N357 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N357
Begin Leeuwarden
Einde Holwerd
Lengte 22,3 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

→ Buitenpost

Jelsum

Cornjum

Britsum

Stiens

Beetgum / Harlingen

Finkum

Hijum

Bartlehiem

Hallum

Marrum

Ferwerd

Blije

Holwerd → Ameland / Dokkum

De N357 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Friesland. De weg verbindt Leeuwarden en Holwerd en is 22 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N357 begint in het noorden van Leeuwarden op de ringweg, die hier gevormd wordt door de N355. De N357 voert noordwaarts de stad uit, langs de luchtmachtbasis Leeuwarden en vervolgens door de kale polders. De N357 voert eerst noordwaarts, later noordoostwaarts. Er liggen tal van dorpen langs de N357, maar echt door bebouwd gebied komt de weg amper. De grootste plaats is Stiens, even ten noorden van Leeuwarden. Hier sluit ook sinds 2013 de N398 aan, die ook verbinding geeft naar de N393. De N357 is tussen Stiens en Holwerd de noordelijkste doorgaande weg langs de Waddenkust. Aan de westzijde van Holwerd eindigt de weg op de N356. De N358 gaat min of meer in het verlengde verder naar Ternaard en Oosternijkerk.

Classificatie

De N357 is in het kader van duurzaam veilig als een tweestrooks gebiedsontsluitingsweg ingericht. De maximumsnelheid is 80 km/h buiten de bebouwde kom en 50 km/h daarbinnen, zoals in Leeuwarden.

Geschiedenis

Voorgeschiedenis

De weg van Leeuwarden naar Holwerd was van oudsher één van de belangrijkere wegen van Friesland, mede doordat er nogal veel dorpen op de route lagen, in tegenstelling tot de streek verder naar het zuidoosten die minder ontgonnen was. De weg stond grotendeels bekend als de Lage Heerenweg. De weg was van vroeger uit geen rijksweg.

Aanleggeschiedenis

Vrij snel na de Tweede Wereldoorlog werd ingezien dat vanwege de vele dorpen op de route het verkeer snel zou toenemen. In 1954 werden plannen ontvouwd om de weg grootschalig te verleggen buiten de dorpen tussen Hijum en Holwerd.[1] In de periode 1955-1957 werden al grote delen van de weg tussen Leeuwarden en Holwerd gereconstrueerd en verlegd. Ook werden bochten afgesneden.[2] Vervolgens werden de omleggingen buiten de dorpen gerealiseerd. In 1960 openden omleggingen bij Hijum, Ferwerd en Blija en in 1961 opende de omlegging van Hallum.[3] In 1962 opende de omlegging bij Marrum.[4] Zuidelijker opende in januari 1964 de rondweg van Stiens.[5] Hiermee was de weg buiten alle bebouwde kommen gelegd.

De N357 kruiste de spoorlijn Leeuwarden - Anjum meermaals. Deze spoorlijn verliep via Stiens, Holwerd en Dokkum naar Anjum. Deze spoorlijn werd in 1901 in gebruik genomen tot Ferwerd en is later verlengd tot Anjum. Een probleem op de route waren de vele onbeveiligde overwegen.[6][7][8] Het reizigersvervoer op de spoorlijn werd in 1936 al gestaakt. In 1975 werd het goederenvervoer ook gestaakt tussen Stiens en Dokkum, waarna de spoorlijn opgebroken is en de vele overwegen verwijderd werden. In 1997 werd ook het vervoer gestaakt tussen Leeuwarden en Stiens. De overwegen zijn kort daarna opgebroken, de spoorlijn zelf pas later.

Latere ontwikkelingen

Sinds de jaren '60 is de weg niet veel meer veranderd, alleen is bij Leeuwarden een busbaan gerealiseerd aan de westzijde van de weg, richting Leeuwarden. Anders dan veel andere provinciale wegen is de N357 nog niet ten prooi gevallen aan de massale aanleg van rotondes. Alleen bij Stiens zijn tussen 2005 en 2010 een tweetal rotondes gerealiseerd, en later ook tussen Leeuwarden en Stiens, waarmee de meeste onveilige punten zijn weggewerkt.

Tussen 2011 en 2013 is de N357 tussen Stiens en Holwerd veiliger gemaakt met de aanleg van parallelwegen voor landbouwverkeer. Eind 2013 is de nieuwe N398 op de N357 ten noorden van Stiens aangesloten, waarmee de verkeersdruk op de N357 ten zuiden van Stiens is verminderd. Ook hierdoor is de weg weer wat veiliger geworden. In 2015 is de N357 tussen Hallum en Holwerd gereconstrueerd, de bochten zijn verbeterd, rechtsafstroken op kruispunten verwijderd, middengeleiders aangelegd en de rijbaan verbreed om de weg veiliger te maken.[9]

Verkeersintensiteiten

In 2010 reden dagelijks 15.200 voertuigen tussen Leeuwarden en Stiens, dalend naar 6.300 voertuigen tussen Stiens en Holwerd.[10]

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Fryslân (Friesland)

Autosnelwegen: A6A7A31A32

Niet-autosnelwegen: N7N31N32N351N353N354N355N356N357N358N359N361N369N380N381N383N384N390N392N393N398

N712N910N913N917N918N919N924N927N928N979N981