N356 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN356.svg
N356 NL map.png
N356
Begin Nijega
Einde Holwerd
Lengte 35 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Afslagsymbool.svg Aansluiting Nijega NLN031.svg

Afslagsymbool.svg Burgum NLN913.svg

Tunnel.svg Hendrik Bulthuis Akwadukt

Afslagsymbool.svg Hurdegaryp NLN355.svg

Afslagsymbool.svg De Westereen

Afslagsymbool.svg Damwâld

Rotonde.svg Dokkum-Zuid NLN361.svg

Rotonde.svg Dokkum-Noord

Centrum.svg Holwerd

Rotonde.svg NLN357.svg → Leeuwarden

Junction.svg NLN358.svg → Oosternijkerk

Veerpont.png → Ameland

De N356 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Friesland. De weg vormt een noord-zuidroute tussen de N31 bij Nijega tot aan de veerpont naar Ameland bij Holwerd. De grootste kernen op de route zijn Burgum en Dokkum. De weg is 35 kilometer lang.

Routebeschrijving

Een vleermuispassage over de N356 bij Burgum.

Het beginpunt van de N356 is de aansluiting Nijega van de N31, ongeveer 5 kilometer ten westen van Drachten. De N356 is dan een autoweg met 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse aansluitingen. De autoweg loopt langs de westkant van Burgum en kruist het Prinses Margrietkanaal via het Hendrik Bulthuis Akwadukt. Nabij Quatrebras is een aansluiting op de N355, waarna de weg een slinger langs Feanwâlden maakt. De weg voert dan verder noordwaarts met 2x2 rijstroken, ten westen van De Westereen en ten oosten van Damwâld langs. De dubbelbaans autoweg eindigt aan de zuidkant van Dokkum op de N361.

De N356 lift dan een klein stukje mee op de N361 tot de westzijde van Dokkum en voert dan over de westelijke rondweg, waarna de weg afslaat en noordwestwaarts voert richting de kust. De weg gaat door enkele kleine dorpjes en kent een rondweg bij Holwerd, waar men de N357 kruist. Daarna gaat de N356 de zeedijk over, en voert de weg nog 2 kilometer verder door het moerasland van de Waddenzee, om dan te eindigen bij de veerbootterminal van Holwerd, waar de veerboot naar Ameland vertrekt.

Classificatie

De N356 is in het kader van duurzaam veilig als een 2x2 autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/h ingericht tussen Nijega en Dokkum, en verder als tweestrooks gebiedsontsluitingsweg tot aan de veerdienst, met een maximumsnelheid van 80 km/h buiten de bebouwde kom en 50 km/h binnen de bebouwde kom.

Geschiedenis

Voorgeschiedenis

Tussen 1870 en 1872 werd er een dam van Holwerd naar Ameland aangelegd. Ameland was hiermee verbonden met het vasteland. De dam werd tijdens stormen in 1881 en 1882 beschadigd en is niet hersteld. Delen zijn in de decennia erna weg geërodeerd. Delen zijn bij laagtij nog zichtbaar.

Van oudsher werd Holwerd vanuit twee kanten ontsloten, de N356 via Dokkum en de N357 via Stiens. Het zuidelijk deel van de latere N356 was al vroeg een verbeterde weg tussen Quatrebras en Dokkum, dit was tot 1929 een tolweg.[1][2] In tegenstelling tot het deel ten zuiden van Quatrebras was dit echter geen rijksweg. De rijksweg 43a verliep toen vanaf Quatrebras naar Nijega. Dit was tot de bouw van de N31 de primaire route tussen Leeuwarden en Drachten.

