bij Hardenberg.

De intensiteiten gelden ten noorden van de betreffende aansluiting.

Locatie 2006[30] 2012[31]
grens Overijssel 12.100 11.900
Coevorden-West 13.300 13.300
Coevorden-Noord 18.800
Dalen 18.500 16.300
Knooppuntsymbool.svg Holsloot 23.800 24.500
Erm 24.400 22.600
Emmen-Zuid 14.500 19.400
Emmen 11.200 13.100
Emmen-Noord 14.100 14.200
Odoorn 14.300
Exloo 15.400
Borger 15.000 13.000
Gasselte 15.700 17.800
Gieten 18.200 20.400
N33 13.700 15.000
Annen 13.500
Zuidlaren 16.600 18.600

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Witte Paal Verkeersplein Gieten 100 km.svg op kruisingen 70 km.svg
Verkeersplein Gieten 50 km.svg
Verkeersplein Gieten Knooppuntsymbool.svg De Punt 100 km.svg

Overzichten

Verzorgingsplaatsen langs de N34

Richting Zuidlaren: Lange AkkersWesterveldKoebroeken

Richting Ommen: VogelpoelDe BlikkenHaverlanden


Aansluitingen in de N34

HardenbergHardenberg-OostGramsbergenKloosterCoevordenCoevorden-NoordDalenErmEmmen-WestEmmenKlijndijkEesBorgerGasselteGietenAnnenZuidlaren

Knooppunten: HolslootDe Punt


Externe links

Referenties

 1. N34 op provincie.drenthe.nl
 2. Commissie voor de milieueffectrapportage: Project 356
 3. Provincie Drenthe stelt tracés verdubbeling N34 vast | drenthe.nl
 4. Uitspraak 201608688/2/R3 | raadvanstate.nl
 5. Provincie Drenthe trekt 25 miljoen uit voor verdubbeling N34 | dvhn.nl
 6. Werkzaamheden verdubbeling N34 Coevorden Noord – Holsloot van start | drenthe.nl
 7. Verdubbeling N34 Coevorden - Emmen | drenthe.nl
 8. Werkzaamheden en omleidingen verdubbeling N34 Emmen West – N381 | drenthe.nl
 9. N34 tussen Emmen-West en Frieslandroute (N381) veiliger en vlotter | drenthe.nl
 10. Emmen-West N34 gaat bijna open; massale belangstelling van hobbyfotografen voor vastleggen nieuw knooppunt | dvhn.nl
 11. Nieuwe fly-over N34 bij knooppunt Emmen-West in gebruik genomen. Nieuw viaduct heet Dolmen | dvhn.nl
 12. Start laatste bouwfase knooppunt Emmen-West | provincie.drenthe.nl
 13. Nieuwe aansluiting Exloo en Ees | drenthe.nl
 14. N34 bij Exloo open: 'Weer een hobbel uit de weg gehaald' | rtvdrenthe.nl
 15. Aansluiting Klooster (ten zuiden van Coevorden) | drenthe.nl
 16. Aansluiting 't Klooster (bij Coevorden) | drenthe.nl
 17. Nieuw viaduct op N34 bij Klooster geopend | rtvdrenthe.nl
 18. Odoorn/Klijndijk en Emmen-Noord | drenthe.nl
 19. Nieuwe aansluiting N34 Odoorn/ Klijndijk en Emmen-Noord | drenthe.nl
 20. De N34 is de komende weekenden dicht tussen Emmen-Noord en Exloo. Kijk hier hoe je het beste kunt omrijden | dvhn.nl
 21. Komend weekend N34 dicht tussen Exloo en Emmen-Noord | provincie.drenthe.nl
 22. N34 bij Klijndijk komende twee weekenden dicht | rtvdrenthe.nl
 23. Hunebed Highway geopend | drentehe.nl
 24. N34 Witte Paal - Grens Drenthe | overijssel.nl
 25. Vier tunnels en twee ongelijkvloerse aansluitingen N34 | overijssel.nl
 26. Gunning N34 aan combinatie FLOOW | overijssel.nl
 27. Aanpak N34 Witte Paal – grens Drenthe officieel van start | overijssel.nl
 28. Vernieuwde N34 feestelijk geopend met hardloopwedstrijd en fietstoertocht | rtvoost.nl
 29. Keuze gemaakt: 'dodenweg' N34 wordt gedeeltelijk verdubbeld | rtvnoord.nl
 30. INWEVA 2006 (Rijkswaterstaat)
 31. Monitor Verkeer en Vervoer Noord-Nederland | verkeersmonitor.b3p.nl
Autowegen in Nederland

NLN002.svg NLN003.svg NLN007.svg NLN008.svg NLN009.svg NLN011.svg NLN015.svg NLN018.svg NLN031.svg NLN032.svg NLN033.svg NLN034.svg NLN035.svg NLN036.svg NLN046.svg NLN048.svg NLN050.svg NLN057.svg NLN059.svg NLN061.svg NLN062.svg NLN099.svg

Genummerde wegen in de provincie Overijssel

Autosnelwegen: A1A28A32A35A50

Niet-autosnelwegen: N18N23N34N35N36N48N50N307N315N331N332N333N334N337N340N341N342N343N344N346N347N348N349N350N351N375N377

N731N732N733N734N735N736N737N738N739N740N741N742N743N744N745N746N747N748N749N750N751N752N753N754N755N756N757N758N759N760N761N762N763N764N765N766N768N824N852N855

Genummerde wegen in de provincie Drenthe

Autosnelwegen: A28A32A37

Niet-autosnelwegen: N33N34N48N353N364N371N372N373N374N375N376N377N378N379N381N382N385N386N391

N851N852N853N854N855N856N857N858N862N863N919N962N979