N355 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N355)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN355.svg
N355 NL map.png
N355
Begin Leeuwarden
Einde Groningen
Lengte 53,5 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

VRI zwart.svg Leeuwarden

VRI zwart.svg Tytsjerk NLN361.svg → Dokkum

VRI zwart.svg Hurdegaryp

Junction.svg NLN356.svg → Burgum / Dokkum

Centrum.svg Noordbergum

Rotonde.svg NLN369.svg → Drachten

Rotonde.svg NLN358.svg → Holwerd

Centrum.svg Buitenpost

Rotonde.svg NLN358.svg → Surhuisterveen

Junction.svg NLN910.svg → Kollum / Dokkum

Centrum.svg Grijpskerk NLN388.svg → Zoutkamp

Junction.svg NLN388.svg → Boerakker

Centrum.svg Niezijl

Centrum.svg Noordhorn

Centrum.svg Zuidhorn

Rotonde.svg NLN980.svg → Oldekerk

Afslagsymbool.svg NLN983.svg → Oldehove

Afslagsymbool.svg Dorkwerd

Knooppuntsymbool.svg Reitdiep NLN370.svg Ring Groningen

De N355 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Friesland en Groningen. De weg begint in het noordoosten van Leeuwarden aan de Ring Leeuwarden en loopt vervolgens via Hurdegaryp, Buitenpost, Grijpskerk en Zuidhorn naar de stad Groningen waar de weg aansluit op de noordwestelijke punt van de ringweg, de N370. De weg is ongeveer 53,5 kilometer lang.

Routebeschrijving

De weg begint op de noordoostelijke hoekpunt van de Ring Leeuwarden. De weg loopt hier als 2x2-weg richting oosten, waarbij de weg nog binnen de bebouwde kom ligt met een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. De weg loopt hier op de grens van bebouwd gebied, aan de zuidzijde ligt de nieuwbouwwijk Camminghaburen, aan de noordzijde open gebied. De weg verlaat dan Leeuwarden. Hier is de N355 een 2x2-autoweg tot aan Hurdegaryp met een maximumsnelheid van 100 km/h. Rond Hurdegaryp gaat de N355 via een noordelijke rondweg, met 2x2 rijstroken tot Quatrebras.

Bij Quatrebras wordt de N356, de weg tussen de N31 bij Nijega en de veerterminal bij Holwerd, gekruist. Een eind verderop, bij Buitenpost, wordt de N358, de weg tussen Holwerd en de A7 bij Frieschepalen, gekruist. Ten oosten van Buitenpost kruist de weg de N910 waarna de weg verder loopt naar Visvliet, waar de provinciegrens tussen Friesland en Groningen volgt.

Daarna voert de weg verder naar Grijpskerk, waar de weg de N388 kruist. De N388 lift door Grijpskerk een stukje mee met de N355. De weg loopt verder via Niezijl en Noordhorn naar Zuidhorn, alwaar de N355 om het dorp heen is gelegd en middels een rotonde aansluiting biedt op de N980. Hierna is er bij Aduard een aansluiting op de N983, waarna de N355 bij het Reitdiepplein aansluit op het meest noordwestelijke puntje van de ring Groningen, de N370.

Geschiedenis

Wegnummergeschiedenis

De N355 was oorspronkelijk een rijksweg, gezien het belang als directe verbinding tussen Leeuwarden en Groningen. Reeds in het eerste rijkswegenplan 1927 was de weg aangewezen als rijksweg. In het rijkswegenplan 1932 werd deze verbinding administratief genummerd als de rijksweg 39. Dit bleef zo tot het rijkswegenplan 1968, toen de verbinding onderdeel werd van de rijksweg 9, die van Haarlem naar Groningen liep. De rijksweg kwam daarna te vervallen en kwam in het rijkswegenplan 1984 niet meer voor.

Vroegere geschiedenis

In 1821 werd de verbinding Leeuwarden - Groningen aangewezen tot Weg der Eerste Klasse. Tussen Zuidhorn en Groningen verliep de weg toen nog over allerlei kronkelwegen via het gehuchtje Leegkerk. Rond 1838 werd er een planstudie gedaan om de weg tussen Noordhorn en Groningen van een nieuw tracé te voorzien. Er was een noordelijk tracé via Noordhorn – Aduard – Dorkwerd – Groningen in overweging en een zuidelijk tracé via Noordhorn – Zuidhorn – Leegkerk – Groningen. Uiteindelijk heeft men voor een tussenoplossing kozen: het huidige tracé Noordhorn – Zuidhorn – Nieuwklap – Groningen. In januari 1843 was de gehele straatweg op Gronings grondgebied in gebruik.

