N351 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N351)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N351
Begin Urk
Einde Oosterwolde
Lengte 67 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Urk

→ Lelystad

→ Tollebeek

→ Emmeloord / Lelystad

→ Espel

→ Bant

Aansluiting Emmeloord → Zwolle / Joure

→ Marknesse

→ Bant / Luttelgeest

Kuinre

Wolvega

Wolvega → Zwolle / Leeuwarden

→ Noordwolde / Gorredijk

→ Drachten / Emmen

De N351 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Flevoland, Overijssel en Friesland. De weg vormt een oost-westroute in noordoostelijke richting vanaf Urk via Emmeloord en Wolvega tot aan Oosterwolde. De N351 is 67 kilometer lang.

Routebeschrijving

De rotonde tussen de N331 en N351 bij Emmeloord.

De weg begint in Urk in de Noordoostpolder, op een rotonde met de N352, de weg van Urk naar Ens. De N351 loopt dan langs de Urkervaart naar het noordoosten, richting Emmeloord. Vervolgens vormt de N351 de rondweg van Emmeloord aan de west- en noordkant van het stadje. Hier stralen diverse radiale wegen van Emmeloord uit naar dorpen in de omgeving. Aan de noordkant van Emmeloord kruist men de A6, en even verderop eindigt de N331 uit Zwolle op de weg. De N351 buigt vervolgens naar het noordoosten af en kruist bij Kuinre de voormalige zeedijk. De weg komt hierbij kortstondig door de provincie Overijssel.

Men komt bij Slijkenburg de provincie Friesland binnen, waarna de N351 door een dunbevolkt gebied langs de noordkant van het Nationaal Park De Weerribben loopt. Men bereikt vervolgens Wolvega, waar de N351 de rondweg ormt, en voornamelijk over het bedrijventerrein loopt. Ten oosten van Wolvega kruist men de A32. De weg loopt vervolgens in rechte lijn naar het noordoosten, parallel aan de grens met de provincie Drenthe. Bij Oldeberkoop kruist men de N353 en bij Oosterwolde eindigt de N351 op de N381, de autoweg van Drachten naar Emmen. Rechtdoor gaat de N919, een secundaire provinciale weg naar Assen.

Classificatie

De N351 is in het kader van duurzaam veilig als tweestrooks gebiedsontsluitingsweg ingericht. De maximumsnelheid is 80 km/uur buiten en 50 km/uur binnen de bebouwde kom. Inhalen is veelal nog toegestaan. Alleen op het gedeelte tussen Makkinga en de N381 is de weg ingericht als een enkelbaans stroomweg met een maximumsnelheid van 100 km/h. Ook hier is inhalen toegestaan.

Geschiedenis

Flevoland

De N351 is in Flevoland aangelegd na het droogvallen van de Noordoostpolder in 1942. De eerste bewoners kwamen in december 1943 in Emmeloord te wonen. Vanwege de Tweede Wereldoorlog werd er in eerste instantie nauwelijks infrastructuur in de Noordoostpolder ontwikkeld, maar de N351 was een uitzondering, het wegvak Emmeloord - Kuinre is in 1944 aangelegd, mogelijk was dit de eerste hoofdweg in de Noordoostpolder aangezien er, in tegenstelling tot de rest van Flevoland, geen wegen op de ringdijken zijn aangelegd.

In 1950 kwam de weg tussen Urk en Tollebeek gereed, in 1954 volgde de weg tussen Tollebeek en Emmeloord. Deze weg is over de oever van de Urkervaart aangelegd. Het verkeer ging oorspronkelijk door Emmeloord. In de jaren '50 is ook de weg tussen de N718 en Espel aangelegd, dit was oorspronkelijk een op zichzelf staande oost-westverbinding en nog niet gepland als onderdeel van de N351. Met de bouw van de A6 rond Emmeloord zijn ook de aansluitende wegvakken aangelegd omstreeks 1974-1975, namelijk de Hannie Schaftweg aan de westkant van Emmeloord en de Muntweg aan de noordkant van Emmeloord, met beiden een aansluiting op de A6. De westring van Emmeloord werd ontwikkeld als de 'West Tangent'. Het wegvak tussen de Urkervaart en de Pilotenweg kwam omstreeks 1974-1975 gereed, het ontbrekende deel tussen de Pilotenweg en Espelerweg is pas eind jaren '70 aangelegd door de gemeente Noordoostpolder. De rondweg van Emmeloord kwam in 1986 in provinciaal beheer toen de provincie Flevoland werd opgericht. Sinds de Wet Herverdeling Wegenbeheer van 1993 staat de weg als de N351 bekend.