Aanleggeschiedenis

In 1930 werd de weg tussen Dokkum en Quatrebras geasfalteerd.[3] In 1931 werd de weg tussen Dokkum en Holwerd geasfalteerd en met enkele meters verbreed zodat het geschikt werd voor gemotoriseerd snelverkeer.[4]

Het oudste moderne gedeelte van de N356 is de westelijke rondweg van Dokkum. Tot de bouw van de rondweg werd in 1935 besloten,[5] maar de bouw werd vertraagd vanwege de Tweede Wereldoorlog. De aanleg van de rondweg en de brug over de Dokkumer Ie werd vlak voor de Tweede Wereldoorlog aanbesteed. De rondweg is uiteindelijk op 2 april 1949 opengesteld.[6]

Tussen Quatrebras en Burgum voert de weg over een historisch tracé. Bij Burgum was oorspronkelijk een draaibrug over de Grinzer Feart. Deze is kort na de Tweede Wereldoorlog vervangen door een basculebrug die op 12 oktober 1948 in gebruik werd genomen.[7] Ten zuiden van Burgum is de weg over een lengte van ruim 4 kilometer nieuw aangelegd tot vlak voor Nijega, dat op 1 november 1951 is opengesteld.[8] Dit sloot aan op de in 1948 geopende brug over de Grinzer Feart.

In de jaren '50 en '60 werden ook grote delen van het noordelijke deel van de N356 verbeterd. In 1956 is de rondweg om Holwerd aangelegd[9] en werd de weg tussen Dokkum en De Falom gereconstrueerd; in de jaren '60 volgden de reconstructies van de gedeelten Holwerd - Dokkum en Feanwâlden - Quatrebras.[10]

In 1969 begon de bouw van een nieuw tracé van de weg tussen Feanwâlden en De Westereen, deze verving de smalle en bochtige secundaire weg.[11] Dit was de laatste grotere aanpassing van de route tot de bouw van de Sintrale As. De passages door de verschillende plaatsen en dorpen zijn wat gemoderniseerd, maar grote ingrepen heeft de N356 sindsdien niet meer gehad.

In 2022 is de N356 over de Grandyk naar de veerhaven van Holwerd gereconstrueerd. Dit was één van de laatste provinciale wegen in Friesland die nog als een klassieke RONA-weg was ingericht. De rijbaan is versmald en de weg is ingericht als een erftoegangsweg, ondanks dat er geen enkele erfaansluiting is.

De Centrale As

In 1965 werd besloten tot de bouw van drie autowegen in Friesland, waaronder de N361 van Leeuwarden naar Dokkum.[12] Het zuidwestelijk deel van deze autoweg is echter nooit aangelegd omdat dit een open en nog oorspronkelijk weidegebied zou aantasten. In de jaren '80 en '90 werd vervolgens gesproken over de verbetering van de wegen in Noordoost-Friesland, vooral de ontsluiting van Dokkum was hierbij een belangrijk punt, omdat deze stad ver van de autosnelwegen ligt. Om dit te verbeteren is in het jaar 2000 besloten tot de bouw van de Sintrale As als dubbelbaans weg tussen Nijega en Dokkum.[13] De bouw liet echter nog een fors aantal jaren op zich wachten.

De provincie Fryslân heeft dit gedeelte uiteindelijk tussen 2014 en 2016 aangelegd. Het is een autoweg met 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen, met een maximumsnelheid van 100 km/h, vergelijkbaar met de N31.[14] De dubbelbaans autoweg verloopt tussen Nijega en Dokkum en is 21 kilometer lang. De autoweg verving de oorspronkelijke N356 die door alle kernen op de route voerde. Het is een verzamelroute voor het betrekkelijk dichtbevolkte oosten van Friesland. Afgezien van Leeuwarden en Drachten tellen de 5 gemeenten rond de Sintrale As gezamenlijk 120.000 inwoners.