In de jaren '30 verliep de weg direct vanuit het centrum van Leeuwarden, via de Groningerstraatweg. Het verloop van de weg is sinds de jaren '30 op een aantal punten veranderd. Halverwege de route is de weg vanaf de jaren '30 op enkele plaatsen buiten de toenmalige bebouwde kommen gelegd. De eerste was de oude omlegging bij Nieuwklap in 1938, inclusief een nieuwe brug. Daarna volgde de omlegging om Noord- en Zuidhorn, die werd geopend op 1 oktober 1951. Op 1 december datzelfde jaar werd ook de omlegging om Grijpskerk opengesteld. Op 31 december 1953 volgde de zuidelijke bypass van Niezijl. Medio jaren '60 is de weg bij Visvliet omgelegd over een noordelijker tracé, dichter langs Burum.

Ook in de jaren '60 is de weg tussen Leeuwarden en Hurdegaryp naar 2x2 rijstroken verbreed. Dit gebeurde zo goed als over het bestaande tracé, met slechts minimale aanpassingen. Dit is echter geen snelweg, de gelijkvloerse kruispunten waren er al vanaf het begin. Circa eind jaren '90 is de weg in Leeuwarden zodanig omgelegd dat deze niet meer direct op de Groningerstraatweg aangesloten werd.

Latere aanpassingen

Twijzel

Door de kom van Twijzel rijden circa 10.000 voertuigen per dag. De provincie Friesland heeft de kom opnieuw ingericht tussen 3 juli 2014 en 10 september 2014. De maximumsnelheid van het 70-km/h-deel is verlaagd naar 50 km/h en het 50 km/h-deel is in snelheid verlaagd naar 30 km/h. De weg was in het verleden ingericht als gebiedsontsluitingsweg, op het 30-deel is dat aangepast naar erftoegangsweg met gelijkwaardige kruisingen.[1]

Buitenpost

Rondom Buitenpost is in twee fases een rondweg aangelegd, voornamelijk als onderdeel van de N358. Het zuidwestelijk deel hiervan opende al eind jaren '80 of begin jaren '90 voor het verkeer. Later is de tweede fase van de rondweg ten oosten van Buitenpost langs aangelegd, en sluit aan op de N355 ten oosten van Buitenpost. In 2011 opende dit gedeelte, zodat doorgaand verkeer op de N355 rond Buitenpost kan rijden. De oude route door Buitenpost is daarna afgewaardeerd, maar nog wel te berijden. De doorgaande route over de N355 werd daarmee ongeveer anderhalve kilometer langer wat soms leidt tot sluipverkeer over de oude weg door het dorp.

Zuidhorn

Het Van Starkenborghkanaal wordt verbreed en daarbij geschikt gemaakt voor grotere vrachtschepen, waarbij drie of vier lagen containers mogelijk zijn. Deze aanpassing wordt gecombineerd met de aanpassing van de N355. In augustus 2007 is het zuidelijke deel van de omlegging Noordhorn-Zuidhorn opgeleverd, waarbij alleen een nieuw gedeelte is aangelegd tussen de Fanerweg (N980) en de Zuiderhorner Zuidertocht. Tevens is daarbij een verbindingsweg tussen het laatstgenoemde punt en de Hooiweg aangelegd. Deze twee wegen samen vormen een korte noordoostelijke omleiding om Zuidhorn, die enigszins voor een omweg zorgt in de N355. [2]

De provincie Groningen is 6 jaar na de oplevering van het zuidelijke deel in maart 2013 gestart om de omlegging van de N355 rond Zuid- en Noordhorn te completeren. De omlegging rond Zuidhorn, welke deels is aangelegd, zal verlengd worden richting noorden en met een nieuwe, vaste hoge brug het kanaal passeren. Deze brug is gebouwd tussen juli 2013 en september 2014. Daarna buigt de weg af richting westen, om met een korte tunnel de Langestraat te passeren, waarna de weg met een rotonde weer aansluit op het bestaande tracé. Het project was op 1 november 2014 gereed, maar de weg zelf is op 15 september 2014 geopend.[3]