Latere aanpassingen aan de N351 omvatten vooral de bouw van een aantal vrijliggende fietspaden in de jaren '70 en rotondes vanaf de jaren '80. Omstreeks 1989-1990 is een rotonde ter hoogte van de Banterweg (N718) bij Emmeloord gerealiseerd, dit was één van de eerste provinciale rotondes in Flevoland. Circa 1991 is een rotonde op de kruising met de N351 aangelegd. Ook is de passage door de rand van Tollebeek aangepast naar een semi-stadsweg met een maximumsnelheid van 50 km/h, ondanks dat de weg niet in de bebouwde kom ligt. Omstreeks 1998 is een rotonde op de kruising met de Pilotenweg aan de westzijde van Emmeloord aangelegd. In oktober 2013 is een nieuwe rotonde tussen de N351 en N713 in Tollebeek gerealiseerd. In juni 2019 is een rotonde op het kruispunt met de N331 nabij Emmeloord gerealiseerd en in 2020 is een rotonde met de Nieuwlandenlaan in Emmeloord aangelegd.[1]

Vanaf oktober 2022 is de N351 in Urk gereconstrueerd. De bouw van de Michiel de Ruyterbrug over de Urkervaart was hiertoe de aanleiding, waarvoor er een rotonde op de N351 in de bebouwde kom van Urk gerealiseerd moest worden.[2]

Overijssel & Friesland

De N351 bij Kuinre.

De N351 volgt tussen Slijkenburg en Kuinre de oude zeedijk van de Zuiderzee. Het tracé door de Rottige Meente (een verlenging van de bekendere Weerribben) is al vrij oud en bestaat al sinds minimaal de jaren '50. Circa eind jaren '50 is een stuk tussen Scherpenzeel en Slijkenburg rechtgetrokken over een nieuw tracé. Het tracé tussen Oldeberkoop en Makkinga was tot in de jaren '50 een zandpad van lokale betekenis, doorgaand verkeer ging door de dorpskernen.[3]

In 1963 werd het tracé tussen Wolvega en Makkinga ingrijpend gereconstrueerd, waarbij het gedeelte tussen Wolvega en Nijeholtpade een nieuw tracé kreeg.[4] Op 20 oktober 1967 kwam het nieuwe tracé tussen Makkinga en Oosterwolde gereed en werd officieel geopend op 16 november dat jaar.[5] Dit stukje autoweg, dat nog altijd een wat vreemde positie in het wegennet heeft, was oorspronkelijk gepland als onderdeel van de autoweg Heerenveen - Oosterwolde - Assen.[6] Het gedeelte westelijk van Oosterwolde zou als provinciale weg worden aangelegd, het oostelijke gedeelte als verlenging van rijksweg 33. Bij Oosterwolde was een samenkomst van drie auto(snel)wegen voorzien, de rijksweg 10 (Amsterdam - Groningen), rijksweg 33 (Heerenveen - Assen) en de hedendaagse N381 (Drachten - Emmen). Hiervan is alleen de N381 en dit kleine stukje N351 aangelegd.

In 2021 is de N351 bij Kuinre binnen de bebouwde kom getrokken en is de maximumsnelheid verlaagd van 80 naar 50 km/h.[7]

Toekomst

De provincie Friesland heeft de N351 tussen de A32 bij Wolvega en de N381 bij Oosterwolde in het herziene provinciaal Verkeers- en Vervoerplan uit 2010 geclassificeerd als stroomweg. Dat betekent dat op termijn de weg over de volle lengte ingericht moet worden met ongelijkvloerse kruisingen en een redelijke wegbreedte die geschikt is voor een maximumsnelheid van 100 km/h, zoals het deel bij Makkinga reeds is ingericht. Een uitvoeringsdatum is hiervan niet bekend.

Verkeersintensiteiten

Het autoweg-deel tussen Oosterwolde en Makkinga.
De N351 bij Nijeberkoop.

Flevoland

Traject 2017
Urk - Tollebeek 4.500
Tollebeek - Emmeloord 4.500
westelijke rondweg Emmeloord 5.000
noordelijke rondweg Emmeloord 6.300
A6 - N331 9.500
N331 - N715 5.600
N715 - grens Overijssel 5.700

Overijssel

Traject 2017 2018 2019 2020 2021
Grens Friesland - Kuinre 3.800 3.900 3.700 3.500 3.600
Kuinre - Grens Flevoland 6.200 6.300 6.200 5.900 5.900

Friesland

In Friesland rijden dagelijks circa 8.500 voertuigen tussen Wolvega en Oldeberkoop, waarna circa 5.500 voertuigen doorrijden tot aan Oosterwolde. [8]

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Flevoland

Autosnelwegen: A6A27

Niet-autosnelwegen: N23N50N301N302N305N306N307N309N331N333N351N352

N701N702N703N704N705N706N707N708N709N710N711N712N713N714N715N716N717N718N719N720N727N765

Stadsroutes: Almere

Genummerde wegen in de provincie Overijssel

Autosnelwegen: A1A28A32A35A50

Niet-autosnelwegen: N18N23N34N35N36N48N50N307N315N331N332N333N334N337N340N341N342N343N344N346N347N348N349N350N351N375N377

N731N732N733N734N735N736N737N738N739N740N741N742N743N744N745N746N747N748N749N750N751N752N753N754N755N756N757N758N759N760N761N762N763N764N765N766N768N824N852N855

Genummerde wegen in de provincie Fryslân (Friesland)

Autosnelwegen: A6A7A31A32

Niet-autosnelwegen: N7N31N32N351N353N354N355N356N357N358N359N361N369N380N381N383N384N390N392N393N398

N712N910N913N917N918N919N924N927N928N979N981