N354 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN354.svg
N354 NL map.png
N354
Begin Idaard
Einde Oosterzee
Lengte 38,3 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Afslagsymbool.svg Aansluiting Sneek NLA032.svg → Leeuwarden / Heerenveen

Junction.svg Jirnsum

Rotonde.svg NLN384.svg → Franeker

Rotonde.svg Scharnegoutum

Rotonde.svg Ring Sneek

Rotonde.svg Sneek-Oost

Tunnel.svg Houkesloot Aquaduct

Rotonde.svg Sneek-Centrum

Afslagsymbool.svg Aansluiting Sneek-Oost NLN007.svg → Bolsward / Joure


NLN007.svg

Afslagsymbool.svg 21a Industrie Woudvaart


Afslagsymbool.svg Aansluiting Sneek-Centrum NLN007.svg → Bolsward / Sneek

Rotonde.svg Sneek-Tinga

Junction.svg IJlst

Junction.svg Hommerts

Tunnel.svg Jeltesleatakwadukt

Junction.svg NLN928.svg → Balk

Junction.svg Spannenburg

Junction.svg NLN927.svg → Sint Nicolaasga

Centrum.svg Follega

Afslagsymbool.svg Aansluiting Oosterzee NLA006.svg NLN924.svg → Joure / Emmeloord / Heerenveen

De N354 is een niet-autosnelweg en hoofdzakelijk provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Friesland. De weg vormt een noord-zuidroute vanaf de A32 bij Idaard via Sneek naar de A6 bij Oosterzee. De weg is 38 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N354 begint op de aansluiting Sneek van de A32, dat bij het dorp Idaard is gelegen. Sneek zelf ligt nog een stuk verderop. De N354 kruist de spoorlijn Zwolle - Leeuwarden met een viaduct en daalt dan af naar maaiveldniveau en voert westwaarts door de polders. Tot aan Sneek liggen er geen bebouwde kommen op de route en de aansluitingen zijn via ongeregelde kruispunten of rotondes. Halverwege de route naar Sneek slaat de N384 af naar Franeker. De N354 buigt langzaam naar het zuiden af en bereikt dan de ring van Sneek. De N354 vormt het oostelijk deel van die ring. Dit deel van de N354 is gemeentelijk, de overige delen zijn in provinciaal beheer. De weg is enkelbaans met rotondes en voert door het Houkesloot Aquaduct. Vervolgens is de N354 kortstondig onderbroken door de ongelijkvloerse autoweg N7.

De N354 begint weer aan de zuidzijde van Sneek op de aansluiting met de N7, die als een ovatonde is vormgegeven. De weg voert zuidwaarts door de Friese polders. Er is redelijk wat bebouwing op de route, met name rond Hommerts. Zuidelijker volgt het Jeltesleatakwadukt, waarna bij Woudsend de N928 afslaat. De N354 voert zuidoostwaarts door de open vlaktes van zuidelijk Friesland. Bij Spannenburg steekt men het Prinses Margrietkanaal over, waar ook de zendmast Spannenburg prominent naast de weg staat. Via het gehucht Follega voert de weg dan verder tot de aansluiting Oosterzee van de A6, waar de N924 verder gaat naar Oosterzee en Echtenerbrug.

Classificatie

De N354 is in het kader van duurzaam veilig als een tweestrooks gebiedsontsluitingsweg ingericht. De maximumsnelheid is 80 km/h buiten de bebouwde kom en 50 km/h in Hommerts. De ring van Sneek ligt formeel buiten de bebouwde kom.

Geschiedenis

Wegnummergeschiedenis

De N354 was in het rijkswegenplan 1932 opgenomen als de rijksweg 40, die vanaf Lemmer naar Rauwerd liep en daar aansloot op de rijksweg 32 naar Leeuwarden. De rijksweg volgde al min of meer de huidige route. In het rijkswegenplan 1948 werd de rijksweg 40 ingekort, en verliep enkel nog vanaf Sneek naar Rauwerd. De route zuidelijker naar Lemmer was vervangen door de rijksweg 43 van Sneek naar Joure en dan de rijksweg 38 naar Lemmer en Zwolle. Vanaf het rijkswegenplan 1968 kwam de rijksweg 40 niet meer voor in Friesland. Vanaf 1981 werd de route als de N354 genummerd, die echter vanaf Woudsend naar Balk liep. Later is dit gewijzigd naar de A6 bij Oosterzee, het deel tussen Woudsend en Balk is toen ontnummerd en is daarna verder gegaan als de administratief genummerde N928.

Aanleggeschiedenis

In 1952 werd de brug Spannenburg over het Prinses Margrietkanaal opengesteld. De brug is identiek en tegelijkertijd gebouwd met de brug bij Oude Schouw, niet ver van Akkrum. Op 17 mei 2003 opende het Houkesloot Aquaduct in Sneek voor het verkeer, vermoedelijk gelijktijdig met de oostelijke ring van Sneek, waarna de N354 over de oostelijke ring werd gevoerd in plaats van de westelijke ring. Op 23 november 2007 opende het Jeltesleatakwadukt bij Hommerts voor het verkeer. Hiermee waren twee belangrijke knelpunten opgelost, vanwege de intensieve recreatievaart in Friesland zorgden de brugopeningen voor veel vertragingen.

Tussen 2002 en 2010 is de N7 gefaseerd omgebouwd tot een ongelijkvloerse autoweg. Op 11 december 2010 was dit project afgerond. De N354 lift een stukje op de N7 mee. In 2009 is bij Dearsum een ovatonde gerealiseerd. In 2012 is het stuk in Dearsum heringericht en afgewaardeerd. In 2015 is de weg tussen Sneek en Woudsend opnieuw ingericht en is de maximumsnelheid in Jutrijp en Hommerts verlaagd van 70 naar 50 km/h.[1] In 2012 opende de rondweg van Woudsend van de N928, waarbij een nieuwe brug over De Welle, waarbij verkeer dat de N354 wil volgen nu moet afslaan op de rotonde met de N928. De oude brug van de N354 is daarna gesloopt.

Verkeersintensiteiten

In 2010 reden dagelijks 9.150 voertuigen ten oosten van de N384 bij Dearsum en 11.140 voertuigen dichter bij Sneek. Tussen Sneek en Hommerts rijden 10.900 voertuigen en 7.500 voertuigen over de Brug Spannenburg. 3.800 voertuigen rijden verder tot de A6 bij Oosterzee.[2]

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Fryslân (Friesland)

Autosnelwegen: A6A7A31A32

Niet-autosnelwegen: N7N31N32N351N353N354N355N356N357N358N359N361N369N380N381N383N384N390N392N393N398

N712N910N913N917N918N919N924N927N928N979N981