Reitdiep

Vanwege de aanleg van de nieuwbouwwijk Reitdiep in het noordwesten van de stad Groningen en de uitbreiding van het universiteitscomplex Zernike met aanvullende industrie hebben de betrokken overheden besloten de aansluiting van de N355 met de Ring Groningen N370 aan te passen. Deze is uitgevoerd als trompetknooppunt, maar heeft op de zuidelijke tak verkeerslichten voor de aansluiting naar de nieuwe woonwijk. Voor de nieuwe bebouwing is er in fase 1 vanaf 2006 gewerkt aan een ongelijkvloerse aansluiting op de N355, uitgevoerd als Haarlemmermeeraansluiting met ovale rotonde, waarbij de N355 over de aansluiting heengaat. Er is rekening gehouden met een uitbreiding naar 2x2-rijstroken. De werkzaamheden zijn in de tweede helft van 2011 afgerond.

Het was oorspronkelijk gepland om in fase 2 de verkeerslichten aan de zuidkant van het knooppunt met de N370 op te heffen en het knooppunt volledig free-flow te maken. Het realisatiebesluit voor de aanpassing van het Reitdiepplein 2e fase was al in maart 2006 genomen door Provinciale Staten. De plannen zijn in 2014 echter gewijzigd, waarbij alleen een deel van de verkeerslichten zijn vervangen door een free-flow aansluiting. Tussen september en december 2015 zijn de werkzaamheden uitgevoerd.[4]

Hurdegaryp

Als onderdeel van het project 'De centrale as' zijn twee delen uitgevoerd die betrekking hebben op de N355.[5] Dit waren de verandering van het kruispunt Quatrebras en de aanleg van een rondweg om Hurdegaryp.

De kruising Quatrebras is verplaatst naar het noorden en is vormgegeven als een ongelijkvloerse ovonde, waar de N356 (Centrale As) met 2x2 rijstroken onderdoor gaat. Tevens is een noordelijke rondweg van Hurdegaryp aangelegd met 2x2 rijstroken. De rondweg van Hurdegaryp opende een ruime maand na de opening van de Centrale As, op 18 november 2016. Hiermee werd de N355-N356 de primaire route tussen Leeuwarden en Dokkum.

Nieuwklap

Doordat de N983 om Aduard werd gelegd, is er bij Nieuwklap gewerkt aan een ongelijkvloerse aansluiting met de N983. Tevens is er een nieuwe brug over het Aduarderdiep gerealiseerd. De bouw is begonnen in de zomer van 2016 en het project is op 7 mei 2018 geopend.[6]

Verkeersintensiteiten

Tussen Leeuwarden en de N361 reden in 2009 circa 22.000 voertuigen op een werkdag. Tussen Noardburgum en de N369 neemt dit af tot circa 10.000 voertuigen, waarna circa 5.500 voertuigen rijden bij Burum. Tussen Visvliet en Grijpskerk rijden circa 5.000 voertuigen waarna de intensiteit toeneemt tot circa 8.500 door het noorden van Grijpskerk en dan weer ietsjes afneemt tot aan Noordhorn met 8.000 voertuigen. Ten noordoosten van Zuidhorn rijden 8.500 voertuigen, waarna 14.000 voertuigen verder gaan ten oosten van Zuidhorn, door de samenkomst met de N980. 15.500 voertuigen rijden daarna tussen de N983 en Slaperstil, waarna er weer 1.500 voertuigen bijkomen tussen Slaperstil en de N370, zodat hier 17.000 voertuigen rijden. Verwacht mag worden dat het grootste deel hiervan doorrijdt tot de Ring Groningen. [7]

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Fryslân (Friesland)

Autosnelwegen: A6A7A31A32

Niet-autosnelwegen: N7N31N32N351N353N354N355N356N357N358N359N361N369N380N381N383N384N390N392N393N398

N712N910N913N917N918N919N924N927N928N979N981

Genummerde wegen in de provincie Groningen

Autosnelwegen: A7A28

Niet-autosnelwegen: N7N33N46N355N360N361N362N363N364N365N366N367N368N370N372N374N378N385N386N387N388

N860N861N865N962N963N964N966N967N969N972N973N974N975N976N978N979N980N981N982N983N984N985N987N988N989N990N991N992N993N994N995N996N997N998N999