In 2010 werd het provinciaal-inpassingsplan (PIP) ter inzage gelegd, dat door de Raad van State vernietigd is. Op 9 november 2011 werd een aangepast PIP alsnog goedgekeurd door de Raad van State, alle beroepen zijn niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard.[15]

Op 22 november 2012 is de eerste 7 kilometer tussen De Westereen en Dokkum-Zuid (Noord 2) aanbesteed voor € 22 miljoen.[16] Op 17 maart 2014 begon de aanleg van het noordelijke deel tot aan Dokkum.[17] Op 17 augustus 2015 werd de eerste 2,8 kilometer opengesteld tussen Broeksterwâld en de rotonde met de Boppewei ter hoogte van De Westereen.[18] Op 28 september 2015 volgde de volledige openstelling tussen Dokkum en De Westereen.[19] De gehele Sintrale As van Nijega tot Dokkum is op 7 oktober 2016 opengesteld voor het verkeer.[20][21][22]

Verkeersintensiteiten

In 2009 reden er dagelijks 13.000 voertuigen tussen Nijega en Sumar, stijgend naar 18.650 voertuigen op de brug over het Prinses Margrietkanaal in Burgum. Ten zuiden van het kruispunt bij Quatrebras rijden 13.000 voertuigen, stijgend naar 14.000 voertuigen tussen de N355 en Feanwâlden. Tussen Damwâld en Dokkum reden 12.800 voertuigen. Tussen Dokkum en Holwerd reden 5.200 voertuigen per etmaal.[23]

In de eerste twee maanden na openstelling van de Sintrale As reden dagelijks 14.000 voertuigen ter hoogte van Burgum en 12.000 voertuigen bij Damwâld.[24]

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Nijega Dokkum 100 km.svg
N356/N361 Dokkum 80 km.svg
Dokkum 50 km.svg
Dokkum Brantgum 80 km.svg
Brantgum 50 km.svg
Brantgum Holwert 80 km.svg
Holwert 50 km.svg
Holwert Veerhaven Holwert 80 km.svg

Referenties

 1. Opheffing van tollen (31-12-1928) | Het Volk
 2. De tolheffing op den weg Dokkum - Quatrebras (18-10-1927) | Leeuwarder courant
 3. Asfalteering weg Dokkum - Quatrebras (16-05-1930) | Leeuwarder Nieuwsblad
 4. Asphalteering weg Dokkum - Holwerd (03-07-1931) | Leeuwarder Nieuwsblad
 5. De westelijke rondweg om Dokkum (08-07-1935) | Leeuwarder Courant
 6. Rondweg Dokkum geopend (04-04-1949) | Leeuwarder Courant
 7. Bergum verheugde zich over opening nieuwe brug (13-10-1948) | De Heerenveensche Koerier
 8. Weg van Nijega (Sm.) naar Bergum op 1 november open (11-10-1951) | Leeuwarder Courant
 9. Bij aanleg van de rondweg (12-05-1956) | Leeuwarder Courant
 10. topotijdreis.nl
 11. Wegen en tunnels bij Veenwouden kunnen aangelegd (08-08-1969) | Friese Koerier
 12. Drie nieuwe provinciale wegen dwars door Friesland (16-01-1965) | Leeuwarder Courant
 13. wegenstructuur Noordoost Fryslân | commissiemer.nl
 14. www.decentraleas.nl
 15. Provincie Friesland mag Centrale As aanleggen | raadvanstate.nl
 16. Heijmans legt noordelijk deel De Centrale As aan | fryslan.nl
 17. Bouw noordelijk deel De Centrale As van start | fryslan.nl
 18. Werkzaamheden Haadwei bij De Falom, omleiding via De Centrale As | decentraleas.nl
 19. Noordelijk deel op 28 september (middag) open | decentraleas.nl
 20. 7 oktober gaat de Sintrale As open | decentraleas.nl
 21. Sintrale As freed offisjeel iepene | omropfryslan.nl
 22. Hele Sintrale As officieel geopend | lc.nl
 23. verkeersmonitor.nl
 24. Helft minder verkeer door dorpen door Sintrale As | lc.nl
Genummerde wegen in de provincie Fryslân (Friesland)

Autosnelwegen: A6A7A31A32

Niet-autosnelwegen: N7N31N32N351N353N354N355N356N357N358N359N361N369N380N381N383N384N390N392N393N398

N712N910N913N917N918N919N924N927N928N979N981